Keresőtevékenységek GYES mellett

Kérdés: Keletkezik bármilyen járulékfizetési kötelezettsége annak a heti 40 órás munkaviszonyban álló kismamának, aki jelenleg GYED-ben részesül, de gyermeke hamarosan betölti a második életévét, ezért GYES-t fog kapni, azonban továbbra is fizetés nélküli szabadságon marad, és a cégének megbízási szerződés keretében fog dolgozni a biztosítási összeghatárt jelentősen meghaladó díjazás ellenében? Ezzel párhuzamosan a kismama egy betéti társaság kültagjaként személyesen is szeretne közreműködni díjazás nélkül. Milyen jogviszonykóddal kell bejelenteni a kültagként történő közreműködést ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kültagként folytatott személyes közreműködés révén az anyuka a betéti társaságban társas vállalkozónak minősül. Mégpedig főfoglalkozásúnak (ennek megfelelően 1451-es jogviszony kóddal kell őt bejelenteni), mivel a munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságon van,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete

Kérdés: Valóban alapíthatnak kedvező adózású szövetkezetet a GYED-en, illetve GYES-en lévő szülők? Milyen feltételekkel működhet egy ilyen szövetkezet?
Részlet a válaszából: […] 2021. július 1-jétől a Szöv-tv. kiegészítésével valóban lehetőség nyílt egy új, speciális szövetkezet alapítására. A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete olyan speciális szövetkezet, amelynek célja a nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

GYES lejárta előtt visszatérő munkavállaló

Kérdés: Köteles a munkáltató mindenféleképpen munkát biztosítani a munkavállalónak abban az esetben, ha a gyermek 3 éves koráig fizetés nélküli szabadságot igényelt, GYES-ben részesül, most viszont a gyermek 2. életévének betöltése után úgy döntött, hogy mégis visszamenne dolgozni? A munkavállaló vezető állásúnak minősül, napi munkaideje 8 óra volt, amit most 6 órásra szeretne módosítani. A munkáltató vezető állású munkavállalóként nem tudja 6 órában foglalkoztatni, mert ez a munkakör nem látható el részmunkaidőben, ezért javasolta a munkakör megváltoztatását. Az új munkakör betöltése egy másik munkavégzési helyen lenne, mint ahol a munkavállaló a szülés előtt dolgozott, mert az a részleg, amelynél a munkáját végezte, és ahová a cég vissza tudná venni, elköltözött, illetve részben meg is szűnt, a munkavállaló azonban ezt a megoldást nem akarja elfogadni, mert az új munkavégzési hely lényegesen távolabb van az otthonától, mint a korábbi. A munkáltató a munkavállaló korábbi munkakörére 3 éves határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazott egy másik munkavállalót.
Részlet a válaszából: […] A vezető állású munkavállalóra vonatkozóan – a munkáltatónál betöltött speciális helyzetére, fokozott felelősségére és bizalmi helyzetére tekintettel – az Mt. számos speciális szabályt tartalmaz, ezért különös jelentősége van annak, hogy a törvény definiálja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Ikergyermekek után GYES-ben részesülő édesanya kereső­tevékenysége

Kérdés: Ikergyermekek után GYES-ben részesülő édesanya keresőtevékenységére vonatkozik bármilyen kereseti korlát a gyermekek 3 éves korát követően?
Részlet a válaszából: […] Csak emlékeztetőül jegyezzük meg, hogy az ikergyermekek után a Cst. 20. §-ának (1) bekezdése értelmében a szülő a tankötelessé válás évének végéig jogosult GYES-re azzal, hogy e szabály alkalmazása során, ha gyerme­kek tankötelessé válásának éve nem egyezik meg, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

GYES-en lévő kismama munkavállalása

Kérdés: Vállalhat részmunkaidőben munkát egy GYES-en lévő kismama, aki a munkahelyén fizetés nélküli szabadságot igényelt és kapott a gyermek 3 éves koráig, és ezalatt egy másik munkáltatónál kíván elhelyezkedni? Be kell jelentenie a jelenlegi munkáltatójánál, hogy egy másik cégnél fog dolgozni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 128. §-ának szövegezése szerint a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 11.

Nyugdíjjárulék GYES melletti munkavégzés esetén

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha nem von nyugdíjjárulékot annak a munkavállalónak a jövedelméből, aki a GYES lejárta után visszament dolgozni, de időközben újra kapja a GYES-t is, mert a gyermeke beteg lett?
Részlet a válaszából: […] Nem helyes a foglalkoztató eljárása, ugyanis a munkaviszonyból származó járulékalapot képező jövedelem után akkor is köteles az érintett személy a 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot megfizetni, ha az a GYES melletti munkavégzésből származik. A Tbj-tv. 50. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 3.

GYES-ben részesülő személy keresőtevékenysége

Kérdés: Beleszámít a heti 20 óra otthon végezhető távmunka a törvény által megengedett heti 30 órás munkavégzési lehetőségbe annak a GYES-en lévő munkavállalónak az esetében, aki a távmunkán túl egyszerűsített foglalkoztatás keretében is szeretne munkát végezni? A munkaszerződésen kívül kell valahol jelölni, hogy a munkavállaló által végzett munka távmunkának minősül?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapját a Cst. 21. §-a (1) bekezdésének b) pontjába foglalt rendelkezés szolgáltatja, miszerint a gyermekgondozási segélyben részesülő személy keresőtevékenységet a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 15.

GYES lemondása

Kérdés: Le kell mondania a GYES-t a szabadság idejére annak a kismamának, aki az ellátás ideje alatt 2012. augusztus 1-jétől vissza kíván menni dolgozni napi 6 órában, és a munkába állás előtt kiveszi a felhalmozódott szabadságát 2012. július 6-tól július 31-ig? A munkavállaló a GYES igénybe­vétele előtt napi 8 órában dolgozott.
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a választ két törvény áttanulmányozása után adhatjuk meg. Ezek egyike természetesen a Cst., valamint az azt értelmező Cst. R, melyek a gyermekgondozási segély megállapításának és folyósításának részletes szabályait taglalják. A másik a frissen kiadott új Mt.,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

GYES-en lévő munkavállaló másodállása

Kérdés: Vállalhat másodállást egy jelenleg GYES-en lévő, napi 6 órás munkaviszonyban dolgozó személy úgy, hogy ez ne veszélyeztesse az ellátását? A munka egy amerikai cég újsághirdetésének szerkesztése lenne. Hogyan kell teljesíteni az adófizetési kötelezettséget ebben az esetben a másodállás után?
Részlet a válaszából: […] A választ a végén kezdjük. A gyermekgondozási segélyben részesülő személy keresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat, a gyermek egyéves kora után pedig heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 25.

Kft. GYES-en lévő tagjának munkaviszonya

Kérdés: Dolgozhat 20 órás munkaviszonyban boltvezetőként egy kft. által üzemeltetett ABC-ben az az 50 százalékos tulajdonos tag, aki jelenleg GYES-en van, vagy meg kell fizetnie a főfoglalkozású társas vállalkozások tagjaira előírt járulékokat? A céget a GYES ideje alatt alakították a férjével, aki az ügyvezetői tevékenységet is ellátja. A tag a szülés előtt munkaviszonyban állt egy cégnél, ahonnan a GYED lejárta után kilépett.
Részlet a válaszából: […]  A gyermekgondozási segélyben részesülő személykeresőtevékenységet a gyermek egyéves koráig nem folytathat, a gyermek egyéveskora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagyidőkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik [Cst. 21...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.
1
2
3
6