Rokkantsági ellátás megállapítása

Kérdés: Milyen időket vesznek figyelembe a rokkantsági ellátás megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személyek ellátása akkor állapítható meg, ha a rehabilitációs hatóság véleménye szerint az egészségi állapot 60 százalékos vagy kisebb mértéke véleményezhető, és a kérelmező a kérelem benyújtásakor betöltötte a 15. életévét,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 12.

1956-ban született nő

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak az 58 éves nőnek, aki 1975 óta folyamatosan dolgozik, 2015 nyarára rendelkezni fog a 40 év szolgálati idővel, amelyből több mint 35 év keresőtevékenységgel járó jogviszony lesz, de 1997-2001 között őstermelőként dolgozott, amit nem számítanak bele a szolgálati időbe, annak ellenére, hogy megállapodás alapján fizette a 30 százalékos nyugdíj- és a 11,5 százalékos egészségbiztosítási járulékot, valamint a havi 1800 forint egészségügyi hozzájárulást?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzésének három alapvető feltétele a nyugdíjkorhatár elérése, a szolgálati idő, és a biztosítási jogviszony megszüntetése. A nők kedvezményes nyugdíja esetén szintén öregségi nyugdíjról beszélünk, azonban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Nők kedvezményes nyugdíja

Kérdés: Melyek azok az időtartamok, amelyek jogosító időként beszámítanak a nők kedvezményes nyugdíjazásánál, amely életkorra tekintet nélkül 40 év munka után jár?
Részlet a válaszából: […] A nőkkedvezményes nyugdíjának megállapításánál jogosultsági időnek kizárólaga) akeresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá esőjogviszonnyal, valamint b)terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozásisegélyben,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Kiegészítő tevékenységű tag jogviszonya

Kérdés: Valóban igaz-e az az előadáson hallott információ, amely szerint a kiegészítő tevékenységű tagok közül csak annak kell a havi 4350 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot megfizetni, aki személyesen közreműködik? Elég-e taggyűlési határozatban előírni, hogy a tag személyesen nem működik közre? Kieső idő esetén hogyan kell igazolni a keresőképtelenséget? Be kell-e jelenteni a 0808-as számú nyomtatványon a kiegészítő tevékenységű tagokat, ha semmilyen járulékfizetési kötelezettség nem keletkezik utánuk?
Részlet a válaszából: […] Némileg pontosítani szükséges az előadásokon hallottakat.Attól, hogy valaki egy társas vállalkozás tagja – ide nem értve az ügyvédiiroda, közjegyzői iroda, végrehajtói iroda, illetve az oktatói munkaközösség ésa gépjárművezető-képző munkaközösség tagjait, akik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 11.

Járulékfizetési kötelezettség biztosítási kötelezettséggel nem rendelkező társasági tag esetében

Kérdés: Segítségüket kérjük a Tbj-tv. 10. § (2) bekezdés b) pontjának értelmezésében. Konkrétan mely esetekben állhat fenn a járulékfizetési kötelezettség fenti paragrafus alapján? Kell-e valamilyen járulékot fizetni az után a társasági tag után, aki a társaságnál semmilyen tevékenységet nem végez, de egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal sem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] A felvetett probléma tisztázása érdekében egy kissé messzebbrőlkell elindulnunk. Mindenekelőtt arra kell válasz adnunk, hogy egy adott társasvállalkozás tagja mikor minősül társas vállalkozónak. A Tbj-tv. 4. § d) pontjaértelmében a– a betéti társaság bel- és kültagja,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 19.

Gépjárművezető-képző munkaközösség tagjainak jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezheti munkáját egy gépjárművezető-képző munkaközösség két tagja? Dolgozhatnak-e munkaviszonyban, és jogosultak-e elszámolni az adójóváírást?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. § d) 3. alpontja alapján a gépjárművezető-képzőmunkaközösség tagja – tagsági jogviszonya alapján, függetlenül a ténylegesszemélyes közreműködésétől – eleve társas vállalkozónak minősül. Ebbőlkövetkezően a munkaközösségben munkaviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 8.

Társas vállalkozók jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban foglalkoztatható egy kft. 90 százalékban tulajdonos ügyvezetője, aki felett a taggyűlési jegyzőkönyvben foglaltak szerint a munkáltatói jogokat a taggyűlés gyakorolja?
Részlet a válaszából: […] Jelentős számban érkeznek olvasóinktól olyan levelek, amelyekben a különféle társas vállalkozások, közöttük is elsősorban a gazdasági társaságok tagjainak személyes közreműködése, másképpen egyes munkavégzésre irányuló jogviszonyainak társadalombiztosítási jogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.