tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

10 találat a megadott GYED-en lévő ügyvezető tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Főfoglalkozású társas vállalkozónak minősül egy két taggal alakult betéti társaság beltagja abban az esetben, ha ingyenes megbízási jogviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, egyéb munkát a bt.-ben nem végez, viszont kisadózó egyéni vállalkozóként rendszeres tevékenységet végez? Az érintett tag jelenleg GYED-ben részesül, és gyermeke kétéves kora után meg szeretné igényelni a GYES-t.
Részlet a válaszból: […]társas vállalkozó - a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának g) alpontja szerint nem főállásúnak minősül, és csak havi 25 ezer forintos tételes adó fizetésére kötelezett.Ugyanakkor a GYED folyósításának a tartama alatt társas vállalkozóként nem kell eleget tennie a minimálisjárulék-fizetési kötelezettségének, a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót csak az esetleges tagi jövedelme után kell megfizetnie.A GYES (gyermekgondozást segítő ellátás) ideje alatt azonban csak akkor mentesülne a minimális kötelezettség alól, amennyiben személyesen nem venne részt a vállalkozás tevékenységében. Erre jelen esetben csak akkor lenne módja,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6748

2. találat: GYED-ben, GYES-ben részesülő ügyvezető

Kérdés: Meg kell fizetni a járulékokat a gyermek gondozására tekintettel kapott ellátások idejére egy kft. ügyvezetője után abban az esetben, ha 2019. szeptember 25-ig GYED-ben részesül egy másik munkáltatónál fennálló munkaviszonya alapján, 2019. szeptember 26-tól pedig majd GYES-t igényel? Az érintett tag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, és az ügyvezetői feladatokat sem ő látja el, mert a cégben két ügyvezető van, és minden feladatot a társa végez.
Részlet a válaszból: […]társas vállalkozónak minősül. Ez azonban csak akkor járna járulék-, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetéssel a tag, illetve a társaság számára, ha tényleges tagi jövedelemben részesülne.A havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól ugyanis mentesíti a GYED folyósítása, illetve a GYES alatt is mentesül majd, ha személyesen nem működik közre, azaz nem gyakorolja az ügyvezetési jogosultságait. Erre módja van, hiszen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6087

3. találat: Ügyvezetés CSED és GYED ideje alatt

Kérdés: Elláthatja a szülést követően az ügyvezetői feladatokat egy kft. tagja, aki jelenleg személyesen közreműködik a cég tevékenységében, így társas vállalkozóként biztosított, és emellett a társaság ügyvezetője is? Hogyan kell eljárni a CSED és a GYED folyósítása alatt? Meg kell bíznia valakit az ügyvezetéssel abban az esetben is, ha nem vesz fel jövedelmet?
Részlet a válaszból: […]egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett) személyes tevékenység minősül.A társas vállalkozói jogviszonyban ellátott ügyvezetői tevékenység is e körbe tartozik. Tehát a CSED tartamára - akárcsak a szülési szabadságon lévő munkaviszonyban álló ügyvezető esetében - gondoskodni kell más ügyvezetőről. A GYED alatt viszont már nincs ilyen probléma, hiszen a GYED-ben részesülő személy (kivéve a "diplomás GYED-ben részesülőt, aki csak a gyermek féléves[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5681

4. találat: Kft. GYED-en lévő ügyvezetője

Kérdés: Kell-e jövedelmet kivennie, illetve járulékot fizetnie egy kétszemélyes kft. ügyvezetőjének, aki nem tagja a társaságnak, rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, de jelenleg GYED-en van?
Részlet a válaszból: […]következik, hogy az említett ügyvezetőt nem szükséges jövedelemben részesíteni, és ebből következően vele kapcsolatban semmilyen járulékfizetési kötelezettség sem merül fel. Természetesen ebben az esetben is figyelemmel kell lenni a jóhiszeműség és tisztesség követelményére, illetve arra, hogy tilos a joggal való visszaélés. A Ptk. 6:61. §-a fogalmazza meg a visszterhesség vélelmét, amely szerint a szerződéssel kikötött szolgáltatásért - ha a szerződésből vagy a körülményekből más nem következik - ellenszolgáltatás jár. Az életszerűségnek mindenképpen ellentmond az, ha valaki a munkaerejét ellenszolgáltatás nélkül hosszú ideig, rendszeresen más személyek haszonszerzésre irányuló tevékenységének szolgálatába állítja, hacsak nem fűződik hozzá valamilyen érdeke (pl. későbbi megrendelés), vagy nem fűzik szoros rokoni szálak az érintettekhez. A díjazás,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4575

5. találat: GYED-ben és táppénzben részesülő ügyvezetők közterhei

Kérdés: Milyen közteher-fizetési kötelezettség terheli azt a kéttagú kft.-t, amelynek mindkét tagja munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket, de egyikük jelenleg GYED-en van, a másik pedig keresőképtelen és táppénzben részesül? A vállalkozásnak nincs alkalmazottja.
Részlet a válaszból: […]tevékenységének gyakorlásában, továbbá részükre értelemszerűen bérkifizetés sem történik ebben az időszakban, utánuk nem keletkezik sem egyéni járulékfizetési, sem szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség a kft.-ben. Tekintettel arra, hogy a társaságnak alkalmazottja nincs, mindez csak akkor állja meg a helyét, ha ezen időszak alatt a kft. működésének körülményei
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4142

6. találat: TGYÁS-ban és GYED-ben részesülő ügyvezető járulékai

Kérdés: Kell járulékot fizetni a terhességi-gyermekágyi segélyben, illetve GYED-ben részesülő ügyvezető után, ha személyesen semmilyen módon nem vesz részt a társaság tevékenységében?
Részlet a válaszból: […]társas vállalkozás minimumjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége arra az időszakra, amelynek tartama alatt a vállalkozó táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben vagy GYED-ben részesül. Természetesen az említett ellátások mellett az érintett jövedelemben sem részesülhet.Amennyiben nem
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3963

7. találat: GYED-en lévő társasági tag személyes közreműködése

Kérdés: Közreműködhet-e egy társas vállalkozás GYED-en lévő tagja a cég tevékenységében, mint egyetlen megfelelő jogosultsággal bíró személy, ha csak a mások által elkészített terveket ellenőrzi és írja alá? A tag semmilyen jövedelmet nem vesz fel, csak a családi vállalkozás fenntartásának érdekében végezné ezt a munkát.
Részlet a válaszból: […]Eb-tv. 42/C. §-a kimondja, hogy nem jár a GYED, amennyiben a jogosult hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. A Cst. 4. §-ának d) pontja értelmében a társas vállalkozás tagjaként folytatott személyes közreműködés keresőtevékenységnek minősül. Mindebből az következik, hogy a jelzett
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. január 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3596

8. találat: GYED-en lévő kismama ügyvezetői jogviszonya

Kérdés: Meg kell-e szüntetni a passzív jogon folyósított GYED-et annak a kismamának az esetében, akinek 2011. január 31-én megszűnt a jogviszonya, de 2011. június 1-jétől felajánlottak számára egy ügyvezetői beosztást egy kft.-nél, ahol semmilyen jövedelme nem lesz?
Részlet a válaszból: […]az ügy jellege az ellenszolgáltatás nélküli kötelezettségvállalást támasztja alá. A felek viszonyának fogalma nem szűkíthető a hozzátartozói, rokoni kapcsolatra. A munkatársak, lakótársak, barátok, ismerősök közötti kölcsönös és ellenszolgáltatás nélküli szívességek gyakorlata is indokolhatja, hogy a bíróság a korábbiakkal azonos súlyú kötelezettség megbízottkénti elvállalását a felek eltérő megállapodása hiányában ingyenesnek tekintse". Ebből a figyelmes olvasó azonnal láthatja, hogy a Ptk. szóban forgó rendelkezése nem értelmezhető bármilyen munkavégzésre kiterjesztően, hanem elsősorban a kölcsönösségen alapuló szokványos szívességekre, illetőleg azokra az esetekre vonatkozik, amikor az ingyenességhez a megbízottnak törvényes érdeke fűződik (pl. egy későbbi megrendelésből származó vagyoni előnyök megszerzése). A bírói gyakorlat szerint, ha a felek a szerződésben a díjazásról nem állapodtak meg, azt kell vélelmezni, hogy a megbízás díjazás ellenében történik. Ha az ellenkezőjét nem sikerül bizonyítani, a bizonyíthatatlanság következményét a megbízónak kell viselnie. Ezen túlmenően a megbízási díjban történő megállapodás hiányában a megbízási jogviszony akkor minősülhet ingyenesnek, ha az alacsony vagyoni értékre irányul, és kevés időráfordítást igényel. Mindebből következően egészen más megítélés alá esik az olyan ingyenesen végzett munka, amikor pl. a rokonok, barátok, ismerősök alkalomszerűen besegítenek egy saját célra készülő családi ház építésébe, mint amikor egy üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység gyakorlásában történik a barátok, rokonok, ismerősök részéről rendszeres és ingyenes közreműködés. Ez utóbbi esetben az ingyenesség feltétlenül további vizsgálatra szorul, mivel az életszerűségnek mond ellent az, ha valaki a munkaerejét rendszeresen más személy haszonszerzésre irányuló tevékenységének szolgálatába állítja mindennemű ellenszolgáltatás nélkül. (Az ellenszolgáltatásba természetesen bele kell érteni a nem pénzben adott vagyoni értéket is, tehát pl. amikor valaki a munkájáért ellátást, szállást stb. kap.) Ilyen eset még közeli rokonok között is nehezen elképzelhető, hiszen ezzel az illető személy megélhetése kerül veszélybe. Természetesen azt utólag nehéz bizonyítani, hogy részesült-e díjazásban az érintett, azonban egy ügy elbírálása az összes körülmény figyelembevételével történik, így annak ellenére is megszűnhet az ellátásra jogosultság, hogy a munkavégzésért látszólagosan díjazás fizetésére nem került sor. Nem szabad elfeledkezni az Eb-tv. megalkotásának, illetve az egészségbiztosítási ellátások céljáról sem, mely egyebek mellett a foglalkoztatottak betegsége miatt kieső jövedelmük pótlására irányul, továbbá arról sem, hogy a jogalkotó szándéka szerint a gyermekgondozási díj folyósítására[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3366

9. találat: Kft. tagjainak jogviszonya

Kérdés: Egy kft.-ben férj és feleség a tag. Jelenleg a férj az ügyvezető, de van főállása, így a kft.-ből semmilyen jövedelmet sem vesz ki, a feleség GYED-en van. Érdemes-e a feleséget átjelenteni ügyvezetőnek - ami a társasági szerződés módosításával jár -, hogy szeptembertől a férjet munkavállalóként alkalmazhassa a kft. heti 20 órás munkaviszonyban? A feleség GYED mellett elláthatja-e az ügyvezetői teendőket, amennyiben jövedelmet nem kap érte?
Részlet a válaszból: […]kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja. A Cst. 4. § d) pontja értelmében keresőtevékenység: munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység, továbbá szövetkezet tagjaként, vagy egyéni vállalkozóként, illetőleg társas vállalkozás tagjaként folytatott - személyes közreműködést igénylő - tevékenység. Mindezt figyelembe véve az ügyvezetői teendőket - díjazás nélkül - GYED mellett is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2712

10. találat: GYED-en lévő ügyvezető járulékai

Kérdés: Helyesen jár-e el az az 1998-ban alakult 2 fős kft., amely semmilyen járulékot nem fizet a jelenleg GYED-en lévő 70 százalékos tulajdonos ügyvezető után? A vállalkozás folyamatosan működik fordítás-tanácsadás tevékenységi körrel.
Részlet a válaszból: […]vállalkozói tevékenységét személyesen nem folytatja. A vállalkozásban való személyes közreműködés megvalósulhat ugyan a társas vállalkozó döntéseiben, a vállalkozás irányításában, felelősségvállalási kötelezettségében is, azonban ez nem esik egybe magának a társasági szerződésben meghatározott tevékenységnek a személyes folytatásával, gyakorlásával. Ennek megfelelően a társadalombiztosítási szabályok is a társasági szerződésben meghatározott tevékenység személyes folytatása, és nem a személyes közreműködés esetére állapítanak meg külön szabályokat. Mindez a konkrét kérdésre vetítve azt jelenti, hogy amennyiben a kft. GYED-en lévő ügyvezetője a fordítás-tanácsadás tevékenységben nem vesz részt, csupán az ügyvezetői tisztségéből fakadó feladatokat látja el, utána járulékfizetési kötelezettség nem merül fel. Amennyiben a személyes közreműködése kiterjed a kft. társasági szerződésében meghatározott tevékenység folytatására is, a járulékokat az általános szabályok szerint kell utána teljesíteni, tekintet nélkül arra, hogy egyidejűleg GYED-ben részesül. E szabály alapján a társaságnak a társas vállalkozó részére a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett (elszámolt) járulékalapot képező jövedelem, de havi átlagban 131 000 forint minimum-járulékalap után kell fizetnie. Ha a járulékfizetési kötelezettség nem áll fenn egy teljes naptári hónapon át, egy naptári napra az előzőek szerinti összeg harmincadrészét kell figyelembe venni. Ha a járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimum-járulékalapot, a kft.-nek a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot képező - a ténylegesen kifizetett, elszámolt - jövedelem, de[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1732