tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott GYES igénylése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gyermekgondozási segély igénylése

Kérdés: Hogyan és hol igényelhető a gyermekek után járó gyermekgondozási segély?
Részlet a válaszból: […]lakcíméről kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolni is tud. Itt kell nyilatkozni arra vonatkozóan is, hogy keresőtevékenységet folytat-e valamely, Magyarországon kívüli EGT-tagállamban (ezek az Európai Unió országai, valamint Svájc és Norvégia). Erre azért van szükség, mert az EU-n belül a gyermekek után járó ellátások csak az egyik államtól járnak, az esetleges másik ország kizárólag különbözet fizetésére kötelezett. Amennyiben a kérelmező egyszerre több ellátás iránt nyújt be kérelmet, családi pótlékot vagy anyasági támogatást is igényel egyidejűleg, akkor a személyes adatokat teljeskörűen csak az egyik nyomtatványon kell megadni, a másik nyomtatványon csak a nevet és a taj-számot, ezt meghaladó további személyes adat kitöltése mellőzhető. A nyomtatvány második részében a saját háztartásban eltartott kiskorú gyermekeket kell felsorolni, adataikkal együtt. Ezt meghaladóan azon gyermeket külön is meg kell jelölni, aki után a kérelem benyújtásával az igénylő az igényelt ellátást kérelmezni kívánja. Tehát valamennyi háztartásban tartózkodó gyermeket szerepeltetni kell a nyomtatványon, azokat is, akik után nem igényelnek gyermekgondozási segélyt. Amennyiben a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, azt is ebben a részben kell jelölni. A nyomtatvány harmadik szakaszában a jogosultság megállapításához, illetve folyósításához szükséges adatokat kell megadni, így azt, hogy mely időponttól kéri a kérelmező a GYES megállapítását, továbbá hogy ő vagy más személy részesül-e hasonló ellátásban valamely háztartásban élő gyermeke jogán, és itt kell azt is jelezni, ha más ellátásban (táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, egyéb rendszeres pénzellátásban) részesül a kérelmező vagy társa. Amennyiben számlára kéri az igénylő az ellátást, akkor itt kell megadnia a számlaszámot is. Ez csak olyan számlaszám lehet, amely felett a kérelmezőnek - akár kizárólag, akár más személlyel megosztva - rendelkezési jogosultsága van. A nyomtatvány negyedik hányada tartalmazza az ellátás megállapítását kizáró körülmények felsorolásának, továbbá az ellátást kérelmezőnek a GYES folyósítását befolyásoló bejelentési kötelezettségének teljesítésével összefüggő szabályoknak a tudomásulvételét, és a kérelemhez csatolt mellékletek megjelölésére szolgáló részt. Ebben a részben kell a kérelmezőnek jelölni, ha helyi utazási kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadását is kéri. Fontos, hogy a kérelmet a kérelmezőnek saját kezűleg alá kell írnia, e nélkül a kérelem nem érvényes, és hosszadalmas hiánypótló eljárás veheti kezdetét. A kérelemhez minden esetben néhány mellékletet kell csatolni. Ezeket általában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4802
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: GYES igénylése, felmondás GYES mellett dolgozó munkavállalónak

Kérdés: A munkáltatónak kell-e elindítania a GYES igénylését abban az esetben, ha nem működtet kifizetőhelyet, de 2007-ben a GYED igénylését a dolgozóval egyeztetve elintézte? Amennyiben a munkavállaló önállóan intézi az igénylést, kell-e a munkáltatóját értesítenie arról, hogy mi a szándéka a GYED lejárta után, vagy a munkáltatónak kell vele felvenni a kapcsolatot? Felmondhat-e a munkáltató a munkavállalónak abban az esetben, ha a GYES folyósítása mellett visszamegy dolgozni, és ha igen, hogyan? Megváltható-e pénzben a GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága, vagy mindenképpen természetben kell kiadni?
Részlet a válaszból: […]vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság (139. §), - a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a terhesség, a szülést követő három hónap, illetve a szülési szabadság [138. § (1) bekezdés], - a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak [138. § (5) bekezdés], illetve a gyermek hároméves koráig - fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermekgondozási segély folyósításának, - a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a polgári szolgálatnak a teljesítésre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított, - a külön törvény szerinti rehabilitációs járadékban részesülő személy esetén a keresőképtelenség teljes időtartama alatt. A felsorolásból egyértelmű, hogy a gyermek 3 éves koráig a GYES folyósításának tartama alatt akkor sem lehet felmondani, ha a dolgozó egyébként nem igényli a fizetés nélküli szabadságot, azaz dolgozik az említett ellátás mellett. A felmondás legkorábbi időpontja tehát a GYES megszűnését követő 30. nap. Annak viszont[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2632