tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott GYES-en lévő ügyvezető tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Személyes közreműködés GYES mellett

Kérdés: Elláthatja az ügyvezetői feladatokat megbízási jogviszonyban ingyenesen egy kft. tagja abban az esetben, ha gyermeke kétéves kora után GYES-t kíván igénybe venni, és a cégben van egy másik ügyvezető is? Lehet két ügyvezetője egy időben egy cégnek? Kötelező jövedelmet kivennie abban az esetben, ha a társaság tevékenységében személyesen is közreműködik? Milyen közterheket kell megfizetni a személyes közreműködésre tekintettel? Kell módosítani a társasági szerződést abban az esetben, ha a személyes közreműködést, illetve az ügyvezetést munka-viszony keretében szeretné ellátni? Van valamilyen időkorlát a munkaidőre vonatkozóan a GYES melletti munkavégzés esetén?
Részlet a válaszból: […]Tbj-tv. 28. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülő személy ezen ellátások folyósításának idejére ugyan mentesülhetne a minimális fizetési kötelezettség alól, ez a mentesség azonban megszűnik, ha az érintett a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermekek otthongondozási díja, illetve az ápolási díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja.Ez pedig azt jelenti, hogy a minimális közterheket jelen esetben meg kell fizetni, mégpedig a nyugdíjjárulékot havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot havonta legalább a minimálbér másfélszerese, a szociális hozzájárulási adót pedig havonta legalább a minimálbér 112,5 százaléka után.Arra a tagra, aki vezető tisztségviselés tekintetében társas vállalkozóvá válik, így a főtevékenysége is a vezető tisztségviselés, kötelezően nem lehet előírni a legalább a garantált bérminimum utáni járulékfizetést, ezért ebben az esetben minimálbéren ténylegesen a minimálbért kell érteni.Abban az esetben, ha a GYES-en lévő tag tagsági jogviszonyban működik közre a társaság tevékenységében, nem köteles ezt díjazás ellenében tenni, a minimális alapok után azonban meg kell fizetni a közterheket, tekintettel arra, hogy így társas vállalkozóként biztosítottá válik. Ha a tag társaságban végzett tevékenysége nem igényel szakképzettséget, akkor a minimálbért, míg ha szakképzettséget igényel, akkor a garantált bérminimumot kell alapul venni a minimális közterhek megállapítása során. Ha a tag részére ténylegesen jövedelem kerül kifizetésre, amely a minimális alapokat meghaladja, akkor ez a jövedelem képezi a járulékok és a szociális hozzájárulási adó alapját. Tényleges adóköteles jövedelem kifizetése esetén természetesen már személyi jövedelemadót és szakképzési hozzájárulást is fizetni kell.Ha az ügyvezető egyidejűleg a társaságban személyesen is közreműködik, azaz tagsági jogviszony keretében is tevékenykedik, akkor két jogviszonya áll fenn a társaságban. Az egyik jogviszony a személyes közreműködésre épülő társas vállalkozói jogviszony, amely megalapozza, hogy a minimális alapok után fizessék a tb-közterheket. A másik jogviszony a megbízásban tagként ellátott ügyvezetés, amely a tag tagsági jogviszonyban folytatott személyes közreműködésére tekintettel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6121

2. találat: GYED-ben, GYES-ben részesülő ügyvezető

Kérdés: Meg kell fizetni a járulékokat a gyermek gondozására tekintettel kapott ellátások idejére egy kft. ügyvezetője után abban az esetben, ha 2019. szeptember 25-ig GYED-ben részesül egy másik munkáltatónál fennálló munkaviszonya alapján, 2019. szeptember 26-tól pedig majd GYES-t igényel? Az érintett tag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében, és az ügyvezetői feladatokat sem ő látja el, mert a cégben két ügyvezető van, és minden feladatot a társa végez.
Részlet a válaszból: […]társas vállalkozónak minősül. Ez azonban csak akkor járna járulék-, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetéssel a tag, illetve a társaság számára, ha tényleges tagi jövedelemben részesülne.A havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól ugyanis mentesíti a GYED folyósítása, illetve a GYES alatt is mentesül majd, ha személyesen nem működik közre, azaz nem gyakorolja az ügyvezetési jogosultságait. Erre módja van, hiszen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6087

3. találat: Közteherfizetési kötelezettség szüléshez kapcsolódó ellátások esetén

Kérdés: Egy családi vállalkozásban dolgozó édesanya GYED-jogosultsága rövidesen lejár. Ezt követően a szintén a cégben dolgozó édesapa venné igénybe a GYES-t, majd rövidesen az egyik nyugdíjas nagyszülő, aki a családi bt. ügyvezetője. Helyesen gondolják, hogy ebben az esetben a bt. ügyvezetője mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól, ugyanakkor mind az anya, mind pedig az apa vonatkozásában szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel élhet a társaság?
Részlet a válaszból: […]személy után veheti igénybe a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt, függetlenül attól, hogy az milyen minőségében volt jogosult az ellátásra, és függetlenül attól, hogy az adott gyermek után más is részesült-e anyasági ellátásban.Ebből következően a vázolt helyzetben mind a CSED-ben, GYED-ben részesült anya, mind pedig a GYES-ben részesült apa után élhet szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel a betéti társaság.A GYES-ben részesülő nagyszülő után pedig [a Tbj-tv. 37/A. § a) pontja értelmében] nem kell megfizetnie a társaságnak a havi 7320 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot.A teljesség kedvéért emlékeztetnünk kell arra - bár jelen esetben ennek nincs jelentősége,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5786

4. találat: GYES-ben részesülő ügyvezető munkavégzése

Kérdés: Fennáll a minimális járulékfizetési kötelezettség egy kft. GYES-ben részesülő ügyvezetője után, aki az ellátás mellett heti 20 órás munka­viszony keretében látja el az ügyvezetői teendőket? Teljes szolgálati időt szerez az ügyvezető a heti 20 órás munkaviszony és a GYES után megfizetett járulék révén?
Részlet a válaszból: […]mivel személyes közre­működés, illetve személyes közreműködési kötelezettség híján nem minősül társas vállalkozónak - a társaságnak havi minimális adó- és járulékfizetést nem kell teljesítenie.Ami a szolgálati időt érinti: a GYES ideje eleve "teljes" szolgálati időnek minősül, így a heti 20 órás munkaviszony esetében akkor sem kell arányos szolgálati időt számítani, ha az érintett havi munkabére alatta marad a minimálbérnek.Fontosnak tartjuk azt is megemlíteni, hogy az említett időszakban szerzett nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelem (GYES összege + munkabér) abban az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4559

5. találat: GYES-en, GYET-en lévő ügyvezető járulékai

Kérdés: Kell-e járulékot fizetni a GYES-en, GYET-en lévő ügyvezető után abban az esetben, ha semmilyen módon nem vesz részt a társaság tevékenységében? Változik a helyzet akkor, ha a társaságnak két ügyvezetője van, mindketten önálló cégjegyzési joggal rendelkeznek, és a másik látja el az ügyvezetői teendőket?
Részlet a válaszból: […]Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül.A biztosított (tehát kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő), illetve heti 36 órás foglalkoztatással nem rendelkező társas vállalkozó jövedelem hiányában is köteles havonta a minimálbér 112,5 százaléka után a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, a minimálbér 150 százaléka után a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, illetve a minimálbér után a 10 százalékos nyugdíjjárulék megfizetésére.A havi minimális kötelezettség nem terheli a GYES-ben és GYET-ben részesülő társas vállalkozót a Tbj-tv. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény 458. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében, abban az esetben, ha a GYES és a GYET tartama alatt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4093