Munkaidő-nyilvántartás vezetése

Kérdés: Mi a jelentősége annak, ha a munkaidő--nyilvántartást nem naponta vezeti a munkáltató, hanem minden hónapban egy nap tölti ki egyszerre? Lehet ebből valamilyen probléma egy esetleges ellenőrzés során?
Részlet a válaszából: […] ...esetén. A törvény továbbá a szabadság, a készenlét, a túlmunka vagy a kollektív szerződés szerinti munka esetében a naprakész jelleg a gyakorlatban napi szintű nyilvántartás-vezetést jelent.A továbbiakban a munkáltató, akár a munkahelyi gyakorlatnak megfelelően, akár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

EGT-tagállamban tanuló vállalkozó

Kérdés: Főállásúnak fog minősülni az a magyar állampolgár, aki Németországban nappali tagozatos egyetemi hallgató, és szeretne vállalkozást indítani Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] ...ahol a tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktatói személyes közreműködést igénylő foglalkozások (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció) szükségesek.(Kéziratzárás: 2022. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Négynapos munkahét

Kérdés: Mire kell figyelnie a négyhavi munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatónak abban az esetben, ha költségcsökkentés érdekében a továbbiakban négynapos munkarendet szeretne bevezetni? Terveik szerint a dolgozók a továbbiakban 4 nap alatt dolgozzák le a heti 40 órát, a jelenléti ívet is ennek megfelelően vezetik, és az ötödik napra pihenőnapot kapnak. Kell módosítani a munkaszerződést ebben az esetben, vagy elegendő, ha a dolgozókat 7 nappal korábban kiértesítik a változásról?
Részlet a válaszából: […] ...az is megfelelő, hogyha azt a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik [Mt. 22. § (2) bekezdés]. Ezen túl még gyakorlati szempontból arra is érdemes hangsúlyt fektetni, hogy az Mt. 155. §-ának (2)-(3) bekezdése alapján a munkavállaló részére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Nappali tagozatos kft.-tag

Kérdés: Érinti a biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget, ha egy kft. heti 5 órás munkaviszonyban dolgozó tagja, aki ingyenes megbízási jogviszonyban az ügyvezetői teendőket is ellátja, nappali tagozatos MSC- (mester-) képzéses hallgatói jogviszonyt létesít?
Részlet a válaszából: […] ...módosítja a hallgatói jogviszony, hiszen erre tekintettel mentesül a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy - jövedelem híján - társas vállalkozóként nem kell járulékot fizetnie. Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Külföldön született magyar állampolgár gyermek egészségügyi ellátása

Kérdés: Ausztriában született, magyar állampolgár csecsemő magyarországi lakcím hiányában megkaphatja a hazánkban kötelező BCG-oltást térítésmentesen, tekintettel arra, hogy ilyen oltás Ausztriában nincs?
Részlet a válaszából: […] ...intézményben, illetőleg a szülést követő 4 héten belül el kell végezni. A BCG-oltást a bőrbe (ún. intrakután módon) kell beadni, ami gyakorlatot igényel, így csak tapasztalt egészségügyi dolgozó tudja megfelelően alkalmazni. A szülészeti intézményben elmaradt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Harmadik országbeli diákok társadalombiztosítási jogállása

Kérdés: Be kell jelentenie a 'T1041-es nyomtatványon a NAV vagy esetleg más hatóság felé egy kft.-nek azokat a dél-koreai diákokat, akik egy nemzetközi diákszervezet útján egy hónapos szakmai gyakorlatukat töltik a cégnél? Kell tőlük járulékot vonni? Abban az esetben, ha igen, mi lesz ennek az alapja, tekintettel arra, hogy a díjazásuk adómentes?
Részlet a válaszából: […] ...bevételnek minősül a külföldi középfokú és felsőoktatási intézmény nem magyar állampolgár hallgatójának belföldi szakmai gyakorlaton végzett munkájából származó jövedelem.A szakmai gyakorlat alapján történő munkavégzés nem keletkeztet biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Mesterképzésben részt vevő gyermek

Kérdés: Beszámítható a kisebb gyermek után folyósítandó családi pótlék összegébe a mesterképzésben részt vevő nagyobb gyermek?
Részlet a válaszából: […] ...A doktoranduszok hallgatói jogviszonyban állnak egy egyetemmel. A doktoranduszok gyakran oktatási feladatot is kapnak, és szemináriumokat vagy gyakorlatokat vezetnek. Magyarországon a doktoranduszoknak szervezett képzésben kell részt venniük, amelyet a doktori iskola szervez. A Cst....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Rokkantsági ellátásban részesülő kisadózó

Kérdés: Maradhat továbbra is főfoglalkozású kisadózó egyéni vállalkozó egy rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek az egészségi állapota 56 százalékos? Miként alakulna a helyzete, ha kifizetőtől szerzett bevétel miatt nem lehetne kataalany tovább, hanem átalányadózóként folytatná a tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] ...- 60 százalékot el nem érő egészségi állapotára tekintettel - megváltozott munkaképességű vállalkozónak minősül.Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy havi szinten a minimálbér kétszeresét meg nem haladó adóalapig mentesül a szociális hozzájárulási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Keresőképtelenség egyéni vállalkozás szüneteltetése alatt

Kérdés: Jogosult lehet valamilyen módon táppénzre egy egyéni vállalkozó, aki két éve folytatja a tevékenységét, de április 17-től szünetelteti a vállalkozását, és május 22-től keresőképtelen, előreláthatóan nagyon hosszú ideig?
Részlet a válaszából: […] ...A keresőképtelenség pedig - táppénz hiányában - nem mentesíti a minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól.A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy ahány napra eleget tesz a minimumjárulék-fizetési kötelezettségének, azt követően annyi napra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: A minimálbér, a garantált bérminimum vagy a tényleges adóalap figyelembevételével kell megállapítania a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó alapját annak a főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki év közben nem vesz ki jövedelmet a vállalkozásból? A vállalkozó fordítói, valamint tolmácsolási tevékenységet végez, és alkalmanként nyelvvizsgára felkészítés céljából vállal tanítványokat is. A kibocsátott számlák összege havonta változik, a munkák megoszlása miatt előfordulhatnak olyan hónapok is, amikor egyáltalán nem bocsát ki számlát.
Részlet a válaszából: […] ...alapja a minimálbér, illetve jelen esetben a garantált bérminimum 112,5 százaléka, azaz 2022-ben havi 292 500 forint lesz.Mit is jelent ez a gyakorlatban? Az átalányadózó egyéni vállalkozónak nem kell bonyolult könyvelési tevékenységet végeznie, de naprakész...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.
1
2
3
64