tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

36 találat a megadott gyermekápolási táppénz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Gyermekápolási táppénz külföldi előzmény esetén

Kérdés: Mennyi lesz a GYÁP alapja, illetve mértéke annak az édesanyának az esetében, aki 2020. november 2-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és a 2020. november 24-től november 30-ig terjedő időtartamra gyermeke betegsége miatt gyermekápolási táppénzt igényelt? Az anya Magyarországon volt biztosított 2009. október 1-jétől 2015. április 17-ig, majd Németországban biztosított (E104 nyomtatvány szerint) 2015. május 6-tól 2019. május 12-ig, 2018. május 14-én gyermeke született, Magyarországra visszatérve álláskeresési járadékban részesült 2019. április 17-től 2019. május 1-jéig, GYED-ben részesült 2019. május 1-jétől 2020. július 31-ig (veszélyhelyzet miatt), GYES-ben részesül 2020. július 1-jétől jelenleg is. A szerződés szerinti jövedelme 300 000 forint/hó. Korábbi GYED-alapja 4966,67 forint/nap. A kedvezményszabályt lehet érvényesíteni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]minimálbér (161 000 forint) alapulvételével kell megállapítani, mivel a szerződés szerinti jövedelme a minimálbér összegét meghaladja. Mértéke a napi alap 60 százaléka. A táppénz alapját azért kell a minimálbér alapulvételével megállapítani, mert nincs az anyának a táppénzre való jogosultsága első napját megelőzően 180 napnyi, a 48/A. § (2) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási jogviszonya. A 48/A. § (2) bekezdése szerint folyamatos biztosításban töltött időként a Tbj-tv. 6. §-ában meghatározott biztosításban töltött napokat lehet figyelembe venni, ha azok között 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. Nem vehető figyelembe a biztosítás megszűnését követően folyósított GYED, GYES ideje.Nem alkalmazható a kedvezményszabály sem, mert azt csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha az utolsóként megállapított ellátás alapja kizárólag a jogosultság kezdőnapján fennálló foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.Felhívjuk a figyelmet a következő ellentmondásokra.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6681
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: GYÁP élettárs gyermeke után

Kérdés: Jogosult lesz GYÁP-ra a munkavállaló abban az esetben, ha élettársa 8 éves gyermeke otthoni ápolása miatt 2020. szeptember 17-től 25-ig keresőképtelen volt? A pár öt éve él élettársi kapcsolatban, 3 gyermeket nevelnek, a munkavállaló 7 és 12 éves gyermekeit, valamint az élettárs 8 éves gyermekét. Az élettárs szeptember hónapban külföldi kiküldetésben volt, ezért nem tudott otthon lenni a gyermekkel.
Részlet a válaszból: […]évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és a gyermeket saját háztartásában neveli.A kérdésre a válasz már adott is. A szülő jogosult GYÁP-ra. Szülőnek minősül a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, és ezen személyekkel együtt élő házastárs is. Jogosult még a nevelőszülő, a helyettes szülő, a gyám és az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van.A munkavállaló tehát annak ellenére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6611

3. találat: Gyermekápolási táppénz

Kérdés: Jogosult lesz gyermekápolási táppénzre az 5/2 munkarendben dolgozó édesanya, aki szabadságon volt hétfőtől péntekig, és gyermeke betegsége jogán keresőképtelen volt hétfő-kedd napokon, vagy a szabadság idejére ezekre a napokra nem jár táppénz? A dolgozó a betegszabadságát kimerítette. Az Mt. munkavégzés alóli mentesítésről szóló paragrafusában nem találtunk erre egyértelmű választ.
Részlet a válaszból: […]rendelkezik. Tehát gyermekápolási táppénzre jogosult lenne. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban az Eb-tv. 47. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat, mely kimondja, hogy nem jár táppénz a keresőképtelenségnek arra a tartamára, amelyre a biztosított a teljes keresetét megkapja. Mivel az anya szabadságon volt, és keresetét megkapta arra a két napra (hétfő, kedd) is, amelyre az orvos gyermekápolási táppénzre felvette, ezért táppénzre nem jogosult.Az ilyen esetekben az a megoldás, hogy a gyermek otthoni ápolására hivatkozással az anya a szabadságát megszakítja, és az ápolás időtartamára táppénzt igényel, majd a keresőképessé válása után veszi igénybe a szabadságát. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra is, hogy ezt nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6517
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: GYÁP otthoni munkavégzés esetén

Kérdés: Jogosult lesz gyermekápolási táppénzre az édesanya abban az esetben, ha 2020. március közepétől a veszélyhelyzet miatt otthonából dolgozik, és munkáltatója felé jelezte, hogy négyéves gyermeke betegsége miatt 2020. május 18-tól nem tudja ellátni a munkáját? A házi gyermekorvos a gyermek ápolására hivatkozással a keresőképtelenségét 2020. május 18-tól május 29-ig igazolta. Az igazolást a dolgozó postai úton eljuttatta a kifizetőhelyhez.
Részlet a válaszból: […]biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra, de legfeljebb egy éven át jár. Az Eb-tv. 44. §-ában foglaltak alapján keresőképtelennek kell tekinteni azt a szülőt, aki saját háztartásában nevelt tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja. Táppénz a keresőképtelenség időtartamára járó ellátás. Mivel az anya munkáját otthonról sem tudta ellátni, ezért a keresőképtelenségére tekintettel táppénzre jogosult. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a négyéves gyermek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6452

5. találat: Gyermekápolási táppénz váltott gondozásban elhelyezett gyermekek után

Kérdés: Jogosult lehet mindkét szülő gyermek-ápolási táppénzre a váltott gondozásban elhelyezett gyermekek esetében, ami a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a gyermekek állandó jelleggel ugyanabban a lakásban élnek, a környezetük, iskolájuk nem változik, és a szülők töltenek felváltva két-két hetet a gyermekekkel a régi megszokott lakásban?
Részlet a válaszból: […]szülői gyakorlat életszerű követését.Gyermek ápolása céljából a gyermek tizenkét éves koráig a szülőket táppénzellátással finanszírozott napok illetik meg, melyre alapesetben mindkét szülő jogosult lehet.Az Eb-tv. 46. §-ának (1) bekezdése alapján a táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt, a keresőképtelenség tartamára, legfeljebb azonban a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosítási időszak alatt, a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra jár.Egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetve otthoni ápolása és - a gyermek fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő kezelése esetén - a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményben történő tartózkodás címén a gyermek egyéves koráig vehető igénybe a GYÁP.A gyermek ápolása céljából igényelhető táppénz a gyermek első életévének betöltését követően a hivatkozott normaszövegben szabályozott feltételekkel a gyermek növekedésével fokozatosan csökken.Azonban az Eb-tv. 39. §-ának (7) bekezdése ehhez további feltételt szab, mely szerint a közös háztartásban élő gyermek jogán - választásuk szerint - a szülők valamelyike gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot.A háztartás fogalomkörébe foglaltan az idetartozók közösen együtt gazdálkodnak, életvitelük, szükségleteik kielégítése egymástól nem különíthető el.A közös háztartás fogalma alatt a felek tényleges együttlakását, életvitelszerű közös életét értjük, ami magában foglalja az együttes étkezést, pihenés, háztartásvezetést is.Az egyes tartalmi elemek a felek sajátos élethelyzetére és körülményeire tekintettel az általános megítéléstől eltérően is jelentkezhetnek. Így az adott esetben a közös háztartásban való együttélés is speciális módon valósulhat meg, olyan módon is, hogy a házastársak megtartják a lakhatást biztosító ingatlanjukat, azokat közösen használják, vagyis több ingatlan is szolgálhat a közös háztartásvezetés, étkezés, pihenés színteréül (Kúria Pfv. II. 22.288/2016., a Kúriai Döntések 2017/11. száma).A jelenlegi eset azért speciális, mert amíg a közös háztartás tartalmi feltételei részben, nevezetesen az együttes háztartásvezetésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6383

6. találat: Ellátások beteg gyermek után

Kérdés: Mennyi ideig lenne jogosult GYÁP-ra az a vezető beosztású munkavállaló, akinek a gyermeke 2019. május 28-án született, a szülés előtt veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen volt, jelenleg CSED-ben részesül, amely 2019. november 11-én lejár, és ezután a gyermek betegségére tekintettel a gyermekorvos gyermekápolási táppénzes állományba venné? Köteles ebben az esetben GYED-et igényelni az anya, illetve melyik ellátással jár jobban, ha a bruttó havi munkabére 950 000 forint?
Részlet a válaszból: […]lejártát követően az anya nem köteles a gyermekgondozási díjat igénybe venni. Az Eb-tv. 39. §-ában foglaltak értelmében, ha az anya egyidejűleg jogosult táppénzre (a GYÁP is idetartozik) és gyermekgondozási díjra, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. Mivel jelen esetben az anya egyidejűleg jogosult GYÁP-ra és GYED-re, az ellátások közül választhat.Ha a táppénz és a GYED összegét hasonlítjuk össze, a közölt béradat alapján egyértelmű, hogy a táppénz a kedvezőbb.A napi táppénz maximumösszege 9933,33 forint, a gyermekgondozási díjé 6953,33 forint. A táppénzt ráadásul csak szja terheli, míg a GYED-et a személyi jövedelemadón túl nyugdíjjárulék is. Megfontolandó viszont, hogy a táppénz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6255
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Gyermekápolási táppénz elvált szülők esetében

Kérdés: A gyermeket a szülők közös felügyeleti joggal nevelik tovább. A közös felügyeletet a bíróság is elfogadta, így a gyermek egy hónapot az édesapjánál, egy hónapot pedig az édesanyjánál tölt. Az apa 2019. augusztus 8-tól 17-ig gyermek-ápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a foglalkoztatójánál működő kifizetőhelyhez, mert abban a hónapban nála volt a gyermek, az édesanya pedig külföldön tartózkodott. Az apának van egy élettársa, akinek a gyermekét közösen nevelik, mert a gyermek édesapja meghalt. Jogosult gyermekápolási táppénzre az édesapa a fenti esetben? Számfejtheti a kifizetőhely a gyermekápolási táppénzt az apa részére?
Részlet a válaszból: […]szülőnek negyvenkettő napon, ha egyedülálló, 84 napon át. Az apa e feltételnek megfelel, hiszen a gyermek nevelésében közös felügyeleti joga van az anyával, az apa szülő, és a háztartásában neveli a gyermeket.Mindezt egybevetve, az apa tehát jogosult gyermek-ápolási táppénzre, de tekintettel arra, hogy élettársa van, nem egyedülállóként. Az Eb-tv. R. 27. §-a értelmében ugyanis egyedülálló az, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.A gyermek édesanyja - amennyiben nincs új házastársa vagy élettársa - a közös gyermekük betegsége miatti ápolás esetén mint egyedülálló válik GYÁP-ra jogosulttá.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6207
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Válófélben lévő szülők gyermekápolási táppénze

Kérdés: Figyelembe kell venni az apa által igényelt táppénzes napokat abban az esetben, ha a dolgozó a 2009. március 5-én született gyermeke betegsége miatt gyermekápolásitáppénz-igényt nyújtott be a 2018. október 8-tól 26-ig tartó időtartamra, és ugyanezen gyermekre tekintettel az apa május hónapban már igénybe vett 5 táppénzes napot, azonban júliusban elköltözött a közös lakásból, és időközben már a válókereset is benyújtásra került? Hány nap gyermekápolási táppénzre jogosult ebben az esetben az egyedülálló édesanya?
Részlet a válaszból: […]és a gyermek életkorához igazodó táppénzes napok - együttélés esetén - mindkét szülőt megilletik. A gyermekápolási táppénzre való jogosultság megállapításánál is figyelemmel kell lenni az előzmény számítására. Az Eb-tv. 46. §-ának (1a) bekezdésében foglaltak szerint, ha a biztosított szülő a gyermek ápolása címén igényel táppénzt, előzményként a gyermek előző születésnapjától a gyermek következő születésnapjáig eltöltött táppénzes napokat kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy ha korábban az apa ápolta a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5954
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Gyermekápolási táppénz alapja többes jogviszony esetén

Kérdés: Mi lesz a gyermekápolási táppénz alapja, mennyi ideig jár az ellátás az alábbi esetben? Egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet üzemeltető munkáltató 2018. július 16-tól foglalkoztatja munkaviszonyban az alkalmazottját, aki 2012. november 16-án született gyermeke betegsége miatt egyedülállóként gyermekápolási táppénz iránti igényt nyújtott be a kifizetőhelyre 2018. augusztus 6-tól. A munkavállaló 2011. május 3-tól 2017. szeptember 30-ig "A" munkáltatónál, 2017. november 16-tól 2018. június 20-ig "B" munkáltatónál állt munkaviszonyban, jelenlegi foglalkoztatója mellett pedig 2018. június 21-től "C" munkáltatónál is munkaviszonyban áll. Figyelembe kell venni az előzményeket a gyermek jogán igénybe vett GYÁP-napok tekintetében? Amennyiben igen, csak a megszűnt jogviszonyok vonatkozásában, vagy a párhuzamosan fennálló jogviszonyban eltöltött gyermek-ápolási napokat is?
Részlet a válaszból: […]miatt a keresőképtelenség a gyermek születésnapján fennáll, sőt áthúzódik az azt követő időtartamra is, az ellátás jár a gyermek születésnapjára is, de a gyermek születésnapját követő naptól ismét meg kell állapítani a gyermek életkorához igazodó táppénzes napok számát. A gyermek születésnapjáig fel nem használt napok nem vihetők át a következő évre.(Ha például a gyermek betegsége miatt 2018. augusztus 6-tól 2018. november 20-ig otthoni ápolásra szorul, az anya a 2018. augusztus 6-tól a november 16-ig terjedő időtartamra a 84 nap terhére, majd 2018. november 17-től 20-ig a következő évre járó 28 nap terhére jogosult GYÁP-ra.)Másik fontos szabály, hogy a folyamatos biztosításban töltött időt is vizsgálni kell. Ugyanis, csak abban az esetben járnak a gyermek életkorához igazodó táppénzes napok, ha az anya rendelkezik - a keresőképtelenséget megelőző napig - legalább annyi folyamatos biztosításban töltött idővel, ahány napra megilleti az ellátás.Az anya "C" munkáltatónál fennálló jogviszonyához figyelembe kell venni a "B" munkáltatónál 2017. november 16-tól 2018. június 20-ig fennállt biztosítási időt, s ugyanezen megszűnt biztosításban töltött időtartamot szintén figyelembe kell venni a kifizetőhelyet üzemeltető jelenlegi munkáltatónál 2018. július 16-tól fennálló jogviszonyához is. Nem vehető figyelembe az "A" munkáltatónál 2011. május 3-tól 2017. szeptember 30-ig fennállt jogviszony időtartama, mivel a megszűnt biztosítás és az új jogviszony alapján kezdődő biztosítás között a megszakítás több mint 30 nap (Eb-tv. 48/A. §). A megszűnt biztosításban töltött idők összeszámítását az Eb-tv. R. 27/A. §-a szabályozza.Ha az igénylő több fennálló jogviszonyból kéri az ellátást, akkor az érintett valamennyi fennálló biztosítási jogviszonyához külön-külön hozzá kell számítani a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napoknak a fennálló biztosítás kezdőnapját megelőző napjait.A fentiek értelmében a "C" munkáltatónál a keresőképtelenséget megelőző napig biztosításban töltött napok száma 262 nap, a kifizetőhelyi munkáltatónál pedig 237 nap.Feltételezhető, hogy az édesanya mindkét jogviszonyában GYÁP-ot igényelt.Az egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszonyban álló biztosított gyermekápolási táppénz iránti kérelmének elbírálásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a táppénzre való jogosultságot, és a táppénz összegét jogviszonyonként külön-külön kell elbírálni. Ennek következtében a táppénzelőzményes napok számát is jogviszonyonként kell meghatározni.Ha az anyuka a "B" munkáltatónál fennállott jogviszonya időtartama alatt nem vett igénybe gyermekápolási táppénzt, mindkét jogviszonyában[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5874
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: GYÁP-jogosultság

Kérdés: Folyósítható gyermekápolási táppénz a dolgozó részére az alábbi esetben? A dolgozó 1990-től áll jelenlegi foglalkoztatója alkalmazásában, és három kiskorú gyermeket nevel. A?harmadik gyermekkel GYES-ben részesült 2017. május 29-ig, majd a GYES lejártát követően GYET-et igényelt, amelyet folyósítanak is a részére. A?dolgozó 2017. augusztus 1-jétől napi 5 órás munkaidőben ismét dolgozik, és 2017. augusztus 17-től szeptember 6-ig a 2014. május 29-én született gyermeke betegségére tekintettel GYÁP-ot igényelt.
Részlet a válaszból: […]támogatás mellett munkát végző biztosítottakra a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket milyen eltérésekkel kell alkalmazni. A hivatkozott paragrafusban foglaltak szerint a táppénzfolyósítás időtartamának megállapításánál biztosítási időként csak a gyermeknevelési támogatás folyósításának az időtartama alatt biztosítási jogviszonyban töltött napokat lehet, illetve a táppénz összegének megállapításánál csak e jogviszonyból származó jövedelmet lehet figyelembe venni.A háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek otthoni ápolása esetén évenként és gyermekenként a szülőnek negyvenkettő nap (egyedülálló szülőnek nyolcvannégy nap) gyermekápolási táppénz jár [Eb-tv. 46. § (1) bek. d) pont]. Ugyanezen paragrafus azt is meghatározza, hogy táppénz a biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra jár. A dolgozónak a keresőképtelenségéig 16 nap biztosításban töltött ideje van, táppénzt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5595
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 36 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést