GYÁP-jogosultság és szülés esetén járó ellátások

Kérdés: Mennyi időre folyósítható a GYÁP abban az esetben, ha a GYES lejártát követően a dolgozó igénybe vette a szabadságait, majd ezt követően három napot dolgozott, amikor a 10. életévét betöltött nagyobbik gyermeke közúti balesetet szenvedett, ezért gyermekápolási-táppénz-igényt nyújtott be 2022. június 7-től? Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re a harmadik gyermeke születésére tekintettel az anya abban az esetben, ha a balesetet szenvedett gyermek várhatóan hosszú ideig tartó felépülése miatt három hónap fizetés nélküli szabadságot kért, amelyet a munkáltató engedélyezett? A harmadik gyermek születésének várható időpontja 2022. október 4.
Részlet a válaszából: […] Az anya 2022. június 7-től 14 napig jogosult GYÁP-ra a 10 éves gyermekére tekintettel. Az ellátás naptári napi alapját az Eb-tv. 48. §-a (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani. A dolgozónak ugyanis nincs 120...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

GYÁP-jogosultság

Kérdés: Hány napra folyósítható az egyedülálló anya részére a gyermekápolási táppénz a 2009. szeptember 22-én született gyermekére tekintettel, ha az orvosi igazolás szerint a beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség 2021. szeptember 14-től szeptember 24-ig tart? Az édesanya 2021. március 18-tól március 26-ig 5 napra már részesült gyermekápolási táppénzben.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 44. §-ában foglaltak alapján keresőképtelen - többek között - az a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és a gyermeket a saját háztartásában neveli. A GYÁP-napok a gyermek életkorától függően eltérő napszámmal járnak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Apa GYÁP-jogosultsága

Kérdés: Megállapítható gyermekápolási táppénz az apa részére a hároméves beteg gyermeke otthoni ápolására tekintettel abban az esetben, ha a házastársa a másfél éves gyermekük után GYED-ben részesül, és az ellátás folyósítása mellett visszament dolgozni?
Részlet a válaszából: […] Keresőképtelennek kell tekinteni - többek között - azt a szülőt is, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és a gyermeket saját háztartásában neveli. A szülők döntik el, hogy a beteg gyermek otthoni ápolását melyik szülő látja el. A gyermek után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

GYÁP karanténban lévő gyermek után

Kérdés: Jogosult lesz gyermekápolási táppénzre az a munkavállaló, akinek második osztályos gyermekét az osztály többi tagjával együtt hazaküldték házi karanténra, megfigyelésre, mert az egyik tanuló, illetve két gyermek szülei koronavírus-fertőzöttek? Az iskolaorvos szerint tíz napot kell otthon lenni a gyerekeknek, de telefonon a házi gyermekorvosnál is jelentkezni kell.
Részlet a válaszából: […] Keresőképtelen az a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és a gyermeket saját háztartásában neveli, illetve a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke mellett tartózkodik annak kórházi kezelése időtartamára. A leírtak alapján a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

GYÁP élettárs gyermeke után

Kérdés: Jogosult lesz GYÁP-ra a munkavállaló abban az esetben, ha élettársa 8 éves gyermeke otthoni ápolása miatt 2020. szeptember 17-től 25-ig keresőképtelen volt? A pár öt éve él élettársi kapcsolatban, 3 gyermeket nevelnek, a munkavállaló 7 és 12 éves gyermekeit, valamint az élettárs 8 éves gyermekét. Az élettárs szeptember hónapban külföldi kiküldetésben volt, ezért nem tudott otthon lenni a gyermekkel.
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a kérdésre választ adjunk, először azt kell megnézni, hogy a gyermekápolási táppénzre való jogosultságnál kit kell keresőképtelennek tekinteni. Az Eb-tv. 44. §-ának e) pontja értelmében keresőképtelen az a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

GYÁP otthoni munkavégzés esetén

Kérdés: Jogosult lesz gyermekápolási táppénzre az édesanya abban az esetben, ha 2020. március közepétől a veszélyhelyzet miatt otthonából dolgozik, és munkáltatója felé jelezte, hogy négyéves gyermeke betegsége miatt 2020. május 18-tól nem tudja ellátni a munkáját? A házi gyermekorvos a gyermek ápolására hivatkozással a keresőképtelenségét 2020. május 18-tól május 29-ig igazolta. Az igazolást a dolgozó postai úton eljuttatta a kifizetőhelyhez.
Részlet a válaszából: […] Az anya folyamatos biztosításban töltött idejéről nincs információnk, de feltételezzük, hogy az leg-alább tizenegy nap. Ugyanis táppénz a keresőképtelenség tartamára, a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosításban töltött napoknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Nagyapa GYÁP-jogosultsága

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre a munkaviszonyban álló nagyapa abban az esetben, ha a Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya a kiskorú részére a nagymamát rendelte ki családba fogadó gyámul?
Részlet a válaszából: […] A szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi okok miatt a gyermeket szükséges ideig a gyámhatóság által megnevezett más család átmenetileg befogadja, gondozza, neveli, feltéve, hogy a családba fogadás a gyermek érdekében áll fenn. A családba fogadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.

Gyermekápolási táppénz váltott gondozásban elhelyezett gyermekek után

Kérdés: Jogosult lehet mindkét szülő gyermek-ápolási táppénzre a váltott gondozásban elhelyezett gyermekek esetében, ami a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a gyermekek állandó jelleggel ugyanabban a lakásban élnek, a környezetük, iskolájuk nem változik, és a szülők töltenek felváltva két-két hetet a gyermekekkel a régi megszokott lakásban?
Részlet a válaszából: […] Napjainkra nem egyedüli az a preferált megoldás, hogy a házastársi kapcsolat megszűnését követően a gyermekek változatlan lakókörnyezetükben maradnak. A szülők egymással egyezséget kötnek, és ennek megfelelően költöznek vissza meghatározott időtartamra a gyermekekhez, majd...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

GYED folyósításának felfüggesztése

Kérdés: Jogosan függesztette fel a korábban megállapított gyermekgondozási díj folyósítását a kifizetőhely az alábbi esetben? A közös háztartásban nevelt gyermeket az ellátásban részesülő édesanya élettársa, a gyermek édesapja magához vette, és a gyermekkel elköltözött. Az anya a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése érdekében eljárást kezdeményezett, azonban a kormányhivatal a gyermeket az édesapa gondozásában hagyta, és az ideiglenes hatályú elhelyezési ügyet megszüntette. A kifizetőhely ezután szüntette be a GYED folyósítását.
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási díj az arra jogosító feltételek fennállása alapján megállapításra, majd ezt követően folyósításra került az anya részére, melyről a kifizetőhely határozat kiadmányozásával rendelkezett.Amennyiben a biztosított egészségbiztosítás pénzbeli ellátásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Válófélben lévő szülők gyermekápolási táppénze

Kérdés: Figyelembe kell venni az apa által igényelt táppénzes napokat abban az esetben, ha a dolgozó a 2009. március 5-én született gyermeke betegsége miatt gyermekápolásitáppénz-igényt nyújtott be a 2018. október 8-tól 26-ig tartó időtartamra, és ugyanezen gyermekre tekintettel az apa május hónapban már igénybe vett 5 táppénzes napot, azonban júliusban elköltözött a közös lakásból, és időközben már a válókereset is benyújtásra került? Hány nap gyermekápolási táppénzre jogosult ebben az esetben az egyedülálló édesanya?
Részlet a válaszából: […] Az egyedülálló szülőnek a hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke otthoni ápolása címén évenként és gyermekenként huszonnyolc naptári napra jár táppénz. 2016. július 1-jétől változott a gyermekápolási táppénzes napokra vonatkozó szabály, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.
1
2
3