Munkabér kifizetése csődeljárás alatt

Kérdés: Hogyan érinti a munkabérek kifizetését, illetve a munkáltató munkabérfizetési kötelezettségét a folyamatban lévő csődeljárás? Miként kerül sor a munkabérek kifizetésére? A munkáltatónak vagy a bérgarancia-alapnak kell kifizetnie a béreket ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...megfelel a jogszabályokban foglaltaknak, a bíróság végzéssel azt jóváhagyja, és a csődeljárást befejezetté nyilvánítja. Jóváhagyás hiányában a bíróság a csődeljárást megszünteti, ezt követően az adós fizetésképtelenségét hivatalból állapítja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy felülvizsgálata

Kérdés: Kérheti a saját felülvizsgálatát egy rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek egyébként az életkora miatt a jogszabályok szerint már nem szükséges felülvizsgálni az egészségi állapotát?
Részlet a válaszából: […] ...összegének megállapítása során havi átlagjövedelemként a korábban alapul vett havi átlagjövedelemnek az évente bekövetkezett fogyasztói árnövekedés döntés időpontjában érvényes mértékével növelt összegét kell figyelembe venni. Amennyiben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Részmunkaidős megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a részmunkaidős megváltozott munkaképességű munkavállalót a rehabilitációs hozzájárulás összegének meghatározása során?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni a (2) bekezdésben meghatározott személyek figyelmen kívül hagyásával. A statisztikai állományi létszámot egy tizedesjegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Munkavállaló által kezdeményezett felszámolási eljárás

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak a munkabér kifizetésének elmaradása esetén annak érdekében, hogy hozzájusson a járandóságához?
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységének megkezdését követően – a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatban csak az ideiglenes vagyonfelügyelő jóváhagyásával, ellenjegyzésével köthet a rendes gazdálkodás körét meghaladó szerződést, tehet más jognyilatkozatot, ideértve a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Szerbiában született magyar gyermek életkezdési támogatása

Kérdés:

Valóban igényelhet Magyarországon babakötvényt a 2024. január 7-én született gyermekének egy Szerbiában élő szerb-magyar kettős állampolgár házaspár? Amennyiben igen, milyen feltételekkel?

Részlet a válaszából: […] ...jelenleg 42.500 forint. A számlán elhelyezett összeget a Kincstár évenként növeli az előző évi, hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyező támogatással. Az így felhalmozott megtakarítást a 18. életévét betöltött gyermek veheti fel....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Kedvezményszabály rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyában álló anya esetén

Kérdés:

Alkalmazható a korábban született gyermek jogán folyósított gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozást segítő ellátás tartama alatt született újabb gyermek vonatkozásában az Eb-tv. 42/D. §-ának (5) bekezdése szerinti kedvezőbb szabályozás a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyában álló anya esetében?

Részlet a válaszából: […] ...és a munkavállalót terhelő társadalombiztosítási járulékkal csökkentett – az adó- és járulékkedvezmények figyelmen kívül hagyásával számított – havi összege nem lehet kevesebb, mint az Eb-tv. szerinti csecsemőgondozási díj személyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Keresőképtelenség igazolása

Kérdés:

Elszámolható betegszabadság egy magánkórház által kiállított orvosi igazolás alapján? A munkavállaló 4 napot töltött egy magánkórházban, amelynek igazolásán az alábbi közlemény szerepel: "Ez az igazolás nem az OEP által finanszírozott fekvőbeteg-ellátást tanúsít."

Részlet a válaszából: […] ...a kúraszerű ellátás, a járóbeteg-szakellátás keretében végzett nappali ellátás és a járóbetegként igénybe vett komplex fürdőgyógyászati ellátás idejére a háziorvos igazolja a keresőképtelenséget.A jogszabály szövegéből egyértelműen megállapítható,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Határozott idejű munkaszerződés munkavállaló általi felmondása

Kérdés: Hogyan mondhatja fel a munkavállaló a határozott idejű munkaszerződést abban az esetben, ha a munkaviszony tartama alatt a munkáltató felróhatóan járt el?
Részlet a válaszából: […] ...történő munkavégzés, munkahelyen történő önbíráskodás, munkavédelmi oktatáson való részvétel megtagadása, munkahely elhagyása rendkívüli hóhelyzetre hivatkozással engedély nélkül, a munkaidőt nem munkavégzéssel végzi, hanem például...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Kiegészítő nyugdíjemelés, 2023

Kérdés:

Mikor érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés 2023-ban? Kik jogosultak az emelésre?

Részlet a válaszából: […] ...a kiegészítő nyugdíjemelésnek köszönhetően magasabb összegű nyugdíjat kapnak azok, akiknek a 2023. januári emelés is járt. A fogyasztói árindex emelkedése miatt az ellátások 2023 novemberében 2023. január 1-jére visszamenőlegesen 3,1 százalékkal emelkedni fognak....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

A munkáltató készfizető kezesi felelőssége a munkabérletiltás érvényesítése során

Kérdés:

Milyen összegig köteles helytállni a munkáltató abban az esetben, ha csak részlegesen teljesítette a munkabérletiltásra vonatkozó kötelezettségét? A városi bíróság a felek megállapodása alapján előre esedékesen minden hónap 10. napjáig fix összegben 20 ezer forint gyermektartásdíj megfizetéséről rendelkezett, és ezenfelül arról, hogy minden kifizetéskor a további munkabér jellegű juttatás (prémium, jutalom, jutalék) húsz százalékát a munkáltató a kifizetésre rendelt munkabérből levonja, és a tartásra jogosult részére utalás útján teljesíti. A munkáltató több ízben kizárólag a fix összegű tartási kötelezettség letiltása érdekében intézkedett, és a további bérelemekből a százalékos levonást nem teljesítette.

Részlet a válaszából: […] ...nem a jelen folyamatba tett végrehajtási eljárásban kerül érvényesítésre, hanem a végrehajtást kérőnek külön peres (fizetési meghagyásos) eljárást kell indítania a munkabérből levonni mulasztó munkáltatóval szemben.A végrehajtás általános feltétele, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.
1
2
3
49