tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott GYES meghosszabbítása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: GYES meghosszabbítása

Kérdés: Meghosszabbítható valamilyen módon a GYES abban az esetben, ha a gyermeket, aki idén tölti a 3. életévét, súlyos baleset érte, égési sérüléseket szenvedett, és mindennap gyógykezelésre szorul, ami előreláthatólag hosszú ideig fog tartani, ezért az édesanya nem tud munkába állni?
Részlet a válaszból: […]az igénylőnek kell átadnia, aki ezzel igazolja a magasabb összegre való jogosultságát az igényelbíráló szervnél.Az igazoláson minden esetben fel kell tüntetni:- diagnózist,- a betegséghez kapcsolódó BNO-kódot,- a betegség betű- és számjelét,- a következő felülvizsgálat dátumát,- a kiállítás dátumát,- azt, hogy a betegség a kiállítás dátumát megelőzően két hónapon keresztül fennállt-e vagy sem,- az orvos specifikus bélyegzőjét,- a kiállító intézmény bélyegzőjét.Ha a gyermek nem a GYES folyósításának ideje alatt válik tartósan beteggé, illetve súlyosan fogyatékossá, a GYES megállapítására új kérelmet kell benyújtani. A magasabb összegű ellátás folyósítása az igazolás benyújtásától, de legkorábban a benyújtást megelőző két hónapon belül állapítható meg, feltéve hogy a betegség fennállását az orvos igazolta.A méltányosság gyakorlásával bizonyos élethelyzetekben a jogszabályban meghatározott általános feltételektől kíván eltekinteni a jogalkotó. A méltányosság gyakorlása azt jelenti, hogy a kérelmező javára, az általános feltételektől eltérően dönt az arra feljogosított döntéshozó. Fontos hangsúlyozni, hogy a méltányosság alkalmazására csak abban az esetben kerülhet sor, ha erre a jogszabály felhatalmazást ad. Méltányossági alapon két esetben lehet a GYES folyósítását elindítani, illetőleg meghosszabbítani, ezek közül azonban esetünkben kizárólag az egyik alkalmazható. A méltányosság gyakorlója a Kincstár elnöke, aki méltányossági jogkörében eljárva a gyermekgondozási segélyre való jogosultságot az alábbi jogosultak részére állapíthatja meg, illetve hosszabbíthatja meg. Méltányossági gyermekgondozási segélyre lehet jogosult a beteg gyermekét nevelő személy a gyermek általános iskolai tanulmányainak megkezdéséig, legfeljebb azonban a gyermek 8. életévének betöltéséig. Azon gyermekek esetében, akik olyan betegségben szenvednek, hogy betegségük az 5/2003. ESzCsM rendelet szerinti betegségcsoportba nem sorolható be, ugyanakkor napközbeni gondozásuk betegségükre tekintettel napközbeni ellátást biztosító intézményben - bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4511
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,