tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott GYES-en lévő egyéni vállalkozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól a munkaviszonyban is álló egyéni vállalkozó a GYES időtartama alatt, tekintettel a Tbj-tv. vonatkozó szabályaira is, amely szerint a munkaviszonyban álló dolgozók biztosítási jog-viszonya a GYES alatt is fennáll?
Részlet a válaszból: […]vállalkozóként a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól, illetve kisadózóként főállásúnak minősül. Ebben a tekintetben lényegtelen, hogy a fizetés nélküli szabadság alatt egyébként szünetel-e a munkaviszony által megalapozott biztosítás, avagy sem. Emlékeztetőül: a Tbj-tv. 8. §-a alapján főszabályként szünetel a biztosítás a fizetés nélküli szabadság tartama alatt, kivéve, ha azt 12 évnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe, vagy tartamára GYED, CSED, ápolási díj vagy GYES (gyermeknevelési támogatás) kerül folyósításra.Az esetleges ellátás azonban nemcsak a biztosítás szünetelése, hanem a minimális járulékfizetési kötelezettség szempontjából is jelentőséggel bírhat.A Tbj-tv. 29. §-ának (3) bekezdése, illetve a 2011. évi CLVI. 458. §-ának (1) bekezdése szerint ugyanis mentesül az egyéni vállalkozó a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól, ha táppénzben, CSED-ben, GYED-ben, GYET-ben részesül, illetve a gyermeknevelési támogatás (GYES), ápolási díj tartama alatt abban az esetben, ha a vállalkozói tevékenységét személyesen nem folytatja.Tehát a heti 36 órát elérő munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságon lévő, GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó csak akkor mentesül a minimumjárulék-fizetés alól, ha a vállalkozása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5697

2. találat: GYES-en lévő egyéni vállalkozó kedvezményei

Kérdés: Milyen járulék- és adófizetési kedvezmény illeti meg azt a tételes adózást választó egyéni vállalkozót, aki Down-szindrómás gyermekével jelenleg GYES-en van? A gyermek elmúlt 3 éves, a GYES a gyermek 10 éves koráig jár.
Részlet a válaszból: […]jövedelem után fizeti meg a társadalombiztosítással összefüggő közterheket azzal, hogy havonta legalább a minimálbér 112,5 százaléka után terheli a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, 150 százaléka után a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, illetve 100 százaléka után a 10 százalékos nyugdíjjárulék. Nem terheli viszont ez a minimális járulék- és adófizetési kötelezettség a vállalkozót abban az esetben, ha GYES-ben részesül, és ennek tartama alatt a vállalkozói tevékenységét személyesen nem folytatja [Tbj-tv. 29. § (4) bekezdés a) pontja, illetve 2011. évi CLVI. tv. 458. § (1) bekezdés b) pontja]. Abban az esetben tehát nincs minimális járulékfizetési kötelezettség,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3842

3. találat: GYES-en lévő egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Az éves összesített vállalkozói jövedelem, vagy a számlánkénti összeg lesz-e a járulékalap annak az egyéni vállalkozónak az esetében, aki jelenleg GYES-en van 2 és fél éves gyermekével, de vizsgaelnökként 1-1 napra összesen 7 alkalommal bocsátott ki számlát? A vállalkozó bevételét csökkenti az internet díja, valamint a szakmai könyvek értéke.
Részlet a válaszból: […]érteni (a korábbi szabályozás a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbért írta elő), azonban a biztosított egyéni és társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában minimálbérnek a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összegét kell tekinteni, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel. 2011. január 1-jétől 78 000 forintra emelkedett a minimálbér összege, a garantált bérminimum pedig 94 000 forintban került megállapításra. Olvasónkra egyéni vállalkozói tevékenységére (vizsgáztatás) tekintettel valószínűsíthetően a garantált bérminimum havi összege vonatkozik. Az egyéni vállalkozó nem köteles társadalombiztosítási járulékot, nyugdíjjárulékot (tagdíjat) és egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt gyermekgondozási segélyben részesül, kivéve ha a gyermekgondozási segély folyósításának tartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja. Esetünkben erről van szó, mivel kérdezőnk a GYES mellett egyéni vállalkozásában személyesen tevékenykedik, ezért nem mentesülhet a járulékfizetés alól. Járulékalapot a leírtak értelmében a vállalkozói kivétként elszámolt összeg, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelem, de legalább a Tbj-tv. szerinti minimálbér, evaadózóként ugyancsak a Tbj-tv. szerinti minimálbér képez. "Normál" vállalkozói adózás esetén vállalkozói kivétnek az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3222

4. találat: Rokkantsági nyugdíjban részesülő egyéni vállalkozó GYES-e

Kérdés: Igényelhet-e nagyszülőként GYES-t egy rokkantsági nyugdíjban részesülő egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozási segélyről lemondanak, és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek nagyszülő részéről történő igénylésével. A jogosultságot nem érinti, hogy az érintett rokkantsági nyugdíjas, ahogy az sem, hogy egyéni vállalkozó, hiszen a Cst. 1/A. § (1) bekezdése szerint a gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő keresőtevékenységet a gyermek hároméves kora után napi négy órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3056

5. találat: GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Hogyan alakul 2010-ben a járulékfizetési kötelezettsége annak a tevékenységét folytató főállású egyéni vállalkozónak, aki egyidejűleg beteg gyermeke jogán GYES-ben részesül?
Részlet a válaszból: […]folytatja. Azaz amennyiben a kérdésben említett egyéni vállalkozás nem működik, vagy működik, de benne a tevékenységi körnek megfelelő tevékenységet alkalmazottak végzik, akkor a vállalkozónak járulékfizetési kötelezettsége nincs. Ettől eltérő esetben viszont az általános szabályok szerint, tehát a kivét, de legalább a tevékenységre jellemző kereset, de "legeslegalább" a minimálbér után meg kell fizetnie a 27 százalékos társadalombiztosítási járulékot, a 9,5 százalék nyugdíjjárulékot és a 7,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot. A tevékenységre jellemző kereset (amely a személyes munkavégzés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2919