tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

20 találat a megadott GYES-ről visszatérő munkavállaló tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: GYES-ről visszatérő munkavállaló

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkavállalónak abban az esetben, ha a GYES lejárta után vissza szeretne menni a munkahelyére, de azt a tájékoztatást kapta, hogy már nincs szükség a munkájára, mert időközben megszűnt az a munkakör, amire alkalmazták?
Részlet a válaszból: […]hároméves koráig akkor is fennáll a védelem, ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot nem vesz igénybe. A munkáltató az Mt. 66. §-ának (1) bekezdése alapján köteles megindokolni a munkaviszony megszüntetését, így a "megszűnt a pozíció" indok nem feltétlenül állja meg a helyét egy esetleges munkaügyi per esetén a bíróságon.Ameddig azonban nem szünteti meg a munka-viszonyt a munkáltató, addig a szerződés alapján járó munkabért köteles a munkavállaló rendelkezésére bocsátani, ha az rendelkezésre állási kötelezettségének eleget tesz.Ha mégis felmondásra kerülne sor a munkáltató részéről, a munkavállaló védelmét szolgálja az Mt. 66. §-ának (3) bekezdése is, amely szerint kizárólag a munkáltató személyében bekövetkező változás nem szolgálhat a munkáltató felmondásának indokául.Így tehát a korábban is említett "megszűnt az a munkakör" kifogás nem elegendő a munkáltató jogszerű felmondásához. Ettől függetlenül valószínűleg ki tud találni olyan indokot a munkáltató, amely egy jogszerű felmondás alapja lehet, így érdemes lehet kompromisszumképpen egy másik munkakörben való foglalkoztatásban megállapodni.Munkakör-módosításáról csak akkor lehet szó, ha azzal a végzendő munkák jellege megváltozik, és az nem felel meg a munkaszerződéses tevékenységnek. Így ha a fogtechnikus munkavállalót a munkakörén belül anyagában és egyes munkaműveletekben eltérő, más termék készítésére osztják be, nem történik munkaszerződés-módosítás (LB Mfv. I. 10.902/2000.). Nem minősül munkaszerződés-módosításnak, ha a munkavállaló munkájának jellege és munkafeladatai változatlanok, de más szervezeti alárendeltségben végzi munkáját (MD.II.291.).Nincs munkaszerződés-módosításról szó abban az esetben sem, ha a munkaköri leírást a munkaszerződéses munkakört nem érintően módosítják (BH 1997.213.). A munkaszerződésben nem szereplő, de a felek szóbeli megállapodása alapján huzamosabb időn keresztül ellátott feladattal a munkakör módosul, amit nem érint a munkaszerződés írásbeli módosításának hiánya (Mfv.II.10.358/2008/3., Mfv.I.10.892/2016/10.).[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6641

2. találat: GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Csökkenti a 2020. augusztus 1-jétől időarányosan járó szabadságot az október 15-től december 31-ig igényelt fizetés nélküli szabadság annak a munkavállalónak az esetében, aki a GYES lejárta után visszament dolgozni, 2020. augusztus 1-jétől kivette a szüléssel kapcsolatos ellátások előtt felhalmozódott szabadságát, és azután ismét fizetés nélküli szabadságra megy, mert csak 2021. január 1-jétől tud munkába állni?
Részlet a válaszból: […]időtartamra rendes szabadság illeti meg a munkavállalót.A munkavállaló gyermeke 3. életévének betöltése után a munkáltató már csak néhány kivételes esetben köteles fizetés nélküli szabadságot adni a munkavállalónak, azonban a saját döntése alapján bármikor és bármennyi időre kiadhatja azt a munkavállaló kérése alapján.A fizetés nélküli szabadság időszaka természetesen nem csökkenti a rendes szabadság napjainak számát. Az Mt. szerint a szabadságot az esedékességének évében kell kiadni, kivéve, ha erre a munkavállaló oldalán felmerült okból nincs lehetőség, vagy a munkáltató kivételesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6623

3. találat: GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadságra lesz jogosult az édesanya, akinek 2020. május 27-én lejár a GYES-e, ha május 28-án visszamegy dolgozni? A munkavállaló 1981-ben született, 2011. szeptember 1-jétől, első gyermeke születése óta van otthon, és azóta CSED-ben, GYED-ben, illetve GYES-ben részesül, és 2011-ben nem vett ki szabadságot.
Részlet a válaszból: […]vonatkozó rendelkezés. Korábban ugyanis a szabadság hosszabb időre, a fizetés nélküli szabadság első évére járt.A pontos számításhoz tehát először meg kell nézni, hogy a munkavállalót az életkora alapján az érintett években külön-külön hány munkanap szabadság illette meg, beleértve az életkor alapján, a gyermekek után és az egyéb jogcímen járó pótszabadságokat is. Az Mt. szerint az alapszabadság 20 nap, ami az életkor függvényében növekszik az alábbiak szerint: Életkor Pótszabadság mértéke 25. életévtől 128. életévtől 231. életévtől 333. életévtől 435. életévtől 537. életévtől 639. életévtől 741. életévtől 843. életévtől 945. életévtől 10A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben a dolgozó a meghatározott életkort betölti.Emellett a gyermekek születésének évétől fogva kalkulálni kell az utána/utánuk járó pótszabadsággal is, figyelemmel a régi Mt. szabályozására is. 2011-ben ugyanis a szülőknek még választaniuk kellett, hogy melyikük veszi igénybe a pótszabadságot, 2012. január 1-jétől azonban ez a kötelezettség már nem áll fenn, azaz mindkét szülő jogosult a pótszabadságra. A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. Ezt követően dátumszerűen rögzíteni kell, hogy a dolgozó milyen időszakokra jogosult szabadságra. Szabadság jár a keresőképtelenség (pl. veszélyeztetett terhesség), illetve a szülési szabadság (amikor THGYS-t, illetve CSED-et kapott) teljes tartamára, valamint a fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára (amikor feltehetően már GYED-et kapott). A szabadságnapok számával és az irányadó időszakokkal arányosítva kell számolni. Végül a fenti napok összege adja meg a munkavállaló részére járó szabadságot.A felhalmozódott szabadságot a munkáltatónak a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő 60 napon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6421

4. találat: GYES lejárta előtt visszatérő munkavállaló

Kérdés: Köteles a munkáltató mindenféleképpen munkát biztosítani a munkavállalónak abban az esetben, ha a gyermek 3 éves koráig fizetés nélküli szabadságot igényelt, GYES-ben részesül, most viszont a gyermek 2. életévének betöltése után úgy döntött, hogy mégis visszamenne dolgozni? A munkavállaló vezető állásúnak minősül, napi munkaideje 8 óra volt, amit most 6 órásra szeretne módosítani. A munkáltató vezető állású munkavállalóként nem tudja 6 órában foglalkoztatni, mert ez a munkakör nem látható el részmunkaidőben, ezért javasolta a munkakör megváltoztatását. Az új munkakör betöltése egy másik munkavégzési helyen lenne, mint ahol a munkavállaló a szülés előtt dolgozott, mert az a részleg, amelynél a munkáját végezte, és ahová a cég vissza tudná venni, elköltözött, illetve részben meg is szűnt, a munkavállaló azonban ezt a megoldást nem akarja elfogadni, mert az új munkavégzési hely lényegesen távolabb van az otthonától, mint a korábbi. A munkáltató a munkavállaló korábbi munkakörére 3 éves határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazott egy másik munkavállalót.
Részlet a válaszból: […]távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni,- a munkáltatói felmondás esetén a vezető részére közölt felmondást nem kell indokolni, a felmondási korlátozásokat, valamint a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságra vonatkozó felmondási tilalmat nem kell alkalmazni,- a vezetővel szemben az azonnali hatályú felmondás joga az ennek alapjául szolgáló ok bekövetkeztétől számított három éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig gyakorolható,- a vezetőt a munkaviszony megszűnésére tekintettel megillető díjazásból a munkáltató legfeljebb hathavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni az esedékességekor, ha a megszüntető nyilatkozat közlésére a csődeljárás vagy felszámolási eljárás megkezdése után került sor. Az ezt meghaladó összeget a csődeljárás befejezésekor vagy megszüntetésekor, vagy a felszámolási eljárás befejezésekor kell megfizetni,- a vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet,- a vezető nem szerezhet részesedést - a nyilvánosan működő részvénytársaságot kivéve - a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,- a vezető nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,- a vezető köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.Az Mt. Második Részében található az a szabály, hogy a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig - három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek ötéves koráig - köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. Ez azt jelenti, hogy az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő részmunkaidőre történő módosítást a munkáltató a feltételek fennállása esetén nem mérlegelheti. Abban az esetben viszont, ha munkavállaló kérelme (ajánlata) a teljes napi munkaidő felétől eltérő részmunkaidőre vonatkozik, akkor - eltérő megállapodás hiányában - a munkáltató mérlegelheti, hogy ehhez hozzájárul-e. Előzőek egyaránt vonatkoznak a vezető és nem vezető állású munkavállalókra.Amennyiben a munkáltató nem járul hozzá a vezető állású munkavállaló 6 órás részmunkaidőben történő foglalkoztatásához, hanem helyette más munkakört ajánl fel, továbbá a munkaszerződés szerinti vagy a szokásos munkavégzési hely is megváltozott, azt vagy munkaszerződés-módosítás körében teheti meg, ami csak a felek közös megegyezésével történhet, vagy - ha a helyzet ezzel megoldható - a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályainak alkalmazásával. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályai alapján a munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6256

5. találat: Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Helyesen jár el a kft. abban az esetben, ha a 2018-ban GYES-ről visszatért ügyvezetője után 2018-ban és 2019-ben is igénybe vette a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt? Az ügyvezető munkaviszonyban dolgozik a cégében, és csak most értesült róla, hogy az új Szocho-tv. már nem tartalmazza ezt a kedvezményt.
Részlet a válaszból: […]szerencsére a jogalkotó gondolt a már megkezdett kedvezményes időszakok kifuttatására. A Szocho-tv. 36. §-ának (2) bekezdése értelmében - többek között - a 2011. évi CLVI. tv. említett kedvezményt tartalmazó 462/D. §-a alapján 2018. december 31-én érvényesített kedvezmények a törvény 2018. december 31-én hatályos rendelkezései szerint az érvényesítésre nyitva álló időtartamig igénybe vehetőek. Ha a kifizető az ugyanazzal a természetes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6068

6. találat: Közteherfizetési kötelezettség szüléshez kapcsolódó ellátások esetén

Kérdés: Egy családi vállalkozásban dolgozó édesanya GYED-jogosultsága rövidesen lejár. Ezt követően a szintén a cégben dolgozó édesapa venné igénybe a GYES-t, majd rövidesen az egyik nyugdíjas nagyszülő, aki a családi bt. ügyvezetője. Helyesen gondolják, hogy ebben az esetben a bt. ügyvezetője mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól, ugyanakkor mind az anya, mind pedig az apa vonatkozásában szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel élhet a társaság?
Részlet a válaszból: […]személy után veheti igénybe a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt, függetlenül attól, hogy az milyen minőségében volt jogosult az ellátásra, és függetlenül attól, hogy az adott gyermek után más is részesült-e anyasági ellátásban.Ebből következően a vázolt helyzetben mind a CSED-ben, GYED-ben részesült anya, mind pedig a GYES-ben részesült apa után élhet szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel a betéti társaság.A GYES-ben részesülő nagyszülő után pedig [a Tbj-tv. 37/A. § a) pontja értelmében] nem kell megfizetnie a társaságnak a havi 7320 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot.A teljesség kedvéért emlékeztetnünk kell arra - bár jelen esetben ennek nincs jelentősége,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5786

7. találat: GYES-ről visszatérő munkavállaló

Kérdés: Emelni kell a GYES-ről visszatérő munkavállaló munkabérét abban az esetben, ha 2010. szeptember hónapban ment el szabadságra, majd szülni, amikor 4 órás munkaviszonyban, nevelő munkakörben 73 500 forint volt a munkabére? A munkáltató egy betéti társaság, ami korábban gyermekfelügyeletet működtetett, de ez a tevékenység 2010. szeptember végén megszűnt. A társaság jelenleg nem működik, a 2 tulajdonos kisadózó vállalkozóként van bejelentve, más munkavállaló nincs. Bejelentheti a társaság kisadózóként a munkavállalót arra az időszakra, amely alatt az időközben született 3 gyermekére tekintettel járó szabadságát tölti, illetve utána is, ha a továbbiakban is a cégnél kíván dolgozni? Jár neki végkielégítés abban az esetben, ha a cég a most induló új tevékenység reklámozását bízná rá, amelyet otthon végezhetne továbbra is 4 órában a jelenlegi minimálbér felének megfelelő összegű munkabérért, és ezt ő nem fogadja el?
Részlet a válaszból: […]bérminimumra, amelynek 4 órára járó összege 2018-ban 90 250 forint.A kisadózó vállalkozások tételes adóját a jogalkotó a kisvállalati adózói kör adózásának egyszerűsítése érdekében vezetett be. A Kata-tv. 7. §-ának (1) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket nem lehet kisadózóként bejelenteni. A szöveg pontosan: "7. § (1) Az adóalanyiság választásának bejelentésével egyidejűleg a kisadózó vállalkozás bejelenti azon kisadózónak vagy kisadózóknak a nevét, címét, adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, aki vagy akik bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a munkaviszonyt?- végzett tevékenység keretében (ideértve különösen a személyes közreműködést, a vezető tisztségviselői és a megbízási jogviszony alapján végzett tevékenységet) részt vesz vagy vesznek a kisadózó vállalkozás tevékenységében. Egyéni vállalkozó kisadózó vállalkozás esetén az adóalany az egyéni vállalkozót mint magánszemélyt jelenti be kisadózóként."A munkaviszony a legerősebb jogviszony a munkavégzésre irányuló jogviszonyok között, amelyre kizárólag az Mt. alkalmazható. A törvény nagy hangsúlyt helyez a munkavállalók védelmére, a közterheket megállapító törvények (Szja-tv., társadalombiztosítási és nyugdíjtörvények stb.) pedig szintén követik ezt az elvet.Megjegyezzük, hogy - ha a törvény esetleg engedné is a kisadózás választását - a 25?000 forintos tételes adót csak akkor lehetne fizetni a bejelentett kisadózó után, ha a foglalkoztatása nem minősül főfoglalkozásúnak, azaza) legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani,b) saját jogú nyugdíjas,c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek minősül,d) a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül,e) olyan magánszemély, aki 2011. december 31-én -?a Tny-tv. alapján megállapított - I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a 2011. évi CXCI. tv. 32-33. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül,f) rokkantsági ellátásban részesül, és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű,g) a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve más kisadózó vállalkozásban fennálló főállású kisadózó jogállást is,h) Gyvt. szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll,i) a Köznev-tv., valamint a Felsőokt-tv. szerinti közép-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5758
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: GYES-ről visszatérő munkavállaló egyéb jogviszonya

Kérdés:

Foglalkoztatható alkalmi munkavállalóként a GYES-ről visszatérő munkavállaló a munkába állása előtt kivett szabadság időtartama alatt?

Részlet a válaszból: […]alatt adott válaszuk álláspontom szerint téves. A kérdésben említett esetben a felek között fennáll a munkaviszony (hiszen a szabadságát tölti, a fizetés nélküli szabadságát meg kellett szüntetni), emiatt a további kedvezményes adózási és járulékszabályokat megtestesítő alkalmi munkára irányuló megállapodás érvénytelen. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasónk! Olvasónk meglátása helyes, a kérdésre adott válaszunk valóban félreértésre ad okot, ugyanis nem teljes körű, mivel csak arra az esetre vonatkozik, amikor az alkalmi munkára nem ugyanannál a foglalkoztatónál kerül sor, amelynél a GYES-ről visszatérő munkavállaló a munkába állása előtt kivett szabadságát tölti. Ugyanazon foglalkoztató esetén az Mt. valóban tiltja a két jogviszony egyidejű fennállását, nevezetesen, amennyiben az alkalmi munkára irányuló munkaszerződés megkötésének időpontjában a felek között már munkaviszony áll[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5362
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: GYED-ről, GYES-ről visszatérő munkavállaló szociális- hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés:

Hányszor vehető igénybe a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény a GYED-ről, GYES-ről visszatérő dolgozó után abban az esetben, ha az édesanya két gyermeke születése között dolgozott, az első gyermek születése után a munkáltató már igénybe vette a kedvezményt, majd a munka-vállaló újra szült, és most ismét munkába áll? Igénybe veheti a kedvezményt 3 éves időtartamra a munkáltató ebben az esetben?

Részlet a válaszból: […]esetén a kedvezmény csak annyi időtartamra vehető igénybe, amennyi a korábban már igénybe vett időtartam figyelembevételével az igénybevételre előírt maximális 3, illetve 5 évből még hátravan. Konkrét példán levezetve az előbbieket, ha az első gyermek születését követően a munkavállaló után a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény igénybevételének időtartama 20 hónap volt, akkor az újabb gyermeke születését követő munkába állása esetén a munkavállaló után még további 16 hónapig jogosult a munkaadó a szociálishozzájáruló-kedvezményre, melyet a második gyermek után folyósított ellátás megszűnését követő 45. hónapig érvényesíthet.   Olvasói észrevétel (megjelent a Társadalombiztosítási Levelek 321. számában – 2017.07.18.) Észrevétel: A Társadalombiztosítási Levelek 311. számában megjelent 5275. számú válaszban foglaltakkal kapcsolatban kérem, jelöljék meg számomra pontosan a törvényi hivatkozást arról, hogy a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt munkavállalónként meghatározott időre és nem a született gyermekek szerint lehet igénybe venni. Cégünknél hasonló eset áll fent, mint ami a kérdésben is szerepel. A munkavállaló 2009-ben szült, 2011-ben jött vissza dolgozni, 2011-2014. évben (3 évig) igénybe vettük utána a szociális-hozzájárulásiadó-kedvezményt. 2014-ben megszületett a második gyermek, aki után a GYES folyósítása 2017. június hóban szűnik meg. Igénybe szerettük volna venni ismét a kedvezményt 3 évre, a dolgozó ki is kérte az ehhez szükséges hatósági bizonyítványt, de az Önök 5275. számú kérdésre adott válasza elbizonytalanított. A szerző válaszol: Tisztelt Olvasónk! Ahogy a jelzett kérdésszámú válaszunkban leírtuk, a 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-a (4) bekezdésében foglalt rendelkezés írja elő, hogy a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt a kifizető az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig, illetve legalább 3 gyermek esetén a 69. hónap végéig, maximum 5 évig érvényesítheti. Igaz, hogy a jogszabály szövegében nem találunk kifejezetten arra vonatkozó utalást, hogy a kedvezményt munkavállalónként vagy gyermekenként lehet igénybe venni, erre azonban nincs is szükség, mivel a jogszabály szövege egyértelműen meghúzza a kedvezmény igénybevételének[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5275

10. találat: Részmunkaidős munkavállaló szabadsága

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató abban az esetben, ha napi 6 órára számolja el annak a GYES-ben részesülő munkavállalójának a szabadságát, akinek visszatérése után a korábbi napi 8 órás munkaszerződését napi 6 órásra módosították? A gyermek gondozása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje alatt felgyülemlett szabadságot a munkavállaló a visszatérése után azonnal igénybe kívánja venni.
Részlet a válaszból: […]gyermek hároméves koráig.A szabadság kiadására vonatkozó szabály, hogy a szabadságot esedékességének évében kell kiadni, de ha ez a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem volt lehetséges, akkor az ok megszűnésétől számított hatvan napon belül kell kiadni. A gyermek gondozására igénybe vett fizetés nélküli szabadság a munkavállaló oldalán felmerült oknak tekinthető, és az esedékesség évében ki nem adott szabadságnapokat a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő hatvan napon belül kell kiadnia a munkáltatónak. Az általános gyakorlat az, hogy a "felgyülemlett" szabadság a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól egyben kerül kiadásra, azonban ez így nem kötelező.A szabadság idejére a munkáltató távolléti díjat köteles a munkavállaló részére fizetni. A távolléti díj számításának alapját az esedékessége időpontjában irányadó alapbér képezi, és nem az, hogy a szabadságkiadás napjaira a felek között milyen napi munkaidőre vonatkozó megállapodás van érvényben. Az Mt. vonatkozó rendelkezése alapján az esedékesség időpontja a távollét kezdő időpontja, de ha az alapbér összege (ha van pótlékátalány, az is) a távollét tartama során módosul, a távollét módosítást követő tartamára a távolléti díj számítása során a módosított összeget kell figyelembe venni.Az Mt. a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról visszatérő munkavállaló esetén is előírja, hogy az ilyen célú távollét megszűnését követően a munkáltató ajánlatot tesz a munkavállaló számára a munkabér módosítására. Ennek során a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4589
| 1 - 10 | 11 - 20 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést