Ikergyermekek után GYES-ben részesülő édesanya kereső­tevékenysége

Kérdés: Ikergyermekek után GYES-ben részesülő édesanya keresőtevékenységére vonatkozik bármilyen kereseti korlát a gyermekek 3 éves korát követően?
Részlet a válaszából: […] Csak emlékeztetőül jegyezzük meg, hogy az ikergyermekek után a Cst. 20. §-ának (1) bekezdése értelmében a szülő a tankötelessé válás évének végéig jogosult GYES-re azzal, hogy e szabály alkalmazása során, ha gyerme­kek tankötelessé válásának éve nem egyezik meg, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

GYES-en lévő kismama munkavállalása

Kérdés: Vállalhat részmunkaidőben munkát egy GYES-en lévő kismama, aki a munkahelyén fizetés nélküli szabadságot igényelt és kapott a gyermek 3 éves koráig, és ezalatt egy másik munkáltatónál kíván elhelyezkedni? Be kell jelentenie a jelenlegi munkáltatójánál, hogy egy másik cégnél fog dolgozni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 128. §-ának szövegezése szerint a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A fizetés nélküli szabadság tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.

GYES mellett dolgozó munkavállaló táppénze

Kérdés: Hány napra lesz jogosult táppénzre az a munkavállaló, akinek a munkaviszonya 2007. január 1-jétől folyamatos, GYES mellett dolgozott 2014. július 1-jétől, és 2014. szeptember 1-jétől, ismét terhessége miatt, táppénzt igényelt? Hogyan változna a helyzet, ha nem GYES, hanem GYED folyósítása mellett dolgozott volna?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha a GYES-ben vagy GYED-ben részesülő kismama a munkáltatójához megy vissza az ellátás folyósítása mellett dolgozni, nem beszélünk külön jogviszonyról. Ennek következtében a táppénzre való jogosultságát a keresőképtelenség első napjához igazodóan kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.

GYED-ről visszatérő munkavállaló táppénze

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhelyet működtető munkáltató, amikor táppénzt számfejtett annak a munkavállalónak, aki a GYED lejártát követő naptól a GYES folyósítása mellett visszament volna dolgozni, a tervezett munkába állás napján azonban a háziorvos "9"-es kóddal, veszélyeztetett terhesként keresőképtelen állományba vette, tehát tényleges munkavégzésre nem került sor?
Részlet a válaszából: […]

Természetesen helyesen jártak el, hiszen a munkába állási szándéka megvolt a munkavállalónak, aki a keresőképtelensége időtartamára táppénzre, s azt követően terhességi-gyermekágyi segélyre is jogosult. Tehát a táppénzigényét nem lehet elutasítani.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

GYES-en lévő munkavállaló másodállása

Kérdés: Vállalhat másodállást egy jelenleg GYES-en lévő, napi 6 órás munkaviszonyban dolgozó személy úgy, hogy ez ne veszélyeztesse az ellátását? A munka egy amerikai cég újsághirdetésének szerkesztése lenne. Hogyan kell teljesíteni az adófizetési kötelezettséget ebben az esetben a másodállás után?
Részlet a válaszából: […] A választ a végén kezdjük. A gyermekgondozási segélyben részesülő személy keresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat, a gyermek egyéves kora után pedig heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

GYES-en lévő kilépő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell kiszámolni annak a munkavállalónak a szabadságát, aki jelenleg GYES-en van, és fel akar mondani? A munkavállaló 1999. február 8-án lépett be a munkáltatóhoz, 2004. augusztus 10-ig betegszabadságon, augusztus 11-től 2005. január 3-ig táppénzen volt, majd megszülte első gyermekét 2005. január 4-én, amely időponttól TGYÁS-ban részesült 2005. június 20-ig, majd GYED-et kapott 2006. november 30-ig. 2006. december 1-jén ikrei születtek, akik után 2007. május 17-ig TGYÁS-ban, 2008. december 1-jéig GYED-ben részesült, és 2008. december 2-től jelenleg is GYES-en van. Meghosszabbítja-e a munkaviszony időtartamát a pénzben megváltott, ki nem vett szabadság ideje? Hogyan kell elszámolni a felmondási időt, a szabadságot, illetve a szabadságmegváltást ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […]  A munkavállaló részére járó szabadság kiszámításánakalapjául szolgáló Mt.-rendelkezések az alábbiak:Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, amely a munkavállalóa) huszonötödik életévétől huszonegy;b) huszonnyolcadik életévétől huszonkettő;c) harmincegyedik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 25.

GYES mellett munkába álló dolgozó szabadsága

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a szabadság kiadásával kapcsolatban, ha munkavállalója, akinek gyermeke 2009. március 22-én született, GYES-en van vele 2011. március 23-tól, és GYES mellett visszajönne dolgozni 2011. szeptember 1-jétől? A gyermek beteg, tehát előreláthatóan 10 éves koráig lesz GYES-en a munkavállaló.
Részlet a válaszából: […]  2011. augusztus 1-jétől változtak az Mt. szabadság kiadásáravonatkozó szabályai. Ezek a szabályok érintik a GYES-ről munkába visszatérőmunkavállalókat is. Az Mt. 138. § (5) bekezdése szerint a munkavállalót fizetésnélküli szabadság illeti mega) a gyermek harmadik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.

Törölt munkáltató GYES-en lévő alkalmazottja

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha egy GYES-en lévő kismama az ellátás igénybevétele mellett szeretne munkába állni, de munkáltatójának adószámát 2011 márciusában törölte a NAV? Hogyan juthat hozzá a tb-kiskönyvéhez és az egyéb irataihoz? A munkáltató nem veszi át a részére küldött levelet, mind a (törölt) cég, mind a vezetői utolérhetetlenek. Az OEP személyes érdeklődésére közölte, hogy a munkavállaló biztosítási jogviszonya jelenleg is fennáll, eltűnt munkáltatója nem jelentette munkaviszonya megszűnését.
Részlet a válaszából: […] Sajnos ennek az - egyébként nem ritka - esetnek a részlegesmegoldása is sok utánajárást igényel a kismama részéről. Atársadalombiztosítási "kiskönyv" pótlása érdekében azt teheti, hogy felkeresi avolt munkáltatóit, kérve az új igazolvány kiállítását. A kiskönyvnek,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 9.

Munkavégzés GYES mellett

Kérdés: Valóban nem dolgozhat már teljes munkaidőben az az édesanya, akinek a gyermeke 2010. szeptember 29-én volt kétéves, szeptember 30-tól GYES-ben részesül, és október 4-től visszament dolgozni? Le kell-e mondania az ellátásról abban az esetben, ha továbbra is dolgozni szeretne?
Részlet a válaszából: […] Valóban, 2011-től megváltozott az a szabály, amely szerint aGYES folyósítása mellett korlátlanul lehet munkát végezni.Új szabály, hogy GYES folyósítása mellett keresőtevékenységeta gyermek egyéves kora után csak heti 30 órát meg nem haladó időtartamban lehetvégezni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 1.

Munkavállalás GYES mellett

Kérdés: Hány órában végezhet munkát 2011. január 1-jétől a GYES-ben részesülő munkavállaló? Van-e valamilyen külön jogszabály azokra a munkavállalókra, akik beteg gyermekükre tekintettel kapják az ellátást?
Részlet a válaszából: […] 2011. január 1-jétől a Cst. 21. §-a értelmében a GYES-benrészesülő személy keresőtevékenységet- a gyermek egyéves koráig nem folytathat,- a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nemhaladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 15.
1
2
3