Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 3. számú melléklete II. fejezetének 7. pontja értelmében a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott, külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén bevételt szerző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Gépjárművezetők juttatásai

Kérdés: Megkaphatják egyszerre adómentesen a 3000 forint összegű napidíjat és a maximum 100 000 forintos üzemanyag-megtakarítást a belföldi árufuvarozásban foglalkoztatott gépkocsivezetők?
Részlet a válaszából: […] ...részére napidíjat kell fizetni. A hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj-átalány háromezer forint.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

Belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő tehergépjármű-vezető

Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő tehergépjármű-vezető munkavállaló részére kifizetett napi 3000 forint összegű költségtérítés napi 6 órát meghaladó távollét esetén, vagy az Szja-tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint igazolás nélkül elszámolható költségként gyakorlatilag adómentes? A cég berendezések gyártásával foglalkozik, a tehergépkocsi-vezető saját gyártású berendezéseket, illetve a gyártáshoz szükséges anyagokat szállít.
Részlet a válaszából: […] ...rendelet 5. §-a értelmében a hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíjátalány háromezer forint, feltéve hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Ausztrián áthaladó sofőr

Kérdés: Melyik ország szabályai szerint kell levonni és megfizetni a járulékokat az Ausztriába belépő gépkocsivezetők esetében, tekintettel arra, hogy 2017. január 1-jétől kötelező számukra az osztrák minimálbért megadni, és a ZKO3 nyomtatványon be kell jelenteni őket?
Részlet a válaszából: […] ...került) lényege, hogy az Ausztrián áthaladó sofőr igazolni tudja: kiküldetése alatt a munkabére eléri az osztrák minimálbért. Ehhez a gépkocsivezetőnél kell lennie a munkaszerződésnek, illetve a bérbesorolásra vonatkozó dokumentumoknak.Mindez azonban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.
Kapcsolódó címkék:    

Nemzetközi fuvarozásban dolgozó gépjárművezetők pótlékai

Kérdés: Mikor és milyen pótlékokat kell fizetni a nemzetközi fuvarozásban dolgozó sofőrnek abban az esetben, ha egy hónap alatt 213 óra ledolgozott idő, 13 óra rendelkezésre állás és 56 óra pihenő­idő szerepel a jelenléti íven?
Részlet a válaszából: […] A nemzetközi fuvarozásban dolgozó gépjárművezetők pótlékra való jogosultságát a sajátos munkavégzésükből fakadó munkaidőszabályok határozzák meg. Az Mt. 298. §-ának (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy törvény - ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.

Gépjárművezetők napidíjának összege

Kérdés: Milyen összegű napidíj fizethető 2011-ben adómentesen a gépjárművezetőknek?
Részlet a válaszából: […] ...módosult a 168/1995. Korm. rendelet4/A. § (2) bekezdése. E szerint a nemzetközi közúti árufuvarozásban ésszemélyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatottmagánszemély a külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 7.

Gépkocsivezető jogállása

Kérdés: Szakmának minősül-e a gépkocsivezető munkakör, és milyen besorolási bért kell fizetni a munkavállalónak? A dolgozó utolsó munkaszerződése 1999-ben kelt, azóta nem módosították. Mi alapján történik a bér kifizetése ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...alapján állapítható meg.A fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezésekbenfelsorolt szakképesítések körében a gépjárművezető, gépkocsivezető meghatározásnem szerepel.A 9029/1993. (SK 1994.1.) KSH közlemény tartalmazza aFoglalkozások Egységes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 16.