Minimálbér, garantált bérminimum

Kérdés: A minimálbér vagy a garantált bérminimum alkalmazandó egy általános irodai adminisztrátor munkakörben foglalkoztatott munkavállaló után abban az esetben, ha a munkavállaló semmilyen szakképzettséggel nem rendelkezik, csak az általános iskolát fejezte be? A minimálbér vagy a garantált bérminimum 30 százaléka alapján kell megfizetni a járulékokat 2020. július 1. után egy részmunkaidőben foglalkoztatott mérlegképes könyvelő munkavállaló után, aki egy másik cégben heti 36 órás munkaviszonyára tekintettel a garantált bérminimumot kapja? A munkavállaló részmunkaideje nem éri el a teljes munkaidő 30 százalékát. A dolgozó munkabéréből kell levonni a többletjárulékot abban az esetben, ha az egyébként nem éri el a minimumként meghatározott összeget az alacsony munkaidő miatt, vagy ez a munkáltató kötelezettsége?
Részlet a válaszából: […] ...kormányrendelet úgy határozza meg a garantált bérminimum feltételét, hogy a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére jár alapbérként a megállapított garantált bérminimum....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Minimálbér és garantált bérminimum

Kérdés: Meg kell fizetni a garantált bérminimumot a tehergépkocsi-vezetőknek abban az esetben, ha általános iskolai végzettséggel, valamint C kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek, és csak belföldi közlekedésben vesznek részt? Változik a helyzet abban az esetben, ha a sofőr kiegészítő végzettségekkel (PAV I-IV.) is rendelkezik, és bel- és külföldön egyaránt közlekedik, illetve ha a C kategóriás jogosítvány mellett E kategóriás jogosítvánnyal is rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 2017. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 161 000 forint (hetibér alkalmazása esetén 37?020 forint,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 7.

Garantált bérminimum

Kérdés: Figyelembe vehető a kereset részeként a 30 százalékos bérpótlék annak a munkavállalónak az esetében, aki megszakítás nélküli munkarendben dolgozik, órabérben megállapított munkabérét tartalmazza a munkaszerződés, de az összes többi bérelem a munkáltatónál hatályos kollektív szerződésben van rögzítve? A munkavállaló munkaszerződésben meghatározott órabére nem éri el a 2017. évi garantált bérminimumot, de a keresete garantált részét képező pótlékkal kiegészítve már igen. Meg kell emelni a fizetést ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...pótlékokat, pótlékátalányt nem lehet számításba venni, még akkor sem, ha azokat a munkavállaló garantáltan minden hónapban megkapja.A garantált bérminimum is a kormány által kormányrendeletben meghatározott legkisebb munkabér, azonban csak és kizárólag a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Minimálbér és garantált bérminimum

Kérdés: Mi alapján dönthető el, hogy a minimálbér vagy a garantált bérminimum jár egy adott munkakörben?
Részlet a válaszából: […] ...középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló a minimálbérnél magasabb összegben megállapított ún. garantált bérminimumra jogosult (havibér: 122 000 forint, hetibér: 28 080 forint, napibér: 5620 forint, órabér: 702 forint). A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 17.

Garantált bérminimum alkalmazása

Kérdés: Figyelembe kell-e venni a garantált bérminimumot egy vendéglátóegységben pultos-felszolgáló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók alkalmazása során?
Részlet a válaszából: […] ...a 337/2010. Korm. rendelet szabályozza a kötelezőenalkalmazandó minimálbér és a garantált bérminimum legkisebb összegét. Agarantált bérminimum 2011. január 1-jétől 94 000 forint/hó teljes munkaidősfoglalkoztatás esetén.Az említett kormányrendelet alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 29.

Főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Figyelembe kell-e venni a középfokú végzettségre vonatkozó garantált bérminimum összegét a főállású evás egyéni vállalkozó járulékalapjának megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] ...és társas vállalkozójárulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján,a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összegét kell érteni, haaz egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Garantált bérminimum alkalmazása

Kérdés: Vonatkozik-e a garantált bérminimum alkalmazása azokra a fodrász egyéni vállalkozókra, akik már évekkel ezelőtt megszerezték a képesítésüket, amely akkor még szakmunkásiskolában folyt, és szakmunkás-bizonyítványt kaptak, most azonban középfokú végzettség megszerzése mellett történik?
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó garantált bérminimum alapján történőjárulékfizetését a jogszabály [Tbj-tv. 4. § s) pontja] nem a vállalkozótényleges végzettségéhez, hanem a főtevékenységéhez szükséges végzettség,szakképesítés szintjéhez köti. Ez a fodrász...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Szakmunkások bérminimuma

Kérdés: Igaz-e, hogy 2009. január 1-jétől a szakmunkások bérét nem gyakorlati idő alapján differenciálják? Mennyi lehet így a kezdő és a nem kezdő szakmunkás-bérminimum legkisebb összege?
Részlet a válaszából: […] ...a legalább középfokú iskolaivégzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörbenfoglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidőteljesítése esetén a) 2009. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 87 000forint,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 24.

Garantált bérminimum vizsgálata

Kérdés: Vizsgálhatja-e a munkaügyi ellenőr a szakképesítésnek megfelelő garantált bérminimum megfizetését, vagy ezt csak a munkaügyi bíróság teheti meg?
Részlet a válaszából: […] ...természetesen jogában áll a mindenkoriminimálbér és az esetleges egyéb munkabér összegével kapcsolatos problémákvizsgálata. A garantált bérminimum megfizetésének vizsgálatára irányulómunkaügyi ellenőrzések során a tényállás feltárásánál, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 25.

Garantált bérminimum

Kérdés: Jár-e a garantált bérminimum a tb-ügyintézőnek? Ha igen, akkor számít-e az, hogy 2007. január 1-jétől dolgozik ebben a beosztásban, de közben végezte el a tanfolyamot, így bizonyítványt csak 2007. április hóban kapott? A munkáltató ebben az esetben mondhatja-e azt, hogy nem szükséges képesítés az adott munkakör betöltéséhez, ezért nem is adja meg a magasabb bért? Mennyiben változik ennek a munkavállalónak a helyzete 2008. július hótól, mivel akkor töltötte be az 50. életévét? Van-e lehetőség jogorvoslatra? Kollektív szerződés nincs a munkáltatónál.
Részlet a válaszából: […] ...foglalt rendelkezés értelmébena munkavállalót megillető kötelező legkisebb munkabért és a 17. § (1) bekezdésb) pontja szerinti garantált bérminimumot, ezek hatályosságát - figyelemmel a17. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra - a kormány állapítja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 25.
1
2