Ellátások GYED-ben részesülő anya balesete esetén

Kérdés: Milyen ellátást vehet igénybe az anya, illetve igényelheti a GYED-et az apa abban az esetben, ha az anya a 2017. augusztus 5-én született gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon van, amelynek ideje alatt közúti balesetet szenvedett 2018. február 23-án, két hétig kórházban volt, jelenleg pedig begipszelt lábbal fekszik otthon, a gyermeket sem tudja ellátni, így az apának kellett otthon maradnia? Az anya 15 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, részére a GYED-et a cég által üzemeltetett kifizetőhely folyósítja, de a kifizetést 2018. február 24-től felfüggesztette. A gyógyulása több hónapot fog igénybe venni, ezért az orvos keresőképtelen állományba vette.
Részlet a válaszából: […] Az anya betegségére (keresőképtelenségére) tekintettel gyermekét nem tudja ellátni, gondozni, ezért a gyermek gondozása címén igényelt fizetés nélküli szabadság megszakítását kérheti, s ezzel egyidejűleg a GYED további folyósításáról is lemond. Keresőképtelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

GYED folyósításának megszüntetése

Kérdés: Kérheti-e a GYED folyósításának megszüntetését, illetve ha elhelyezkedik, és 2 hónap múlva ismét kéri a GYED folyósítását, ezzel megszerzi-e az ismételt szülése esetén a terhességi-gyermekágyi segélyre és a GYED-re a jogosultságot az az édesanya, aki 2005. áprilisig nappali tagozatos főiskolai hallgató volt, 2005. július 20-tól 2006. december 31-ig határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazták, és 2006. december 19-én szült? A szülés napjától terhességi-gyermekágyi segélyben, majd jelenleg is gyermekgondozási díjban részesül, és második babát szeretne.
Részlet a válaszából: […] Nincs akadálya annak, hogy az anya a gyermekgondozási díjfolyósításának megszüntetését kérje, és munkaviszonyt - biztosításra kötelezettjogviszonyt - létesítsen. A munkaviszonya lehet határozott vagy határozatlanidejű.Arra is van lehetősége, hogy a munkaviszony fennállása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. február 26.

TGYÁS és GYED alapja

Kérdés: Mi lesz a terhességi-gyermekágyi segély és a GYED alapja annál a 2006. december 29-én szült kismamánál, aki 2005. január 1-jétől 2005. június 30-áig állt munkaviszonyban havi 30 000 forint munkabérrel, majd új munkaviszonyt létesített 2006. augusztus 1-jén, 2006 augusztustól novemberig havi 70 000 forint jövedelemmel rendelkezett, december havi szerződés szerinti munkabére 125 000 forint, ezenfelül a 2006. augusztus 1-jétől december 31-jéig terjedő időtartamra 120 000 forint jutalmat kapott?
Részlet a válaszából: […] A terhességi-gyermekágyi segély összegének kiszámításánálfőszabályként a táppénz összegének kiszámítására vonatkozó rendelkezéseket kellalkalmazni. Ha az nem alkalmazható, akkor kell a speciális szabályt figyelembevenni. Ehhez meg kell nézni, hogy mi az irányadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 27.

GYED folyósításának megszakítása

Kérdés: Újból megállapításra kerül-e a gyermekgondozási díj összege abban az esetben, ha egy 2004-ben szült dolgozó, akinek a gyermekgondozási díját a 2003. évben elért jövedelme alapján állapították meg, 2005-ben megszakítja a díj folyósítását, majd ismételten igényli? A dolgozó 2003. évben végig minimálbérrel volt bejelentve, 2004. januártól a munkabére havi 100 000 forintra változott.
Részlet a válaszából: […]

Röviden válaszolva: nem. A törvényi rendelkezés szerint, ha a gyermekgondozási díjat ugyanazon gyermek után és ugyanazon személy számára kellene megállapítani, a gyermekgondozási díj összege azonos az első ízben megállapított díj összegével.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. március 8.

Gyermekgondozási díj folyósításának megszakítása

Kérdés: A GYED-ben részesülő biztosított megszüntette az ellátás folyósítását és munkát vállalt. Lehet-e folyósítani a gyermek kétéves koráig a GYED-et, vagy az édesanya csak GYES-re válik jogosulttá, ha a gyermek betegsége miatt a munkáját nem tudja ellátni?
Részlet a válaszából: […] Természetesen, ha az anya ismét a GYED-et igényli, azt a gyermek kétéves koráig lehet folyósítani. Bár a levélíró nem közölte, hogy a gyermek betegsége hosszan tartó-e, ezért felhívom a figyelmét a gyermekápolási táppénz igénybevételének lehetőségére. A szülő az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. január 13.