Átalányadózó mezőgazdasági őstermelő

Kérdés: Hogyan alakul a 2022. évi járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége annak az átalányadózó mezőgazdasági őstermelőnek, akinek a tavalyi árbevétele 14 millió forint volt, és idén is hasonló összeggel kalkulál? Az érintett rendelkezett egy főállású munkaviszonnyal, de azt június 30-ával megszüntette, és ettől az időponttól GYET-et igényelt.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett mezőgazdasági őstermelő biztosítását július 1-jétől őstermelői jogviszonya alapozza meg. Havi járulékalapját - hiszen nem beszélhetünk tevékenységét kezdő őstermelőről - a 2021. évi bevételéből kiindulva kell meghatározni. Ez havi szinten a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Mezőgazdasági őstermelői tevékenység GYET mellett

Kérdés: Be kell jelenteni biztosítottként, illetve keletkezik járulékfizetési kötelezettsége annak a GYET-ben részesülő főállású anyának, aki 2022. március 1-jétől mezőgazdasági őstermelői tevékenységet kíván folytatni?
Részlet a válaszából: […] A biztosítási kötelezettség megállapítása érdekében azt kell tisztázni, hogy az említett édesanya őstermelői jogviszonya mellett rendelkezik-e biztosítási jogviszonnyal. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének f) pontjában említett munkavégzésre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

GYET-ben részesülő őstermelő

Kérdés: Biztosítottá válik őstermelőként az az édesanya, akinek a munkaviszonya megszűnt, mert 3 gyermekére tekintettel GYET-ben részesül, és évek óta egy családi gazdaság tagja is? Amennyiben igen, akkor mi lesz a járulékok alapja?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett édesanya a munkaviszonya révén fennálló biztosítási jogviszonya megszűnése után mezőgazdasági őstermelőként automatikusan biztosítottá vált, járulékfizetés azonban ennek ellenére nem terheli. Ennek oka, hogy a Tbj-tv. 30/A. §-ának (4) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

GYET-ben részesülő őstermelő járulékai

Kérdés: Kell-e járulékot fizetnie a GYET-ben részesülő őstermelőnek?
Részlet a válaszából: […]  A Tbj-tv. 30/A. §-a (4) bekezdésének előírásaiból fakadóan amezőgazdasági őstermelő a járulékfizetési alsó határ után nem kötelesnyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni arraaz időtartamra, amely alatt táppénzben, baleseti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.

GYET-ben részesülő őstermelő biztosítása

Kérdés: Kell-e valamilyen járulékot fizetni, és ha igen milyen járulékalap figyelembevételével egy GYET-ben részesülő, főállású édesanya után, aki közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezik a férjével, és a betétlapot 2008-ra érvényesítették?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy a GYET-benrészesülő édesanya mezőgazdasági őstermelőként biztosítottnak minősül-e. A Tbj-tv. 5. § (1) bekezdés i) pontja értelmében akkor nemterjed ki a mezőgazdasági őstermelőre a biztosítás, ha 1. kiskorú,2. egyéb jogcímen -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 20.