GYED és GYÁP egyidejűleg

Kérdés: Megállapítható az apa részére a gyermek-ápolási táppénz abban az esetben, ha mindkét szülő ugyanannál a cégnél áll biztosítási jogviszonyban 2022. április 1-jétől, az anya a 2022. december 6-án született gyermekére tekintettel GYED-ben, a 2024. március 6-án született gyermekére tekintettel CSED-ben részesül, és az apa a nagyobb gyermek betegségére tekintettel nyújtott be GYÁP-igényt a 2024. április 9-től április 24-ig tartó időszakra?
Részlet a válaszából: […] ...GYED-re, választásuk szerint az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe.A gyermekápolási táppénzzel azonban más a helyzet, mert a GYÁP-ot bármelyik szülő igénybe veheti, függetlenül attól, hogy ugyanazon vagy másik gyermek jogán a másik szülő már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

GYÁP alapja

Kérdés: Figyelembe vehető a 2020. július 1. óta fennálló munkaviszony jövedelme a munkavállaló 2024. március 4-től igényelt kórházi gyermek-ápolási táppénzének számítása során, vagy a tényleges/szerződés szerinti jövedelem alapján történik az ellátás alapjának megállapítása abban az esetben, ha jelenlegi munkáltatója 2024. február 1-jétől foglalkoztatja, a 2020. július 1-jétől fennálló munkaviszonyt elismerve, jogfolytonosan, határozatlan munkaviszony keretében?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 39/A. §-ának (1) bekezdésében foglaltak 2023. július 1-jétől pontosításra kerültek. E szabály értelmében az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, így a táppénz összegének megállapításánál is az ellátásra való jogosultság kezdőnapján kizárólag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Egyéni vállalkozó táppénz-hozzájárulása

Kérdés: A továbbiakban meg kell fizetnie a táppénz-hozzájárulást egy egyéni vállalkozónak, illetve a mezőgazdasági őstermelőnek? Módosult valamilyen módon az erre vonatkozó jogszabály? Egy vállalkozó határozatot kapott táppénz-hozzájárulásról mint foglalkoztató, de eddig úgy tudta, hogy az egyéni vállalkozónak nem kell megfizetnie ezt a közterhet. Visszamenőleg is várható a folyamatban lévő táppénzekre ilyen határozat?
Részlet a válaszából: […] ...az alábbi eseteket - köteles hozzájárulást fizetni. Nem fizet táppénz-hozzájárulást a foglalkoztató: a biztosított részére kifizetett GYÁP ("5"-ös kód), a baleseti táppénz ("1"-es, vagy "2"-es kód, illetve az üzemi balesetet elismerő határozat kiadásáig a "3"-as...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Gyermekek után járó ellátások

Kérdés: Jogosult gyermekápolási táppénzre a 4 éves gyermeke betegségére tekintettel az édesapa abban az esetben, ha az anya a 2023. október 15-én született másik gyermek után csecsemőgondozási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] ...Eb-tv. 39. §-ában foglaltakra tekintettel a közös háztartásban élő gyermekeik után a GYÁP-ot – ha az arra való jogosultsági feltételekkel rendelkeznek – bármelyik szülő igénybe veheti. Ezt nem befolyásolja, hogy a másik szülő a másik gyermek jogán már...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

GYÁP alapja

Kérdés: Miért nem a GYED napi alapjával azonos összegben került megállapításra a gyermekápolási táppénz annak az édesanyának az esetében, akinek több mint tízéves munkaviszonya 2023. július 31-én megszűnt, gyermeke kétéves koráig, 2023. augusztus 28-ig GYED-ben részesült, szeptember 18-tól ismét munkaviszonyban áll, és október 5-től 20-ig beteg gyermeke ápolására tekintettel gyermekápolási táppénzt igényelt?
Részlet a válaszából: […] Valóban van olyan eset, amikor a táppénz naptári napi összegét a GYED alapjának figyelembevételével kell megállapítani. Erre a jogszabály akkor ad lehetőséget, ha a biztosított (táppénzt igénylő) a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Egyedülálló szülő gyermekápolási táppénze

Kérdés:

Mennyi időre jogosult táppénzre egy egyedülálló édesanya, akinek gyermeke 2023. július 5-én töltötte be a második életévét, augusztus 25-én megbetegedett, és az orvos szerint a kezelése év végéig is elhúzódhat, ezen idő alatt többször is kórházi ápolásra szorul? Az anya a gyermek kétéves koráig GYED-ben részesült, de 2022. júniustól visszament dolgozni.

Részlet a válaszából: […] ...egyévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén gyermekápolási táppénzre (GYÁP) jogosult a szülő. A GYÁP nemcsak a gyermek otthoni ápolásának időtartamára illeti meg a szülőt, hanem arra az időtartamra is, amikor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

GYÁP egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetén

Kérdés: Hány nap gyermekápolási tápénzre lesz jogosult az egyidejűleg fennálló két jogviszonnyal rendelkező biztosított, ha az "A" munkáltatónál 2018. február 1-jétől, a "B" munkáltatónál 2023. május 2-től dolgozik munkaviszony keretében, és a 2020. február 5-én született gyermeke betegsége miatt 2023. szeptember 11-től keresőképtelen? Az érintett az "A" munkáltatónál 2023. március 20-tól 31-ig 12 nap, május 8-tól 23-ig 16 nap gyermekápolási táppénzt már igénybe vett. A biztosított egyedülállóként neveli a gyermekét.
Részlet a válaszából: […] ...figyelembe kell venni azokat a napokat (időtartamot), melyekre a gyermek ápolása címén a legutóbbi születésnapját követően már GYÁP-ot folyósítottak. Mivel a biztosított (12+16) = 28 gyermekápolási táppénzes napot már igénybe vett, ezért az "A" jogviszonyában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Két ellátás ugyanazon gyermek jogán

Kérdés:

Jogosult lehet gyermekápolási táppénzre az édesanya a 2022. március 30-án született gyermeke 2023. június 27-től július 12-ig tartó kórházi ápolására tekintettel, abban az esetben, ha a CSED lejártát követően visszatért dolgozni, a gyermek után járó GYED-et pedig a gyermek édesapja veszi igénybe? Az édesanya 2022. november 21-től 2023. április 28-ig keresőképtelenségére táppénzben részesült, a gyermek ápolásának ideje alatt pedig a kórházban tartózkodott.

Részlet a válaszából: […] ...egyidejűleg jogosultak táppénzre, CSED-re, GYED-re, örökbefogadói díjra, valamint gyermekgondozási támogatásra választásuk szerint – a GYÁP kivételével –, az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe. Az Eb-tv. 39. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

GYÁP-napok lejárta

Kérdés:

Megadható a fizetett szabadság, vagy fizetés nélküli szabadságot kell számfejteni a munkavállaló részére abban az esetben, ha a 2015. június 23-án született gyermekére tekintettel járó 14 gyermekápolási napból 2022. október 20–21-re 2 napot, 2023. február 1-jétől 2023. február 10-ig 10 napot, 2023. április 25-re 1 napot, azaz összesen 13 napot már igénybe vett, de a gyermek ismét beteg volt 2023. május 9-től 10-ig, így a második napra már szabadságot igényelt a szülő?

Részlet a válaszából: […] ...gyermeke betegsége miatti otthoni ápolása esetén 2022. június 23. és 2023. június 22. közötti időtartam alatt 14 napra illeti meg a GYÁP. A 14 nap gyermekápolási táppénzt a szülő 2023. május 9-én kimerítette, ezért részére 2023. május 10-re már nem jár az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

GYÁP-napok kiadása

Kérdés:

Változik érdemben az Eb-tv. GYÁP-napokkal kapcsolatos szabályozása 2023. július 1-jétől? A módosítás indokolása szerint az új jogszabály pontosítja az Eb-tv. 46. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjai, illetve a szakasz (1a) bekezdése szerinti, a gyermek születésnapján igénybe vett táppénzes napok számítását, egyértelműsítve (és egységesítve), hogy a gyermekápolásitáppénz-napokat minden életkor esetében a születésnaptól kezdődően kell számítani, és évente a következő születésnapot megelőző napig kell figyelembe venni, a gyakorlatban viszont az eddigi szabályok szerint is így kellett eljárni.

Részlet a válaszából: […] ...2023. július 1-jétől a GYÁP-napok kiadására vonatkozóan csak a törvény pontosításáról van szó. Egyértelművé lett téve, hogy a gyermek születésnapjára vonatkozó táppénzes napot melyik időszakhoz kell számítani. Eddig is lehetett a törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.
1
2
3
9