Kft. tagjainak jogviszonya

Kérdés: Egy kft.-ben férj és feleség a tag. Jelenleg a férj az ügyvezető, de van főállása, így a kft.-ből semmilyen jövedelmet sem vesz ki, a feleség GYED-en van. Érdemes-e a feleséget átjelenteni ügyvezetőnek - ami a társasági szerződés módosításával jár -, hogy szeptembertől a férjet munkavállalóként alkalmazhassa a kft. heti 20 órás munkaviszonyban? A feleség GYED mellett elláthatja-e az ügyvezetői teendőket, amennyiben jövedelmet nem kap érte?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a végén, bár mint látni fogjuk, talán nem isszükséges az ügyvezetőváltás. Az Eb-tv. 42/C. §-a szerint nem jár a gyermekgondozási díj,ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jogvédelme alatt álló alkotásért járó díjazást -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 15.

Kft.-tag GYED melletti munkavégzése

Kérdés: Gyermeke egyéves korának betöltése után visszamehet-e dolgozni egy öttagú kft. legmagasabb tulajdoni hányaddal (28 százalék) rendelkező tagja, aki munkaviszonyban adminisztratív feladatokat látott el a cégnél, és jelenleg GYED-en van? Feladatainak nagy részét otthon végezné el, de nem szeretné elveszíteni a GYED-re való jogosultságát. Milyen közterheket kell fizetni utána?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a válasz összetett, illetve több problémát isfelvet, de menjünk sorjában. A leírtak szerint a társaságnál munkaviszonybanálló, de jelenleg GYED-en lévő tag a GYED miatt igénybe vett fizetés nélküliszabadság időtartama alatt az eredetileg a munkakörébe tartozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 10.

GYED-en lévő ügyvezető járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el az az 1998-ban alakult 2 fős kft., amely semmilyen járulékot nem fizet a jelenleg GYED-en lévő 70 százalékos tulajdonos ügyvezető után? A vállalkozás folyamatosan működik fordítás-tanácsadás tevékenységi körrel.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 28. §-ában foglalt szabályok szerint a 27. §-banmeghatározott járulékalap alsó és a 24. §-ban meghatározott felső határát azzalaz időszakkal arányosan (a járulékalap harmincadrészével, illetve ajárulékfizetési felső határ napi összegével)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.

GYED-en lévő kft.-tulajdonos jogviszonya

Kérdés: Egy 2003. február 28-án 3 fővel alakult kft. egyik tagja munkaviszonyban dolgozik a kft. tulajdonában levő élelmiszerboltban, valamint az ügyvezetői teendőket is ő látja el, megbízási szerződéssel, külön bérezés nélkül. Ez a női alkalmazott 2004. október 28-án szülte meg első gyermekét, jelenleg GYED-en van. 2006. márciustól újra dolgozik a boltban, de jövedelmet nem vesz fel, mert a GYED miatt biztosított jogviszony áll fenn, ezért nem is fizet járulékot maga után. Helyes-e, hogy nem fizet járulékot, illetve mekkora összeg után kellene fizetnie?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a válasz meglehetősen összetett, illetve többproblémát is felvet, de haladjunk sorjában. A vázoltak szerint amunkaviszonyban álló, de jelenleg GYED-en lévő tag a GYED miatt igénybe vettfizetés nélküli szabadság időtartama alatt nincs ténylegesen szabadságon,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 28.