GYÁP összegének megállapítása

Kérdés: Munkáltatóváltásnak tekintendő a táppénz összegének megállapításánál a ki- és belépés abban az esetben, ha a dolgozó több mint tízéves munkaviszonya 2014. április 4-én megszűnt, de ahol állást ígértek neki, ott mégsem sikerült elhelyezkednie, ezért 2014. május 2-ától ismét munkaviszonyban állt az eredeti munkahelyén, és 2014. május 28-tól 2014. június 6-ig beteg gyermekének ápolása címén GYÁP-igényt nyújtott be? Alkalmazni kell ebben az esetben Eb-tv. 48. §-ának (6/a) bekezdésében foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] 2013. júliustól az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) összegének megállapításánál csak az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban elért pénzbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.
Kapcsolódó címkék:    

GYÁP összegének megállapítása

Kérdés: Milyen jövedelem figyelembevételével kell a GYÁP összegét megállapítani annak a több éve munkaviszonyban álló nőnek az esetében, aki a 2003. május 31-én született gyermekével 2005. május 31-ig gyermekgondozási díjban részesült, majd munkaviszonya közös megegyezéssel 2005. augusztus 15-én megszűnt, 2005. augusztus 16-tól másik munkáltatónál havi 135 000 forint munkabérrel ismét munkaviszonyban állt, és 2005. szeptember 1-jétől beteg gyermekének ápolása címén táppénzt igényel?
Részlet a válaszából: […] A biztosítottnak sem a táppénzre való jogosultságát megelőzőnaptári évben, sem a jogosultságát megelőzően nincs 180 naptári napi jövedelme.Tekintettel azonban arra, hogy azért nincs a biztosítottnak 180 naptári napijövedelme, mert gyermekgondozási díjban részesült, ezért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. november 8.
Kapcsolódó címkék: