tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott gépkocsivezető tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Gépjárművezetők juttatásai

Kérdés: Megkaphatják egyszerre adómentesen a 3000 forint összegű napidíjat és a maximum 100 000 forintos üzemanyag-megtakarítást a belföldi árufuvarozásban foglalkoztatott gépkocsivezetők?
Részlet a válaszból: […]üzemanyag-megtakarítás összegét az Szja-tv. 27. §-ának (2) bekezdése alapján kell meghatározni.A belföldi kiküldetést teljesítő munkavállaló részére napidíjat kell fizetni. A hat órát meghaladó kiküldetés esetén a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély részére adható napidíj-átalány háromezer forint.A napidíjjal szemben, legfeljebb napi háromezer forint igazolás nélkül számolható el költségként, ha azt engedélyhez kötött belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozás fizeti ki a belföldi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemélynek, feltéve hogy a magánszemély ezenkívül kizárólag a gépjármű belföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával, más bizonylattal igazolt költségek elszámolására jogosult, és ezt az elszámolási módszert alkalmazza.Jól[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5501
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő tehergépjármű-vezető

Kérdés: Adó- és járulékköteles jövedelemnek minősül a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő tehergépjármű-vezető munkavállaló részére kifizetett napi 3000 forint összegű költségtérítés napi 6 órát meghaladó távollét esetén, vagy az Szja-tv. 3. számú mellékletének II/3. pontja szerint igazolás nélkül elszámolható költségként gyakorlatilag adómentes? A cég berendezések gyártásával foglalkozik, a tehergépkocsi-vezető saját gyártású berendezéseket, illetve a gyártáshoz szükséges anyagokat szállít.
Részlet a válaszból: […]számú mellékletének II/3. pontja tartalmazza azt a kitételt is, hogy e lehetőség a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabály, vagy más, erről szóló jogszabály rendelkezései szerint engedélyhez kötött belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végző, illetőleg abban árukísérőként közreműködő - tehát nem saját számlás áruszállításban részt vevő - foglalkoztatott esetében alkalmazható. Az említett külön jogszabály a 261/2011. Korm. rendelet, amely 2. §-ának 14. pontja határozza meg a saját számlás közúti áruszállítás fogalmát.E szerint saját számlás közúti áruszállítás: árunak vagy más dolognak tehergépjárművel gazdálkodó szervezet által végzett szállítása, ha- a szállított áru vagy más dolog a szállítást végző tulajdona, vagy azt a szállítást végző megvette, eladta, bérbe vette, bérbe adta, vagy az a szállítást végző által előállított, kinyert, feldolgozásra, javításra átvett, feldolgozott, javított dolog, és a szállítás célja az árunak vagy más dolognak a szállítást végzőhöz beszállítása, vagy a szállítást végzőtől való elszállítása, a szállítást végző saját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5423

3. találat: Ausztrián áthaladó sofőr

Kérdés: Melyik ország szabályai szerint kell levonni és megfizetni a járulékokat az Ausztriába belépő gépkocsivezetők esetében, tekintettel arra, hogy 2017. január 1-jétől kötelező számukra az osztrák minimálbért megadni, és a ZKO3 nyomtatványon be kell jelenteni őket?
Részlet a válaszból: […]igazolni tudja: kiküldetése alatt a munkabére eléri az osztrák minimálbért. Ehhez a gépkocsivezetőnél kell lennie a munkaszerződésnek, illetve a bérbesorolásra vonatkozó dokumentumoknak.Mindez azonban a sofőr társadalombiztosítási jogállását nem érinti, tehát ő továbbra is a magyar jog hatálya alatt marad, munkabére - így értelemszerűen
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5306
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Nemzetközi fuvarozásban dolgozó gépjárművezetők pótlékai

Kérdés: Mikor és milyen pótlékokat kell fizetni a nemzetközi fuvarozásban dolgozó sofőrnek abban az esetben, ha egy hónap alatt 213 óra ledolgozott idő, 13 óra rendelkezésre állás és 56 óra pihenő­idő szerepel a jelenléti íven?
Részlet a válaszból: […]kivéve ha a munkavállaló a várakozás ideje alatt munkát végez.A munkavégzés sajátosságainak megfelelően került meghatározásra az ún. rendelkezésre állási idő is. Rendelkezésre állási idő minden olyan idő, ami nem pihenőidő, és nem tekinthető munkaidőnek sem, de a gépjárművezetőnek bármikor készen kell állnia a vezetésre. A törvény megfogalmazása szerint rendelkezésre állási idő:- minden olyan idő, amely nem minősül munkaidőnek és pihenőidőnek, és amely során a munkavállalónak nem kell a munkahelyén tartózkodnia, de készen kell állnia a jármű vezetésének megkezdésére, folytatására, illetve egyéb munka elvégzésére. E feltételek együttes érvényesülése esetén rendelkezésre állási időnek minősül különösen: a jármű kompon vagy vasúton történő szállításához kapcsolódó kíséreti idő, a határátlépéssel és időtartamhoz kötött közlekedési korlátozásokkal (hétvégi, ünnepnapi közlekedési korlátozással) összefüggő, valamint a menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben foglalkoztatott munkavállalónak a napi munkaidő-beosztási terv alapján a járatok érkezése és indítása között várakozással eltöltött idő,- több gépjárművezetős járatok esetében a jármű vezetési ideje alatt a járművet vezető személy mellett vagy a fekvőhelyen eltöltött idő.A nemzetközi fuvarozásban részt vevő gépjárművezetők munkavégzése esetén az Mt. munkaidő-beosztásra vonatkozó szabályai nem alkalmazhatók, mivel a nemzetközi fuvarozásban részt vevő sofőrök munkavégzése elsősorban a fuvarfeladatok teljesítéséből áll. A közúti közlekedés biztonsága érdekében az AETR-egyezmény szerinti vezetési és pihenőidők betartása az elsődleges. A fuvarfeladat teljesítése közben a vezetési és pihenőidőket a gépjárművezető köteles betartani, de a munkáltató felelőssége a fuvarfeladat oly módon történő meghatározása, hogy a vezetési és pihenőidők betarthatóak legyenek, továbbá köteles utólag is ellenőrizni a vezetési és pihenőidőre vonatkozó szabályok gépjárművezető általi betartását. A munkavállaló a munkaidejét a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, a szakmai szabályok, a menetrend és a munkáltató utasításainak keretei között maga osztja be. Ez a meghatározás nem azonos az Mt. szerinti kötetlen munkarend fogalmával, mert a munkáltatónak fennáll a felelőssége, hogy a munkavállalót a személyszállítási, illetve árufuvarozási tevékenység végzésére a biztonságos munkavégzés, továbbá a közlekedésbiztonság követelményére figyelemmel a munkaviszonyra vonatkozó szabályokkal összhangban ossza be, valamint a munkavállaló köteles a közúti közlekedésben a vezetési és pihenőidőre vonatkozó szabályokat betartani.A munkavégzés beoszthatóságának speciális körülményeire a Kk-tv. munkaidőkeret alkalmazását teszi kötelezővé. A nemzetközi gépjárművezetők esetében a munkáltató legfeljebb négyhavi, kollektív szerződés esetén legfeljebb hathavi munkaidőkeretet állapíthat meg. A Kk-tv. többek között eltérően szabályozza az éjszakai pótlékra való jogosultság idejét (éjszakai időszak), ami a helyi időszámítás szerinti 00.00-04.00[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4291

5. találat: Gépjárművezetők napidíjának összege

Kérdés: Milyen összegű napidíj fizethető 2011-ben adómentesen a gépjárművezetőknek?
Részlet a válaszból: […]nélkül elismert költségként napi 40 eurónak megfelelő forintösszeget vonhat le, feltéve hogy ezenkívül kizárólag a gépjármű külföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó, és számlával, más bizonylattal igazolt költségeket számolja el. Nem alkalmazható ez a szabály, ha a külföldi kiküldetéssel kapcsolatban felmerült szállás- és lakásbérleti díjra fordított összeget költségként elszámolják. Ez a szabály alkalmazható a munkaviszonyban kiküldött munkavállaló esetében, illetve alkalmazhatja az önálló tevékenységet folytató magánszemély is, ha az adott utazással összefüggésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3403

6. találat: Gépkocsivezető jogállása

Kérdés: Szakmának minősül-e a gépkocsivezető munkakör, és milyen besorolási bért kell fizetni a munkavállalónak? A dolgozó utolsó munkaszerződése 1999-ben kelt, azóta nem módosították. Mi alapján történik a bér kifizetése ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]arra a hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni, amelyikben a munkavállaló az 50. életévét betölti. A gyakorlati idő munkaszerződéssel, munkakönyvvel, működési bizonyítvánnyal, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolható. A Korm. rendelet rendelkezései 2006. január 1-jén léptek hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2006. január, illetve a 2006. július hónapra járó munkabérek megállapításánál kellett alkalmazni. Az időközben egységessé váló jogalkalmazói gyakorlat értelmében, ha a munkavállaló legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget igénylő munkakörben dolgozik, és betöltötte az 50. életévét, akkor számára - attól a hónaptól kezdődően, amelyben az 50. életévét betölti, de legkorábban 2006. július hónaptól - a gyakorlati időtől függetlenül a magasabb összegű garantált bérminimumot kell fizetni. Olvasható olyan szakmai álláspont is, amely a jogszabály nyelvtani, rendszertani és logikai értelmezése alapján olyan következtetésre jut, hogy nemcsak a gyakorlati idő meglétének a vizsgálata, hanem a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget igénylő munkakör feltételének vizsgálata is szükségtelen az 50. életévét betöltő munkavállalónál. (Megjegyzés: szakmai véleményünk ezen álláspontban foglaltakat nem osztja.) A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmezésünk szerint a garantált bérminimumra való jogosultság feltételeként a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképzettséget igénylő munkakörben történő foglalkoztatást írja elő, amely jogosultsági feltételt önmagában nem érinti az a körülmény, ha a munkakört ellátó munkavállaló egyébként ilyen végzettséggel, illetve szakképzettséggel nem rendelkezik. Azt a körülményt, hogy egy adott munkakör ellátásához szükséges-e a legalább középfokú iskolai végzettség, illetőleg szakképzettség, az adott tevékenységre vonatkozó jogszabály írhatja elő, ennek hiányában pedig a munkáltató dönti el, hogy a munkakör ellátásához igényli-e a végzettség, illetve szakképzettség meglétét, vagy sem. A középiskolai végzettség fogalmát a Közokt-tv. határozza meg. A középfokú szakképzettség fogalma a 37/2003. OM rendelet, illetve a 2006. április 1-jétől hatályos 1/2006. OM rendelet rendelkezései, illetve az ahhoz fűzött magyarázatok alapján állapítható meg. A fentiekben hivatkozott jogszabályi rendelkezésekben felsorolt szakképesítések körében a gépjárművezető, gépkocsivezető meghatározás nem szerepel. A 9029/1993. (SK 1994.1.) KSH közlemény tartalmazza a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerét (FEOR). A FEOR rendszeren belül a 8. főcsoport tartalmazza a gépkezelők, összeszerelők, járművezetők foglalkozási csoportját, azon belül a 83. mobil gépkezelői alcsoporton belül a személygépkocsi-vezető foglalkozás a 8355. FEOR-szám alatt található. A 8. főcsoporthoz fűzött magyarázat értelmében a főcsoport azokat a foglalkozásokat tartalmazza, ahol a feladatok ellátásához főleg az automatizált gépek kezeléséhez megfelelő ismeretek szükségesek. Az e főcsoportba tartozó foglalkozások a végzett munka jellegének megfelelően különböző szintű szakképzettséget és tapasztalatot igényelnek. A fenti körülményekre figyelemmel álláspontunk szerint valószínűsíthetően a kérdéses esetben érintett gépkocsivezető munkakörben foglalkoztatott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2425