tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott GYES alatti szülés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Harmadik gyermek szülése GYES alatt

Kérdés: Jogosult lesz csecsemőgondozási díjra az a munkavállaló, aki jelenleg GYES-en van 5 éves ikreivel, és a harmadik gyermeke születésének időpontja 2019. november 22-e? A munkavállaló nyolc éve áll a munkáltató alkalmazásában, de a GYES alatt nem ment vissza dolgozni. Amennyiben a munkavállaló jogosult a CSED-re, mi lesz az alapja, illetve jogosult lesz a munkavállaló egy-idejűleg a két ellátásra?
Részlet a válaszból: […]díjra. Az együtt folyósítandó ellátásokról az Eb-tv. 39. §-a rendelkezik. Ennek értelmében az anya egyidejűleg jogosult a nagyobbik gyermekek után GYES-re, és az utólag született gyermek jogán CSED-re is. A két ellátás folyósítása nem zárja ki egymást. Mivel a GYES az ikrek tankötelessé válása évének végéig jár, nem kizárt, hogy ez idő alatt a harmadik gyermek jogán már a gyermekgondozási díj folyósítását kéri az anya. Ez esetben is mindkét ellátás megilleti.A CSED összegének kiszámítására az Eb-tv. 42. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. A hivatkozott jogszabály szerint az anyának járó CSED összegének megállapítására az előnyszabály vonatkozik. Ennek lényege, hogy mivel a harmadik gyermeke a GYES folyósításának időtartama alatt születik, ha az újabb gyermek születését megelőzően az utolsóként született gyermek (az ikrek) jogán megállapított CSED naptári napi alapja magasabb összegű, mint az újonnan született gyermek jogán számított CSED összege, a magasabb naptári napi alap alapján kell az ellátást folyósítani.Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6237

2. találat: Ellátások két gyermek után

Kérdés: Igényelheti a hamarosan születő második gyermek után a GYES-t az az édesanya, akinek az első gyermeke beteg, és még nem töltötte be a harmadik életévét?
Részlet a válaszból: […]tényező nem játszik szerepet. Fontos kihangsúlyozni azt, hogy míg a családi pótlék esetében az ellátás összege, addig a GYES esetében annak időtartama növekszik abban az esetben, ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos. Ilyenkor a gyermek 10. életévének betöltéséig lehet - egyéb feltételek esetében - az ellátást folyósítani. Alapesetben a gyermekgondozást segítő ellátást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Fontos kihangsúlyozni, hogy a Cst. általánosságban csak egy gyermek részére engedélyezi a GYES folyósítását, a több gyermek után igénybe vehető ellátás kivétel szabálynak tekinthető. Tehát ha a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára (GYES, GYET), akkor a támogatást csak egy jogcímen, és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani. Az említett szabályozás több okot is felsorol, melyek alapján a megállapítás és a folyósítás nem lehetséges. Például nem jár GYES, amennyiben valaki a Szoc. tv.-ben leírt és megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül, ide nem értve a gyermekgondozási támogatást, valamint a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett keresőtevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, a kiemelt ápolási díjnak vagy az emelt összegű ápolási díjnak az összegét. A?jogszabály szintén kivételként tekint a GYES-re való jogosultság esetében a társadalombiztosítási nyugellátásra, az átmeneti bányászjáradékra, a nem ugyanazon gyermek után folyósított csecsemőgondozási díjra, valamint a gyermekgondozási díjra, továbbá a rehabilitációs járadékra, rokkantsági járadékra, a megváltozott munkaképességű személyek ellátására, a bányászok egészségkárosodási járadékára. Nem jár továbbá a GYES annak a részére, aki olyan gyermek után igényli a támogatást, akit ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el. Annak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5583

3. találat: GYES-en lévő kismama szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re az a kismama, aki jelenleg GYES-en van a második gyermekével 2016. április 26-ig, és a harmadik gyermekét 2016. február végére várja? Az édesanya egyetemi oktatóként 2015. december 31-ig megbízási jogviszonyban állt.
Részlet a válaszból: […]negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.Ezekre tekintettel, ha a kismama gyermeke a biztosításának megszűnését követő 42 napon túl - február végén - fog megszületni, csecsemőgondozási díjra nem lesz jogosult. Amennyiben a kismama biztosításának megszűnését követő 42 napon belül születik meg a baba, jogosult lehet CSED-re, ha van a szülést megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött ideje.A biztosításban töltött időkről sajnos nincs információnk. Szeretnénk megjegyezni, hogy a GYES folyósításának időtartama - ha nincs mögötte biztosítási jogviszony - önmagában nem számít bele a jogosultsághoz szükséges 365 napi időtartamba.A rendelkezésünkre álló információk alapján nézzük meg, hogy mi lenne a CSED alapja, ha az anya jogosult lenne az ellátásra.Az Eb-tv. 39/A. §-ának (3) bekezdése szerint a biztosítás megszűnését követően járó pénzbeli ellátások összegének megállapítására a biztosítottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.Elsődleges szabály, hogy a CSED naptári[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4975
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Ellátások második gyermek születése esetén

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az édesanya a második gyermeke születésekor az alábbi esetben? Az igénylő első gyermeke 2013. június 8-án született. A szülés után TGYÁS-t kapott, majd a gyermek kétéves koráig GYED-et folyósított számára a kifizetőhely, de időközben 2014. június 30-án megszűnt a több mint tíz éve fennálló munkaviszonya. A GYES-t nem igényelte meg a GYED lejártát követően, mert azt hitte, hogy az ellátást továbbra is folyamatosan kapni fogja. 2015. október 5-től napi 4 órás munkaviszonyt létesített egy betéti társaságnál, ahol felhívták a figyelmét, hogy meg kell igényelnie a GYES-t, amit meg is tett, de visszamenőleg csak két hónapra folyósították az ellátást. Az édesanya második gyermekét 2015. november 19-re várja.
Részlet a válaszból: […]CSED-jogosultsághoz szükséges előzetes 365 nap biztosítási időbe be kell számítani - többek között - a biztosítás megszűnését követő gyermekgondozási díj folyósításának az idejét.Az anya tehát rendelkezik a CSED jogosultsági feltételeivel, mivel a biztosítás tartama alatt fog szülni, és a szülést megelőző két éven belül van 365 nap biztosításban töltött ideje.A csecsemőgondozási díj alapja a minimálbér kétszeresének harmincadrésze, amennyiben a tényleges jövedelme ezt az összeget eléri. Ha a tényleges jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, akkor az ellátás napi alapja a tényleges (szerződés szerinti) jövedelme.A gyermekgondozási díj jogosultsági feltétele is a szülést megelőző két éven belüli 365 napi biztosítási idő megléte. A jogosultsághoz szükséges 365 nap biztosítási időbe viszont nem számítható be a passzív jogon, azaz a biztosítás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4897

5. találat: TGYÁS folyósítása GYES ideje alatti szülés esetén

Kérdés: Mikortól jár a terhességi-gyermekágyi segély abban az esetben, ha az igénylő GYES folyósítása alatt szül? Kinek és hova kell benyújtani a GYES-t megszüntető kérelmet, illetve a választott terhességi-gyermekágyi segély kérelmet? Hány napig jár a TGYÁS, és a kifizetőhely mikortól folyósíthatja, ha a GYES megszűnésének dátuma nem a szülést megelőző nap?
Részlet a válaszból: […]folyósítani. A választott terhességi-gyermekágyi segély folyósításához szükséges a GYES folyósításának beszüntetéséről szóló MÁK-igazolás. A választott ellátás iránti igényt - mivel terhességi-gyermekágyi segélyről van szó - a biztosítottnak kell bejelentenie (írásban) a munkáltatójánál, de egyidejűleg a GYES megszüntetésére vonatkozó kérelmét a MÁK-hoz kell benyújtania. A terhességi-gyermekágyi segély a szülési szabadság időtartamára járó ellátás. A szülési szabadság huszonnégy hét (168 naptári nap). A szülési szabadság igénybe vehető a szülés várható idejét megelőző 28. naptól. Ha a szülő nő nem veszi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2253