Ellátások beteg gyermek után

Kérdés: Igényelheti a GYED-et az édesapa a betegen született gyermeke után abban az esetben, ha jelenleg az anya kapja az ellátást, de lemond róla, és GYOD-ellátást kér? Az apa rendelkezik a jogosultsági feltételekkel. Igényelheti a GYES-t az apa a GYED lejárta után?
Részlet a válaszából: […] A tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeküket otthon ápolók részére folyósított ellátás a GYOD, mely a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. A GYOD nem tartozik az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai közé. A GYOD iránti kérelmet az igénylőnek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

CSED-ben részesülő személy külföldi tartózkodása

Kérdés: Fennmaradhat a CSED folyósítása a szociális biztonsági egyezmény szabályai alapján abban az esetben, ha az ellátásban részesülő édesanya gyermekével az Amerikai Egyesült Államokba költözik, ahol a férje várhatóan 3 éves határozott időtartamra munkát vállalt? Az anya Magyarországon rendelkezik egy 36 órás munkaviszonnyal és emellett szja-adózó egyéni vállalkozó. Fennmarad a CSED-, GYED-folyósítás alatt Magyarországon a biztosítási jogviszony? A GYED-folyósítás lejártát követően hogyan alakul a biztosítási jogviszony Magyarországon, amennyiben a GYES-folyósítás felfüggesztésre kerül a külföldi tartózkodás miatt? Amennyiben a feleség a GYED-folyósítás alatt, illetve a folyósítás lejártát követően a magyar székhelyű egyéni vállalkozásban dolgozik az Egyesült Államokban, hol jön létre a biztosítási jogviszony? Amennyiben a férj Magyarországon is köt munkaszerződést online távmunkára, és továbbra is fennáll az amerikai munkaviszonya, a magyar munkaszerződés alapján hogyan alakul a biztosítási jogviszonya? Lehet ebben az esetben kettős biztosítási jogviszony?
A CSED-, illetve GYED-jogosultság vizsgálatánál figyelembevételre kerülhet az Egyesült Államokban biztosításban töltött idő? Magyarországi biztosítási jogviszony esetén hogyan lehet a keresőképtelenséget igazolni a táppénzjogosultsághoz abban az esetben, ha a keresőképtelenség az Egyesült Államokban jött létre?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az igénylő jogosult a csecsemőgondozási díjra, illetve a gyermekgondozási díjra, akkor az ellátás folyósítását nem befolyásolja, ha a gyermekével együtt külföldön tartózkodik.A jogosultság a magyar társadalombiztosítási szabályok alapján áll fenn, a 2015. évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Fizetés nélküli szabadság kérelmezése

Kérdés: Külön kell kérelmeznie a munkavállalónak a fizetés nélküli szabadságot a GYES idő-szakára is abban az esetben, ha a GYED folyósításának időszakára már kérelmezte azt, amelyre az Mt. szerint a gyermek harmadik életéve betöltéséig jogosult?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Ezen túlmenően a gyermek tizedik életéve betöltéséig a munkavállalónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 16.

Családi kedvezmény

Kérdés: Keletkezhet adóhiány abban az esetben, ha egy dolgozó a GYED lejárta előtt 2 hónappal visszament dolgozni, és 3 gyermeke után kérte az adókedvezmény érvényesítését, ami a GYED-ből is érvényesítésre került? A dolgozó havi bruttó munkabére 161 000 forint, a GYED összege pedig 94 500 forint volt.
Részlet a válaszából: […] A családi kedvezmény részletszabályait az Szja-tv. 29/A és 29/B §-ai, az adóelőleg-megállapítás, adóelőleg-nyilatkozat részleteit pedig az Szja-tv. IX. fejezete tartalmazza. Ezek a szabályok kifejezetten nem engedik, viszont nem is tiltják azt, hogy a családi kedvezmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 27.

Szülés GYES alatt

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre és CSED-re a második gyermeke után az a biztosított, aki jelenleg a munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelytől gyermekgondozási díjban részesül, amely áprilisban jár le, és a második gyermeke várhatóan júliusban születik? A munkavállaló tájékoztatása szerint az orvosa veszélyeztetett terhességi állományba fogja felvenni, ezért táppénzre válik jogosulttá, az első gyermek után pedig a GYED lejárta után igényelni kívánja a GYES-t.
Részlet a válaszából: […] Nézzük meg az anya ellátásonkénti jogosultságát. Az egyidejűleg folyósítható ellátásokról az Eb-tv. 39. §-a rendelkezik. Ennek értelmében az a személy, aki ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre, illetve gyermekgondozási díjra is jogosult,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Köztisztviselő szabadsága

Kérdés: Mely időszakok után lesz jogosult szabadságra egy köztisztviselő, akinek két gyermeke született egymás után, az első gyermek után TGYÁS-t, majd GYED-et kapott, a GYED lejártakor azonnal TGYÁS-t vett igénybe a második gyermekre tekintettel, és most a második GYED lejárta után ismét munkába szeretne állni?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselők szabadságára a Kttv. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kttv. szervi hatályából levezethetően a közszolgálati tisztviselők két nagy csoportját különböztethetjük meg. Leegyszerűsítve: a kormány irányítása alá tartozó szerveknél (államigazgatási szervek)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 21.

Ellátások második gyermek születése esetén

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az édesanya a második gyermeke születésekor az alábbi esetben? Az igénylő első gyermeke 2013. június 8-án született. A szülés után TGYÁS-t kapott, majd a gyermek kétéves koráig GYED-et folyósított számára a kifizetőhely, de időközben 2014. június 30-án megszűnt a több mint tíz éve fennálló munkaviszonya. A GYES-t nem igényelte meg a GYED lejártát követően, mert azt hitte, hogy az ellátást továbbra is folyamatosan kapni fogja. 2015. október 5-től napi 4 órás munkaviszonyt létesített egy betéti társaságnál, ahol felhívták a figyelmét, hogy meg kell igényelnie a GYES-t, amit meg is tett, de visszamenőleg csak két hónapra folyósították az ellátást. Az édesanya második gyermekét 2015. november 19-re várja.
Részlet a válaszából: […] A szülést követő első pénzbeli ellátás a csecsemőgondozási díj. A jogosultság fő feltétele a szülést megelőző két éven belüli 365 nap biztosítási idő megléte, és az, hogy az igénylő a biztosítás tartama alatt szüljön. Jelen esetben az édesanya a 2015. november 19-re...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.

Egyéni vállalkozás GYED mellett

Kérdés: Főállásúnak vagy többes jogviszonyban állónak fog minősülni az az édesanya, aki a munkaviszonyában jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, mert GYED-ben részesül, és egyéni vállalkozásba szeretne kezdeni? A vállalkozói jövedelem szerinti adózást vagy a kisadózó vállalkozások tételes adóját érdemes választania abban az esetben, ha az ellátását nem szeretné veszélyeztetni?
Részlet a válaszából: […] A fizetés nélküli szabadság tartama alatt az édesanya nem rendelkezik 36 órát elérő foglalkoztatással, így vállalkozóként főfoglalkozásúnak minősül.Ami a második kérdést illeti: a GYED tartama alatt a társadalombiztosítási terhek vonatkozásában az általános szabályok -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

GYED-ről visszatérő munkavállaló táppénze

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhelyet működtető munkáltató, amikor táppénzt számfejtett annak a munkavállalónak, aki a GYED lejártát követő naptól a GYES folyósítása mellett visszament volna dolgozni, a tervezett munkába állás napján azonban a háziorvos "9"-es kóddal, veszélyeztetett terhesként keresőképtelen állományba vette, tehát tényleges munkavégzésre nem került sor?
Részlet a válaszából: […]

Természetesen helyesen jártak el, hiszen a munkába állási szándéka megvolt a munkavállalónak, aki a keresőképtelensége időtartamára táppénzre, s azt követően terhességi-gyermekágyi segélyre is jogosult. Tehát a táppénzigényét nem lehet elutasítani.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Ellátások második gyermek születésekor mindkét szülő részére

Kérdés: Jogosult marad továbbra is a GYES-re az édesapa abban az esetben, ha az első gyermek után járó GYED lejártát követően az édesanya visszament dolgozni, második gyermeküket 2014 májusára várják, aki után az édesanya TGYÁS-t fog kapni, de az első gyermek csak 2014 szeptemberében lesz hároméves? Valóban jár a részükre egyszerre a két ellátás?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a szülő, a különböző korú gyermekei jogán a gyermekgondozási támogatást (GYES) és a terhességi-gyermekágyi segélyt egyidejűleg is igénybe veheti. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az egyik szülő a GYES-t, a másik szülő a terhességi-gyermekágyi segélyt veheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 3.
1
2
3