Gyermekápolási táppénz külföldi előzmény esetén

Kérdés: Mennyi lesz a GYÁP alapja, illetve mértéke annak az édesanyának az esetében, aki 2020. november 2-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és a 2020. november 24-től november 30-ig terjedő időtartamra gyermeke betegsége miatt gyermekápolási táppénzt igényelt? Az anya Magyarországon volt biztosított 2009. október 1-jétől 2015. április 17-ig, majd Németországban biztosított (E104 nyomtatvány szerint) 2015. május 6-tól 2019. május 12-ig, 2018. május 14-én gyermeke született, Magyarországra visszatérve álláskeresési járadékban részesült 2019. április 17-től 2019. május 1-jéig, GYED-ben részesült 2019. május 1-jétől 2020. július 31-ig (veszélyhelyzet miatt), GYES-ben részesül 2020. július 1-jétől jelenleg is. A szerződés szerinti jövedelme 300 000 forint/hó. Korábbi GYED-alapja 4966,67 forint/nap. A kedvezményszabályt lehet érvényesíteni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...- így GYÁP-ra is - az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Az anya a 2020. november 2-től fennálló biztosítási jogviszonya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Jogosult lesz gyermekápolási táppénzre az 5/2 munkarendben dolgozó édesanya, aki szabadságon volt hétfőtől péntekig, és gyermeke betegsége jogán keresőképtelen volt hétfő-kedd napokon, vagy a szabadság idejére ezekre a napokra nem jár táppénz? A dolgozó a betegszabadságát kimerítette. Az Mt. munkavégzés alóli mentesítésről szóló paragrafusában nem találtunk erre egyértelmű választ.
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához nem az Mt. szabályait kell alkalmazni, hanem az Eb-tv. szabályait. Táppénz a keresőképtelenség tartamára járó ellátás. Keresőképtelennek kell tekinteni azt a szülőt, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és a gyermeket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.
Kapcsolódó címkék:  

Ellátások beteg gyermek után

Kérdés: Mennyi ideig lenne jogosult GYÁP-ra az a vezető beosztású munkavállaló, akinek a gyermeke 2019. május 28-án született, a szülés előtt veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen volt, jelenleg CSED-ben részesül, amely 2019. november 11-én lejár, és ezután a gyermek betegségére tekintettel a gyermekorvos gyermekápolási táppénzes állományba venné? Köteles ebben az esetben GYED-et igényelni az anya, illetve melyik ellátással jár jobban, ha a bruttó havi munkabére 950 000 forint?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermekgondozási díjat igénybe venni. Az Eb-tv. 39. §-ában foglaltak értelmében, ha az anya egyidejűleg jogosult táppénzre (a GYÁP is idetartozik) és gyermekgondozási díjra, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. Mivel jelen esetben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.
Kapcsolódó címkék:  

Gyermekápolási táppénz elvált szülők esetében

Kérdés: A gyermeket a szülők közös felügyeleti joggal nevelik tovább. A közös felügyeletet a bíróság is elfogadta, így a gyermek egy hónapot az édesapjánál, egy hónapot pedig az édesanyjánál tölt. Az apa 2019. augusztus 8-tól 17-ig gyermek-ápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a foglalkoztatójánál működő kifizetőhelyhez, mert abban a hónapban nála volt a gyermek, az édesanya pedig külföldön tartózkodott. Az apának van egy élettársa, akinek a gyermekét közösen nevelik, mert a gyermek édesapja meghalt. Jogosult gyermekápolási táppénzre az édesapa a fenti esetben? Számfejtheti a kifizetőhely a gyermekápolási táppénzt az apa részére?
Részlet a válaszából: […] ...édesanyja - amennyiben nincs új házastársa vagy élettársa - a közös gyermekük betegsége miatti ápolás esetén mint egyedülálló válik GYÁP-ra jogosulttá. A jogszabályban meghatározott GYÁP-napokat nem kell összeszámítani, azok mindkét szülőt megilletik.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

GYÁP részben ledolgozott munkanap esetén

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a munkavállaló munkanapját abban az esetben, ha a 8 órás munkanapjából ledolgozott 7 órát, de korábban ment el a munkahelyéről, mert beteg gyermekét orvoshoz kellett vinnie, aki a majdnem egészében ledolgozott munkanapra is keresőképtelen állományba vette a munkavállalót? Megteheti azt a munkáltató, hogy ledolgozott napként veszi figyelembe a 7 órás napot, és csak a következő naptól számfejt gyermekápolási táppénzt a munkavállaló részére? Helyesen járt el a munkáltató az eddigi hasonló eseteknél, amikor a munkavállaló a részben ledolgozott munkanap teljes egészére betegszabadságban vagy táppénzben részesült, és ledolgozott óráit keresőképessé válásakor szabad-időként, vagy a munkaidőkeret végén, munkaidőkereten felüli munkavégzésként 50 százalékos pótlékkal számolta el?
Részlet a válaszából: […] ...illeti meg táppénz. A munkáltató abban az esetben teheti meg, hogy csak a keresőképtelenség kezdőnapját következő naptól számfejt GYÁP-ot a munkavállaló számára, ha a munkavállaló a keresőképtelenség kezdőnapjára a beosztás szerinti napi munkaidejére járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Hány nap gyermekápolási táppénzre jogosultak jelenleg az együtt élő szülők, akik egy hat és fél, valamint egy másfél éves gyermeket nevelnek?
Részlet a válaszából: […] ...számára vonatkozó szabályozás, mégpedig abban a tekintetben, hogy nem együttesen jár a szülőknek a gyermek életkorához igazodóan a GYÁP-nap, hanem szülőnként. A gyermek-ápolási táppénzes napokat gyermekenként és évenként kell megállapítani, ami jelen esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Meddig és milyen összeg alapulvételével folyósítható a gyermekápolási táppénz annak a munkavállalónak, aki 2016. november 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző munkaviszonya 2013. február 4-től 2016. október 18-ig tartott, és négyéves gyermeke otthoni ápolása címén nyújtotta be a táppénzigényt a 2016. november 10-től 18-ig tartó időszakra?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló kilenc napra nyújtott be táppénzigényt, és annak ellenére, hogy a keresőképtelensége kezdőnapjáig jelenlegi munkáltatójánál csak hét nap biztosításban töltött ideje van, a keresőképtelensége teljes időtartamára jogosult az ellátásra. Jogosultságát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.
Kapcsolódó címkék:    

Apa GYÁP-jogosultsága ikergyermekek esetén

Kérdés: Jogosult lesz GYÁP-ra az apa abban az esetben, ha az édesanya ikergyermekei után GYED-ben részesül, de az egyik gyermekkel kórházba kerül, és a másik gyermekkel az apa marad otthon? Az anya a GYED mellett nem dolgozik, és a kórházi ápolás ideje alatt is kapja az ellátást. Van valamilyen különös szabály az ikergyermekekre vonatkozóan?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 39. §-a taglalja azokat az eseteket, amikor a szülők egyidejűleg több ellátásra is jogosultságot szereznek. A (7) bekezdésében foglaltak szerint a közös háztartásban élő gyermekek jogán választásuk szerint a szülők valamelyike gyermekápolási táppénzre lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 26.
Kapcsolódó címkék:    

Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Felveheti az orvos ugyanazzal a betegséggel újra gyermekápolási táppénzre azt a munkavállalót, aki 3 éves gyermeke betegsége miatt 1 napra táppénzre ment, majd újra munkába állt, de a gyermek még nagyszülői felügyelet alatt otthon tartózkodott, két nap múlva újra belázasodott, ezért az édesanya ismét táppénzt igényelt?
Részlet a válaszából: […] A keresőképtelenség elbírálása orvosszakmai kérdés, az alkalmazott eljárás bírálata nem az ügyintéző feladata. A konkrét esetben arról van szó, hogy az anya megpróbálta a beteg gyermeke felügyeletét 1 nap után a nagyszülőre bízni. Ez elképzelhető, hogy éppen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

GYÁP összegének megállapítása

Kérdés: Munkáltatóváltásnak tekintendő a táppénz összegének megállapításánál a ki- és belépés abban az esetben, ha a dolgozó több mint tízéves munkaviszonya 2014. április 4-én megszűnt, de ahol állást ígértek neki, ott mégsem sikerült elhelyezkednie, ezért 2014. május 2-ától ismét munkaviszonyban állt az eredeti munkahelyén, és 2014. május 28-tól 2014. június 6-ig beteg gyermekének ápolása címén GYÁP-igényt nyújtott be? Alkalmazni kell ebben az esetben Eb-tv. 48. §-ának (6/a) bekezdésében foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] 2013. júliustól az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (a táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) összegének megállapításánál csak az ellátásra való jogosultság kezdőnapján fennálló biztosítási jogviszonyban elért pénzbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.
Kapcsolódó címkék:    
1
2
3
4