Egyéni vállalkozás GYET mellett

Kérdés: Hogyan kell elbírálni egy átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségét abban az esetben, ha GYET mellett folytatja a tevékenységét? Az érintett vállalkozó heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik, jelenleg GYES-ben részesül, így most nincs minimumjárulék-fizetési kötelezettsége. A legkisebb gyermek 3. élet-évének betöltése után kívánja igénybe venni a GYET-et, és mellette folytatná a vállalkozói tevékenységet.
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt szükséges tisztázni, hogy a kérdésben említett édesanya a GYES (gyermekgondozást segítő ellátás) tartama alatt munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságon van-e, avagy munkát végez? Ugyanis a vonatkozó előírások szerint [Szocho-tv. 9. § (1) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Munkavégzés GYET mellett

Kérdés: Vállalhat munkát a tulajdonában lévő kft.-ben egy édesanya, aki három 4 és 13 év közötti gyermekével van otthon GYET-en, ha a munkavégzés nem az otthonában, hanem a cég üzletében történik?
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatás mellett a Cst. 24. §-a értelmében maximum heti 30 órát meg nem haladó időtartamban szabad keresőtevékenységet folytatni, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag a munkavállaló otthonában történik.Ugyanakkor a kérdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

GYET-ben részesülő beltag

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettsége egy betéti társaság beltagjának abban az esetben, ha gyermeknevelési támogatásban részesül, és mellette 30 órás munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nyilvánvalóan arra irányul, hogy az egyébként társas vállalkozónak minősülő bt.-beltagnak a társas vállalkozói jogviszonyára tekintettel fennáll-e a járulékfizetési kötelezettsége a GYET folyósításának a tartama alatt.A Szocho-tv. 9. §-a (1) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Főállású anya vállalkozásai

Kérdés:

Milyen közterheket kell megfizetnie annak a főállású édesanyának, aki egy betéti társaság ügyvezetője, és a társaságban személyesen is közreműködik, emellett pedig van egy egyéni vállalkozása is, ahol a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Kaphatja a GYET-et a vállalkozásai mellett, vagy meg kell szüntetnie valamelyiket?

Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatás (GYET) mellett a Cst. 24. §-a értelmében heti 30 órát meg nem haladóan lehet keresőtevékenységet folytatni, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az érintett otthonában történik. A kérdésben egyéni, illetve társas vállalkozói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.

GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Valóban nem kell megfizetnie a közterheket annak az egyéni vállalkozónak, aki gyermeknevelési támogatásban részesül, és mellette folytatja a vállalkozási tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 28. § (1) bekezdése a) pontjának változása miatt a gyermeknevelési támogatásban részesülő egyéni, illetve társas vállalkozó 2013. július 1-jétől a minimum-járulékalap után nem köteles járulékokat fizetni, ha a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Vállalkozás GYET alatt

Kérdés: Kell-e járulékokat fizetni annak a főállású édesanyának, aki vállalkozni szeretne?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 29. §-a (4) bekezdésének a) pontja, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében nem kötelezett az egyéni vállalkozó a havi minimális járulék, illetve szociális hozzájárulási adó fizetésére, amennyiben gyermeknevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.

Többes jogviszonyú vállalkozó járulékfizetése GYET ideje alatt

Kérdés: Kell-e járulékot fizetnie egy főfoglalkozású egyéni vállalkozónak, aki jelenleg GYET-en van, amelynek ideje alatt a vállalkozása nem működik, bevétele nincs, költséget nem számol el, a férjével közös kft.-ben viszont ő látja el az ügyvezetői tevékenységet? Az ügyvezetésért semmilyen jövedelmet nem vesz fel.
Részlet a válaszából: […]  Annak az egyéni vállalkozónak, aki egyben társasvállalkozóként is biztosított, egyéni vállalkozói járulékfizetésikötelezettsége a Tbj-tv. 29. §-ának (3) bekezdése szerint áll fenn, amely szerinta nyugdíjjárulékot, valamint az egészségbiztosítási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.

Közalkalmazott édesanya további jogviszonya

Kérdés: Közreműködhet-e személyesen a kft. tevékenységében az a főállású közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező édesanya, akinek 3. gyermeke után járó GYES-e 2010 szeptemberében lejárt, 2011 márciusáig szabadságát tölti, és utána főállású anyai státuszba szeretne kerülni? A kft.-nek ő az ügyvezetője, de ezért a tevékenységért nem vett fel megbízási díjat. Mikortól kerülhet főállású anyai státuszba úgy, hogy közben tagi jogviszony keretében, díjazás nélkül fejlesztési munkát végez a cégben? Mennyi a főállású anyának járó juttatás, és az után kell-e adózni, illetve vonnak-e belőle járulékot? Keletkezik-e valamilyen fizetési kötelezettsége a cégnek ezekben az időszakokban?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott édesanya a részére járó szabadságidőtartama alatt jogszabály tiltó rendelkezésének hiányában végezhet munkát atársas vállalkozásában. Főállású anyaként, a gyermeknevelési támogatás mellettaz édesanya keresőtevékenységet napi 4 órát meg nem haladó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Gyermeknevelési támogatásban részesülő személy munkavégzése

Kérdés: Mit kell tudni foglalkoztatói, illetve munkavállalói szempontból a gyermeknevelési támogatás melletti munkavégzésről, és a tagi jogviszonyban végzett személyes közreműködésről?
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatásban részesülő személykeresőtevékenységet napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagyidőkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik. Napi 4 órát meg nemhaladó időtartamban folytatott keresőtevékenységnek kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 27.

Főállású anya személyes közreműködése

Kérdés: Egy társaság két 50-50 százalékos részesedéssel rendelkező magánszemély tulajdonában van. Az egyik tulajdonos jelenleg főállású anya, de ő látja el az ügyvezetői teendőket, ezen túl pedig a társaság tényleges árbevételszerző tevékenységében (munkaruhavarrás) is közreműködik. Köthető-e megbízási jogviszony a tényleges munkavégzésre havi 5000 forint összegű megbízási díj ellenében, ha az ügyvezetést is megbízási jogviszony keretében látja el, de ezért díjazásban nem részesül? Milyen közterheket kell megfizetni utána, és nem kerül-e veszélybe a gyermeknevelési támogatása?
Részlet a válaszából: […] Természetesen "járható" a kérdésben vázolt út is, demegítélésünk szerint lényegesen egyszerűbb (és kevésbé "támadható") volna, hamind az ügyvezetői teendőket, mind pedig a társaságban történő személyesközreműködést (heti 20 órás) munkaviszony keretében látná el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 29.
1
2