Levonás a munkavállaló jövedelméből

Kérdés: Egy gyermektartásra kötelezett munkavállaló indítványozta a kötelezettség módosítását, aminek következtében a bíróság úgy rendelkezett, hogy a döntésig a munkavállalótól levont összeg meghatározott részét a munkáltató ne utalja ki a jogosultnak, hanem tartsa letétben egy bankszámlán. A bíróság végül a letétbe helyezett pénzösszeg munkavállaló javára történő visszautalásáról rendelkezett, amit a munkáltató megtagadott, tekintettel arra, hogy a munkavállaló jövedelmét egyéb, a Vht. által szabályozott kielégítési sorrend szerint a gyermektartási díjnál hátrébb sorolt tartozások is terhelik. Jogszerű a munkáltató intézkedése? Hogyan kell helyesen eljárni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...munkabérletiltás(oka)t előzött meg a Vht. 165. §-a (1) bekezdésének a) pontjába sorolt kielégítési sorrendben előrébb sorolt gyermektartásdíj jogcímű követelés.A letét letevőnek történő visszautalására irányuló rendelkezés azért váratlan fordulat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 7.
Kapcsolódó címkék:  

Bérköltség megállapítása bírósági végzés esetén

Kérdés: Be kell-e számítani a bérköltségbe a havonta adott adómentes üzemanyag-megtakarítás összegét abban az esetben, ha egy munkavállaló részére küldött gyermektartásdíj-fizetési kötelezettségről szóló bírósági végzés szerint a munkáltató a letiltást a bérköltség terhére köteles foganatosítani?
Részlet a válaszából: […] ...juttatásból való letiltáslehetőségét.Mindezek alapján az üzemanyag-megtakarítás címén kapottjuttatást figyelembe kell venni a gyermektartás összegének megállapítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.