Gyermekgondozási segély igénylése

Kérdés: Hogyan és hol igényelhető a gyermekek után járó gyermekgondozási segély?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igényt 2015. április 1-jétől a kormányhivatalok bírálják el, majd kedvező döntés esetében a folyósítást is elvégzik. Az igénybejelentést tehát mindenképpen feléjük kell megtenni. A kérelem benyújtása lehetséges írásban, postai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Felmondási tilalom GYES ideje alatt

Kérdés: Vonatkozik-e a felmondási tilalom a GYES folyósítása alatt, illetve azt követő 30 napban arra az apukára, aki a gyermeke kétéves korától hároméves koráig igényli a GYES-t? A GYED-et az édesanya kapta, az apuka 8 órában dolgozott, illetve dolgozik a GYES mellett is. A GYES igényléséről a munkáltatóját tájékoztatta. Meddig áll felmondási védelem alatt az a munkavállaló, aki tartósan beteg gyermekével annak 10 éves koráig van GYES-en, és mellette 8 órában dolgozik? Meddig áll fenn ez a védelem, ha tartósan beteg ikreket nevel a munkavállaló? Vonatkozik-e a felmondási tilalom arra a munkavállalóra, akivel a GYES ideje alatt kötött munkaszerződést a cég? Mi a helyzet, ha a felvételkor közli, és mi, ha a felvételkor nem közli, hogy GYES mellett dolgozik?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos szabályok szerint GYES-re jogosult aszülő, a nevelőszülő vagy a gyám saját háztartásában nevelt- gyermeke 3. életévének betöltéséig,- ikergyermekek esetében a gyermekek tankötelessé válásaévének végéig,- tartósan beteg vagy a súlyosan fogyatékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 12.

GYES-ről visszatérő dolgozó szabadságának számfejtése

Kérdés: A régi 8 órára megállapított, vagy az új 6 órára kiszámított bér alapján kell-e számfejteni a szabadságot a dolgozó részére abban az esetben, ha gyermeke születése előtt 8 órás munkaviszonya volt, most pedig a GYES igénylésével egyidejűleg 6 órára megy vissza dolgozni, és így a fizetése is kevesebb lesz?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló részére a szabadság időtartamára távoléti díjjár. A távolléti díj számításának szabálya szerint a távollét idején (időszakában)érvényes személyi alapbért kell alapul venni távolléti díj számításakor.Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 18.

GYES igénylése, felmondás GYES mellett dolgozó munkavállalónak

Kérdés: A munkáltatónak kell-e elindítania a GYES igénylését abban az esetben, ha nem működtet kifizetőhelyet, de 2007-ben a GYED igénylését a dolgozóval egyeztetve elintézte? Amennyiben a munkavállaló önállóan intézi az igénylést, kell-e a munkáltatóját értesítenie arról, hogy mi a szándéka a GYED lejárta után, vagy a munkáltatónak kell vele felvenni a kapcsolatot? Felmondhat-e a munkáltató a munkavállalónak abban az esetben, ha a GYES folyósítása mellett visszamegy dolgozni, és ha igen, hogyan? Megváltható-e pénzben a GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága, vagy mindenképpen természetben kell kiadni?
Részlet a válaszából: […] A probléma megoldását kezdjük a második kérdéssel. Az Mt.90. §-a precízen felsorolja azokat az időszakokat, amelyek tartama alatt amunkáltató nem szüntetheti meg a munkaviszonyt rendes felmondással. Így nemmondhat fel a cég- a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 16.

Anyasági ellátásban részesülő beltag járulékai

Kérdés: A szülést követő 3 évben mikor, milyen összegű járulékfizetési kötelezettsége van a munkavégzésre kötelezett beltagnak? A bt.-nek van alkalmazottja, aki a tevékenységet folytatja.
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, de nyilván betéti társaság üzletvezető beltagjáról van szó, aki e tevékenysége révén - egyéb jogviszony híján - főfoglalkozású társas vállalkozónak minősül.Ennek megfelelően a személyes közreműködésére tekintettel kiosztott,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. május 20.

GYED és GYES folyósításának ideje alatti munkavégzés

Kérdés: A gyermekgondozási díj, illetve a gyermekgondozási segély folyósításának ideje alatt az ellátásban részesülő milyen egyéb díjazásban részesülhet és milyen összeghatárig (pl.: megbízási díj, tiszteletdíj)?
Részlet a válaszából: […] Szociális ellátórendszerünk - talán nem meglepő módon - kiemelt jelentőséget tulajdonít a gyermekvállalással, gyermekneveléssel járó megélhetési többletterhek enyhítését, kiegyenlítését célzó támogatási formáknak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a különböző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 10.