GYED-en lévő átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Hogyan alakul a közteherfizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki eddig kisadózóként havi 50 ezer forintot fizetett, de 2022. szeptember 1-jétől az átalányadózást választotta? A vállalkozó rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, de még egy évig GYED-en van.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a vállalkozó átalányadózóvá válik - de továbbra is fizetés nélküli szabadságon marad -, akkor főfoglalkozású egyéni vállalkozónak minősül.Ugyanakkor havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség a GYED időtartama alatt semmiképpen sem terheli a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

GYED-en lévő kisadózó egyéni vállalkozó megbízási jogviszonya

Kérdés: Végezhet munkát megbízási jogviszonyban egy GYED-en lévő kismama, aki az ellátás ideje alatt nem folytatja a tevékenységét a kisadózó egyéni vállalkozásában, vagy ez veszélyeztetné az ellátását?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben jól értelmezzük a kérdést, kisadózó egyéni vállalkozóról van szó, aki személyesen nem folytatja vállalkozói tevékenységét (így mentesül a havi tételes adó megfizetése alól), és aki vállalkozása mellett magánszemélyként megbízási jogviszonyban szeretne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

GYED-en lévő evás egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Mi alapján köteles járulékfizetésre egy eva hatálya alá tartozó főfoglalkozású egyéni vállalkozó a GYED tartama alatt, amennyiben személyesen közreműködik a vállalkozásában?
Részlet a válaszából: […] A biztosított - többes jogviszonyban nem álló - evás egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségét a Tbj-tv. 29/A. §-a szabályozza. Ennek (1) bekezdése szerint az e körbe tartozó vállalkozó a járulékfizetési kötelezettségének havonta a minimális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Egyéni vállalkozás GYED mellett

Kérdés: Főállásúnak vagy többes jogviszonyban állónak fog minősülni az az édesanya, aki a munkaviszonyában jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, mert GYED-ben részesül, és egyéni vállalkozásba szeretne kezdeni? A vállalkozói jövedelem szerinti adózást vagy a kisadózó vállalkozások tételes adóját érdemes választania abban az esetben, ha az ellátását nem szeretné veszélyeztetni?
Részlet a válaszából: […] A fizetés nélküli szabadság tartama alatt az édesanya nem rendelkezik 36 órát elérő foglalkoztatással, így vállalkozóként főfoglalkozásúnak minősül.Ami a második kérdést illeti: a GYED tartama alatt a társadalombiztosítási terhek vonatkozásában az általános szabályok -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.

GYED-en lévő egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli azt a GYED-ben részesülő egyéni vállalkozót, aki az ellátás mellett folytatni kívánja a vállalkozói tevékenységét, de a 40 órás munkaviszonyában továbbra is fizetés nélküli szabadságon marad?
Részlet a válaszából: […] A kérdés kapcsán fontos megemlíteni, hogy GYED mellett a gyermek egyéves korát követően szabad csak keresőtevékenységet folytatni.A GYED-ben részesülő, vállalkozásában személyesen közreműködő egyéni vállalkozó az általános szabályokhoz viszonyítva kedvezményben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

GYED-en lévő egyéni vállalkozó járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli az egyéni vállalkozót abban az esetben, ha GYED-ben részesül, a heti 40 órás munkaviszonyában jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, tehát a biztosítása nem szünetel, és januártól ismét szeretne tevékenységet folytatni? A gyermek márciusban lesz 2 éves, a vállalkozó havi 100 ezer forintos kivétet tervez.
Részlet a válaszából: […] Az valóban kétségtelen, hogy a fizetés nélküli szabadság tartama alatt a GYED, GYES folyósítása időszakában a munkaviszonyban álló dolgozó biztosítása nem szünetel.Csakhogy a Tbj-tv. 31. §-a (4) bekezdésének a) pontja, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.