GYES-ről visszatérő munkavállaló

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak abban az esetben, ha a GYES lejárta után vissza szeretne menni a munkahelyére, de azt a tájékoztatást kapta, hogy már nincs szükség a munkájára, mert időközben megszűnt az a munkakör, amire alkalmazták?
Részlet a válaszából: […] Az érvényes munkaszerződés alapján a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége áll fenn a munkavállalóval szemben, így a keresőképtelenség megszűnését követően biztosítania kell számára a munkavégzéshez szükséges feltételeket.Az Mt. 65. §-a szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Csökkenti a 2020. augusztus 1-jétől időarányosan járó szabadságot az október 15-től december 31-ig igényelt fizetés nélküli szabadság annak a munkavállalónak az esetében, aki a GYES lejárta után visszament dolgozni, 2020. augusztus 1-jétől kivette a szüléssel kapcsolatos ellátások előtt felhalmozódott szabadságát, és azután ismét fizetés nélküli szabadságra megy, mert csak 2021. január 1-jétől tud munkába állni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 115. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.A szabadság kiszámítása során munkában töltött időnek minősül - többek között - a szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadságra lesz jogosult az édesanya, akinek 2020. május 27-én lejár a GYES-e, ha május 28-án visszamegy dolgozni? A munkavállaló 1981-ben született, 2011. szeptember 1-jétől, első gyermeke születése óta van otthon, és azóta CSED-ben, GYED-ben, illetve GYES-ben részesül, és 2011-ben nem vett ki szabadságot.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 115. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontjai szerint a szülési szabadság tartamára, illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 128. §) első hat hónapjára megilleti a szabadság a munkavállalót. Jelen esetben az 1981-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.

GYES lejárta előtt visszatérő munkavállaló

Kérdés: Köteles a munkáltató mindenféleképpen munkát biztosítani a munkavállalónak abban az esetben, ha a gyermek 3 éves koráig fizetés nélküli szabadságot igényelt, GYES-ben részesül, most viszont a gyermek 2. életévének betöltése után úgy döntött, hogy mégis visszamenne dolgozni? A munkavállaló vezető állásúnak minősül, napi munkaideje 8 óra volt, amit most 6 órásra szeretne módosítani. A munkáltató vezető állású munkavállalóként nem tudja 6 órában foglalkoztatni, mert ez a munkakör nem látható el részmunkaidőben, ezért javasolta a munkakör megváltoztatását. Az új munkakör betöltése egy másik munkavégzési helyen lenne, mint ahol a munkavállaló a szülés előtt dolgozott, mert az a részleg, amelynél a munkáját végezte, és ahová a cég vissza tudná venni, elköltözött, illetve részben meg is szűnt, a munkavállaló azonban ezt a megoldást nem akarja elfogadni, mert az új munkavégzési hely lényegesen távolabb van az otthonától, mint a korábbi. A munkáltató a munkavállaló korábbi munkakörére 3 éves határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazott egy másik munkavállalót.
Részlet a válaszából: […] A vezető állású munkavállalóra vonatkozóan - a munkáltatónál betöltött speciális helyzetére, fokozott felelősségére és bizalmi helyzetére tekintettel - az Mt. számos speciális szabályt tartalmaz, ezért különös jelentősége van annak, hogy a törvény definiálja a vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Helyesen jár el a kft. abban az esetben, ha a 2018-ban GYES-ről visszatért ügyvezetője után 2018-ban és 2019-ben is igénybe vette a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt? Az ügyvezető munkaviszonyban dolgozik a cégében, és csak most értesült róla, hogy az új Szocho-tv. már nem tartalmazza ezt a kedvezményt.
Részlet a válaszából: […] Az új Szocho-tv. már valóban nem tartalmazza a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezményt, de szerencsére a jogalkotó gondolt a már megkezdett kedvezményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Közteherfizetési kötelezettség szüléshez kapcsolódó ellátások esetén

Kérdés: Egy családi vállalkozásban dolgozó édesanya GYED-jogosultsága rövidesen lejár. Ezt követően a szintén a cégben dolgozó édesapa venné igénybe a GYES-t, majd rövidesen az egyik nyugdíjas nagyszülő, aki a családi bt. ügyvezetője. Helyesen gondolják, hogy ebben az esetben a bt. ügyvezetője mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól, ugyanakkor mind az anya, mind pedig az apa vonatkozásában szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel élhet a társaság?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-a nem szűkíti le a kedvezményezett személyi kört a szülőkre. Az említett jogszabályi hely szerint a kifizető a GYED, CSED, GYET vagy GYES (a jogszabály alkalmazásában anyasági ellátás) folyósítása alatt vagy folyósításának megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

GYES-ről visszatérő munkavállaló

Kérdés: Emelni kell a GYES-ről visszatérő munkavállaló munkabérét abban az esetben, ha 2010. szeptember hónapban ment el szabadságra, majd szülni, amikor 4 órás munkaviszonyban, nevelő munkakörben 73 500 forint volt a munkabére? A munkáltató egy betéti társaság, ami korábban gyermekfelügyeletet működtetett, de ez a tevékenység 2010. szeptember végén megszűnt. A társaság jelenleg nem működik, a 2 tulajdonos kisadózó vállalkozóként van bejelentve, más munkavállaló nincs. Bejelentheti a társaság kisadózóként a munkavállalót arra az időszakra, amely alatt az időközben született 3 gyermekére tekintettel járó szabadságát tölti, illetve utána is, ha a továbbiakban is a cégnél kíván dolgozni? Jár neki végkielégítés abban az esetben, ha a cég a most induló új tevékenység reklámozását bízná rá, amelyet otthon végezhetne továbbra is 4 órában a jelenlegi minimálbér felének megfelelő összegű munkabérért, és ezt ő nem fogadja el?
Részlet a válaszából: […] Amikor a munkavállaló visszatér a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról, akkor az Mt. 59. §-a értelmében valóban rendezni kell a munkabérét, azaz a juttatásait az időközben bekövetkezett változásokhoz kell igazítani. Ez elsősorban azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 29.

GYES-ről visszatérő munkavállaló egyéb jogviszonya

Kérdés:

Foglalkoztatható alkalmi munkavállalóként a GYES-ről visszatérő munkavállaló a munkába állása előtt kivett szabadság időtartama alatt?

Részlet a válaszából: […] Igen, a GYES-en lévő, és a szülési szabadság időtartamára, illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságát töltő munkavállaló egyidejűleg alkalmi munkavállalóként is foglalkoztatható. Olvasói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

GYED-ről, GYES-ről visszatérő munkavállaló szociális- hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés:

Hányszor vehető igénybe a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény a GYED-ről, GYES-ről visszatérő dolgozó után abban az esetben, ha az édesanya két gyermeke születése között dolgozott, az első gyermek születése után a munkáltató már igénybe vette a kedvezményt, majd a munka-vállaló újra szült, és most ismét munkába áll? Igénybe veheti a kedvezményt 3 éves időtartamra a munkáltató ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] A kedvezmény ismételt igénybevételére van lehetőség, de sajnos már nem a teljes 3 éves időtartamra, ugyanis a vonatkozó jogszabály a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmény igénybevételének maximális időtartamát nem gyermekenként, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

GYÁP alapja GYES-ről visszatérő munkavállaló esetében

Kérdés: Milyen jövedelem alapulvételével állapítható meg a GYÁP annak az édesanyának az esetében, aki 2003. január 27-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2012. december 20-tól 2013. december 19-ig táppénzt kapott, 2013. december 20-tól beteg gyermeke után gyermekgondozási segélyben részesül, 2014. október 8-tól a GYES folyósítása mellett visszatért dolgozni, és 2015. március 19-től március 27-ig GYÁP-ot igényel?
Részlet a válaszából: […] A táppénz alapját képező naptári napi jövedelem kiszámítására vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől megváltoztak.Az új szabályok értelmében akkor, ha a keresőképtelen biztosítottnak a táppénzre való jogosultsága kezdőnapját megelőzően folyamatos a biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 28.
1
2
3