tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott GYED lejárta tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: GYED után visszatérő dolgozó GYES-e

Kérdés: Mi a munkáltató teendője abban az esetben, ha egy 2009. november 30-ig GYED-en lévő munkavállalója 2009. december 1-jétől visszament dolgozni, és ugyanezen naptól ki is vette az összegyűlt szabadságát 2010. február 16-ig, de később kiderült, hogy a dolgozó 2009. december 1-jétől GYES-ben is részesül? Vissza kell-e fizetnie a dolgozónak a szabadság idejére kapott bért, tekintettel arra, hogy így két ellátásban is részesül? A munkát nem vette fel, ezért a munkáltató véleménye szerint a GYES melletti munkavégzés még nem lépett életbe.
Részlet a válaszból: […]kiveszi a gyermekgondozási támogatást, valamint a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett keresőtevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, az ápolási díjat, továbbá a gyermekgondozási segélyre való jogosultság esetében a Tny-tv. alapján járó nyugellátást, illetve annak minősülő nyugellátást, továbbá a rehabilitációs járadékot, rokkantsági járadékot, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékát. Mint tudjuk, a fizetett szabadságot nem a Szoc-tv., hanem az Mt. szabályozza, tehát fentiek alapján nem lehet a gyermekgondozási segélyt megszüntetni. Nézzük tovább a felsorolást! Nem jár az ellátás annak a személynek, aki olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el, vagy az igénylő előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti. A felsorolásnak itt vége szakad. Megállapíthatjuk tehát, hogy a Cst. nem tiltja a gyermekgondozási segély megállapítását, folyósítását a fizetett szabadság időtartama alatt. A folyósítás a keresőtevékenység folytatása alatt is folytatható, már csak az vár tisztázásra, hogy a fizetett szabadság a keresőtevékenység részét képezi-e? Erre a kérdésre az Mt. tanulmányozása után adhatunk választ. Ez a szabályozáshalmaz egyértelműen megállapítja, hogy a munkaviszony - ha törvény másként nem rendelkezik - munkaszerződéssel jön létre. A levélből egyértelműen kitűnik, hogy a foglalkoztatott már hosszabb ideje a munkáltatónál végez keresőtevékenységet. Remélhetőleg munkaszerződés - vagy egyéb munkára irányuló jogviszonyról szóló szerződés - felfektetésre került idejekorán, mert ez alapozza meg a keresőtevékenységet. A jogviszony nem került megszüntetésre, legalábbis a levélből ez nem tűnik ki. Mint tudjuk, a munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából a gyermek tizedik életéve betöltéséig, a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt, feltéve hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza, továbbá a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében. A fizetés nélküli szabadság a munkaviszony törvényes része, ez alatt az időtartam alatt a munkaviszony nem szűnik meg. Ez azért is egyértelmű, mivel a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll, és a munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben - többek között - még szabadság is jár a szülési szabadság tartamára, valamint a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. március 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2916

2. találat: GYED után visszatérő kismama szabadsága

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a szabadságot annak a kismamának az esetében, aki 2006. november 24-től 2007. május 10-ig terhességi-gyermekágyi segélyben, majd ezt követően 2008. november 24-ig GYED-en volt, és szeretne visszamenni dolgozni? Ki kell-e számítani a szülési szabadságra eső szabadságot, és azt követően jár a fizetés nélküli szabadság első évére a szabadság, vagy a 2007-es év egy részére a szülési szabadságra jutó szabadság, másik része pedig a fizetés nélküli szabadság idejére járó részszabadság?
Részlet a válaszból: […]tizennégy éven aluli gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első évére is. A gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság nem foglalja magában a szülési szabadságot, ezért jól gondolja a kérdező a szabadság kiszámítását. Külön kell megállapítani
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2433