GYÁP-jogosultság

Kérdés: Hány napra folyósítható az egyedülálló anya részére a gyermekápolási táppénz a 2009. szeptember 22-én született gyermekére tekintettel, ha az orvosi igazolás szerint a beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség 2021. szeptember 14-től szeptember 24-ig tart? Az édesanya 2021. március 18-tól március 26-ig 5 napra már részesült gyermekápolási táppénzben.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 44. §-ában foglaltak alapján keresőképtelen - többek között - az a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és a gyermeket a saját háztartásában neveli. A GYÁP-napok a gyermek életkorától függően eltérő napszámmal járnak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Gyermekápolási táppénz külföldi előzmény esetén

Kérdés: Mennyi lesz a GYÁP alapja, illetve mértéke annak az édesanyának az esetében, aki 2020. november 2-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és a 2020. november 24-től november 30-ig terjedő időtartamra gyermeke betegsége miatt gyermekápolási táppénzt igényelt? Az anya Magyarországon volt biztosított 2009. október 1-jétől 2015. április 17-ig, majd Németországban biztosított (E104 nyomtatvány szerint) 2015. május 6-tól 2019. május 12-ig, 2018. május 14-én gyermeke született, Magyarországra visszatérve álláskeresési járadékban részesült 2019. április 17-től 2019. május 1-jéig, GYED-ben részesült 2019. május 1-jétől 2020. július 31-ig (veszélyhelyzet miatt), GYES-ben részesül 2020. július 1-jétől jelenleg is. A szerződés szerinti jövedelme 300 000 forint/hó. Korábbi GYED-alapja 4966,67 forint/nap. A kedvezményszabályt lehet érvényesíteni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Táppénzre - így GYÁP-ra is - az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett. Az anya a 2020. november 2-től fennálló biztosítási jogviszonya alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

GYÁP élettárs gyermeke után

Kérdés: Jogosult lesz GYÁP-ra a munkavállaló abban az esetben, ha élettársa 8 éves gyermeke otthoni ápolása miatt 2020. szeptember 17-től 25-ig keresőképtelen volt? A pár öt éve él élettársi kapcsolatban, 3 gyermeket nevelnek, a munkavállaló 7 és 12 éves gyermekeit, valamint az élettárs 8 éves gyermekét. Az élettárs szeptember hónapban külföldi kiküldetésben volt, ezért nem tudott otthon lenni a gyermekkel.
Részlet a válaszából: […] ...hogy a kérdésre választ adjunk, először azt kell megnézni, hogy a gyermekápolási táppénzre való jogosultságnál kit kell keresőképtelennek tekinteni. Az Eb-tv. 44. §-ának e) pontja értelmében keresőképtelen az a szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 27.

Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Jogosult lesz gyermekápolási táppénzre az 5/2 munkarendben dolgozó édesanya, aki szabadságon volt hétfőtől péntekig, és gyermeke betegsége jogán keresőképtelen volt hétfő-kedd napokon, vagy a szabadság idejére ezekre a napokra nem jár táppénz? A dolgozó a betegszabadságát kimerítette. Az Mt. munkavégzés alóli mentesítésről szóló paragrafusában nem találtunk erre egyértelmű választ.
Részlet a válaszából: […] ...ápolja, és a gyermeket a saját háztartásában neveli. A kérdésben leírtak szerint az anya ezekkel a feltételekkel rendelkezik. Tehát gyermekápolási táppénzre jogosult lenne. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban az Eb-tv. 47. §-a (2) bekezdésének b)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.
Kapcsolódó címkék:  

GYÁP otthoni munkavégzés esetén

Kérdés: Jogosult lesz gyermekápolási táppénzre az édesanya abban az esetben, ha 2020. március közepétől a veszélyhelyzet miatt otthonából dolgozik, és munkáltatója felé jelezte, hogy négyéves gyermeke betegsége miatt 2020. május 18-tól nem tudja ellátni a munkáját? A házi gyermekorvos a gyermek ápolására hivatkozással a keresőképtelenségét 2020. május 18-tól május 29-ig igazolta. Az igazolást a dolgozó postai úton eljuttatta a kifizetőhelyhez.
Részlet a válaszából: […] Az anya folyamatos biztosításban töltött idejéről nincs információnk, de feltételezzük, hogy az leg-alább tizenegy nap. Ugyanis táppénz a keresőképtelenség tartamára, a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosításban töltött napoknak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Gyermekápolási táppénz váltott gondozásban elhelyezett gyermekek után

Kérdés: Jogosult lehet mindkét szülő gyermek-ápolási táppénzre a váltott gondozásban elhelyezett gyermekek esetében, ami a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a gyermekek állandó jelleggel ugyanabban a lakásban élnek, a környezetük, iskolájuk nem változik, és a szülők töltenek felváltva két-két hetet a gyermekekkel a régi megszokott lakásban?
Részlet a válaszából: […] ...ehhez további feltételt szab, mely szerint a közös háztartásban élő gyermek jogán - választásuk szerint - a szülők valamelyike gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot.A háztartás fogalomkörébe foglaltan az idetartozók közösen együtt gazdálkodnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Ellátások beteg gyermek után

Kérdés: Mennyi ideig lenne jogosult GYÁP-ra az a vezető beosztású munkavállaló, akinek a gyermeke 2019. május 28-án született, a szülés előtt veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen volt, jelenleg CSED-ben részesül, amely 2019. november 11-én lejár, és ezután a gyermek betegségére tekintettel a gyermekorvos gyermekápolási táppénzes állományba venné? Köteles ebben az esetben GYED-et igényelni az anya, illetve melyik ellátással jár jobban, ha a bruttó havi munkabére 950 000 forint?
Részlet a válaszából: […] Táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, az egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetve otthoni ápolása címén (vagy a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén a gyermekkel az intézményben történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.
Kapcsolódó címkék:  

Gyermekápolási táppénz elvált szülők esetében

Kérdés: A gyermeket a szülők közös felügyeleti joggal nevelik tovább. A közös felügyeletet a bíróság is elfogadta, így a gyermek egy hónapot az édesapjánál, egy hónapot pedig az édesanyjánál tölt. Az apa 2019. augusztus 8-tól 17-ig gyermek-ápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a foglalkoztatójánál működő kifizetőhelyhez, mert abban a hónapban nála volt a gyermek, az édesanya pedig külföldön tartózkodott. Az apának van egy élettársa, akinek a gyermekét közösen nevelik, mert a gyermek édesapja meghalt. Jogosult gyermekápolási táppénzre az édesapa a fenti esetben? Számfejtheti a kifizetőhely a gyermekápolási táppénzt az apa részére?
Részlet a válaszából: […] ...kell összeszámítani, azok mindkét szülőt megilletik.Az eset érdekessége, hogy az apa élettársa gyermekének ápolása esetén nem jogosult gyermekápolási táppénzre, mert annak a gyermeknek nem a szülője. Az után a gyermek után tehát csak az édesanyának van...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 24.

Válófélben lévő szülők gyermekápolási táppénze

Kérdés: Figyelembe kell venni az apa által igényelt táppénzes napokat abban az esetben, ha a dolgozó a 2009. március 5-én született gyermeke betegsége miatt gyermekápolásitáppénz-igényt nyújtott be a 2018. október 8-tól 26-ig tartó időtartamra, és ugyanezen gyermekre tekintettel az apa május hónapban már igénybe vett 5 táppénzes napot, azonban júliusban elköltözött a közös lakásból, és időközben már a válókereset is benyújtásra került? Hány nap gyermekápolási táppénzre jogosult ebben az esetben az egyedülálló édesanya?
Részlet a válaszából: […] ...gyermeke otthoni ápolása címén évenként és gyermekenként huszonnyolc naptári napra jár táppénz. 2016. július 1-jétől változott a gyermekápolási táppénzes napokra vonatkozó szabály, és a gyermek életkorához igazodó táppénzes napok - együttélés esetén -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 18.

Gyermekápolási táppénz alapja többes jogviszony esetén

Kérdés: Mi lesz a gyermekápolási táppénz alapja, mennyi ideig jár az ellátás az alábbi esetben? Egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető munkáltató 2018. július 16-tól foglalkoztatja munkaviszonyban az alkalmazottját, aki 2012. november 16-án született gyermeke betegsége miatt egyedülállóként gyermekápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a kifizetőhelyre 2018. augusztus 6-tól. A munkavállaló 2011. május 3-tól 2017. szeptember 30-ig "A" munkáltatónál, 2017. november 16-tól 2018. június 20-ig "B" munkáltatónál állt munkaviszonyban, jelenlegi foglalkoztatója mellett pedig 2018. június 21-től "C" munkáltatónál is munkaviszonyban áll. Figyelembe kell venni az előzményeket a gyermek jogán igénybe vett GYÁP-napok tekintetében? Amennyiben igen, csak a megszűnt jogviszonyok vonatkozásában, vagy a párhuzamosan fennálló jogviszonyban eltöltött gyermek-ápolási napokat is?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolásához először nézzük meg, hogy az egyedülálló anya a 2012. november 16-án született gyermeke után hány nap gyermekápolási táppénzre jogosult.A GYÁP a beteg gyermek ápolása miatti keresőképtelenség időtartamára jár, legfeljebb azonban:- az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 25.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
4