GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól a munkaviszonyban is álló egyéni vállalkozó a GYES időtartama alatt, tekintettel a Tbj-tv. vonatkozó szabályaira is, amely szerint a munkaviszonyban álló dolgozók biztosítási jog-viszonya a GYES alatt is fennáll?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5) bekezdése, valamint a Tbj-tv. 31. §-ának (4) bekezdése, illetve a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a) alpontja értelmében a heti 36 órás foglalkoztatásban is álló egyéni és társas vállalkozót nem terheli minimális adó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

GYES-en lévő egyéni vállalkozó kedvezményei

Kérdés: Milyen járulék- és adófizetési kedvezmény illeti meg azt a tételes adózást választó egyéni vállalkozót, aki Down-szindrómás gyermekével jelenleg GYES-en van? A gyermek elmúlt 3 éves, a GYES a gyermek 10 éves koráig jár.
Részlet a válaszából: […]  A kérdésben egy olyan édesanyáról van szó, aki GYES-benrészesül (a kérdés témája szempontjából nincs jelentősége, hogy a gyermeke márelmúlt 3 éves), és egyben átalányadózó egyéni vállalkozó. A Tbj-tv., illetve a 2011. évi CLVI. tv. vonatkozórendelkezései szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.

GYES-en lévő egyéni vállalkozó Start Plusz kártyája

Kérdés: Van-e annak akadálya, hogy egyéni vállalkozó a gyermeke kétéves kora után, a GYES tartama alatt Start Plusz kártyát igényeljen?
Részlet a válaszából: […]  A Fog-tv. 4. § (1) bekezdése szerint a törvény 1. § (2)bekezdése 1. pontjának b) alpontjában meghatározott személy az Art. szerintiStart Plusz kártya kiváltására jogosult.Az említett jogszabályi hely alapján Start Plusz kártyárajogosult az a személy, aki a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 25.

GYES-en lévő egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Az éves összesített vállalkozói jövedelem, vagy a számlánkénti összeg lesz-e a járulékalap annak az egyéni vállalkozónak az esetében, aki jelenleg GYES-en van 2 és fél éves gyermekével, de vizsgaelnökként 1-1 napra összesen 7 alkalommal bocsátott ki számlát? A vállalkozó bevételét csökkenti az internet díja, valamint a szakmai könyvek értéke.
Részlet a válaszából: […] Olvasónk nem közölte, hogy választott-e valamilyen különösadózási módot (eva, átalányadózás), ezért válaszunkat minden eshetőséggelszámolva készítettük el. Az egyéni vállalkozó a 27 százalékostársadalombiztosítási járulékot, valamint a nyugdíjjárulékot (tagdíjat)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 18.

Rokkantsági nyugdíjban részesülő egyéni vállalkozó GYES-e

Kérdés: Igényelhet-e nagyszülőként GYES-t egy rokkantsági nyugdíjban részesülő egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 20/A. §-a értelmében a nagyszülő is jogosult GYES-re,amennyiben a gyermek- az első életévét betöltötte, továbbá- gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,valamint- szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozásisegélyről lemondanak, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 10.

GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Hogyan alakul 2010-ben a járulékfizetési kötelezettsége annak a tevékenységét folytató főállású egyéni vállalkozónak, aki egyidejűleg beteg gyermeke jogán GYES-ben részesül?
Részlet a válaszából: […] Többes jogviszonyban nem álló főfoglalkozású egyénivállalkozóról van szó, aki emellett GYES-ben részesül. A Tbj-tv. 28. § (4) a) pontja értelmében nem kötelezett azegyéni vállalkozó minimumjárulék fizetésére, amennyiben GYES-ben részesül,kivéve ha ennek tartama alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Start Plusz kártya kiváltása

Kérdés: Jogosult-e a Start Plusz kártya kiváltására egy GYES-en lévő egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] A Start Plusz kártya kiváltására a munkaerőpiactól tartósantávol lévő személyek jogosultak. A Fog-tv. fogalommeghatározása szerint amunkaerőpiactól tartósan távol lévő személynek többek között azt a személytkell tekinteni, aki a GYES, a GYED, a GYET, valamint az ápolási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.

GYES-en lévő egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Főállású munkaviszony melletti evás egyéni vállalkozó jelenleg GYES-en van. Alkalmanként van bevétele, évente kétszer-háromszor. Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli, különös tekintettel azokra a hónapokra, amikor egyáltalán nincs bevétele?
Részlet a válaszából: […] A fizetés nélküli szabadság időtartama alatt akkor nemszünetel a biztosítás, ha - egyebek között - háromévesnél fiatalabb gyermekgondozása vagy tizennégy évesnél fiatalabb gyermek után járó gyermekgondozásisegélyre való jogosultság címén vették igénybe [Tbj-tv. 8. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 3.

GYÁP GYES ideje alatt

Kérdés: Gyermeke betegsége esetén jogosult-e gyermekápolási táppénzre az a GYES-en lévő egyéni vállalkozó, aki a gyermek másfél éves korát követően otthonában folytatja tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] Igen, jogosult. De a táppénzfolyósítás időtartamának megállapításánál csak a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt kezdődő biztosításban (munkavégzés) töltött napokat lehet figyelembe venni, és a táppénz összegét is az itt elért...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 9.

GYES-en lévő egyéni vállalkozó

Kérdés: GYES-en lévő magánszemély egyéni vállalkozói igazolványt vált ki. Az egyéni vállalkozásból származó bevétele várhatóan nem lesz állandó, havonta 10-20 ezer forint körül mozog, tekintve, hogy beteg gyermeke után gyermekgondozási segélyben részesül, tehát tartós munkavégzésre nem vállalkozhat. Ebben az esetben a tb-járulékot a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér, avagy a tényleges vállalkozói kivét után kell-e fizetni? Az eho-t mindenképpen teljes összegben kell-e megfizetni?
Részlet a válaszából: […] Főfoglalkozású egyéni vállalkozóról van szó, aki egyébként GYES-ben részesül. Társadalombiztosítással összefüggő kötelezettségeit illetően két jogszabályi hely ad eligazítást.A Tbj-tv. 29. § (4) a) pontja szerint nem köteles az egyéni vállalkozó a GYES...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. június 24.
1
2