tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott gyermekotthonban elhelyezett gyermek tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Családi pótlék gyermekotthonban elhelyezett gyermekek után

Kérdés: Valóban a gyermekotthon vezetőjének kell igényelnie a családi pótlékot az intézményben elhelyezett gyermekek után 2012. január 1-jétől?
Részlet a válaszból: […]gyermekek után az intézmények vezetői, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekek után a parancsnok igényelheti az intézeti elhelyezés időtartamára az ellátást, de csak azon gyermekek esetében, akik gyermekvédelmi gondoskodás alatt állnak. Az ellátás megszüntetése még csak a feladat egyik - könnyebbik - része. A gyermekek részére járó családi pótlék folyósítását az intézmények vezetői, parancsnokai részére meg is kell állapítani, ez a komolyabb feladat. A folyósító szerveknek az ellátások gördülékeny folyósítása érdekében szorosan együtt kell működniük az említett vezetőkel. Elsőként meg kell határoznunk, hogy mely gyermekek azok, akikkel kapcsolatosan a családi pótlék folyósítása változni fog. A gyermekotthonban nevelt gyermeknek azok a gyermekek számítanak, akiket a gyermekotthonban ideiglenes hatállyal elhelyeztek, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekként látnak el. A javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermeknek azokat a gyermekeket tekinthetjük, akik gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek és javítóintézetben vagy a büntetés-végrehajtási intézetben élnek, ezekre a helyekre ideiglenes hatállyal elhelyezték, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vették őket. Most, hogy a gyermekeket beazonosítottuk, azt kell pontosítanunk, hogy kik azok a személyek, akik utánuk megigényelhetik az említett ellátást. Családi pótlékra jogosult a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van a saját háztartásában nevelt gyermekre tekintettel. Családi pótlékra jogosult továbbá a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt, a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel. A gyermekotthon vezetője, a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet igazgatója a gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre tekintettel járó családi pótlék teljes összegét az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli, és a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére biztosítja annak személyre szóló felhasználását. A szociális intézmény vezetője a családi pótlék teljes összegét az intézmény költségvetésétől elkülönítetten kezeli, és biztosítja annak személyre szóló felhasználását. Hogyan tehet eleget az intézmény vezetője a jogszabály által ráruházott kötelességnek, hogyan igényelheti meg az ellátást az intézményében elhelyezett gyermekek után? A rendelet nem írja elő, hogy előre gyártott nyomtatványon kellene bejelentenie igényét az említett ellátásra, azonban ha egyszerűsíteni akarja a saját dolgát, jobb, ha az internetről letölthető vagy az államkincstárnál beszerezhető nyomtatványokat használja. A jogszabályban leírtak szerint ugyanis a családi pótlék iránti kérelemhez az alábbi adattartalmú igényt kell előterjeszteni intézményi elhelyezés esetén. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok, azaz - a jogosultság jogcíme; - a kérelmező neve, társadalombiztosítási azonosító jele; - a gyermeket ellátó intézmény típusa, neve, címe, vezetőjének neve; - a kérelem benyújtását megelőzően az intézményben élő gyermek után családi pótlékban részesülő neve, társadalombiztosítási azonosító jele; - a kérelem benyújtását megelőzően az intézményben élő gyermek után családi pótlékot folyósító szerv megnevezése és címe; - a családi pótlék megállapításának kérelmezett kezdő időpontja; - a fizetési, illetve letéti számlaszám(ok); -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3630
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,