tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott gyám családi pótléka tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: 18. életévét betöltött gyámolt gyermek

Kérdés: Figyelembe vehető a családi pótlék megállapítása során a 18. életévét betöltött gyámolt gyermek, ha a gyámság megszűnt, de továbbra is a volt gyám neveli, és továbbra is tanul? A családnak két kiskorú vér szerinti gyermeke van.
Részlet a válaszból: […]háztartásban nevelt tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a huszadik életévét betölti, jogosultak az ellátásra. A gyám kizárólag addig az időpontig jogosult a gyámolt gyermek után családi pótlékra, míg a gyámság az ezt alátámasztó határozat alapján fennáll. Ez azonban legkésőbb a gyermek 18. életévének betöltésekor megszűnik. Ezen-felül valóban van olyan lehetőség, hogy a gyermeket a gyermekszámba beszámítsák. Ez azt jelenti, hogy amennyiben van még családi pótlékra jogot adó gyermek a háztartásban, a részére járó ellátás egy további gyermek figyelembevételével jár a szülőknek, esetleg ha két beszámító gyermek van, akkor kettővel magasabb összegű ellátás állapítható meg. A beszámítás több esetben lehetséges. A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult. Be lehet még számítani azt, aki köznevelési intézmény tanulója, vagy felsőoktatási intézményben 0első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Beszámítható, aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhatóság nem vette nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő vele kapcsolatot tart fenn. Végül, de nem utolsósorban a gyermekszámba beszámít az a gyermek is, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, itt azonban a jogszabály néhány kivételt megemlít. Érdemes tisztázni, hogy kik jogosultak saját jogon ellátásra, valamint hogy mely gyermekek esnek ki a körből. Saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a köznevelési intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy, akinek mindkét szülője elhunyt, akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élő szülője elhunyt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6006
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Gyámolt gyermek nagykorúvá válása

Kérdés: Jogosultak lesznek magasabb összegű családi pótlékra a saját gyermekeik után a korábbi gyámok a következő esetben? Egy házaspár az egyik szülő testvérének elhalálozása miatt annak kiskorú gyermekét saját háztartásában gyámként nevelte a 2 kiskorú saját gyermekével együtt. A gyámolt gyermek nagykorúvá vált, ezért a családi pótlékot saját jogán maga kapja, de nevelése továbbra is a házaspár otthonában történik, mert még középiskolában tanul, saját jövedelemmel nem rendelkezik. Ki és milyen feltételekkel jogosult a családi kedvezmény igénybevételére?
Részlet a válaszból: […]természetesen addig az időpontig jogosult a gyermek után ellátásra, míg a gyámság az ezt alátámasztó határozat alapján fennáll, de legkésőbb a gyermek 18. életévének betöltésekor megszűnik.Ezenfelül csak az a lehetőség marad, hogy a gyermeket a gyermekszámba beszámíttassák. Ez azt jelenti, hogy amennyiben van még családi pótlékra jogot adó gyermek a háztartásban, a részére járó ellátás magasabb összegben jár a szülőknek, esetleg ha két beszámító gyermek van, akkor kettővel magasabb összegű ellátás állapítható meg. Milyen esetekben lehet a gyermekeket beszámítani az ellátás összegébe?A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult. Be lehet még számítani azt, aki köznevelési intézmény tanulója, vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Esetünkben nem erről van szó. Beszámítható, aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve hogy őt a gyámhatóság nem vette nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő vele kapcsolatot tart fenn. Végül, de nem utolsósorban a gyermekszámba beszámít az a gyermek is, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, itt azonban a jogszabály néhány kivételt megemlít.Érdemes tisztázni, hogy kik jogosultak saját jogon ellátásra, valamint hogy mely gyermekek esnek ki a körből. Saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a köznevelési intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy, akinek mindkét szülője elhunyt, akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élő szülője elhunyt, aki kikerült a nevelésbe vétel alól, illetve - az adott jogeset alanya - akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg. Jogosult lehet még saját jogán ellátásra, aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőjével, a nevelőszülőjével nem él egy háztartásban.Ezen joghelyek tisztázása után térjünk vissza jogesetünkhöz. A gyámságból kikerült gyermek beszámításával jogosultak lehetnek a korábbi gyámok magasabb összegű ellátásra a két saját gyermekük után, ha a gyámolt gyermek vagy fiatal felnőtt továbbra is a háztartásukban él?A kérdésre a válasz nem. A jogszabály a következőképpen fogalmaz. A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és aki a családi pótlékra saját jogán jogosult. Jelen esetben a gyermek nem vér szerinti, nem örökbe fogadott, és nem is nevelt gyermek, így sajnálatos módon jelenleg semmiféle jogi vagy vérségi reláció nem áll fenn közte és a korábbi gyámok között, így figyelembe vehető gyermekként nem lehet vele számolni.A családi pótlékra a nagykorúságától saját jogán jogosult[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5181
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,