Kedvezményszabály rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyában álló anya esetén

Kérdés: Alkalmazható a korábban született gyermek jogán folyósított gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt született újabb gyermek vonatkozásában az Eb-tv. 42/D. §-ának (5) bekezdése szerinti kedvezőbb szabályozás a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyában álló anya esetében?
Részlet a válaszából: […] ...és a munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulékkal csökkentett - az adó- és járulékkedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított - havi összege nem lehet kevesebb, mint az Eb-tv. szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Keresőképtelenség igazolása

Kérdés: Elszámolható betegszabadság egy magánkórház által kiállított orvosi igazolás alapján? A munkavállaló 4 napot töltött egy magánkórházban, amelynek igazolásán az alábbi közlemény szerepel: "Ez az igazolás nem az OEP által finanszírozott fekvőbeteg-ellátást tanúsít."
Részlet a válaszából: […] ...a kúraszerű ellátás, a járóbeteg-szakellátás keretében végzett nappali ellátás és a járóbetegként igénybe vett komplex fürdőgyógyászati ellátás idejére a háziorvos igazolja a keresőképtelenséget.A jogszabály szövegéből egyértelműen megállapítható,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Határozott idejű munkaszerződés munkavállaló általi felmondása

Kérdés: Hogyan mondhatja fel a munkavállaló a határozott idejű munkaszerződést abban az esetben, ha a munkaviszony tartama alatt a munkáltató felróhatóan járt el?
Részlet a válaszából: […] ...történő munkavégzés, munkahelyen történő önbíráskodás, munkavédelmi oktatáson való részvétel megtagadása, munkahely elhagyása rendkívüli hóhelyzetre hivatkozással engedély nélkül, a munkaidőt nem munkavégzéssel végzi, hanem például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Kiegészítő nyugdíjemelés, 2023

Kérdés: Mikor érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés 2023-ban? Kik jogosultak az emelésre?
Részlet a válaszából: […] ...a kiegészítő nyugdíjemelésnek köszönhetően magasabb összegű nyugdíjat kapnak azok, akiknek a 2023. januári emelés is járt. A fogyasztói árindex emelkedése miatt az ellátások 2023 novemberében 2023. január 1-jére visszamenőlegesen 3,1 százalékkal emelkedni fognak....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

A munkáltató készfizető kezesi felelőssége a munkabérletiltás érvényesítése során

Kérdés: Milyen összegig köteles helytállni a munkáltató abban az esetben, ha csak részlegesen teljesítette a munkabérletiltásra vonatkozó kötelezettségét? A városi bíróság a felek megállapodása alapján előre esedékesen minden hónap 10. napjáig fix összegben 20 ezer forint gyermektartásdíj megfizetéséről rendelkezett, és ezenfelül arról, hogy minden kifizetéskor a további munkabér jellegű juttatás (prémium, jutalom, jutalék) húsz százalékát a munkáltató a kifizetésre rendelt munkabérből levonja, és a tartásra jogosult részére utalás útján teljesíti. A munkáltató több ízben kizárólag a fix összegű tartási kötelezettség letiltása érdekében intézkedett, és a további bérelemekből a százalékos levonást nem teljesítette.
Részlet a válaszából: […] ...nem a jelen folyamatba tett végrehajtási eljárásban kerül érvényesítésre, hanem a végrehajtást kérőnek külön peres (fizetési meghagyásos) eljárást kell indítania a munkabérből levonni mulasztó munkáltatóval szemben.A végrehajtás általános feltétele, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

GYOD-ban részesülő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Kifizethető a korábbi szabadságra vonatkozó teljes munkaidő alapján számított távolléti díj egy közalkalmazott munkavállaló részére abban az esetben, ha a 2020. május 5-én született gyermekére tekintettel 2022. november 30-tól 2023. november 24-ig - a felülvizsgálatig - gyermekek otthongondozási díjában részesül, és fizetés nélküli szabadságon van, amelyet most szeretne megszakítani, mert kivenné a felhalmozódott szabadságait? A munkavállaló a szabadság letelte után újra fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe a GYOD-ra való jogosultság lejártáig. Felmerülhet valamilyen probléma az adóbevallás során, tekintettel arra, hogy a GYOD mellett csak 4 órában dolgozhat?
Részlet a válaszából: […] ...kötelezően alkalmazandó szabály.A személyijövedelemadó-bevallás - alapesetben - a NAV által elkészített adóbevallás-tervezet jóváhagyásával válik beküldötté. A NAV a foglalkoztató által bevallott jövedelemadatok alapján készíti el a bevallástervezetet, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Külföldi személy nyugdíjjáruléka

Kérdés: Van valamilyen lehetőség arra, hogy visszaigényelje a befizetett járulékait, illetve annak a nyugdíjbiztosításra jutó részét az a kínai állampolgárságú személy, aki egy magyar kft. munkaviszonyban álló ügyvezetőjeként több mint 10 évig a minimálbért jelentősen meghaladó összegű munkabér után fizette meg a közterheket, most azonban családi okok miatt véglegesen visszatér a hazájába, így Magyarországon nyugellátásra nem lesz jogosult? Alkalmazható ebben az esetben a Tny-tv. 78. §-ában foglalt szabályozás?
Részlet a válaszából: […] ...feltételnek.A Tbj-tv. 78. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Art.-ben meghatározott elévülési idő figyelmen kívül hagyására a nyugdíj-megállapító szervek hatáskörébe tartozó ügyekben akkor van lehetőség, ha a természetes személy a Tbj-tv. 6....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Gyermekneveléssel töltött idő beszámítása szolgálati időként

Kérdés: Nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély időszaka?
Részlet a válaszából: […] ...segély (GYES), a gyermeknevelési támogatás (GYET), a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), a terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), a csecsemőgondozási díj (CSED), az ápolási díj, a 2011. december 31-ét követően megállapított rehabilitációs ellátás,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Rendvédelmi igazgatási alkalmazott szülése

Kérdés: Rendvédelmi igazgatási alkalmazott a szülési szabadság tartamára csecsemőgondozási díjra vagy szülési szabadságra szerez jogosultságot. Melyek azok a rendelkezések, melyek megkönnyítik a választást, hogy valójában melyik ellátás igénybevételére nyílik lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...és a munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulékkal csökkentett - az adó- és járulékkedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított - havi összege nem lehet kevesebb, mint az Eb-tv. szerinti csecsemőgondozási díj személyi jövedelemadóval...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Külföldön élő magyar nemzetiségű személyek gyermekvállalásának támogatása

Kérdés: Milyen feltételekkel veheti igénybe egy Szerbiában élő magyar nemzetiségű anya a magyar anyasági támogatást?
Részlet a válaszából: […] ...elhelyezett összeget - egészen a gyermek nagykorúságáig - a Magyar Államkincstár évenként növeli az inflációval (éves átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével) megegyező mértékű kamattámogatással. Az így felhalmozott megtakarításról a 18....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.
1
2
3
48