Nagyszülői GYES

Kérdés: Jogosult nagyszülőként gyermekgondozást segítő ellátás igénybevételére a munkavállaló? A munkáltató felvilágosította, hogy az anya dolgozhat az ellátás mellett, de a dolgozó ragaszkodik a GYES igénybevételéhez.
Részlet a válaszából: […] Ugyan szigorúbb feltételek mellett, de a gyermek nagyszülei ugyanúgy jogosultak a gyermekgondozást segítő ellátás igénybevételére, mint a gyermek szülei. Az utóbbi években a megállapítás feltételei nem változtak. A jelentősége nyilvánvalóan csökkent, miután a szülők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Gyermekek után járó ellátások

Kérdés: Jogosult gyermekápolási táppénzre a 4 éves gyermeke betegségére tekintettel az édesapa abban az esetben, ha az anya a 2023. október 15-én született másik gyermek után csecsemőgondozási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 39. §-ában foglaltakra tekintettel a közös háztartásban élő gyermekeik után a GYÁP-ot – ha az arra való jogosultsági feltételekkel rendelkeznek – bármelyik szülő igénybe veheti. Ezt nem befolyásolja, hogy a másik szülő a másik gyermek jogán már valamilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

GYÁP alapja

Kérdés: Miért nem a GYED napi alapjával azonos összegben került megállapításra a gyermekápolási táppénz annak az édesanyának az esetében, akinek több mint tízéves munkaviszonya 2023. július 31-én megszűnt, gyermeke kétéves koráig, 2023. augusztus 28-ig GYED-ben részesült, szeptember 18-tól ismét munkaviszonyban áll, és október 5-től 20-ig beteg gyermeke ápolására tekintettel gyermekápolási táppénzt igényelt?
Részlet a válaszából: […] Valóban van olyan eset, amikor a táppénz naptári napi összegét a GYED alapjának figyelembevételével kell megállapítani. Erre a jogszabály akkor ad lehetőséget, ha a biztosított (táppénzt igénylő) a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Egyedülálló szülő gyermekápolási táppénze

Kérdés:

Mennyi időre jogosult táppénzre egy egyedülálló édesanya, akinek gyermeke 2023. július 5-én töltötte be a második életévét, augusztus 25-én megbetegedett, és az orvos szerint a kezelése év végéig is elhúzódhat, ezen idő alatt többször is kórházi ápolásra szorul? Az anya a gyermek kétéves koráig GYED-ben részesült, de 2022. júniustól visszament dolgozni.

Részlet a válaszából: […] Az egyévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén gyermekápolási táppénzre (GYÁP) jogosult a szülő. A GYÁP nemcsak a gyermek otthoni ápolásának időtartamára illeti meg a szülőt, hanem arra az időtartamra is, amikor a gyermeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 24.

CSED megállapítása több jogviszony esetén

Kérdés: Ki az illetékes a CSED megállapításában abban az esetben, ha az érintett kismamának van egy társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető munkáltatója, ahol 2020. február 1. óta folyamatosan fennáll a munkaviszonya, és emellett 2018. február 2. óta egyéni vállalkozó is? A szülés várható időpontja 2023. november 8., a munkavállaló szeptember 15-től CSED-igényt nyújtott be. Továbbítania kell az igényt a kormányhivatal részére a kifizetőhelynek, tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozásban is jogosult lesz ellátásra, vagy mindkét jogviszonyban a kifizetőhelynek kell elszámolnia az ellátást? Mi a helyes eljárás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra járó ellátás. Az anyát egybefüggő 24 hét szülési szabadság illeti meg. A szülési szabadságot, annak kiadását az Mt. szabályozza. A CSED-re való jogosultság első napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

GYÁP egyidejűleg fennálló jogviszonyok esetén

Kérdés: Hány nap gyermekápolási tápénzre lesz jogosult az egyidejűleg fennálló két jogviszonnyal rendelkező biztosított, ha az "A" munkáltatónál 2018. február 1-jétől, a "B" munkáltatónál 2023. május 2-től dolgozik munkaviszony keretében, és a 2020. február 5-én született gyermeke betegsége miatt 2023. szeptember 11-től keresőképtelen? Az érintett az "A" munkáltatónál 2023. március 20-tól 31-ig 12 nap, május 8-tól 23-ig 16 nap gyermekápolási táppénzt már igénybe vett. A biztosított egyedülállóként neveli a gyermekét.
Részlet a válaszából: […] Az egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén, a keresőképtelenséget, a táppénzre való jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell megállapítani. A biztosított egyedülálló anyaként a gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Két ellátás ugyanazon gyermek jogán

Kérdés:

Jogosult lehet gyermekápolási táppénzre az édesanya a 2022. március 30-án született gyermeke 2023. június 27-től július 12-ig tartó kórházi ápolására tekintettel, abban az esetben, ha a CSED lejártát követően visszatért dolgozni, a gyermek után járó GYED-et pedig a gyermek édesapja veszi igénybe? Az édesanya 2022. november 21-től 2023. április 28-ig keresőképtelenségére táppénzben részesült, a gyermek ápolásának ideje alatt pedig a kórházban tartózkodott.

Részlet a válaszából: […] A szülők ellátások közötti választási lehetőségeit, az együtt folyósítható ellátásokat az Eb-tv. 39. §-a tartalmazza. Fő szabály, hogy ha a szülők a közös háztartásukban lévő gyermekük után egyidejűleg jogosultak táppénzre, CSED-re, GYED-re, örökbefogadói...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

GYÁP-napok lejárta

Kérdés:

Megadható a fizetett szabadság, vagy fizetés nélküli szabadságot kell számfejteni a munkavállaló részére abban az esetben, ha a 2015. június 23-án született gyermekére tekintettel járó 14 gyermekápolási napból 2022. október 20–21-re 2 napot, 2023. február 1-jétől 2023. február 10-ig 10 napot, 2023. április 25-re 1 napot, azaz összesen 13 napot már igénybe vett, de a gyermek ismét beteg volt 2023. május 9-től 10-ig, így a második napra már szabadságot igényelt a szülő?

Részlet a válaszából: […] A szülőt a 2015. június 23-án született gyermeke betegsége miatti otthoni ápolása esetén 2022. június 23. és 2023. június 22. közötti időtartam alatt 14 napra illeti meg a GYÁP. A 14 nap gyermekápolási táppénzt a szülő 2023. május 9-én kimerítette, ezért részére 2023....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

GYÁP-napok kiadása

Kérdés:

Változik érdemben az Eb-tv. GYÁP-napokkal kapcsolatos szabályozása 2023. július 1-jétől? A módosítás indokolása szerint az új jogszabály pontosítja az Eb-tv. 46. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjai, illetve a szakasz (1a) bekezdése szerinti, a gyermek születésnapján igénybe vett táppénzes napok számítását, egyértelműsítve (és egységesítve), hogy a gyermekápolásitáppénz-napokat minden életkor esetében a születésnaptól kezdődően kell számítani, és évente a következő születésnapot megelőző napig kell figyelembe venni, a gyakorlatban viszont az eddigi szabályok szerint is így kellett eljárni.

Részlet a válaszából: […] Valóban, 2023. július 1-jétől a GYÁP-napok kiadására vonatkozóan csak a törvény pontosításáról van szó. Egyértelművé lett téve, hogy a gyermek születésnapjára vonatkozó táppénzes napot melyik időszakhoz kell számítani. Eddig is lehetett a törvény szövegéből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Nagyszülő GYED-e és GYES-e szülő keresőképtelensége esetén

Kérdés: Jogosult lesz továbbra is GYED-re, illetve a gyermek második életéve betöltése után GYES-re a nagyszülő abban az esetben, ha a második gyermekkel várandós, kisadózó egyéni vállalkozó anya keresőképtelen állományba kerül, és emiatt már nem is fog a vállalkozásban dolgozni július végéig, a szülés várható időpontjáig? A második gyermek születése után a nagyszülő visszamegy a főfoglalkozású munkahelyére.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerint a Kata-tv.-ben meghatározottak szerint bejelentett személy biztosított. Mint biztosított, a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhet. Az édesanya kisadózó egyéni vállalkozóként biztosított,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.
1
2
3
12