Román állampolgárságú biztosítottak gyermekeinek egészségügyi ellátása

Kérdés: 2007. április 1-jétől igénybe vehetik-e az orvosi ellátásokat egy tartózkodási és munkavállalási engedéllyel rendelkező román állampolgárságú betéti társaság beltagjaként biztosított személy Magyarországon tartózkodó kiskorú gyermekei?
Részlet a válaszából: […] A 2007. március 31-éig hatályos előírások értelmébenegészségügyi szolgáltatásra - mások mellett - a Magyar Köztársaság területénlakóhellyel rendelkező kiskorú magyar állampolgárok voltak jogosultak. Ennekkövetkeztében a külföldi állampolgárnak minősülő kiskorúak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. május 22.