GYED-en lévő ügyvezető

Kérdés: Hogyan alakul a biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége egy kft. tulajdonos-ügyvezetőjének, aki a cége mellett rendelkezik egy heti 36 órás munkaviszonnyal, de jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, mert a felesége helyett ő veszi igénybe a GYED-et? A tag az ügyvezetői teendők ellátásáért nem részesül semmilyen díjazásban.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett ügyvezető ingyenes megbízási jogviszonyban látja el tevékenységét, így - mivel tagja is a kft.-nek - a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül.Ugyanakkor nem terheli minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Főfoglalkozású társas vállalkozónak minősül egy két taggal alakult betéti társaság beltagja abban az esetben, ha ingyenes megbízási jogviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, egyéb munkát a bt.-ben nem végez, viszont kisadózó egyéni vállalkozóként rendszeres tevékenységet végez? Az érintett tag jelenleg GYED-ben részesül, és gyermeke kétéves kora után meg szeretné igényelni a GYES-t.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett beltag megbízási jogviszony keretében ellátott ügyvezetői státuszára tekintettel a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja alapján társas vállalkozónak minősül, amely jogviszonyában főszabály szerint minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

GYED-ben, GYES-ben részesülő ügyvezető

Kérdés: Meg kell fizetni a járulékokat a gyermek gondozására tekintettel kapott ellátások idejére egy kft. ügyvezetője után abban az esetben, ha 2019. szeptember 25-ig GYED-ben részesül egy másik munkáltatónál fennálló munkaviszonya alapján, 2019. szeptember 26-tól pedig majd GYES-t igényel? Az érintett tag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, és az ügyvezetői feladatokat sem ő látja el, mert a cégben két ügyvezető van, és minden feladatot a társa végez.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben kft. tulajdonos tagjáról van szó, aki ügyvezetésre jogosult. Az ügyvezetést nem munkaviszony keretében látta el a társaságban, így ez alapján a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontjában foglaltak szerint társas vállalkozónak minősül. Ez azonban csak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Ügyvezetés CSED és GYED ideje alatt

Kérdés: Elláthatja a szülést követően az ügyvezetői feladatokat egy kft. tagja, aki jelenleg személyesen közreműködik a cég tevékenységében, így társas vállalkozóként biztosított, és emellett a társaság ügyvezetője is? Hogyan kell eljárni a CSED és a GYED folyósítása alatt? Meg kell bíznia valakit az ügyvezetéssel abban az esetben is, ha nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. §-a értelmében a CSED tartama alatt keresőtevékenységet tilos folytatni. A jogszabály alkalmazásában keresőtevékenységnek a Tbj-tv. 5. §-a szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban (valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.

Kft. GYED-en lévő ügyvezetője

Kérdés: Kell-e jövedelmet kivennie, illetve járulékot fizetnie egy kétszemélyes kft. ügyvezetőjének, aki nem tagja a társaságnak, rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, de jelenleg GYED-en van?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthatja el. Jelen esetben nyilván az utóbbiról van szó. A Ptk. 6:280. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

GYED-ben és táppénzben részesülő ügyvezetők közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettség terheli azt a kéttagú kft.-t, amelynek mindkét tagja munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, de egyikük jelenleg GYED-en van, a másik pedig keresőképtelen és táppénzben részesül? A vállalkozásnak nincs alkalmazottja.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a GYED, illetve a táppénz folyósításának időszakában a két ügyvezető tag részéről ténylegesen nem történik munkavégzés, személyes közreműködés a társaság tevékenységének gyakorlásában, továbbá részükre értelemszerűen bérkifizetés sem történik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.

TGYÁS-ban és GYED-ben részesülő ügyvezető járulékai

Kérdés: Kell járulékot fizetni a terhességi-gyermekágyi segélyben, illetve GYED-ben részesülő ügyvezető után, ha személyesen semmilyen módon nem vesz részt a társaság tevékenységében?
Részlet a válaszából: […] A válasz egyértelműen nem. A Tbj-tv. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében nem áll fenn a társas vállalkozás minimumjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége arra az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 15.

GYED-en lévő társasági tag személyes közreműködése

Kérdés: Közreműködhet-e egy társas vállalkozás GYED-en lévő tagja a cég tevékenységében, mint egyetlen megfelelő jogosultsággal bíró személy, ha csak a mások által elkészített terveket ellenőrzi és írja alá? A tag semmilyen jövedelmet nem vesz fel, csak a családi vállalkozás fenntartásának érdekében végezné ezt a munkát.
Részlet a válaszából: […]  Nem javasoljuk ezt a megoldást, hiszen már a kérdésben ismegfogalmazásra került, hogy a társas vállalkozás tagja a társaságban"közreműködne".Az Eb-tv. 42/C. §-a kimondja, hogy nem jár a GYED,amennyiben a jogosult hatósági engedélyhez kötött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

GYED-en lévő kismama ügyvezetői jogviszonya

Kérdés: Meg kell-e szüntetni a passzív jogon folyósított GYED-et annak a kismamának az esetében, akinek 2011. január 31-én megszűnt a jogviszonya, de 2011. június 1-jétől felajánlottak számára egy ügyvezetői beosztást egy kft.-nél, ahol semmilyen jövedelme nem lesz?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 42/C. § a) pontja a következőképpen rendelkezik:"Nem jár a gyermekgondozási díj, ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás- ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást -ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 10.

Kft. tagjainak jogviszonya

Kérdés: Egy kft.-ben férj és feleség a tag. Jelenleg a férj az ügyvezető, de van főállása, így a kft.-ből semmilyen jövedelmet sem vesz ki, a feleség GYED-en van. Érdemes-e a feleséget átjelenteni ügyvezetőnek - ami a társasági szerződés módosításával jár -, hogy szeptembertől a férjet munkavállalóként alkalmazhassa a kft. heti 20 órás munkaviszonyban? A feleség GYED mellett elláthatja-e az ügyvezetői teendőket, amennyiben jövedelmet nem kap érte?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a végén, bár mint látni fogjuk, talán nem isszükséges az ügyvezetőváltás. Az Eb-tv. 42/C. §-a szerint nem jár a gyermekgondozási díj,ha a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jogvédelme alatt álló alkotásért járó díjazást -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 15.
1
2