tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

13 találat a megadott GYÁP alapja tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Gyermekápolási táppénz alapja többes jogviszony esetén

Kérdés: Mi lesz a gyermekápolási táppénz alapja, mennyi ideig jár az ellátás az alábbi esetben? Egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető munkáltató 2018. július 16-tól foglalkoztatja munkaviszonyban az alkalmazottját, aki 2012. november 16-án született gyermeke betegsége miatt egyedülállóként gyermekápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a kifizetőhelyre 2018. augusztus 6-tól. A munkavállaló 2011. május 3-tól 2017. szeptember 30-ig "A" munkáltatónál, 2017. november 16-tól 2018. június 20-ig "B" munkáltatónál állt munkaviszonyban, jelenlegi foglalkoztatója mellett pedig 2018. június 21-től "C" munkáltatónál is munkaviszonyban áll. Figyelembe kell venni az előzményeket a gyermek jogán igénybe vett GYÁP-napok tekintetében? Amennyiben igen, csak a megszűnt jogviszonyok vonatkozásában, vagy a párhuzamosan fennálló jogviszonyban eltöltött gyermek-ápolási napokat is?
Részlet a válaszból: […]miatt a keresőképtelenség a gyermek születésnapján fennáll, sőt áthúzódik az azt követő időtartamra is, az ellátás jár a gyermek születésnapjára is, de a gyermek születésnapját követő naptól ismét meg kell állapítani a gyermek életkorához igazodó táppénzes napok számát. A gyermek születésnapjáig fel nem használt napok nem vihetők át a következő évre.(Ha például a gyermek betegsége miatt 2018. augusztus 6-tól 2018. november 20-ig otthoni ápolásra szorul, az anya a 2018. augusztus 6-tól a november 16-ig terjedő időtartamra a 84 nap terhére, majd 2018. november 17-től 20-ig a következő évre járó 28 nap terhére jogosult GYÁP-ra.)Másik fontos szabály, hogy a folyamatos biztosításban töltött időt is vizsgálni kell. Ugyanis, csak abban az esetben járnak a gyermek életkorához igazodó táppénzes napok, ha az anya rendelkezik - a keresőképtelenséget megelőző napig - legalább annyi folyamatos biztosításban töltött idővel, ahány napra megilleti az ellátás.Az anya "C" munkáltatónál fennálló jogviszonyához figyelembe kell venni a "B" munkáltatónál 2017. november 16-tól 2018. június 20-ig fennállt biztosítási időt, s ugyanezen megszűnt biztosításban töltött időtartamot szintén figyelembe kell venni a kifizetőhelyet üzemeltető jelenlegi munkáltatónál 2018. július 16-tól fennálló jogviszonyához is. Nem vehető figyelembe az "A" munkáltatónál 2011. május 3-tól 2017. szeptember 30-ig fennállt jogviszony időtartama, mivel a megszűnt biztosítás és az új jogviszony alapján kezdődő biztosítás között a megszakítás több mint 30 nap (Eb-tv. 48/A. §). A megszűnt biztosításban töltött idők összeszámítását az Eb-tv. R. 27/A. §-a szabályozza.Ha az igénylő több fennálló jogviszonyból kéri az ellátást, akkor az érintett valamennyi fennálló biztosítási jogviszonyához külön-külön hozzá kell számítani a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napoknak a fennálló biztosítás kezdőnapját megelőző napjait.A fentiek értelmében a "C" munkáltatónál a keresőképtelenséget megelőző napig biztosításban töltött napok száma 262 nap, a kifizetőhelyi munkáltatónál pedig 237 nap.Feltételezhető, hogy az édesanya mindkét jogviszonyában GYÁP-ot igényelt.Az egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonyban álló biztosított gyermekápolási táppénz iránti kérelmének elbírálásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a táppénzre való jogosultságot, és a táppénz összegét jogviszonyonként külön-külön kell elbírálni. Ennek következtében a táppénzelőzményes napok számát is jogviszonyonként kell meghatározni.Ha az anyuka a "B" munkáltatónál fennállott jogviszonya időtartama alatt nem vett igénybe gyermekápolási táppénzt, mindkét jogviszonyában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5874
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Meddig és milyen összeg alapulvételével folyósítható a gyermekápolási táppénz annak a munkavállalónak, aki 2016. november 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előző munkaviszonya 2013. február 4-től 2016. október 18-ig tartott, és négyéves gyermeke otthoni ápolása címén nyújtotta be a táppénzigényt a 2016. november 10-től 18-ig tartó időszakra?
Részlet a válaszból: […]meg, hogy 2013. február 4-től rendelkezik folyamatos biztosítási idővel.A táppénz naptári napi alapját az Eb-tv. 48. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani. Mivel nem rendelkezik a dolgozó jövedelemmel, de van a jogosultsága első napját megelőzően 180 napnyi, az Eb-tv. 48/A. §-ának (2) bekezdése szerinti folyamatos biztosításban töltött ideje, ezért a táppénz naptári napi alapját a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani. Szerződés szerinti jövedelem - a betegszabadságra jogosultak esetén - az ellátásra való jogosultság kezdőnapjának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5283
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: GYÁP alapja

Kérdés: Milyen jövedelem alapján állapítható meg a gyermekápolási táppénz annak az édesanyának az esetében, aki 2015. március 2-án lépett be jelenlegi munkahelyére, 2015. március 16-tól 20-ig GYÁP-ot kapott, és 2015. június 15-től június 19-ig ismét GYÁP-ra válik jogosulttá? A munkavállaló előző munkaviszonya 2008. január 7-től 2015. február 22-ig állt fenn. Első alkalommal az ellátás alapja a szerződés szerinti jövedelme volt, amelynek összege 300 000, 2015. június 1-jétől 350 000 forint.
Részlet a válaszból: […]jogosultságát megelőző harmadik hónap utolsó napjáig (március hó) tényleges jövedelme.Figyelemmel kell lenni azonban a 39/A. § (2) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, ha a tényleges jövedelem 30 napnál kevesebb. Márpedig az anya márciusi jövedelme 30 napnál kevesebb, ezért nem vehető figyelembe. Szerződés szerinti jövedelemként a jogosultság kezdőnapjának hónapjára járó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4768
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: GYÁP alapja GYES-ről visszatérő munkavállaló esetében

Kérdés: Milyen jövedelem alapulvételével állapítható meg a GYÁP annak az édesanyának az esetében, aki 2003. január 27-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2012. december 20-tól 2013. december 19-ig táppénzt kapott, 2013. december 20-tól beteg gyermeke után gyermekgondozási segélyben részesül, 2014. október 8-tól a GYES folyósítása mellett visszatért dolgozni, és 2015. március 19-től március 27-ig GYÁP-ot igényel?
Részlet a válaszból: […]napjáig terjedő időszakban, az időszak utolsó napjához legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a biztosítási idő lehet folyamatos, de csak annál a munkáltatónál elért jövedelem vehető figyelembe, ahol táppénzre jogosult az érintett.Ha az igénylőnek a fent említett időszakban nincs 180 napi jövedelme, de a jogosultsága kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjához időben legközelebb eső időszakban rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, és a jogosultsága kezdőnapjától rendelkezik a Tbj-tv. 5. §-a szerinti 180 napi folyamatos biztosítási jogviszonnyal, abban az esetben a táppénz alapját a 120 napi tényleges jövedelme alapján kell megállapítani.Amennyiben az igénylőnek nincs 120 napi tényleges jövedelme sem, de a táppénzre való jogosultságát megelőzően rendelkezik a Tbj-tv. 5. §-a szerinti 180 napi folyamatos biztosítási jogviszonnyal, a táppénze[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4717
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: GYÁP alapja

Kérdés: Mi lesz a 2015. február 2-től február 6-ig tartó gyermekápolási táppénz alapja annak az édesanyának, aki 2015. január 15-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkahelyén, előző munkaviszonya 2003-tól 2015. január 14-ig tartott, és a MÁK igazolása szerint 2016. februárig GYES-ben részesül? Alkalmazható ebben az esetben az ún. előnyszabály?
Részlet a válaszból: […]jogosultsága kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig sem 180, sem 120 napi jövedelme nincs, ezért táppénzének alapját a szerződés szerinti jövedelme alapulvételével kell megállapítani.Ebben az esetben nem alkalmazható az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdésében foglalt ún. előnyszabály, mivel a korábban
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4689
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: GYÁP alapja

Kérdés: A minimálbér időarányos része lesz-e a táppénz alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2011. április 15-től napi 4 órás munkaviszonyban áll egy társaság alkalmazásában, ezt megelőzően nem volt munkaviszonya, és 2011. augusztus 1-jétől 2011. augusztus 9-ig gyermekápolási táppénzt igényelt? A munkavállaló szerződés szerinti órabére 515 forint.
Részlet a válaszból: […]kezdőnapján érvényes minimálbér alapulvételével kell megállapítani, kivéve ha szerződés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el. Jelen esetben az igénylő szerződés szerinti jövedelme, az órabérrel számított havibér a minimálbér összegét
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3576
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: GYÁP alapja GYES melletti munkavégzés esetén

Kérdés: Figyelembe vehető-e a GYES melletti munkavégzés időtartamára járó jövedelem a gyermekápolási táppénz összegének megállapításánál annak a munkavállalónak az esetében, aki 2005. május 18-tól 2010. december 31-ig GYES-en volt, az ellátás folyósítása mellett 2010. augusztus 4-től visszament dolgozni, 2011. január 1-jétől már a GYES folyósítása nélkül dolgozik tovább, és 2011. május hóban gyermekápolásitáppénz-igényt nyújtott be?
Részlet a válaszból: […]megállapítani, ha van az igénylőnek legalább 180 naptári napi jövedelme. A kérdezett esetben a dolgozónak az irányadó időszakban, azaz 2010. január 1-jétől 2010. december 31-ig a GYES melletti munkavégzéssel is csak 150 napra van jövedelme. Ezért táppénzének összegét a táppénzre jogosultsága kezdőnapját megelőző (visszafelé számított) 180
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3443

8. találat: Gyermekápolási táppénz alapja GYES melletti munkavégzés esetén

Kérdés: GYES melletti munkavégzés esetén mi lesz a 2011. január 16-tól január 25-ig terjedő időszakra igényelt gyermekápolási táppénz alapja, ha az édesanya 2010. január 1-jétől október 20-ig GYED-en volt, majd 2010. október 21-től GYES-re ment, és mellette munkába állt? A munkavállaló szerződés szerinti bére jóval meghaladja a minimálbért.
Részlet a válaszból: […]Mivel azért nincs az igénylőnek 180 naptári napi jövedelme, mert GYED-en volt, ezért alkalmazni kell azt az előnyszabályt, hogy táppénzének összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani, ha az a minimálbér összegénél kedvezőbb. Ha a keresete alapján pl. a GYED naptári napi összege 6400 forint, ami meghaladja a GYED-maximumot, de figyelembe véve a kedvező szabályt a gyermekápolási táppénzt a 6400 forint naptári napi összeg alapján kell megállapítani. A GYÁP napi összege tehát 6400 forint x 60 százalék = 3840 forint lesz. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2011. januártól megváltozott a gyermekgondozási segély folyósítása melletti munkavégzés lehetősége. Munkát heti 30 órában lehet végezni, kivéve ha a munkavégzés az illető otthonában történik. Az átmeneti rendelkezés értelmében, azokra a GYES folyósítása mellett munkát végzőkre, akiknek a munkavégzése 2011 előtt kezdődött, a foglalkoztatási korlát 2011. áprilistól vonatkozik. Más a helyzet, ha a GYES folyósítása mellett más munkáltatónál létesített jogviszonyt az igénylő. Ez esetben is az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3308
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

9. találat: GYÁP alapja

Kérdés: Mi lesz a 2008. május 19-től május 25-ig, illetve a 2008. július 25-től augusztus 1-jéig tartó gyermekápolási táppénz alapja annak a kismamának az esetében, aki 2000 áprilisától áll egy cég alkalmazásában, 2007. május 17-től GYES-ben részesült, 2007. június 19-től 2008. március 31-ig a korábbi munkaszerződése alapján a GYES folyósítása mellett dolgozott, 2008. április 1-jétől 2008. május 18-ig ismét fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, és visszament GYES-re, 2008. május 19-től pedig heti 30 órában újra dolgozik.
Részlet a válaszból: […]időtartamon belül meg kell nézni, hogy a kismamának van-e 180 naptári napi jövedelme. Igen, volt jövedelme, mégpedig 2007. június 19-től 2007. december 31-ig, mely 196 naptári napi jövedelem. Tehát ez a számítási időszak. Tehát a 2008. május 19-től kezdődő keresőképtelenségéhez a számítási időszak egy naptári napi jövedelme lesz a napi táppénzének az alapja. Tekintettel arra, hogy a korábbi keresőképtelensége és az újabb keresőképtelensége is azonos naptári évben kezdődött, s a korábbi táppénze a tényleges jövedelme[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2383
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: GYÁP alapja

Kérdés: Egy munkavállaló 2002. március 18-ától folyamatos biztosítási idővel rendelkezik. 2006. június 6-án szült, gyermekgondozási díjban részesült 2008. június 6-ig, gyermekgondozási segélyen volt 2008. június 7-től 2008. június 30-ig, 2008. július 1-jén pedig újra munkába állt. Milyen összeg lesz a gyermekápolási táppénz alapja abban az esetben, ha a munkavállaló gyermeke 2008. szeptember 15-én megbetegszik?
Részlet a válaszból: […]napi összegét a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg (GYED) figyelembevételével kell megállapítani. Ez a szabály csak abban az esetben alkalmazható, ha a korábban folyósított ellátás alapját képező összeg a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbérnél kedvezőbb. Más lenne a helyzet, ha az anya a gyermekgondozási segélyt is igényelné. (A gyermek egyéves korától a GYES folyósítása melletti munkavégzésre időbeli korlátozás nem vonatkozik.) Ebben az esetben táppénzre csak annyi napra lenne jogosult, ahány biztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2323
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 13 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést