tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott GYED-en lévő kft.-tulajdonos tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kft. tagjainak jogviszonya

Kérdés: Egy kft.-ben férj és feleség a tag. Jelenleg a férj az ügyvezető, de van főállása, így a kft.-ből semmilyen jövedelmet sem vesz ki, a feleség GYED-en van. Érdemes-e a feleséget átjelenteni ügyvezetőnek - ami a társasági szerződés módosításával jár -, hogy szeptembertől a férjet munkavállalóként alkalmazhassa a kft. heti 20 órás munkaviszonyban? A feleség GYED mellett elláthatja-e az ügyvezetői teendőket, amennyiben jövedelmet nem kap érte?
Részlet a válaszból: […]kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. A Cst. 4. § d) pontja értelmében keresőtevékenység: munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység, továbbá szövetkezet tagjaként, vagy egyéni vállalkozóként, illetőleg társas vállalkozás tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenység. Mindezt figyelembe véve az ügyvezetői teendőket - díjazás nélkül - GYED mellett is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2712

2. találat: Kft.-tag GYED melletti munkavégzése

Kérdés: Gyermeke egyéves korának betöltése után visszamehet-e dolgozni egy öttagú kft. legmagasabb tulajdoni hányaddal (28 százalék) rendelkező tagja, aki munkaviszonyban adminisztratív feladatokat látott el a cégnél, és jelenleg GYED-en van? Feladatainak nagy részét otthon végezné el, de nem szeretné elveszíteni a GYED-re való jogosultságát. Milyen közterheket kell fizetni utána?
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez. Ez pedig azt jelenti, hogy munkavégzése esetén, ha az eredetileg is a munkakörébe tartozó adminisztratív feladatokat látja el, a kérdésbeli tag a GYED-re jogosultságát is elveszíti. A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén lehetőség van új jogviszony keretében a volt munkaviszonyba tartozó feladatkört ellátni, azonban a GYED-re jogosultság kizárólag ingyenesen végzett tevékenység esetén marad meg. A díjazás nélkül végzett tevékenységre egyaránt megfelelő a megbízási és a tagsági jogviszony is. Ha esetleg a kérdésben leírtakkal ellentétben az érintett tag valójában nem a munkakörébe tartozó feladatokat végezné el számítógéppel az otthonában, erre ugyancsak a megbízási jogviszony létesítése lenne célszerű. A megbízási jogviszony keretében történő munkavégzés díjazásnélkülisége esetén - mely egyébként nem ütközik jogszabályba, ugyanis a megbízási jogviszony ingyenes esetét a Ptk. elismeri - a tag GYED-re jogosultsága megmarad, és utána járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik. Ugyanez vonatkozik a tag részéről mellékszolgáltatásként (tagi jogviszonyban) végzett személyes közreműködésre is - mely után alapesetben díjazásra jogosult, de a társaság tagjai megállapodhatnak az ingyenességben is -, azzal az eltéréssel, hogy a személyes közreműködés díjazás hiányában is a minimum-járulékfizetési kötelezettséget vonja maga után. Hangsúlyozni kell tehát azt, hogy ugyanazon személy egy konkrét feladatkört (tevékenységet) ugyanazon foglalkoztatónál kizárólag egyfajta jogviszony keretében láthat el, mint ahogyan azt is ki kell emelni, hogy ugyanazon személy ugyanazon foglalkoztatónál több munkavégzésre irányuló jogviszonyt is létesíthet, természetesen más-más feladatkör (tevékenység) ellátására.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1742
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: GYED-en lévő ügyvezető járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el az az 1998-ban alakult 2 fős kft., amely semmilyen járulékot nem fizet a jelenleg GYED-en lévő 70 százalékos tulajdonos ügyvezető után? A vállalkozás folyamatosan működik fordítás-tanácsadás tevékenységi körrel.
Részlet a válaszból: […]vállalkozói tevékenységét személyesen nem folytatja. A vállalkozásban való személyes közreműködés megvalósulhat ugyan a társas vállalkozó döntéseiben, a vállalkozás irányításában, felelősségvállalási kötelezettségében is, azonban ez nem esik egybe magának a társasági szerződésben meghatározott tevékenységnek a személyes folytatásával, gyakorlásával. Ennek megfelelően a társadalombiztosítási szabályok is a társasági szerződésben meghatározott tevékenység személyes folytatása, és nem a személyes közreműködés esetére állapítanak meg külön szabályokat. Mindez a konkrét kérdésre vetítve azt jelenti, hogy amennyiben a kft. GYED-en lévő ügyvezetője a fordítás-tanácsadás tevékenységben nem vesz részt, csupán az ügyvezetői tisztségéből fakadó feladatokat látja el, utána járulékfizetési kötelezettség nem merül fel. Amennyiben a személyes közreműködése kiterjed a kft. társasági szerződésében meghatározott tevékenység folytatására is, a járulékokat az általános szabályok szerint kell utána teljesíteni, tekintet nélkül arra, hogy egyidejűleg GYED-ben részesül. E szabály alapján a társaságnak a társas vállalkozó részére a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett (elszámolt) járulékalapot képező jövedelem, de havi átlagban 131 000 forint minimum-járulékalap után kell fizetnie. Ha a járulékfizetési kötelezettség nem áll fenn egy teljes naptári hónapon át, egy naptári napra az előzőek szerinti összeg harmincadrészét kell figyelembe venni. Ha a járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimum-járulékalapot, a kft.-nek a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot képező - a ténylegesen kifizetett, elszámolt - jövedelem, de[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1732

4. találat: GYED-en lévő kft.-tulajdonos jogviszonya

Kérdés: Egy 2003. február 28-án 3 fővel alakult kft. egyik tagja munkaviszonyban dolgozik a kft. tulajdonában levő élelmiszerboltban, valamint az ügyvezetői teendőket is ő látja el, megbízási szerződéssel, külön bérezés nélkül. Ez a női alkalmazott 2004. október 28-án szülte meg első gyermekét, jelenleg GYED-en van. 2006. márciustól újra dolgozik a boltban, de jövedelmet nem vesz fel, mert a GYED miatt biztosított jogviszony áll fenn, ezért nem is fizet járulékot maga után. Helyes-e, hogy nem fizet járulékot, illetve mekkora összeg után kellene fizetnie?
Részlet a válaszból: […]lehetőség az érintett tag számára, legalábbis nem akkor, ha a fennálló munkaviszonya szerinti munkakörébe tartozó feladatokat látja el a GYED időszaka alatt. A következő probléma ebből adódik, hiszen az Eb-tv. 42/C. §-a szerint nem jár a gyermekgondozási díj, ha - egyebek mellett - a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez. Ez pedig azt jelenti, hogy az élelmiszerbolti munkavégzése esetén, ha a munkakörébe tartozó feladatokat látja el, a kérdésbeli tag a GYED-re jogosultságát is elveszíti. Ez alól csak az képezhet kivételt, ha kizárólag olyan, a fennálló munkaviszonya szerinti munkakörébe nem tartozó feladatot lát el ingyenesen, amely megbízási jogviszonyban is ellátható (azaz ügyellátásnak minősül), így az ügyvezetői tisztségre tekintettel már létező megbízási szerződése kiterjeszthető, vagy amelyre a társasági szerződésben rögzítettek szerint ún. mellékszolgáltatásként vállalt kötelezettséget (tagsági jogviszony). Az ügyvezetői feladatok - és esetlegesen az egyéb bolti teendők - megbízási jogviszonyban, díjazás nélkül történő ellátása egyébként nem ütközik jogszabályba, ugyanis a megbízási jogviszony ingyenes esetét - mely a kérdéses helyzetre is vonatkoztatható - a Ptk. elismeri. Ugyanez vonatkozik a tag részéről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1613