Külföldi kiküldetés

Kérdés:

Mire kell figyelnie a munkáltatónak a külföldi kiküldetés során, milyen kötelezettségek terhelik, illetve milyen korlátjai vannak?

Részlet a válaszából: […] ...jogosult napi 15 eurónak megfelelő forintösszegű költségtérítésre, a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély esetében napi 60 eurónak megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 3. számú melléklete II. fejezetének 7. pontja értelmében a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott, külföldi kiküldetés (külszolgálat) címén bevételt szerző...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Napidíj adókötelezettsége

Kérdés: Helyesen alkalmazza az Szja-tv. rendelkezéseit a kifizető abban az esetben, ha a külföldi kiküldetésben lévő dolgozó részére fizetett napi 30 eurós napidíj elszámolás során 15 eurót adóköteles jövedelemként és 15 eurót adómentes részként vesz figyelembe, vagy ebben az esetben csupán 9 euró vonható le igazolás nélkül, és a fennmaradó rész adóköteles?
Részlet a válaszából: […] ...Korm. rendelet 2. §].Kedvezőbb szabály vonatkozik a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban foglalkoztatott gépkocsivezető és árukísérő esetén, mivel a külföldi kiküldetés címén kapott bevételéből – ha a gépjármű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Gépjárművezetők juttatásai

Kérdés: Megkaphatják egyszerre adómentesen a 3000 forint összegű napidíjat és a maximum 100 000 forintos üzemanyag-megtakarítást a belföldi árufuvarozásban foglalkoztatott gépkocsivezetők?
Részlet a válaszából: […] ...részére napidíjat kell fizetni. A hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj-átalány háromezer forint.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

Belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő tehergépjármű-vezető

Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő tehergépjármű-vezető munkavállaló részére kifizetett napi 3000 forint összegű költségtérítés napi 6 órát meghaladó távollét esetén, vagy az Szja-tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint igazolás nélkül elszámolható költségként gyakorlatilag adómentes? A cég berendezések gyártásával foglalkozik, a tehergépkocsi-vezető saját gyártású berendezéseket, illetve a gyártáshoz szükséges anyagokat szállít.
Részlet a válaszából: […] ...rendelet 5. §-a értelmében a hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíjátalány háromezer forint, feltéve hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Ausztrián áthaladó sofőr

Kérdés: Melyik ország szabályai szerint kell levonni és megfizetni a járulékokat az Ausztriába belépő gépkocsivezetők esetében, tekintettel arra, hogy 2017. január 1-jétől kötelező számukra az osztrák minimálbért megadni, és a ZKO3 nyomtatványon be kell jelenteni őket?
Részlet a válaszából: […] ...került) lényege, hogy az Ausztrián áthaladó sofőr igazolni tudja: kiküldetése alatt a munkabére eléri az osztrák minimálbért. Ehhez a gépkocsivezetőnél kell lennie a munkaszerződésnek, illetve a bérbesorolásra vonatkozó dokumentumoknak.Mindez azonban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Belföldi kiküldetés megítélésének változása

Kérdés: Belföldi kiküldetésnek minősül a telephelyen kívüli munkavégzés, ha a munkaszerződésben a munkavégzés helyeként Magyarország került megjelölésre annál a cégnél, amely két telephellyel rendelkezik, tevékenységét az ország egész területén végzi és foglalkoztat gépkocsivezetőket, illetve más munkát végző munkatársakat is? Adható napidíj a munkavállalóknak ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...szabályok lehetővé teszik, hogy a hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemélynek napidíjátalányként 3000 forintot fizessen a munkáltató, mely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 30.

Alkalmi munkavállaló napidíja

Kérdés: Elszámolható a 40 euró összegű napidíj egy alkalmi munkavállaló kamionsofőrnek? Amennyiben igen, akkor ez hogyan történik, tekintettel arra, hogy az egyszerűsített foglalkoztatási elszámolásnál ennek nincs helye?
Részlet a válaszából: […] ...285/2011. Korm. rendelet alapján költségtérítést fizetni. E szerint a nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott alkalmi munkavállaló részére napi 40 eurónak megfelelő összeg, 2016-tól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Nemzetközi fuvarozásban dolgozó munkavállalók

Kérdés: Kell pótlékot fizetni a vasárnapi munkavégzés után, illetve a rendelkezésre állási idő után milyen díjazás illeti meg a nemzetközi fuvarozásban dolgozó munkavállalókat? Lehet alkalmazni háromhavi munkaidőkeretet ebben az esetben? Levonható a kiküldetési díj a kötelező német minimálbérből?
Részlet a válaszából: […] ...a tevékenység sajátosságaira tekintettel a munkáltató nem tudja az Mt. szabályai szerint beosztani. A fuvarfeladat teljesítése közben a gépkocsivezető kötelezettsége, hogy a fuvarfeladattal érintett árut vagy személyeket a rendeltetési helyre eljuttassa, az AETR...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Nemzetközi fuvarozásban dolgozó gépjárművezetők pótlékai

Kérdés: Mikor és milyen pótlékokat kell fizetni a nemzetközi fuvarozásban dolgozó sofőrnek abban az esetben, ha egy hónap alatt 213 óra ledolgozott idő, 13 óra rendelkezésre állás és 56 óra pihenő­idő szerepel a jelenléti íven?
Részlet a válaszából: […] A nemzetközi fuvarozásban dolgozó gépjárművezetők pótlékra való jogosultságát a sajátos munkavégzésükből fakadó munkaidőszabályok határozzák meg. Az Mt. 298. §-ának (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy törvény – ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.
1
2
3