Fizetés nélküli szabadság GYET alatt

Kérdés: Jogosult a munkavállaló továbbra is fizetés nélküli szabadságra, ha 2021. november hónapban a harmadik gyermeke betölti a harmadik életévét, ezért megszűnik a jelenleg folyósított GYES-ellátása, és utána gyermekgondozási támogatást szeretne igénybe venni? Megszüntetheti a munkáltató a dolgozó munkaviszonyát a GYET folyósításának ideje alatt? Amennyiben megszűnik a munkaviszony, továbbra is jogosult lesz egészségügyi ellátásra, vagy fizetnie kell valamit?
Részlet a válaszából: […] ...tehát dolgozhat az anya (illetve otthon teljes munkaidőben is), ami a gyermeknevelési támogatás összegére tekintettel indokolt is lehet. A GYET havi összege ugyanis - függetlenül a gyermekek számától - azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Ellátások három gyermek után

Kérdés: Milyen nyomtatványt kell kitöltenie annak az édesanyának, aki három gyermeke után szeretné igénybe venni az anyasági segélyt?
Részlet a válaszából: […] ...a kérdés tárgya, kivéve, ha hármas ikrek születtek a családban. Kizárásos alapon marad a gyermeknevelési támogatás, rövidebb nevén a GYET, mint ellátásforma, mely három gyermek esetében vehető igénybe. Ezt a köznyelvben sokszor főállású anyasági segély néven...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

GYET iránti igény elutasítása

Kérdés: Három kisgyermekem van, mégis elutasították a főállású anyasági kérelmemet. Mihez kezdjek most?
Részlet a válaszából: […] A köznyelvben főállású anyaság hivatalos elnevezése gyermeknevelési támogatás, így a későbbiekben ezen a néven említem majd a kérdéses ellátást. Sok oka lehet annak, ha egy ellátás igénylésére benyújtott kérelmet elutasít a Hivatal. Nézzük meg a fő szabályokat, majd...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 29.

Gyermeknevelési támogatásban részesülő személy munkavégzése

Kérdés: Mit kell tudni foglalkoztatói, illetve munkavállalói szempontból a gyermeknevelési támogatás melletti munkavégzésről, és a tagi jogviszonyban végzett személyes közreműködésről?
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatásban részesülő személykeresőtevékenységet napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagyidőkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik. Napi 4 órát meg nemhaladó időtartamban folytatott keresőtevékenységnek kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 27.

GYET-jogosultság

Kérdés: Jogosult-e GYET-re az az édesanya, akinek 3 gyermeke 9, 10 és 4 éves, a két iskolás gyermek heti három alkalommal szakköri képzésen vesz részt, a kicsi pedig óvodába jár?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a szülők vagy az egyedül élő szülő a sajátháztartásában legalább három kiskorú gyermeket nevel, igénybe veheti agyermeknevelési támogatást. A támogatás a legfiatalabb gyermek hároméveskorától annak 8 éves koráig folyósítható. Az ellátás három kiskorú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.
Kapcsolódó címkék:    

GYET-en lévő beltag járulékai

Kérdés: Milyen járulékokat kell fizetnie egy betéti társaság beltagjának, aki GYET-en van, de bevételt is számláz?
Részlet a válaszából: […] A bevétel számlázása arra a körülményre utal, hogy a beltaga társaság tevékenységének gyakorlásában személyesen közreműködik. Amennyiben atársaságtól a személyes közreműködésére tekintettel jövedelmet vesz fel, azután a 29 százalékos társadalombiztosítási, a 4...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.

Munkavégzés GYET folyósítása mellett

Kérdés: Végezheti-e kozmetikai tevékenységét GYET folyósítása mellett, főállású anyaként egy kft. tulajdonosa abban az esetben, ha jövedelmet nem vesz fel?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 4. § d) pontjába foglalt fogalommeghatározás szerintkeresőtevékenységnek minősül - egyebek mellett - a munkaviszonyban, illetőleg atársas vállalkozás tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő -tevékenység. A jogszabály szövegéből kitűnik, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 30.

Főállású anya egyéni vállalkozóként

Kérdés: Lehet-e főállású anya egy egyéni vállalkozó, és ha igen, milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik utána abban az esetben, ha vállalkozásában ténylegesen alkalmazottai dolgoznak?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 23. §-a értelmében gyermeknevelési támogatásra az aszülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy többkiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől8. életévének betöltéséig jár. A Cst. 24. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 8.
Kapcsolódó címkék:    

Főállású anyaság

Kérdés: Hol található a főállású anyaságra történő hivatkozás? Létezik-e ilyen fogalom, és milyen feltételei vannak? Kell-e a házastársnak (élettársnak) munkaviszonnyal rendelkeznie ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A "főállású anyaság" mint fogalom ilyen formában egyik jogszabályban sem létezik. A közhasználatban elterjedt kifejezés tulajdonképpen a családjogi támogatás szerinti gyermeknevelési támogatás igénybevételét jelenti.A Cst. szabályozása szerint gyermeknevelési támogatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 31.
Kapcsolódó címkék:  

GYES-en, GYET-en lévő személyek megbízási díja

Kérdés: Milyen társadalombiztosítási közterheket kell fizetni azok után a GYES-ben, illetve GYET-ben részesülő, megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyek után, akiknek a megbízási díja meghaladja a minimálbér 30 százalékát?
Részlet a válaszából: […] ...ha a munkavégzés az otthonában történik.A jogszabályok nem tartalmaznak a keresetre vonatkozó megkötéseket, így a GYES-ben, illetve GYET-ben részesülő szülők napi 4 órában korlátozás nélkül végezhetnek munkát. A társadalombiztosítási jogszabályok sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. április 20.
Kapcsolódó címkék:    
1
2