GYES-ben részesülő ügyvezető

Kérdés: Elláthatja az ügyvezetői teendőket heti 1-2 órás munkaviszonyban egy 2022. szeptember 1-jén alapított kft. ügyvezetője, aki rendelkezik egy főállással, de jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, mert GYES-ben részesül? A cég jelenleg még érdemben nem működik. Igénybe vehet fizetés nélküli szabadságot az ügyvezető a GYES tartama alatt a kft.-ben is? Változik a járulékfizetés, ha megszűnik a GYES?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett ügyvezető munkaviszonyban látja el a tevékenységét, és mivel a cég érdemben nem működik, teljesen életszerű, hogy a munkaideje minimális, ami akár heti 1 óra is lehet.E rövid munkaidő ellenére is kiterjed rá a biztosítás e munkaviszonyában is (és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Személyes közreműködés GYES mellett

Kérdés: Elláthatja az ügyvezetői feladatokat megbízási jogviszonyban ingyenesen egy kft. tagja abban az esetben, ha gyermeke kétéves kora után GYES-t kíván igénybe venni, és a cégben van egy másik ügyvezető is? Lehet két ügyvezetője egy időben egy cégnek? Kötelező jövedelmet kivennie abban az esetben, ha a társaság tevékenységében személyesen is közreműködik? Milyen közterheket kell megfizetni a személyes közreműködésre tekintettel? Kell módosítani a társasági szerződést abban az esetben, ha a személyes közreműködést, illetve az ügyvezetést munka-viszony keretében szeretné ellátni? Van valamilyen időkorlát a munkaidőre vonatkozóan a GYES melletti munkavégzés esetén?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 3:196. §-a alapján a kft. ügyvezetését egy vagy több ügyvezető láthatja el, azaz nem jelent problémát, ha a cégben kettő vagy akár több ügyvezető van.Az ügyvezetés természetesen ellátható megbízási jogviszony keretében, amelyben - jellegénél fakadóan - nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 25.

GYED-ben, GYES-ben részesülő ügyvezető

Kérdés: Meg kell fizetni a járulékokat a gyermek gondozására tekintettel kapott ellátások idejére egy kft. ügyvezetője után abban az esetben, ha 2019. szeptember 25-ig GYED-ben részesül egy másik munkáltatónál fennálló munkaviszonya alapján, 2019. szeptember 26-tól pedig majd GYES-t igényel? Az érintett tag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, és az ügyvezetői feladatokat sem ő látja el, mert a cégben két ügyvezető van, és minden feladatot a társa végez.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben kft. tulajdonos tagjáról van szó, aki ügyvezetésre jogosult. Az ügyvezetést nem munkaviszony keretében látta el a társaságban, így ez alapján a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontjában foglaltak szerint társas vállalkozónak minősül. Ez azonban csak akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Közteherfizetési kötelezettség szüléshez kapcsolódó ellátások esetén

Kérdés: Egy családi vállalkozásban dolgozó édesanya GYED-jogosultsága rövidesen lejár. Ezt követően a szintén a cégben dolgozó édesapa venné igénybe a GYES-t, majd rövidesen az egyik nyugdíjas nagyszülő, aki a családi bt. ügyvezetője. Helyesen gondolják, hogy ebben az esetben a bt. ügyvezetője mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól, ugyanakkor mind az anya, mind pedig az apa vonatkozásában szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel élhet a társaság?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-a nem szűkíti le a kedvezményezett személyi kört a szülőkre. Az említett jogszabályi hely szerint a kifizető a GYED, CSED, GYET vagy GYES (a jogszabály alkalmazásában anyasági ellátás) folyósítása alatt vagy folyósításának megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 26.

GYES-ben részesülő ügyvezető munkavégzése

Kérdés: Fennáll a minimális járulékfizetési kötelezettség egy kft. GYES-ben részesülő ügyvezetője után, aki az ellátás mellett heti 20 órás munka­viszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket? Teljes szolgálati időt szerez az ügyvezető a heti 20 órás munkaviszony és a GYES után megfizetett járulék révén?
Részlet a válaszából: […] Az említett kft.-tag a kérdésben taglalt körülmények szerint heti 20 órás munkaviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket. Ebből következően utána a szociális hozzájárulási adót, valamint a járulékokat a tényleges munkabére alapulvételével kell megfizetni, azaz az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.

GYES-en, GYET-en lévő ügyvezető járulékai

Kérdés: Kell-e járulékot fizetni a GYES-en, GYET-en lévő ügyvezető után abban az esetben, ha semmilyen módon nem vesz részt a társaság tevékenységében? Változik a helyzet akkor, ha a társaságnak két ügyvezetője van, mindketten önálló cégjegyzési joggal rendelkeznek, és a másik látja el az ügyvezetői teendőket?
Részlet a válaszából: […] A társas vállalkozás tagja az ügyvezetői teendőket munkaviszonyban vagy társas vállalkozóként láthatja el. Munkaviszony esetén egyértelmű a helyzet: fizetés nélküli szabadság esetén semmilyen társadalombiztosítással összefüggő kötelezettség sincs, egyéb esetben pedig a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 4.

GYES-en lévő ügyvezető bejelentése, közterhei

Kérdés: Be kell-e küldeni a T1041-es és a 1208-as nyomtatványokat, illetve keletkezik-e járulékfizetési kötelezettség egy betéti társaság GYES-en lévő beltagjára vonatkozóan abban az esetben, ha a cégben 2012. évben semmilyen gazdasági tevékenység nem folyt, árbevételt nem számolt el, és ügyvezetés sem történt? A társasági szerződés szerint szükség esetén a kültag is közreműködhet a cég tevékenységében. Hogyan változik a helyzet, ha ugyanez a személy egy kft. tagja is, ahol a tevékenységet egy részmunkaidőben dolgozó munkavállaló látja el? A tag ebben a cégben sem működött közre, ügyvezetői tevékenység pedig nem merült fel 2012. évben.
Részlet a válaszából: […] Az első kérdésre a válasz az, hogy be kell küldeni az ügyvezető beltagra vonatkozóan a 12T1041-es bejelentőlapot, melyen a 1451 jogviszonykódot (társas vállalkozó) kell bejelölni. A 1208-as bevallást 23-as jogcímkód (munkabérrel ellátatlanság oka: gyermekgondozási segély)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

Méltányossági GYES-en lévő ügyvezető járulékai

Kérdés: Méltányossági GYES-en lévő, 12 éves lisztérzékeny gyermekét ápoló édesanya ügyvezető a családi kft.-ben, amelynek székhelye a lakásukon van. Kell-e és milyen járulékokat fizetni a társaságnak a személyesen közreműködő ügyvezetője után, ha nem vesz fel díjazást semmilyen formában?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben megfogalmazott körülményből úgy tűnik, hogy nem, de az a biztos, ha minden alternatívát megvizsgálunk.A kft. ügyvezetője - főszabályként - munkaviszonyban látja el az ügyvezetői teendőit, míg munkaszerződés hiányában a megbízásra vonatkozó szabályokat kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 13.

GYES-en lévő ügyvezető

Kérdés: Elláthatja-e az ügyvezetői feladatokat díjazás nélkül, megbízási jogviszony keretében egy GYES-en lévő kismama, és ebben az esetben milyen járulékfizetési kötelezettségei keletkeznek a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 21. §-a alapján a gyermekgondozási segélyben részesülő személy keresőtevékenységet a gyermek másfél éves koráig nem folytathat, illetőleg a gyermek másfél éves kora után napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.