GYES mellett dolgozó munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult táppénzre, és ha igen, akkor mennyi ideig az a munkavállaló, aki 2014. ja-nuár 1-jétől áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, 2019. július 22-től 2020. július 21-ig GYES-en van, amely mellett 2020. január 1-jétől visszament dolgozni, és 2020. február 21-től veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen? A szülés várható időpontja 2020. június 26.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 49. §-ában foglaltak értelmében kizárólag a gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósítása mellett munkát végzőkre kell a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket eltérésekkel alkalmazni. Az eltérés lényege, hogy a táppénzfolyósítás időtartamának és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Szabadság fizetés nélküli szabadság idejére

Kérdés: Jogosult a fizetés nélküli szabadság első fél évére ismét a szabadságára az a munkavállaló, aki 2019. november 3-ig, gyermeke 3. életévének betöltéséig GYES-en volt, majd visszatért dolgozni, amely tényt a munkáltató tudomásul vette, de csak a szabadságát töltötte le, mert ezen idő alatt gyermeke tartós betegségére tekintettel ismét megigényelte a GYES-t, melyet 2020. október 31-ig meg is kapott? A munkavállaló a szabadsága lejártát követő naptól ismét kérte a munkáltatótól a fizetés nélküli szabadságot, melyet engedélyeztek a részére.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szabadságra vonatkozó rendelkezései alapján főszabály szerint a munkavállalónak a munkában töltött idő után minden naptári évben szabadság jár. Kivételként azonban a törvény tényleges munkavégzés hiányában is munkában töltött időnek minősíti az alábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Ellátások végelszámolás alatt álló vállalkozás dolgozói részére

Kérdés: Meddig kaphatja a táppénzt egy végelszámolással megszűnő kft. keresőképtelen dolgozója, illetve meddig kaphatja az ellátást ugyanezen cég GYES-en lévő munkavállalója?
Részlet a válaszából: […] Táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt jár (Eb-tv. 46. §). Mivel jelen esetben a kft. végelszámolása során a dolgozó jogviszonya is megszűnik, az ezt követő időtartamra - tehát passzív jogon - táppénz nem jár.A munkaviszony megszűnésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

GYES-en lévő kismama táppénze

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre egy GYES-en lévő kismama az újabb terhessége miatt?
Részlet a válaszából: […] Az egyidejűleg folyósított ellátásokról az Eb-tv. 39. §-a rendelkezik.A törvényi rendelkezés szerint, aki egyidejűleg gyermekgondozási segélyre és táppénzre, baleseti táppénzre jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe.Más a helyzet, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.

GYES-en lévő munkavállaló táppénze

Kérdés: Valóban csak a GYES lemondása, illetve az ellátás melletti munkavégzés esetén jogosult táppénzre az a munkavállaló, akinek 2002. szeptember 19-től áll fenn a jelenlegi munkaviszonya, 2013. augusztus 27-től 2015. március 12-ig GYED-ben részesült, 2015. március 13-tól pedig GYES-t kap, és a háziorvosa 2015. szeptember 23-tól "9"-es kóddal keresőképtelen állományba vette? Amennyiben igen, akkor a táppénz alapjának megállapítása során alkalmazható az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdésében található ún. kedvezményszabály?
Részlet a válaszából: […] A kérdés első részére a választ az Eb-tv. 39. §-a tartalmazza. A hivatkozott jogszabály szerint, aki ugyanazon biztosítási jogviszonya alapján egyidejűleg táppénzre és a családtámogatási ellátások közül gyermekgondozási segélyre is jogosult, választása szerint csak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 24.

Ikergyermekek után GYES-ben részesülő édesanya kereső­tevékenysége

Kérdés: Ikergyermekek után GYES-ben részesülő édesanya keresőtevékenységére vonatkozik bármilyen kereseti korlát a gyermekek 3 éves korát követően?
Részlet a válaszából: […] Csak emlékeztetőül jegyezzük meg, hogy az ikergyermekek után a Cst. 20. §-ának (1) bekezdése értelmében a szülő a tankötelessé válás évének végéig jogosult GYES-re azzal, hogy e szabály alkalmazása során, ha gyerme­kek tankötelessé válásának éve nem egyezik meg, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

GYES-en lévő kismama munkavállalása

Kérdés: Vállalhat részmunkaidőben munkát egy GYES-en lévő kismama, aki a munkahelyén fizetés nélküli szabadságot igényelt és kapott a gyermek 3 éves koráig, és ezalatt egy másik munkáltatónál kíván elhelyezkedni? Be kell jelentenie a jelenlegi munkáltatójánál, hogy egy másik cégnél fog dolgozni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 128. §-ának szövegezése szerint a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A fizetés nélküli szabadság tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.

GYES mellett dolgozó munkavállaló táppénze

Kérdés: Hány napra lesz jogosult táppénzre az a munkavállaló, akinek a munkaviszonya 2007. január 1-jétől folyamatos, GYES mellett dolgozott 2014. július 1-jétől, és 2014. szeptember 1-jétől, ismét terhessége miatt, táppénzt igényelt? Hogyan változna a helyzet, ha nem GYES, hanem GYED folyósítása mellett dolgozott volna?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha a GYES-ben vagy GYED-ben részesülő kismama a munkáltatójához megy vissza az ellátás folyósítása mellett dolgozni, nem beszélünk külön jogviszonyról. Ennek következtében a táppénzre való jogosultságát a keresőképtelenség első napjához igazodóan kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.

GYED-ről visszatérő munkavállaló táppénze

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhelyet működtető munkáltató, amikor táppénzt számfejtett annak a munkavállalónak, aki a GYED lejártát követő naptól a GYES folyósítása mellett visszament volna dolgozni, a tervezett munkába állás napján azonban a háziorvos "9"-es kóddal, veszélyeztetett terhesként keresőképtelen állományba vette, tehát tényleges munkavégzésre nem került sor?
Részlet a válaszából: […]

Természetesen helyesen jártak el, hiszen a munkába állási szándéka megvolt a munkavállalónak, aki a keresőképtelensége időtartamára táppénzre, s azt követően terhességi-gyermekágyi segélyre is jogosult. Tehát a táppénzigényét nem lehet elutasítani.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Részmunkaidős munkavállaló szabadsága

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató abban az esetben, ha napi 6 órára számolja el annak a GYES-ben részesülő munkavállalójának a szabadságát, akinek visszatérése után a korábbi napi 8 órás munkaszerződését napi 6 órásra módosították? A gyermek gondozása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje alatt felgyülemlett szabadságot a munkavállaló a visszatérése után azonnal igénybe kívánja venni.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a munkaszerződés módosítására vonatkozó rendelkezései között előírja, hogy a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. Amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.
1
2
3
5