GYÁP alapja

Kérdés: Miért nem a GYED napi alapjával azonos összegben került megállapításra a gyermekápolási táppénz annak az édesanyának az esetében, akinek több mint tízéves munkaviszonya 2023. július 31-én megszűnt, gyermeke kétéves koráig, 2023. augusztus 28-ig GYED-ben részesült, szeptember 18-tól ismét munkaviszonyban áll, és október 5-től 20-ig beteg gyermeke ápolására tekintettel gyermekápolási táppénzt igényelt?
Részlet a válaszából: […] Valóban van olyan eset, amikor a táppénz naptári napi összegét a GYED alapjának figyelembevételével kell megállapítani. Erre a jogszabály akkor ad lehetőséget, ha a biztosított (táppénzt igénylő) a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Egyedülálló szülő gyermekápolási táppénze

Kérdés: Mennyi időre jogosult táppénzre egy egyedülálló édesanya, akinek gyermeke 2023. július 5-én töltötte be a második életévét, augusztus 25-én megbetegedett, és az orvos szerint a kezelése év végéig is elhúzódhat, ezen idő alatt többször is kórházi ápolásra szorul? Az anya a gyermek kétéves koráig GYED-ben részesült, de 2022. júniustól visszament dolgozni.
Részlet a válaszából: […] ...egyévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén gyermekápolási táppénzre (GYÁP) jogosult a szülő. A GYÁP nemcsak a gyermek otthoni ápolásának időtartamára illeti meg a szülőt, hanem arra az időtartamra is, amikor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

GYÁP egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetén

Kérdés: Hány nap gyermekápolási tápénzre lesz jogosult az egyidejűleg fennálló két jogviszonnyal rendelkező biztosított, ha az "A" munkáltatónál 2018. február 1-jétől, a "B" munkáltatónál 2023. május 2-től dolgozik munkaviszony keretében, és a 2020. február 5-én született gyermeke betegsége miatt 2023. szeptember 11-től keresőképtelen? Az érintett az "A" munkáltatónál 2023. március 20-tól 31-ig 12 nap, május 8-tól 23-ig 16 nap gyermekápolási táppénzt már igénybe vett. A biztosított egyedülállóként neveli a gyermekét.
Részlet a válaszából: […] ...figyelembe kell venni azokat a napokat (időtartamot), melyekre a gyermek ápolása címén a legutóbbi születésnapját követően már GYÁP-ot folyósítottak. Mivel a biztosított (12+16) = 28 gyermekápolási táppénzes napot már igénybe vett, ezért az "A" jogviszonyában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Két ellátás ugyanazon gyermek jogán

Kérdés: Jogosult lehet gyermekápolási táppénzre az édesanya a 2022. március 30-án született gyermeke 2023. június 27-től július 12-ig tartó kórházi ápolására tekintettel, abban az esetben, ha a CSED lejártát követően visszatért dolgozni, a gyermek után járó GYED-et pedig a gyermek édesapja veszi igénybe? Az édesanya 2022. november 21-től 2023. április 28-ig keresőképtelenségére táppénzben részesült, a gyermek ápolásának ideje alatt pedig a kórházban tartózkodott.
Részlet a válaszából: […] ...egyidejűleg jogosultak táppénzre, CSED-re, GYED-re, örökbefogadói díjra, valamint gyermekgondozási támogatásra választásuk szerint - a GYÁP kivételével -, az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe. Az Eb-tv. 39. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

GYÁP-napok lejárta

Kérdés: Megadható a fizetett szabadság, vagy fizetés nélküli szabadságot kell számfejteni a munkavállaló részére abban az esetben, ha a 2015. június 23-án született gyermekére tekintettel járó 14 gyermekápolási napból 2022. október 20-21-re 2 napot, 2023. február 1-jétől 2023. február 10-ig 10 napot, 2023. április 25-re 1 napot, azaz összesen 13 napot már igénybe vett, de a gyermek ismét beteg volt 2023. május 9-től 10-ig, így a második napra már szabadságot igényelt a szülő?
Részlet a válaszából: […] ...gyermeke betegsége miatti otthoni ápolása esetén 2022. június 23. és 2023. június 22. közötti időtartam alatt 14 napra illeti meg a GYÁP. A 14 nap gyermekápolási táppénzt a szülő 2023. május 9-én kimerítette, ezért részére 2023. május 10-re már nem jár az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

GYÁP-napok kiadása

Kérdés: Változik érdemben az Eb-tv. GYÁP--napokkal kapcsolatos szabályozása 2023. július 1-jétől? A módosítás indokolása szerint az új jogszabály pontosítja az Eb-tv. 46. §-a (1) bekezdésének c)-e) pontjai, illetve a szakasz (1a) bekezdése szerinti, a gyermek születésnapján igénybe vett táppénzes napok számítását, egyértelműsítve (és egységesítve), hogy a gyermekápolásitáppénz--napokat minden életkor esetében a születésnaptól kezdődően kell számítani, és évente a következő születésnapot megelőző napig kell figyelembe venni, a gyakorlatban viszont az eddigi szabályok szerint is így kellett eljárni.
Részlet a válaszából: […] ...2023. július 1-jétől a GYÁP-napok kiadására vonatkozóan csak a törvény pontosításáról van szó. Egyértelművé lett téve, hogy a gyermek születésnapjára vonatkozó táppénzes napot melyik időszakhoz kell számítani. Eddig is lehetett a törvény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Gyermekápolási táppénz több gyermek esetén

Kérdés: Jogosult lehet egyidejűleg gyermekápolási táppénzre mindkét szülő abban az esetben, ha három közösen nevelt kiskorú gyermekük közül kettő egy időben betegszik meg?
Részlet a válaszából: […] ...beteg gyermek otthoni ápolása címén a szülőt gyermekápolási táppénz (GYÁP) illeti meg. Ez vonatkozik az anyára és az apára is. A közös háztartásban élő gyermekek jogán a szülők választásuk szerint GYÁP-ra szerezhetnek jogosultságot. Ugyanazon gyermekkel ugyanabban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Apa GYÁP-jogosultsága

Kérdés: Jogosult GYÁP-ra 2022. november 29-től 2022. december 9-ig a 4 éves lánya otthoni ápolása címén az édesapa abban az esetben, ha házastársa a 2022. május 12-én született ikergyermekeikre tekintettel 2022. október 27-től GYED-ben részesül?
Részlet a válaszából: […] ...d) pontjában foglaltak alapján a háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása címén a szülőnek táppénz (GYÁP) évenként negyvenkét napon át jár. Az apa a négyéves gyermeke ápolása címén negyvenkét napon át jogosult táppénzre....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

GYÁP-jogosultság és szülés esetén járó ellátások

Kérdés: Mennyi időre folyósítható a GYÁP abban az esetben, ha a GYES lejártát követően a dolgozó igénybe vette a szabadságait, majd ezt követően három napot dolgozott, amikor a 10. életévét betöltött nagyobbik gyermeke közúti balesetet szenvedett, ezért gyermekápolási-táppénz-igényt nyújtott be 2022. június 7-től? Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re a harmadik gyermeke születésére tekintettel az anya abban az esetben, ha a balesetet szenvedett gyermek várhatóan hosszú ideig tartó felépülése miatt három hónap fizetés nélküli szabadságot kért, amelyet a munkáltató engedélyezett? A harmadik gyermek születésének várható időpontja 2022. október 4.
Részlet a válaszából: […] ...anya 2022. június 7-től 14 napig jogosult GYÁP-ra a 10 éves gyermekére tekintettel. Az ellátás naptári napi alapját az Eb-tv. 48. §-a (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani. A dolgozónak ugyanis nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Kifizetőhelyi határozat

Kérdés: Milyen határozatot kell hoznia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha április hónapban tévedésből 8-as kódú táppénz került kifizetésre gyermekápolási táppénz helyett? A hibát a kifizetőhely május hónapban korrigálta, összegszerűen nem volt változás, csak a táppénz típusában.
Részlet a válaszából: […] ...az történt, hogy a 2022. április hóra gyermekápolási táppénzre (GYÁP) benyújtott igény táppénzként lett kifizetve és elszámolva. Ezt a kifizetőhely május hónapban korrigálta.Táppénz igénylése esetén (idetartozik a GYÁP is), ha a biztosított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.
1
2
3
9