tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

18 találat a megadott GYÁP-jogosultság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: GYÁP karanténban lévő gyermek után

Kérdés: Jogosult lesz gyermekápolási táppénzre az a munkavállaló, akinek második osztályos gyermekét az osztály többi tagjával együtt hazaküldték házi karanténra, megfigyelésre, mert az egyik tanuló, illetve két gyermek szülei koronavírus-fertőzöttek? Az iskolaorvos szerint tíz napot kell otthon lenni a gyerekeknek, de telefonon a házi gyermekorvosnál is jelentkezni kell.
Részlet a válaszból: […]nem beteg, ezért keresőképtelennek nem lehet a szülőt tekinteni, tehát gyermek-ápolási táppénzre nem jogosult.Más a helyzet a fertőzött gyermek szülei tekintetében. Amennyiben a gyermek beteg, és a szülő ápolja, a szülő keresőképtelennek minősül, és GYÁP-ra jogosult az egyéb feltételek fennállása esetén. Ha a szülő a GYÁP napjait már kimerítette, s az ápolás időtartamára fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, nem szünetel a biztosítása.Ha a szülő(k) részére a járványügyi hatóság házi karantént rendelt el, a szülő(k) táppénzre jogosult(ak). Ebben az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6657
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: GYÁP élettárs gyermeke után

Kérdés: Jogosult lesz GYÁP-ra a munkavállaló abban az esetben, ha élettársa 8 éves gyermeke otthoni ápolása miatt 2020. szeptember 17-től 25-ig keresőképtelen volt? A pár öt éve él élettársi kapcsolatban, 3 gyermeket nevelnek, a munkavállaló 7 és 12 éves gyermekeit, valamint az élettárs 8 éves gyermekét. Az élettárs szeptember hónapban külföldi kiküldetésben volt, ezért nem tudott otthon lenni a gyermekkel.
Részlet a válaszból: […]évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és a gyermeket saját háztartásában neveli.A kérdésre a válasz már adott is. A szülő jogosult GYÁP-ra. Szülőnek minősül a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, és ezen személyekkel együtt élő házastárs is. Jogosult még a nevelőszülő, a helyettes szülő, a gyám és az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.A munkavállaló tehát annak ellenére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6611

3. találat: GYÁP otthoni munkavégzés esetén

Kérdés: Jogosult lesz gyermekápolási táppénzre az édesanya abban az esetben, ha 2020. március közepétől a veszélyhelyzet miatt otthonából dolgozik, és munkáltatója felé jelezte, hogy négyéves gyermeke betegsége miatt 2020. május 18-tól nem tudja ellátni a munkáját? A házi gyermekorvos a gyermek ápolására hivatkozással a keresőképtelenségét 2020. május 18-tól május 29-ig igazolta. Az igazolást a dolgozó postai úton eljuttatta a kifizetőhelyhez.
Részlet a válaszból: […]biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra, de legfeljebb egy éven át jár. Az Eb-tv. 44. §-ában foglaltak alapján keresőképtelennek kell tekinteni azt a szülőt, aki saját háztartásában nevelt tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja. Táppénz a keresőképtelenség időtartamára járó ellátás. Mivel az anya munkáját otthonról sem tudta ellátni, ezért a keresőképtelenségére tekintettel táppénzre jogosult. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a négyéves gyermek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6452

4. találat: Nagyapa GYÁP-jogosultsága

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre a munkaviszonyban álló nagyapa abban az esetben, ha a Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya a kiskorú részére a nagymamát rendelte ki családba fogadó gyámul?
Részlet a válaszból: […]fogadó szülőt (szülőket) a gyámhatóság családba fogadó gyámul rendeli. A családba fogadás alatt a szülő szülői felügyeleti joga szünetel. A gyám a gyámsága alatt állónak gondozója, törvényes kép-viselője. Jelen esetben ez a gyermek nagymamája.Az Eb-tv. 5/B. §-a p) pontjának pc) alpontjában foglaltak értelmében a törvény alkalmazásában szülő - többek között - a gyám is. Gyermekápolási táppénzre tehát - amennyiben a jogosultsághoz szükséges feltételekkel rendelkezik - a gyámul kirendelt nagymama jogosult lehet.Tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6418

5. találat: Gyermekápolási táppénz váltott gondozásban elhelyezett gyermekek után

Kérdés: Jogosult lehet mindkét szülő gyermek-ápolási táppénzre a váltott gondozásban elhelyezett gyermekek esetében, ami a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a gyermekek állandó jelleggel ugyanabban a lakásban élnek, a környezetük, iskolájuk nem változik, és a szülők töltenek felváltva két-két hetet a gyermekekkel a régi megszokott lakásban?
Részlet a válaszból: […]szülői gyakorlat életszerű követését.Gyermek ápolása céljából a gyermek tizenkét éves koráig a szülőket táppénzellátással finanszírozott napok illetik meg, melyre alapesetben mindkét szülő jogosult lehet.Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése alapján a táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt, a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra jár.Egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetve otthoni ápolása és - a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén - a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén a gyermek egyéves koráig vehető igénybe a GYÁP.A gyermek ápolása céljából igényelhető táppénz a gyermek első életévének betöltését követően a hivatkozott normaszövegben szabályozott feltételekkel a gyermek növekedésével fokozatosan csökken.Azonban az Eb-tv. 39. §-ának (7) bekezdése ehhez további feltételt szab, mely szerint a közös háztartásban élő gyermek jogán - választásuk szerint - a szülők valamelyike gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot.A háztartás fogalomkörébe foglaltan az idetartozók közösen együtt gazdálkodnak, életvitelük, szükségleteik kielégítése egymástól nem különíthető el.A közös háztartás fogalma alatt a felek tényleges együttlakását, életvitelszerű közös életét értjük, ami magában foglalja az együttes étkezést, pihenés, háztartásvezetést is.Az egyes tartalmi elemek a felek sajátos élethelyzetére és körülményeire tekintettel az általános megítéléstől eltérően is jelentkezhetnek. Így az adott esetben a közös háztartásban való együttélés is speciális módon valósulhat meg, olyan módon is, hogy a házastársak megtartják a lakhatást biztosító ingatlanjukat, azokat közösen használják, vagyis több ingatlan is szolgálhat a közös háztartásvezetés, étkezés, pihenés színteréül (Kúria Pfv. II. 22.288/2016., a Kúriai Döntések 2017/11. száma).A jelenlegi eset azért speciális, mert amíg a közös háztartás tartalmi feltételei részben, nevezetesen az együttes háztartásvezetésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6383

6. találat: GYED folyósításának felfüggesztése

Kérdés: Jogosan függesztette fel a korábban megállapított gyermekgondozási díj folyósítását a kifizetőhely az alábbi esetben? A közös háztartásban nevelt gyermeket az ellátásban részesülő édesanya élettársa, a gyermek édesapja magához vette, és a gyermekkel elköltözött. Az anya a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése érdekében eljárást kezdeményezett, azonban a kormányhivatal a gyermeket az édesapa gondozásában hagyta, és az ideiglenes hatályú elhelyezési ügyet megszüntette. A kifizetőhely ezután szüntette be a GYED folyósítását.
Részlet a válaszból: […]ezért megítélni nem tudjuk, viszont lényeges szempont, hogy amennyiben megelőzően a bíróság a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról ítéletben nem rendelkezett, a szülői felügyeletet a felek közösen gyakorolják.A család- és gyermekjóléti központ ebben az esetben azt vizsgálja, hogy a gyermek elsősorban jogszerűen tartózkodik-e az érintett szülőnél, valamint hogy a lakás és a gyermek ellátási körülményei megfelelőek-e. Vizsgálat tárgyát képezi továbbá, hogy a gyermeket gondozó szülő milyen mértékig biztosítja a másik szülő számára a gyermek láthatását.A feltételek mérlegelése után a kormányhivatal döntést hoz a gyermek elhelyezéséről.A gyermekgondozási díjra való jogosultság feltételeit az Eb-tv. a 42/A. §-ának (1) bekezdésében határozza meg. Nevezetesen gyermekgondozási díjra jogosult a) a biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, b) az anya, valamint a 40. § (4) bekezdésében meghatározott személy, aki részére csecsemőgondozási díj került megállapításra, és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, valamint a gyermeket saját háztartásában neveli.Az Eb-tv. hivatkozott paragrafusának ismeretében a gyermekgondozási díj folyósításához elengedhetetlen a gyermek saját háztartásban tartózkodása. Ez a szabályozás összhangban áll az Eb-tv. 42/C. §-a (1) bekezdésének c) pontjával, mely szerint nem jár a gyermekgondozási díj, ha a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6144
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Válófélben lévő szülők gyermekápolási táppénze

Kérdés: Figyelembe kell venni az apa által igényelt táppénzes napokat abban az esetben, ha a dolgozó a 2009. március 5-én született gyermeke betegsége miatt gyermekápolásitáppénz-igényt nyújtott be a 2018. október 8-tól 26-ig tartó időtartamra, és ugyanezen gyermekre tekintettel az apa május hónapban már igénybe vett 5 táppénzes napot, azonban júliusban elköltözött a közös lakásból, és időközben már a válókereset is benyújtásra került? Hány nap gyermekápolási táppénzre jogosult ebben az esetben az egyedülálló édesanya?
Részlet a válaszból: […]és a gyermek életkorához igazodó táppénzes napok - együttélés esetén - mindkét szülőt megilletik. A gyermekápolási táppénzre való jogosultság megállapításánál is figyelemmel kell lenni az előzmény számítására. Az Eb-tv. 46. §-ának (1a) bekezdésében foglaltak szerint, ha a biztosított szülő a gyermek ápolása címén igényel táppénzt, előzményként a gyermek előző születésnapjától a gyermek következő születésnapjáig eltöltött táppénzes napokat kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy ha korábban az apa ápolta a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5954
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: GYÁP-jogosultság

Kérdés: Folyósítható gyermekápolási táppénz a dolgozó részére az alábbi esetben? A dolgozó 1990-től áll jelenlegi foglalkoztatója alkalmazásában, és három kiskorú gyermeket nevel. A?harmadik gyermekkel GYES-ben részesült 2017. május 29-ig, majd a GYES lejártát követően GYET-et igényelt, amelyet folyósítanak is a részére. A?dolgozó 2017. augusztus 1-jétől napi 5 órás munkaidőben ismét dolgozik, és 2017. augusztus 17-től szeptember 6-ig a 2014. május 29-én született gyermeke betegségére tekintettel GYÁP-ot igényelt.
Részlet a válaszból: […]támogatás mellett munkát végző biztosítottakra a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket milyen eltérésekkel kell alkalmazni. A hivatkozott paragrafusban foglaltak szerint a táppénzfolyósítás időtartamának megállapításánál biztosítási időként csak a gyermeknevelési támogatás folyósításának az időtartama alatt biztosítási jogviszonyban töltött napokat lehet, illetve a táppénz összegének megállapításánál csak e jogviszonyból származó jövedelmet lehet figyelembe venni.A háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása esetén évenként és gyermekenként a szülőnek negyvenkettő nap (egyedülálló szülőnek nyolcvannégy nap) gyermekápolási táppénz jár [Eb-tv. 46. § (1) bek. d) pont]. Ugyanezen paragrafus azt is meghatározza, hogy táppénz a biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra jár. A dolgozónak a keresőképtelenségéig 16 nap biztosításban töltött ideje van, táppénzt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5595
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Jogosultság gyermekápolási táppénzre

Kérdés: Jogosult gyermekápolási táppénzre a 2017. szeptember 11-től szeptember 15-ig tartó időszakra az a munkavállaló, aki 2017. szeptember 4-én lépett be jelenlegi munkáltatójához napi 4 órás munkaidőben, 850 forintos órabérért, 2010. március 18-tól 2011. március 3-ig álláskeresési támogatásban részesült, utána semmilyen jogviszonya nem volt, 2011. november 26-án megszületett a kisfia, és azóta GYES-en van a mai napig? A dolgozónak két gyermeke van, mindkettő tartósan beteg. Amennyiben jogosult az ellátásra, a minimálbér vagy a szerződés szerinti jövedelem lesz az alap? Milyen mértékű lesz az ellátás?
Részlet a válaszból: […]született, illetve hogy utána részesült-e valamilyen ellátásban az anya, és ha igen, akkor mikortól meddig, ezért feltételezzük, hogy a GYÁP-ot a 2011-ben született gyermeke jogán igényli. Ismét biztosításban töltött idő a 2017. szeptember 4-től fennálló munkaviszonya, azaz a keresőképtelenségig a folyamatos biztosításban töltött idő a 2017. szeptember 4-től 2017. szeptember 10-ig terjedő 7 napos időtartam. A GYES előtti biztosításban töltött idő nem vehető figyelembe, mert a GYES-t nem lehet összekötő időnek tekinteni, mivel a biztosítás megszűnése és a GYES folyósításának kezdete között 30 napnál hosszabb a megszakítás [Eb-tv. 48/A. § (1) bekezdés]. Tehát az anya 7 nap biztosításban töltött idővel rendelkezik. A 2017. szeptember 11-től 15-ig (5 napra) igényelt GYÁP-ra az előzetes biztosítási ideje alapján jogosult.A táppénz összegének kiszámítására az Eb-tv. 48. §-ának (4) bekezdésében foglaltak az irányadók. Mivel nem rendelkezik az igénylő a táppénzre való jogosultsága első napját megelőzően 180 napnyi folyamatos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5579

10. találat: Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Hány nap gyermekápolási táppénzre jogosultak jelenleg az együtt élő szülők, akik egy hat és fél, valamint egy másfél éves gyermeket nevelnek?
Részlet a válaszból: […]igazodóan a GYÁP-nap, hanem szülőnként. A gyermek-ápolási táppénzes napokat gyermekenként és évenként kell megállapítani, ami jelen esetben azt jelenti, hogy a hat és fél éves gyermek után mindkét szülőt évente 14 nap (összesen 28), a másfél éves gyermek után évente 84 gyermekápolási táppénzes nap illeti meg. Amennyiben az egyik szülő már igénybe vette a törvény szerint neki járó napokat, a gyermek következő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5357
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést