GYOD-ban részesülő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Kifizethető a korábbi szabadságra vonatkozó teljes munkaidő alapján számított távolléti díj egy közalkalmazott munkavállaló részére abban az esetben, ha a 2020. május 5-én született gyermekére tekintettel 2022. november 30-tól 2023. november 24-ig - a felülvizsgálatig - gyermekek otthongondozási díjában részesül, és fizetés nélküli szabadságon van, amelyet most szeretne megszakítani, mert kivenné a felhalmozódott szabadságait? A munkavállaló a szabadság letelte után újra fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe a GYOD-ra való jogosultság lejártáig. Felmerülhet valamilyen probléma az adóbevallás során, tekintettel arra, hogy a GYOD mellett csak 4 órában dolgozhat?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállaló csak a gyermek 3 éves koráig köteles, illetve a gyermek 10 éves koráig, ha a szülő GYES-ben részesül. Önmagában a GYOD folyósítása tehát nem jogosítja a munkavállalót a fizetés nélküli szabadságra, de természetesen a munkáltató bármikor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Gyermekneveléssel töltött idő beszámítása szolgálati időként

Kérdés: Nyugdíjra jogosító szolgálati időnek minősül a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély időszaka?
Részlet a válaszából: […] ...gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély (GYES), a gyermeknevelési támogatás (GYET), a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), a terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), a csecsemőgondozási díj (CSED), az ápolási díj, a 2011. december 31-ét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Ellátások beteg gyermek után

Kérdés: Igényelheti a GYED-et az édesapa a betegen született gyermeke után abban az esetben, ha jelenleg az anya kapja az ellátást, de lemond róla, és GYOD-ellátást kér? Az apa rendelkezik a jogosultsági feltételekkel. Igényelheti a GYES-t az apa a GYED lejárta után?
Részlet a válaszából: […] ...tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeküket otthon ápolók részére folyósított ellátás a GYOD, mely a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. A GYOD nem tartozik az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai közé. A GYOD iránti kérelmet az igénylőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

40 év jogosultsági idő

Kérdés: Mi az oka annak, hogy nem számolták el a GYES, az ápolási díj, illetve a GYOD idejét jogosultsági időként a nők kedvezményes nyugdíjának igénylésekor annál az édesanyánál, aki súlyosan beteg gyermekével 10 évig volt GYES-en, és az-óta 12 és fél éve ápolási díjban, illetve GYOD-ban részesül? Az ellátás iránti kérelmet azért utasították el, mert a kérelmező nem rendelkezik 30 év keresőtevékenységgel járó biztosítási idővel, csupán 8 év és 168 nappal. Az öregségi nyugdíjra jogosultsághoz 32 és 205 nap figyelembe vehető időt, az ellátás összegének megállapításához 33 év 1 nap figyelembe vehető időt állapítottak meg.
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Tny-tv. 18. §-ának (2c) bekezdése a nők kedvezményes nyugdíjához feltételként szabja a 32 év keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időt, illetve 30 évet, ha az igénylőnek gyermekek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 12.

GYOD és rehabilitációs ellátás együttes folyósítása

Kérdés: Jogosult lehet rehabilitációs ellátásra az a személy, aki beteg gyermekére tekintettel gyermekek otthongondozási díjában részesül?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 2019. január 1-jétől hatályos szabálya lehetővé teszi a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás megállapítását is, ha a kérelmező a gyermek otthongondozási díjában részesül. Ugyanakkor a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek számolnia...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

GYOD-ban részesülő munkavállaló

Kérdés: Köteles a munkáltató fizetés nélküli szabadságot engedélyezni annak a munkavállalónak, aki beteg gyermekére tekintettel gyermekek otthongondozási díjában részesül? A munkáltató korábban engedélyezte a fizetés nélküli szabadságot a GYES folyósításának idejére a gyermek 10 éves koráig, a munkavállaló azonban megszüntette a gyermekgondozási segélyt annak ellenére, hogy a két ellátást kaphatta volna együtt is. Visszavonható a munkáltatói engedély ebben az esetben? Szünetel a munkavállaló Tbj-tv. szerinti biztosítása a munkáltatónál a GYOD-ra való tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől a tartósan beteg gyermeküket otthon ápolók számára új ellátási forma létesült, a GYOD. Összege bruttó 100 ezer forint, és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható.A gyermek életkorától függetlenül tehát a GYOD-ra jogosult az a vér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Kisadózó vállalkozó nyugdíjának összege

Kérdés: Mit tehet a nyugellátása összegének kedvező befolyásolása érdekében az a személy, aki jelenleg közalkalmazottként havi 600 ezer forint összegű munkabért kap, és kisadózóként is körülbelül ugyanilyen összegű bevétellel rendelkezik, jövőre viszont megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya, és ezután egy másik betéti társaságban is kisadózó lesz? Az érintettnek a nyugdíjkorhatár betöltéséig több mint négy éve van még.
Részlet a válaszából: […] ...be a nyugdíj összegének a megállapítása során. A Tny-tv. 22. §-ának (2) bekezdése értelmében ugyanis a GYES, a GYET, a GYED, a GYOD, az ápolási díj, a rehabilitációs ellátás összegét, valamint ezen ellátások folyósításának időtartama alatt szerzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Gyermekek otthongondozási díja

Kérdés: Ki és hogyan igényelheti a gyermekek otthongondozási díját, milyen feltételekkel járhat ez az ellátás?
Részlet a válaszából: […] ...január 1-jétől került bevezetésre a "gyermekek otthongondozás díja" (GYOD) nevű ellátás, mely az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók számára biztosít támogatást.A gyermek életkorától függetlenül a gyermekek otthongondozási díjára jogosult az a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

GYOD-ban részesülő kisadózó

Kérdés: Főállású kisadózónak fog minősülni az az egyéni vállalkozó, aki jelenleg GYES-ben részesül, a vállalkozásában érdemi munkát nem végez, és gyermeke betegségére tekintettel számára hamarosan gyermekek otthongondozási díja kerül megállapításra? A vállalkozó folytatni szeretné a tevékenységét, és április hónaptól bejelentkezik a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá.
Részlet a válaszából: […] ...Szoc-tv. 38. §-a szerint megállapítható gyermekek otthongondozási díja (GYOD) - noha jogosultságot ad egészségügyi szolgáltatásra, illetve nyugellátásra - nem minősül munkaviszonynak, így az ebben részesülő személy kiadózóként főállásúnak tekintendő, és havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.