tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

31 találat a megadott GYÁP tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Gyermekápolási táppénz külföldi előzmény esetén

Kérdés: Mennyi lesz a GYÁP alapja, illetve mértéke annak az édesanyának az esetében, aki 2020. november 2-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és a 2020. november 24-től november 30-ig terjedő időtartamra gyermeke betegsége miatt gyermekápolási táppénzt igényelt? Az anya Magyarországon volt biztosított 2009. október 1-jétől 2015. április 17-ig, majd Németországban biztosított (E104 nyomtatvány szerint) 2015. május 6-tól 2019. május 12-ig, 2018. május 14-én gyermeke született, Magyarországra visszatérve álláskeresési járadékban részesült 2019. április 17-től 2019. május 1-jéig, GYED-ben részesült 2019. május 1-jétől 2020. július 31-ig (veszélyhelyzet miatt), GYES-ben részesül 2020. július 1-jétől jelenleg is. A szerződés szerinti jövedelme 300 000 forint/hó. Korábbi GYED-alapja 4966,67 forint/nap. A kedvezményszabályt lehet érvényesíteni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]minimálbér (161 000 forint) alapulvételével kell megállapítani, mivel a szerződés szerinti jövedelme a minimálbér összegét meghaladja. Mértéke a napi alap 60 százaléka. A táppénz alapját azért kell a minimálbér alapulvételével megállapítani, mert nincs az anyának a táppénzre való jogosultsága első napját megelőzően 180 napnyi, a 48/A. § (2) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási jogviszonya. A 48/A. § (2) bekezdése szerint folyamatos biztosításban töltött időként a Tbj-tv. 6. §-ában meghatározott biztosításban töltött napokat lehet figyelembe venni, ha azok között 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. Nem vehető figyelembe a biztosítás megszűnését követően folyósított GYED, GYES ideje.Nem alkalmazható a kedvezményszabály sem, mert azt csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.Felhívjuk a figyelmet a következő ellentmondásokra.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6681
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Jogosult lesz gyermekápolási táppénzre az 5/2 munkarendben dolgozó édesanya, aki szabadságon volt hétfőtől péntekig, és gyermeke betegsége jogán keresőképtelen volt hétfő-kedd napokon, vagy a szabadság idejére ezekre a napokra nem jár táppénz? A dolgozó a betegszabadságát kimerítette. Az Mt. munkavégzés alóli mentesítésről szóló paragrafusában nem találtunk erre egyértelmű választ.
Részlet a válaszból: […]rendelkezik. Tehát gyermekápolási táppénzre jogosult lenne. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban az Eb-tv. 47. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat, mely kimondja, hogy nem jár táppénz a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja. Mivel az anya szabadságon volt, és keresetét megkapta arra a két napra (hétfő, kedd) is, amelyre az orvos gyermekápolási táppénzre felvette, ezért táppénzre nem jogosult.Az ilyen esetekben az a megoldás, hogy a gyermek otthoni ápolására hivatkozással az anya a szabadságát megszakítja, és az ápolás időtartamára táppénzt igényel, majd a keresőképessé válása után veszi igénybe a szabadságát. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra is, hogy ezt nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6517
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Ellátások beteg gyermek után

Kérdés: Mennyi ideig lenne jogosult GYÁP-ra az a vezető beosztású munkavállaló, akinek a gyermeke 2019. május 28-án született, a szülés előtt veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen volt, jelenleg CSED-ben részesül, amely 2019. november 11-én lejár, és ezután a gyermek betegségére tekintettel a gyermekorvos gyermekápolási táppénzes állományba venné? Köteles ebben az esetben GYED-et igényelni az anya, illetve melyik ellátással jár jobban, ha a bruttó havi munkabére 950 000 forint?
Részlet a válaszból: […]lejártát követően az anya nem köteles a gyermekgondozási díjat igénybe venni. Az Eb-tv. 39. §-ában foglaltak értelmében, ha az anya egyidejűleg jogosult táppénzre (a GYÁP is idetartozik) és gyermekgondozási díjra, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. Mivel jelen esetben az anya egyidejűleg jogosult GYÁP-ra és GYED-re, az ellátások közül választhat.Ha a táppénz és a GYED összegét hasonlítjuk össze, a közölt béradat alapján egyértelmű, hogy a táppénz a kedvezőbb.A napi táppénz maximumösszege 9933,33 forint, a gyermekgondozási díjé 6953,33 forint. A táppénzt ráadásul csak szja terheli, míg a GYED-et a személyi jövedelemadón túl nyugdíjjárulék is. Megfontolandó viszont, hogy a táppénz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6255
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Gyermekápolási táppénz elvált szülők esetében

Kérdés: A gyermeket a szülők közös felügyeleti joggal nevelik tovább. A közös felügyeletet a bíróság is elfogadta, így a gyermek egy hónapot az édesapjánál, egy hónapot pedig az édesanyjánál tölt. Az apa 2019. augusztus 8-tól 17-ig gyermek-ápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a foglalkoztatójánál működő kifizetőhelyhez, mert abban a hónapban nála volt a gyermek, az édesanya pedig külföldön tartózkodott. Az apának van egy élettársa, akinek a gyermekét közösen nevelik, mert a gyermek édesapja meghalt. Jogosult gyermekápolási táppénzre az édesapa a fenti esetben? Számfejtheti a kifizetőhely a gyermekápolási táppénzt az apa részére?
Részlet a válaszból: […]szülőnek negyvenkettő napon, ha egyedülálló, 84 napon át. Az apa e feltételnek megfelel, hiszen a gyermek nevelésében közös felügyeleti joga van az anyával, az apa szülő, és a háztartásában neveli a gyermeket.Mindezt egybevetve, az apa tehát jogosult gyermek-ápolási táppénzre, de tekintettel arra, hogy élettársa van, nem egyedülállóként. Az Eb-tv. R. 27. §-a értelmében ugyanis egyedülálló az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.A gyermek édesanyja - amennyiben nincs új házastársa vagy élettársa - a közös gyermekük betegsége miatti ápolás esetén mint egyedülálló válik GYÁP-ra jogosulttá.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6207
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: GYÁP részben ledolgozott munkanap esetén

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a munkavállaló munkanapját abban az esetben, ha a 8 órás munkanapjából ledolgozott 7 órát, de korábban ment el a munkahelyéről, mert beteg gyermekét orvoshoz kellett vinnie, aki a majdnem egészében ledolgozott munkanapra is keresőképtelen állományba vette a munkavállalót? Megteheti azt a munkáltató, hogy ledolgozott napként veszi figyelembe a 7 órás napot, és csak a következő naptól számfejt gyermekápolási táppénzt a munkavállaló részére? Helyesen járt el a munkáltató az eddigi hasonló eseteknél, amikor a munkavállaló a részben ledolgozott munkanap teljes egészére betegszabadságban vagy táppénzben részesült, és ledolgozott óráit keresőképessé válásakor szabad-időként, vagy a munkaidőkeret végén, munkaidőkereten felüli munkavégzésként 50 százalékos pótlékkal számolta el?
Részlet a válaszból: […]aznaptól vette keresőképtelen állományba. E napra a munkavállalót a keresetveszteségének arányában illeti meg táppénz. A munkáltató abban az esetben teheti meg, hogy csak a keresőképtelenség kezdőnapját következő naptól számfejt GYÁP-ot a munkavállaló számára, ha a munkavállaló a keresőképtelenség kezdőnapjára a beosztás szerinti napi munkaidejére járó teljes keresetét megkapja. Ennek a munkaidő részbeni ledolgozása esetén két módja lehetséges. Egyik, hogy a munkáltató a munkavállaló - jelen esetben egy óra tartamú - hiányzását igazoltnak tekintve, a munkából való távollét idejére is megfizeti a munkabért, amit nem tilt semmilyen jogszabályi rendelkezés. A másik lehetőség az, hogy a munkavállalóval történt megállapodás alapján a munkavállaló az igazolt hiányzását később ledolgozza. Az Mt. alapján ez utóbbi nem minősül rendkívüli munkavégzésnek.A kérdésben vázolt megoldások,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6061

6. találat: Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Hány nap gyermekápolási táppénzre jogosultak jelenleg az együtt élő szülők, akik egy hat és fél, valamint egy másfél éves gyermeket nevelnek?
Részlet a válaszból: […]igazodóan a GYÁP-nap, hanem szülőnként. A gyermek-ápolási táppénzes napokat gyermekenként és évenként kell megállapítani, ami jelen esetben azt jelenti, hogy a hat és fél éves gyermek után mindkét szülőt évente 14 nap (összesen 28), a másfél éves gyermek után évente 84 gyermekápolási táppénzes nap illeti meg. Amennyiben az egyik szülő már igénybe vette a törvény szerint neki járó napokat, a gyermek következő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5357
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Meddig és milyen összeg alapulvételével folyósítható a gyermekápolási táppénz annak a munkavállalónak, aki 2016. november 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző munkaviszonya 2013. február 4-től 2016. október 18-ig tartott, és négyéves gyermeke otthoni ápolása címén nyújtotta be a táppénzigényt a 2016. november 10-től 18-ig tartó időszakra?
Részlet a válaszból: […]meg, hogy 2013. február 4-től rendelkezik folyamatos biztosítási idővel.A táppénz naptári napi alapját az Eb-tv. 48. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. Mivel nem rendelkezik a dolgozó jövedelemmel, de van a jogosultsága első napját megelőzően 180 napnyi, az Eb-tv. 48/A. §-ának (2) bekezdése szerinti folyamatos biztosításban töltött ideje, ezért a táppénz naptári napi alapját a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani. Szerződés szerinti jövedelem - a betegszabadságra jogosultak esetén - az ellátásra való jogosultság kezdőnapjának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5283
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Apa GYÁP-jogosultsága ikergyermekek esetén

Kérdés: Jogosult lesz GYÁP-ra az apa abban az esetben, ha az édesanya ikergyermekei után GYED-ben részesül, de az egyik gyermekkel kórházba kerül, és a másik gyermekkel az apa marad otthon? Az anya a GYED mellett nem dolgozik, és a kórházi ápolás ideje alatt is kapja az ellátást. Van valamilyen különös szabály az ikergyermekekre vonatkozóan?
Részlet a válaszból: […]háztartásban élő gyermekek jogán választásuk szerint a szülők valamelyike gyermekápolási táppénzre lehet jogosult. Tehát az apa - az egyéb feltételek fennállása esetén - jogosultságot szerezhet a gyermekápolási táppénzre.Az ikergyermekekre vonatkozóan van külön szabály, bár nem kapcsolódik szorosan ehhez az esethez. Az Eb-tv.
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5046
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Felveheti az orvos ugyanazzal a betegséggel újra gyermekápolási táppénzre azt a munkavállalót, aki 3 éves gyermeke betegsége miatt 1 napra táppénzre ment, majd újra munkába állt, de a gyermek még nagyszülői felügyelet alatt otthon tartózkodott, két nap múlva újra belázasodott, ezért az édesanya ismét táppénzt igényelt?
Részlet a válaszból: […]az anya megpróbálta a beteg gyermeke felügyeletét 1 nap után a nagyszülőre bízni. Ez elképzelhető, hogy éppen a munkahelye érdekében történt. Mivel a gyermek egészségi állapota romlott, ezért további ápolására már az anya az alkalmas - aki a beteg gyerme­kének ápolása miatt munkáját ellátni nem tudja
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4639
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: GYÁP összegének megállapítása

Kérdés: Munkáltatóváltásnak tekintendő a táppénz összegének megállapításánál a ki- és belépés abban az esetben, ha a dolgozó több mint tízéves munkaviszonya 2014. április 4-én megszűnt, de ahol állást ígértek neki, ott mégsem sikerült elhelyezkednie, ezért 2014. május 2-ától ismét munkaviszonyban állt az eredeti munkahelyén, és 2014. május 28-tól 2014. június 6-ig beteg gyermekének ápolása címén GYÁP-igényt nyújtott be? Alkalmazni kell ebben az esetben Eb-tv. 48. §-ának (6/a) bekezdésében foglaltakat?
Részlet a válaszból: […]egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmeket lehet figyelembe venni.Az Eb-tv. R. 28. §-ának (5) bekezdésében foglaltak értelmében 2014. január 1-jétől a fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapja nem változik, ha az ellátásra jogosult a folyamatos biztosítási időn belül ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik.Mivel a dolgozó a biztosítási jogviszonyának megszűnését követő 30 naptári napon belül ugyanannál a foglalkoztatónál, és ugyanolyan jogviszonyban létesített[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4512
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést