Apa GYED-e

Kérdés: Van valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a GYED-et a gyermek kétéves koráig a közalkalmazottként dolgozó, magasabb keresettel rendelkező apa igényli úgy, hogy az ellátás folyósítása alatt folyamatosan munkát végez? A gyermek édesanyja egyéni vállalkozó, aki szünetelteti a vállalkozását?
Részlet a válaszából: […] A leírt konstrukció mindenben megfelel az érvényes jogszabályoknak, az alkalmazásának nincs akadálya.Az Eb-tv. 42/A. §-a értelmében gyermekgondozási díjra - többek között - a biztosított szülő jogosult, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Apa GYED-e

Kérdés: Mikortól lehet jogosult GYED-re az édesapa abban az esetben, ha az anya a 2020. október 20-án született gyermekére tekintettel 2021. janu-ár 1-jétől GYES-t igényelt, mert a gyermek születésétől 2020. december 31-ig folyósított CSED összege a részmunkaidős munkaviszonyára tekintettel kapott bére alapján nagyon alacsony volt? Az apa valamennyi jogosultsági feltétellel rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...- nem vette a szülési szabadság teljes időtartamára igénybe a CSED-et, mert 2021. január 1-jétől a GYES folyósítását kérte.Az apa GYED-jogosultságának elbírálásánál figyelemmel kell lenni az Eb-tv. 39. §-ában foglaltakra, mely szerint, ha a szülők a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

GYED-jogosultság külföldi biztosítási előzmény esetén

Kérdés: Jogosult lesz GYED-re az a kismama, aki 2018. szeptember 1-jétől 2020. szeptember 20-ig Nagy-Britanniában volt biztosított, majd 2020. október 1-jétől 2021. március 7-ig nem rendelkezett biztosítási jogviszonnyal, és 2021. már-cius 8-tól kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén? Munka mellett folyósítható számára az ellátás?
Részlet a válaszából: […] Sajnos két nagyon fontos adat nem derült ki a kérdésből. Elsősorban az, hogy az anya mikor nyújtotta be a GYED-igényét, és mikor született a gyermeke, aki után a GYED-et igényelte. Ugyanis a folyósításhoz először a jogosultságot kell elbírálni.Nem elhanyagolható kérdés, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

GYED továbbfolyósítása

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely abban az esetben, ha megszüntette annak a munkavállalójának a GYED-jogosultságát, akinek a gyermeke az ellátások hosszabbításáról szóló 128/2021. Korm. rendelet keltének napján, azaz 2021. március 13-án töltötte be a második életévét? A dolgozó nem ért egyet a kifizetőhely döntésével, szerinte továbbra is jogosult lenne az ellátásra.
Részlet a válaszából: […] A 128/2021. Korm. rendelet értelmében a gyermekgondozási díjra fennálló jogosultságot 2021. április 7-ig továbbra is fennállónak kell tekinteni.E meghosszabbítást azoknak a GYED-ben részesülőknek az esetében lehet alkalmazni, akiknek a jogosultsága a rendelet hatálybalépésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldről hazatért munkavállaló szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki 2020. július 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, első gyermeke születését 2020. november közepére várja, és 2020. október 2-től "9"-es kóddal keresőképtelen, ezért jelenleg táppénzben részesül? A munkavállaló 2018. február 1-jétől 2020. április 30-ig Német-országban dolgozott, a biztosítási idő igazolására benyújtotta a kifizetőhelyhez az S041 jelű nyomtatványt.
Részlet a válaszából: […] ...jelen esetben nem is lehetne beszámítani, mivel a két biztosítási idő között a megszakítás több mint 30 nap.Más a helyzet a CSED- és a GYED-jogosultsághoz szükséges - a gyermek születését megelőző két éven belül 365 nap - biztosításban töltött idő számításánál....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

GYED-jogosultság I.

Kérdés: Meddig jogosult GYED-re az édesanya a 2018. június 19-én született gyermeke után? Kapott olyan tájékoztatást, hogy 2020. június 19-ig, de volt olyan vélemény is, hogy 2020. június 30-ig.
Részlet a válaszából: […] Az 59/2020. Korm. rendelet értelmében a gyermekgondozási díjra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik. Ez azt jelenti, hogy azon gyermekek jogán megállapított és folyósított gyermekgondozási díjat, akik 2020. március 11-én vagy azt követően töltik be a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.
Kapcsolódó címke:

GYED-jogosultság II.

Kérdés: Le kell állítani a GYED-ellátás folyósítását a szabadság lejárta után annak a munkavállalónak az esetében, aki jelezte a munkáltatójának, hogy 2020. augusztus 1-jétől bölcsődébe fogja járatni a gyermekét, de nem áll munkába, hanem a felgyülemlett szabadsága kivétele után szeretne elmenni fizetés nélküli szabadságra?
Részlet a válaszából: […] ...akar folytatni), a fenti jogszabályra hivatkozással nem jár részére a GYED, tehát a folyósítást be kell szüntetni.Magyarázzuk a dolgozó GYED-jogosultságát másik oldalról. Munkajogi szempontból a gyermek gondozása céljából a munkavállaló fizetés nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.
Kapcsolódó címke:

Szlovák állampolgárságú munkavállaló GYED-jogosultsága

Kérdés: Jogosult lesz GYED-re egy Magyarországon munkaviszony keretében dolgozó szlovák állampolgárságú munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Az uniós koordinációs társadalombiztosítási rendeletek alapelvei: az egy állam tb-jogszabályai alkalmazásának elve, az egyenlő bánásmód elve, az ellátások exportálhatóságának elve, a biztosítási időszakok összeszámításának elve. A koordinációs rendelet minden uniós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Gyermekgondozási díjra jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz GYED-re az apa a 2018. április 17-én született gyermekre tekintettel abban az esetben, ha az ellátásban jelenleg részesülő édesanyát a munkáltatója - szakmai előmenetele érdekében - 2018. augusztus 1-jétől három hónapra Franciaországba küldi ideiglenes munka-végzésre, ahová a babát nem tudja magával vinni?
Részlet a válaszából: […] Első lépésként azt kell megtudni, hogy az anya meddig jogosult csecsemőgondozási díjra. A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, mely 168 nap. Nem törvényszerű, hogy a gyermek születését követő 168. napig jár, mert a szülést megelőző 28....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Igénybe veheti a GYED-et az édesanya munkába állásának időpontjától az apa abban az esetben, ha a 2017. február 10-én született gyermek után az anya 2017. július 27-ig CSED-ben részesült, 2017. július 28-tól GYED-en van, amelynek ideje alatt 2017. december hónapban visszamegy dolgozni? 2018. januártól az apa munkaköre és ezzel együtt a munkaviszonya is meg fog szűnni. Visszaveheti majd az ellátást újra az édesanya akkor, ha a férjének sikerül új munkahelyet találnia?
Részlet a válaszából: […] A gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj, illetve az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.A gyermekgondozási díjra az a biztosított szülő jogosult, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 7.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
4