tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

33 találat a megadott GYED-jogosultság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Apa GYED-e

Kérdés: Van valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a GYED-et a gyermek kétéves koráig a közalkalmazottként dolgozó, magasabb keresettel rendelkező apa igényli úgy, hogy az ellátás folyósítása alatt folyamatosan munkát végez? A gyermek édesanyja egyéni vállalkozó, aki szünetelteti a vállalkozását?
Részlet a válaszból: […]köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot,- a rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.Az Eb-tv. nem tiltja, illetve nem is korlátozza a GYED melletti munkavégzést, ami azt jelenti, hogy az apa az ellátás igénybevétele alatt korlátlanul dolgozhat, keresőtevékenységével az ellátást nem veszélyezteti.Az édesanya szünetelő egyéni vállalkozásában nem kötelezett járulékfizetésre, viszont munkát sem végezhet. Természetesen otthon maradhat a gyermekkel, viszont ebben az esetben - mivel nem biztosított és ellátást sem kap - egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére válik kötelezetté. Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 2021. január 1-jétől 8000 forint, napi összege 270 forint. Főszabály szerint a NAV automatikusan írja elő az egészségügyi szolgáltatási járulékot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatszolgáltatása alapján, és erről tájékoztatást küld a járulékfizetésre kötelezettnek. Abban az esetben tehát, ha az anya ezt az értesítést megkapja, nem kell bejelentenie a NAV-hoz. Ha a NAV a járulékfizetést[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6844

2. találat: Apa GYED-e

Kérdés: Mikortól lehet jogosult GYED-re az édesapa abban az esetben, ha az anya a 2020. október 20-án született gyermekére tekintettel 2021. janu-ár 1-jétől GYES-t igényelt, mert a gyermek születésétől 2020. december 31-ig folyósított CSED összege a részmunkaidős munkaviszonyára tekintettel kapott bére alapján nagyon alacsony volt? Az apa valamennyi jogosultsági feltétellel rendelkezik.
Részlet a válaszból: […]szerint, ha a szülők a közös háztartásukban élő gyermekük jogán egyidejűleg jogosultak lennének gyermekgondozási díjra, valamint gyermekgondozási támogatásra, választásuk szerint az ellátást csak az egyik szülő veheti igénybe. A Cst. 5. §-a értelmében gyermekgondozási támogatásnak a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás minősül.Ez azt jelenti, hogy ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg az anya nem részesülhet gyermekgondozási segélyben és az apa gyermekgondozási díjban.Az apa részére gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díjnak megfelelő időtartam lejártát követő naptól, a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Jelen esetben a 169. naptól, azaz 2021. április 6-ától, de e naptól az anyának a GYES folyósításáról le kell mondania.Tájékoztatjuk, hogy a GYED folyósítása mellett a keresőtevékenység[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6831

3. találat: GYED továbbfolyósítása

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely abban az esetben, ha megszüntette annak a munkavállalójának a GYED-jogosultságát, akinek a gyermeke az ellátások hosszabbításáról szóló 128/2021. Korm. rendelet keltének napján, azaz 2021. március 13-án töltötte be a második életévét? A dolgozó nem ért egyet a kifizetőhely döntésével, szerinte továbbra is jogosult lenne az ellátásra.
Részlet a válaszból: […]napján vagy azt követően szűnt/szűnik meg.A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2021. március 14-én lépett hatályba.Tehát, ha a gyermek 2021. március 14-én töltötte volna be a második életévét, a meghosszabbítás vonatkozna az utána GYED-ben részesülőre. Mivel a gyermek 2021. március 13-án már betöltötte a második életévét, helyesen járt el a kifizetőhely, hogy a GYED folyósítását nem hosszabbították meg, hanem azt megszüntették.Ha van olyan GYED-ben részesülőjük, akinek a gyermeke 2021. március 14-én vagy azt követően tölti be a második életévét,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6778
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: GYED-jogosultság külföldi biztosítási előzmény esetén

Kérdés: Jogosult lesz GYED-re az a kismama, aki 2018. szeptember 1-jétől 2020. szeptember 20-ig Nagy-Britanniában volt biztosított, majd 2020. október 1-jétől 2021. március 7-ig nem rendelkezett biztosítási jogviszonnyal, és 2021. már-cius 8-tól kezdett dolgozni jelenlegi munkahelyén? Munka mellett folyósítható számára az ellátás?
Részlet a válaszból: […]rendeletére, hanem az uniós jogszabályokra is figyelemmel kell lenni.Az uniós szabályok nem adhatnak és nem tarthatnak fenn ugyanazon kötelező biztosítási idő tekintetében több, azonos jellegű ellátáshoz való jogosultságot. A rendeletek alkalmazása szempontjából a GYED a családi ellátások közé tartozik.Ezért tudni kell, hogy családi ellátásban részesültek, illetve részesülnek-e külföldön. Abban az esetben például, ha a gyermek 2019 decemberében született, s utána az apa, aki nem költözött haza, családi ellátásban részesül, az anya nem részesülhet teljes összegű családi ellátásban. Ez az ellátások halmozódásának elkerülése. Jelen esetben tehát mindenképpen szükséges az anya nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kint családi ellátásban részesülnek-e vagy sem.Amennyiben családi ellátásban nem részesülnek, a jogosultságot az Eb-tv. 42/A. §-ában foglaltak alapján el kell bírálni. Gyermekgondozási díjra a biztosított szülő akkor jogosult, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli. A jogosultságot nem az igény benyújtásához kell vizsgálni, hanem a gyermek születési dátumához.Ha a gyermek 2020. október 1. és 2021. már-cius[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6776

5. találat: Külföldről hazatért munkavállaló szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki 2020. július 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, első gyermeke születését 2020. november közepére várja, és 2020. október 2-től "9"-es kóddal keresőképtelen, ezért jelenleg táppénzben részesül? A munkavállaló 2018. február 1-jétől 2020. április 30-ig Német-országban dolgozott, a biztosítási idő igazolására benyújtotta a kifizetőhelyhez az S041 jelű nyomtatványt.
Részlet a válaszból: […]jogszabályok alapján szerzett biztosítási időhöz. A táppénzre való jogosultsághoz nem szükséges a Németországban töltött biztosítási idő, amit egyébként jelen esetben nem is lehetne beszámítani, mivel a két biztosítási idő között a megszakítás több mint 30 nap.Más a helyzet a CSED- és a GYED-jogosultsághoz szükséges - a gyermek születését megelőző két éven belül 365 nap - biztosításban töltött idő számításánál. A 365 napi biztosításban töltött időnek nem kell folyamatosnak lenni, ezért a Németországban szerzett biztosítási időből a jogosultsághoz szükséges napokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6639

6. találat: GYED-jogosultság II.

Kérdés: Le kell állítani a GYED-ellátás folyósítását a szabadság lejárta után annak a munkavállalónak az esetében, aki jelezte a munkáltatójának, hogy 2020. augusztus 1-jétől bölcsődébe fogja járatni a gyermekét, de nem áll munkába, hanem a felgyülemlett szabadsága kivétele után szeretne elmenni fizetés nélküli szabadságra?
Részlet a válaszból: […]jogszabályra hivatkozással nem jár részére a GYED, tehát a folyósítást be kell szüntetni.Magyarázzuk a dolgozó GYED-jogosultságát másik oldalról. Munkajogi szempontból a gyermek gondozása céljából a munkavállaló fizetés nélküli szabadságra jogosult. E fizetés nélküli szabadság időtartamára GYED folyósítása történik, a dolgozó biztosítása nem szünetel. Ahhoz, hogy a dolgozó a felgyűlt szabadságait igénybe vehesse, a fizetés nélküli szabadságát meg kell szüntetnie. A fizetés nélküli szabadság megszűnésével a GYED-jogosultsága is megszűnik.A kérdésből nem derült ki, hogy a dolgozó a fizetett szabadság lejártát követően milyen jogcímen kíván fizetés nélküli szabadságot igénybe venni. Ha ismételten a GYED igénybevétele céljából kérné, nem jár részére az ellátás, mivel a gyermeket bölcsődében helyezte el. Sőt a fizetés nélküli szabadság időtartamára a biztosítása is szünetelni fog. A szüneteltetés időtartamára egészségügyi szolgáltatási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6515
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: GYED-jogosultság I.

Kérdés: Meddig jogosult GYED-re az édesanya a 2018. június 19-én született gyermeke után? Kapott olyan tájékoztatást, hogy 2020. június 19-ig, de volt olyan vélemény is, hogy 2020. június 30-ig.
Részlet a válaszból: […]harmadik életévüket), a veszélyhelyzet megszűnéséig a GYED-et tovább kell folyósítani.A veszélyhelyzet megszűnésének az időpontja 2020. június 18. A 2020. évi LVIII. tv. 71. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt gyermekgondozási díjra való jogosultság 2020. június 30-áig meghosszabbodik. Ez azt jelenti, hogy a 2020. március 11. és 2020. június 17. közötti időszakban a második (ikergyermekek esetén a harmadik) életévüket betöltött gyermekek jogán járó gyermekgondozási díjat 2020. június 30-áig lehet folyósítani. Amennyiben a gyermekgondozási díjra való jogosultság 2020. június 30. előtt,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6514
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Szlovák állampolgárságú munkavállaló GYED-jogosultsága

Kérdés: Jogosult lesz GYED-re egy Magyarországon munkaviszony keretében dolgozó szlovák állampolgárságú munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]munkavállalóként egy tagállamban tevékenységet folytató személyek a munkavégzés helye szerinti állam társadalombiztosítási jogszabályainak hatálya alá tartoznak. Amennyiben tehát a szlovák állampolgárságú munkavállaló Magyarországon munkaviszonya alapján biztosított, akkor a magyar társadalombiztosítási szabályok vonatkoznak rá. A Tbj-tv. 5. §-a alapján a munkaviszonyban álló személyek - kivéve a nyugdíjas munkavállalókat - minden esetben biztosítottak, így az érintett dolgozót egészségbiztosítási ellátásként valamennyi egészségügyi szolgáltatás megilleti, és természetesen a pénzbeli ellátásokra (CSED, GYED, táppénz) is[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6163

9. találat: Gyermekgondozási díjra jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz GYED-re az apa a 2018. április 17-én született gyermekre tekintettel abban az esetben, ha az ellátásban jelenleg részesülő édesanyát a munkáltatója - szakmai előmenetele érdekében - 2018. augusztus 1-jétől három hónapra Franciaországba küldi ideiglenes munka-végzésre, ahová a babát nem tudja magával vinni?
Részlet a válaszból: […]vette igénybe. Nem jár ugyanis a csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak arra az időtartamára, melyre az anya teljes keresetét megkapja. A három hónapos kiküldetés időtartamára teljes keresetét megkapja az anya, tehát nem biztos, hogy 168 napig folyósítható részére a CSED.A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig járó ellátás (Eb-tv. 42/B. §). Ez azt jelenti, hogy a GYED az anya csecsemőgondozási díj jogosultságának lejártát megelőzően még abban az esetben sem jár az apának, ha az egyéb jogosultsági feltételekkel rendelkezik. Ha például az anya a szülés napjától igényelte a CSED-et, az 2018. október 1-jéig járna részére, de augusztus 1-jétől teljes keresetét megkapja, tehát augusztus 1-jétől október[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5845

10. találat: Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Igénybe veheti a GYED-et az édesanya munkába állásának időpontjától az apa abban az esetben, ha a 2017. február 10-én született gyermek után az anya 2017. július 27-ig CSED-ben részesült, 2017. július 28-tól GYED-en van, amelynek ideje alatt 2017. december hónapban visszamegy dolgozni? 2018. januártól az apa munkaköre és ezzel együtt a munkaviszonya is meg fog szűnni. Visszaveheti majd az ellátást újra az édesanya akkor, ha a férjének sikerül új munkahelyet találnia?
Részlet a válaszból: […]gyermekgondozási díjra az a biztosított szülő jogosult, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Ebből következik, hogy nemcsak az anya, hanem az apa is igénybe veheti a GYED-et, ha rendelkezik a jogosultsági feltételekkel.Ha a gyermeke még nem töltötte be a második életévét, nincs annak akadálya, hogy
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5580
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 33 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést