Kft. rokkantsági ellátásban részesülő ügyvezetője

Kérdés: Jogosult a megváltozott munkaképességű munkavállalókat megillető szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre egy kft. nyugdíjkorhatárt betöltött, rokkantsági ellátásban részesülő tagja, aki eddig nem működött közre a társaság tevékenységében, de most ő lett az ügyvezető? Meg kell fizetni a minimumjárulékot ebben az esetben az ügyvezetői státuszra tekintettel?
Részlet a válaszából: […] ...alapján az említett tag megfelel a b) pontban foglaltaknak, hiszen az Mm-tv. 38/C. szakasza alapján rokkantsági ellátásban részesül.Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a társaság havonta a minimálbér kétszereséig mentesül adóalapja után a szociális hozzájárulási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Nők nyugdíjazása

Kérdés: Hány évesen mehet nyugdíjba az a nő, aki nem rendelkezik 40 év szolgálati idővel, és jelenleg nem dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...időként elismerhető tanulmányi idő sem, ideértve az egészségügyi szakiskolai képzés, ipari tanulóként eltöltött idő (kivéve nyári gyakorlat) időtartamát is. Ugyancsak nem jogosultsági idő a passzív, vagyis a biztosítási jogviszony megszűnését követően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Szakszervezeti tagdíj

Kérdés: Melyek azok a foglalkoztatási jogviszonyok, amelyekben nincs lehetőség 2024. január elsejétől a munkáltatói levonás útján teljesíteni a szakszervezetitagdíj-fizetési kötelezettséget, és kik azok a munkavállalók, akik számára a lehetőség továbbra is megmarad, és a törvény hatálybalépésével is munkáltatói levonással tesznek eleget az érdekképviseletitagdíj-fizetésnek?
Részlet a válaszából: […] ...a szakszervezeti tagdíj munkáltatói levonás útján való rendezésének korlátozása nem tekinthető teljesen előzmény nélkülinek a hazai gyakorlatban.2012. januárban a Belügyminisztérium a Független Rendőr Szakszervezet tagjaira irányulóan a szakszervezeti tagdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Szabadság munkaidőkeret esetén

Kérdés: Munkaidőkeret esetén nem egyértelmű a gyakorlat a szabadság kiadására, amennyiben a munkavállaló hosszabb távra, például 2 hétre szeretne elmenni. Hány nap szabadságot kell kiírni egy megszakítás nélküli tevékenységet végző munkáltatónál 6 havi munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalónak, ha a szabadság alatti munkaidő-beosztása a következő: hétfő szabadnap, kedd 12 óra műszak, szerda 12 óra műszak, csütörtök pihenőnap, péntek szabadnap, szombat 12 óra műszak, vasárnap 12 óra műszak, hétfő pihenőnap, kedd szabadnap, szerda 12 óra műszak, csütörtök 12 óra műszak, péntek pihenőnap, szombat szabadnap, vasárnap 12 óra műszak, hétfő 12 óra műszak?
Részlet a válaszából: […] ...részére megfizetni.Ennek az elszámolási módszernek az alkalmazása esetén a munkavállalót megillető szabadság mértékének számítása a gyakorlatban úgy történik, hogy a munkavállalót megillető szabadság munkanapokban meghatározott mértékét szorozni kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

Magyar munkáltató külföldön élő munkavállalója

Kérdés: Hol és milyen közterheket kell megfizetni egy Lisszabonban élő magyar állampolgár után, aki home office keretében dolgozik egy magyar szoftvercégnek?
Részlet a válaszából: […] ...biztosít.Ettől eltérően a home office (otthoni munkavégzés) intézményének nincs jogszabályi definíciója, azonban az élő gyakorlatban tulajdonképpen egyfajta részleges - azaz meghatározott, konkrét eseti vagy ciklikus időtartamra szóló - távmunkavégzést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

A Kit. hatálya alatt álló kormányzati tisztviselő visszafizetni rendelt végkielégítésének pénzintézeti végrehajtása

Kérdés: Álláshely elvonása következményeként végkielégítésben részesülő, azonban ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részét a 185/2022. Korm. rendelet alapján a korábban kifizető foglalkoztató részére köteles visszafizetni. Azonban az ellene folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a bankszámlájára kiadott beszedési megbízással azt a végrehajtó leemelte, a pénzintézet pedig teljesítette. A végkielégítés visszafizetésére így már nem rendelkezik elegendő fedezettel. Melyek a jogkövető eljárásnak az egyes lépései, és miként járjon el ebben a helyzetben?
Részlet a válaszából: […] ...és az eljárási jogosultság, a végrehajtást - mint kényszerintézkedést - az adós tűrni kénytelen.A kérdésre vonatkozó követendő gyakorlat teljes hiánya észlelhető, ezért pillanatnyilag a foglalkoztatóra vár a jogkövető eljárás kialakítása.A Kit. szabályozza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Új belépő távolmaradása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a munkáltatónak, ha a munkára jelentkező munkavállaló a megállapodás után nem veszi fel a munkát, hanem eltűnik?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés arra az érdekes és sajnálatos módon egyre gyakrabban megfigyelhető munkavállalói gyakorlatra irányul, amikor a felvétel/munkaszerződés aláírása után a pályázó munkavállaló végül nem jelenik meg, nem áll munkába. Ezt a manapság elterjedt ún. ghosting...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

Több munkáltatóval létesített munkaviszony keretében végzett munka

Kérdés: Melyek azok a főbb jellemző jegyek, melyek a több munkáltatóval létesített munkaviszony szabályozásában megjelennek? Milyen formában kötelezettek a munkáltatók a bevallási kötelezettség teljesítésére és az ezzel összefüggő adatszolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] ...de több munkáltató részére teljesíti. A jogviszonyra befolyással bíró körülmények következménye, hogy a hazai foglalkoztatási gyakorlatban nem számít jelentős tényezőnek a több munkavállalóval egyidejűleg egy munkakör ellátására létrehozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

CSED alapja

Kérdés: Mi lesz a csecsemőgondozási díj alapja annak a munkavállalónak, aki többéves folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, de munkahelyet váltott 2022. december 1-jén, és 2023. május 10-én megszülte gyermekét? A dolgozó munkabérben részesült 2022. december 1-jétől 2023. május 9-ig, majd CSED-et igényelt 2023. május 10-től, a szülés napjától.
Részlet a válaszából: […] ...azzal, hogy kizárólag ugyanannál a foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelmet lehet figyelembe venni, bár a gyakorlatban ez eddig is így működött.Az Eb-tv. 48. §-ának (1) bekezdése szerint a CSED alapját 2022. december 1-jétől, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Számítási időszakban elért jövedelem módosításának hatása a GYED napi összegére

Kérdés: Valóban minimális összegű gyermekgondozási díjra lesz jogosult az a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy, aki késedelmesen terjesztette elő a szülési szabadság iránti igényét, ezért öt hónapon keresztül változatlanul illetményben részesült, amit a munkáltató visszavont, majd egy összegben számfejtette a szülési szabadság idejére járó ellátást? Ez az eljárás hátrányosan érinti a GYED összegét, mert kiesik a számítási időszakból. Helyesen járt el a foglalkoztató ebben az esetben? Érveik szerint az Eb-tv.-ben foglaltak alapján végezték a számfejtést, és a bevallás adattartalma is ennek megfelelő. Az érintett édesanya több mint hét év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...keresztül a csecsemőgondozási díjat távolléti díjjal kiváltva szülési szabadság keretében, majd ezt követően már az általános gyakorlat szerint gyermekgondozási díj folyósításával kerül sor.A kérdésben megfogalmazott probléma a jövedelemrendszer és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.
1
2
3
67