Táppénzjogosultság

Kérdés: Elszámolható egész napra a táppénz abban az esetben, ha a kiadott kórházi igazoláson 2022. szeptember 7. 8:30 perc szerepel, szeptember 8-tól pedig már nem áll fenn a keresőképtelenség?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdésében foglaltak értelmében az egynapos sebészeti ellátás, a kúraszerű ellátás, a járóbetegként igénybe vett komplex fürdőgyógyászati ellátás idejére a keresőképtelenséget a háziorvos igazolja.A hivatkozott rendelet 7. számú melléklete szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Ukrán menekültek ellátásai

Kérdés: Milyen ellátásokra jogosultak az ukrán menekültek Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] ...továbbá az Ukrajnából 2022. február 24-én vagy azt követően érkező személyek részére vényen rendelhető gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök felírásáról, kiadásáról, elszámolásáról szóló 10/2022. (III. 25.) EMMI utasítás.(Kéziratzárás: 2022. 08...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Többletszabadság

Kérdés: Visszakövetelhető a munkáltató által engedélyezett, kivett többletszabadság a jogviszonyát megszüntető közfoglalkoztatottól? Köteles a munkavállaló visszafizetni az erre az időszakra kapott bért?
Részlet a válaszából: […] ...a túlvett szabadságot levonhatja.A levonás során azonban figyelemmel kell lenni az úgynevezett levonásmentes munkabérrész meghagyására.Levonásmentes munkabér mint fogalom eredeti rendeltetésében a végrehajtás területén használt meghatározás....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Nyugdíjemelés

Kérdés: Pontosan mikorra és milyen összegben várható az ismételt nyugdíjemelés? Kik lesznek jogosultak az emelésre?
Részlet a válaszából: […] ...arra, hogy a fogyasztói árindex 2022-ben várhatóan 5 százaléknál nagyobb mértékben fog emelkedni, ezért azok a nyugdíjak és egyéb ellátások, amelyekre a 2022. januári emelés járt, 2022 júliusában ismét emelkedni fognak, méghozzá 2022. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Munkabér téves utalása

Kérdés: Milyen szabályozás vonatkozik arra az esetre, ha a munkáltató tévesen utalt munkabért a munkavállaló részére? A munkavállaló jelezte, hogy többet kapott, tehát beleegyezését adta abba, hogy a munkáltató visszavonhatja tőle. Ebben az esetben a munkavállaló határozza meg, hogy hogyan fizeti vissza a tévesen utalt bért, vagy egyeztetnie kell a munkáltatóval? Kell erre vonatkozóan valamilyen megállapodást kötni?
Részlet a válaszából: […] ...belül közölnie kell a dolgozóval a visszafizetésre vonatkozó felszólítást, ezután a visszafizetési igényét már csak fizetési meghagyás vagy bíróság útján érvényesítheti.Abban az esetben, ha a jogalap nélküli kifizetés abban nyilvánul meg, hogy a munkabért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Elmaradt munkabér

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak, ha a munkáltató nem fizeti ki a munkabért?
Részlet a válaszából: […] ...végrehajtási eljárásban érvényesítheti a bíróság által megítélt összeget.A munkavállalónak lehetősége van fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezni a munkáltatóval szemben az elmaradt munkabér megfizetése érdekében. Az erre irányuló kérelmet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Gyermektartásdíj

Kérdés: Milyen módon befolyásolja a gyermektartásdíj-tartozás munkabérre vezetett végrehajtási eljárása során a különböző követelések megtérülési sorrendjét (levonási sorrendjét), a 2021. évi LXXIV. tv.?
Részlet a válaszából: […] ...indult ügyben a tartásdíj-követelést - ide nem értve a 165. § (2) bekezdése szerinti, közjegyzői okiraton és a fizetési meghagyáson alapuló tartásdíj-követelést - az e végrehajtási ügyre jutó végrehajtási költségeket megelőzően kell kielégíteni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Családi pótlék összegének csökkentése

Kérdés: Mi lehet az oka annak, hogy lecsökkentik a családi pótlék összegét? Hogyan fellebbezhet a jogosult, ha nem kapott semmilyen értesítést a csökkentésről, és nem ért egyet a döntéssel?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekotthonban, javító-, büntetés-végrehajtási intézetben van elhelyezve, illetve ideiglenesen elhelyezett, szülői ház elhagyását engedélyező határozat alapján neveli gondozója, szintén befolyásolja az ellátás összegét. Ebben az esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Művészeti iskolában tanuló diák családi pótléka

Kérdés: Jogosult lesz családi pótlékra a szülő abban az esetben, ha tehetséges hegedűs gyermeke egy művészeti iskolában folytatja tovább a tanulmányait?
Részlet a válaszából: […] ...október 31-éig. Iskoláztatási támogatásra jogosult a nevelési ellátásra jogosultakon túl a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy is a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Munkáltató követelése a munkavállalóval szemben

Kérdés: Érvényesítheti a munkáltató fizetési felszólítással a követelését a munkavállalóval szemben? Mi történik, ha a munkavállaló nem veszi át a fizetési felszólítást?
Részlet a válaszából: […] ...legkisebb munkabér háromszorosát. Fontos hangsúlyozni, hogy a munkáltatónak ez csak lehetősége, így választása szerint a fizetési meghagyásos eljárásban vagy bírósági úton is érvényesítheti a követelését.A fizetési felszólítást indokolni kell, így tartalmaznia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.
1
2
3
46