Egyéni vállalkozás GYET mellett

Kérdés: Valóban egyenértékű egy heti 36 órás munkaviszonnyal a főállású anyaság? Mellékfoglalkozásúnak fog minősülni ez alapján az az átalányadózó egyéni vállalkozó, aki 2023. március hónapjától gyermeknevelési támogatást kíván igényelni 3 gyermekére tekintettel? Választható GYET mellett a kisadózás?
Részlet a válaszából: […] A "főállású anyaság" nem önálló jogviszony, e kifejezést csak a köznyelv használja arra az édesanyára, aki a Cst. 23. szakasza alapján gyermeknevelési támogatásban (GYET-ben) részesül.Ennek megfelelően a kérdésben szereplő édesanya főállású egyéni vállalkozónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Egyéni vállalkozás GYET mellett

Kérdés: Hogyan kell elbírálni egy átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségét abban az esetben, ha GYET mellett folytatja a tevékenységét? Az érintett vállalkozó heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik, jelenleg GYES-ben részesül, így most nincs minimumjárulék-fizetési kötelezettsége. A legkisebb gyermek 3. élet-évének betöltése után kívánja igénybe venni a GYET-et, és mellette folytatná a vállalkozói tevékenységet.
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt szükséges tisztázni, hogy a kérdésben említett édesanya a GYES (gyermekgondozást segítő ellátás) tartama alatt munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságon van-e, avagy munkát végez? Ugyanis a vonatkozó előírások szerint [Szocho-tv. 9. § (1) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Munkavégzés GYET mellett

Kérdés: Vállalhat munkát a tulajdonában lévő kft.-ben egy édesanya, aki három 4 és 13 év közötti gyermekével van otthon GYET-en, ha a munkavégzés nem az otthonában, hanem a cég üzletében történik?
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatás mellett a Cst. 24. §-a értelmében maximum heti 30 órát meg nem haladó időtartamban szabad keresőtevékenységet folytatni, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés kizárólag a munkavállaló otthonában történik.Ugyanakkor a kérdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

GYET-ben részesülő beltag

Kérdés: Keletkezik járulékfizetési kötelezettsége egy betéti társaság beltagjának abban az esetben, ha gyermeknevelési támogatásban részesül, és mellette 30 órás munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszából: […] A kérdés nyilvánvalóan arra irányul, hogy az egyébként társas vállalkozónak minősülő bt.-beltagnak a társas vállalkozói jogviszonyára tekintettel fennáll-e a járulékfizetési kötelezettsége a GYET folyósításának a tartama alatt.A Szocho-tv. 9. §-a (1) bekezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Főállású anya vállalkozásai

Kérdés:

Milyen közterheket kell megfizetnie annak a főállású édesanyának, aki egy betéti társaság ügyvezetője, és a társaságban személyesen is közreműködik, emellett pedig van egy egyéni vállalkozása is, ahol a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Kaphatja a GYET-et a vállalkozásai mellett, vagy meg kell szüntetnie valamelyiket?

Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatás (GYET) mellett a Cst. 24. §-a értelmében heti 30 órát meg nem haladóan lehet keresőtevékenységet folytatni, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az érintett otthonában történik. A kérdésben egyéni, illetve társas vállalkozói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.

GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Valóban nem kell megfizetnie a közterheket annak az egyéni vállalkozónak, aki gyermeknevelési támogatásban részesül, és mellette folytatja a vállalkozási tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 28. § (1) bekezdése a) pontjának változása miatt a gyermeknevelési támogatásban részesülő egyéni, illetve társas vállalkozó 2013. július 1-jétől a minimum-járulékalap után nem köteles járulékokat fizetni, ha a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Vállalkozás GYET alatt

Kérdés: Kell-e járulékokat fizetni annak a főállású édesanyának, aki vállalkozni szeretne?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 29. §-a (4) bekezdésének a) pontja, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében nem kötelezett az egyéni vállalkozó a havi minimális járulék, illetve szociális hozzájárulási adó fizetésére, amennyiben gyermeknevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.

Többes jogviszonyú vállalkozó járulékfizetése GYET ideje alatt

Kérdés: Kell-e járulékot fizetnie egy főfoglalkozású egyéni vállalkozónak, aki jelenleg GYET-en van, amelynek ideje alatt a vállalkozása nem működik, bevétele nincs, költséget nem számol el, a férjével közös kft.-ben viszont ő látja el az ügyvezetői tevékenységet? Az ügyvezetésért semmilyen jövedelmet nem vesz fel.
Részlet a válaszából: […]  Annak az egyéni vállalkozónak, aki egyben társasvállalkozóként is biztosított, egyéni vállalkozói járulékfizetésikötelezettsége a Tbj-tv. 29. §-ának (3) bekezdése szerint áll fenn, amely szerinta nyugdíjjárulékot, valamint az egészségbiztosítási és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.

Közalkalmazott édesanya további jogviszonya

Kérdés: Közreműködhet-e személyesen a kft. tevékenységében az a főállású közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező édesanya, akinek 3. gyermeke után járó GYES-e 2010 szeptemberében lejárt, 2011 márciusáig szabadságát tölti, és utána főállású anyai státuszba szeretne kerülni? A kft.-nek ő az ügyvezetője, de ezért a tevékenységért nem vett fel megbízási díjat. Mikortól kerülhet főállású anyai státuszba úgy, hogy közben tagi jogviszony keretében, díjazás nélkül fejlesztési munkát végez a cégben? Mennyi a főállású anyának járó juttatás, és az után kell-e adózni, illetve vonnak-e belőle járulékot? Keletkezik-e valamilyen fizetési kötelezettsége a cégnek ezekben az időszakokban?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott édesanya a részére járó szabadságidőtartama alatt jogszabály tiltó rendelkezésének hiányában végezhet munkát atársas vállalkozásában. Főállású anyaként, a gyermeknevelési támogatás mellettaz édesanya keresőtevékenységet napi 4 órát meg nem haladó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Gyermeknevelési támogatásban részesülő személy munkavégzése

Kérdés: Mit kell tudni foglalkoztatói, illetve munkavállalói szempontból a gyermeknevelési támogatás melletti munkavégzésről, és a tagi jogviszonyban végzett személyes közreműködésről?
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatásban részesülő személykeresőtevékenységet napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagyidőkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik. Napi 4 órát meg nemhaladó időtartamban folytatott keresőtevékenységnek kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 27.
1
2