tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott GYES-en lévő nagyszülő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nagyszülő GYES-e

Kérdés: Jogosult GYES-re az édesanya helyett az apa örökbe fogadó szülője az unokája után? Milyen feltételekkel adható az ellátás?
Részlet a válaszból: […]néhány eltéréssel. Az ellátás igénylésére viszont csak a szülő vér szerinti vagy örökbe fogadó szülője és annak együtt élő házastársa lehet jogosult.Ez tehát azt jelenti, hogy az apa örökbe fogadó szülője - mint azt fentebb is írtuk - minden további nélkül igényelheti az ellátást.Fontos feltétel, hogy a jogosultság a gyermek első életévét követően nyílik meg, és az elhelyezése továbbra is a szülő háztartásában történik. A gyermek szüleinek minden esetben írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásról lemondanak, és egyetértenek a GYES nagyszülő részéről történő igénylésével. A gyermekkel nem közös háztartásban élő szülő egyetértő nyilatkozatát - kérelemre - a gyámhatóság pótolhatja. Ha a szülő az egyetértő nyilatkozatát visszavonja, és azt a gyámhatóság nem pótolja, a visszavonás a nagyszülő gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságát megszünteti. Az ellátást az egyetértés visszavonását tartalmazó nyilatkozatnak az igényelbíráló szervhez történő benyújtását követő hónap utolsó napjától kell megszüntetni. A szülő háztartásában nem lehet másik olyan gyermek, akire tekintettel GYES-folyósítás történik.A jogosultság feltételeinek nemcsak az igénybe vevő nagyszülőnél, de a szülő esetében is fenn kell állniuk. Lényeges azonban megjegyezni, hogy nem szükséges mindkét szülő esetében fennállni a feltételeknek. Az említett feltételek azonban általánosságban állnak fenn, emellett több esetben az ellátás nem állapítható meg, illetve megszüntetendő. Abban az esetben, ha a nagyszülő a gyermek 3 éves korát követően keresőtevékenységet folytat, és ennek időtartama meghaladja a heti 30 órát, az ellátás megszűnik.Természetesen itt is érvényes az a szabály, hogy az igénylő (jelen esetben a nagyszülő) időkorlátozás nélkül folytathat keresőtevékenységet, ha azt az otthonában végzi. Ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben, nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben helyezik el, a nagyszülő részére szintén nem jár az ellátás.Végezetül a nagyszülő gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságát akkor is meg kell szüntetni, ha olyan kizáró körülmény áll be, amely a szülő az ellátásnak saját[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6232
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: GYES-ben részesülő nagyszülő öregségi nyugdíja

Kérdés: Kérnie kell a GYES folyósításának megszüntetését annak a nagyszülőnek, aki jelenleg az unokájára tekintettel részesül az ellátásban, és öregségi nyugdíjat szeretne igényelni?
Részlet a válaszból: […]napon, melytől kezdődően az öregségi nyugellátás megállapítását kéri, biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt egyedül a nők mehetnek nyugdíjba. A kedvezményes nyugdíjba vonuláshoz negyven év jogosultsági idő megszerzése szükséges, amelyből - alapesetben - keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal harminckét év szolgálati idővel kell rendelkezni.A gyermekgondozási segély összege után nyugdíjjárulékot kell fizetni, ezért az öregségi nyugdíj megállapítása során a segély (az unokára tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4764