Külföldi biztosítási idő

Kérdés: Biztosításban töltött időnek minősül a magánbiztosítónál töltött időszak annak a munkavállalónak az esetében, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül Hollandiában állt biztosítási jogviszonyban, amiről nem tudott igazolást benyújtani, de a munkáltató beszerezte az S041-es igazolást, amin leközölték a kötelező biztosítási státuszt, és a magánbiztosítónál töltött időszakot is? Az időszakok között nincs átfedés, a kötelező biztosítási státusz 2020. január 27-től 2020. szeptember 5-ig, a magánbiztosítónál töltött időszak 2020. november 2-től 2021. január 7-ig állt fenn. Figyelembe vehető a magánbiztosítás időszaka a munkavállaló által igényelt GYED-re való jogosultság elbírálása során?
Részlet a válaszából: […] ...idő-e, s ezt az igénylő sem tudta egyértelműen igazolni, ezért javasolom az EGT-s Kormányhivatal útján az adatok pontosítását, mely a GYED-jogosultsághoz szükséges biztosításban töltött idő beszámíthatóságához kell.(Kéziratzárás: 2023. 01....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

CSED-, GYED-jogosultság

Kérdés: Részmunkaidős és nem folyamatos munkaviszonya ellenére is jogosulttá válhat CSED-re és GYED-re egy kismama, aki tavaly fejezte be egyetemi tanulmányait, 2021. július közepétől december 31-ig heti 10 órás munkaviszonyban állt, 2022. szeptember 1-jétől ismét főállású munkaviszonya van, és december elején szül?
Részlet a válaszából: […] Főszabály [Eb-tv. 40. § (1) bekezdés a) pontja] szerint CSED-re az az édesanya jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Vendégtanár GYED-e

Kérdés: Adókötelesnek minősül egy nemzetközi együttműködés keretében vendégtanárként köz-alkalmazotti jogviszonyban álló személy gyermek-gondozási díja, vagy a személyijövedelemadó- fizetési kötelezettség alóli mentessége kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira is?
Részlet a válaszából: […] Közalkalmazotti jogviszonyt alapesetben büntetlen előéletű magyar állampolgársággal rendelkező személy létesíthet, azonban a Kjt. lehetőséget biztosít a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személlyel is közalkalmazotti státusz létesítésére.Egyes kormányok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Egyszemélyes kft. tulajdonosának közterhei

Kérdés: Létezik olyan megoldás, amely alapján mentesülhet a járulékfizetési kötelezettség alól egy egyszemélyes kft. tulajdonos-ügyvezetője, aki jelenleg GYED-ben részesül, így nem kell közterheket fizetnie, a GYED-jogosultság azonban 2022. május 15-től megszűnik? A munkavállalónak nincs egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, a cég viszont nem működik, semmilyen bevétele nincs.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben jól értelmezzük a kérdést, a kft. ügyvezetője ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket, ami alapján társas vállalkozónak minősül. Jövedelemben tehát nem részesül, és mivel a GYED tartama alatt mentesül a minimálisadó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Megoldást jelenthet egy 2020-tól kisadózó egyéni vállalkozó számára, ha a magasabb ellátás érdekében a szülés várható időpontját 2-3 hónappal megelőzően munkaviszonyt létesítene? Milyen összegű munkabérrel érdemes bejelenteni, hogy maximális ellátást kapjon?
Részlet a válaszából: […] ...mindenképpen célszerű "lépni", és (legalább 36 órás foglalkoztatással járó!) munkaviszonyt létesíteni.Mind a CSED-, mind pedig a GYED-jogosultság alapfeltétele, hogy a kismama a szülés időpontjában biztosított legyen, illetve az ezt megelőző két évben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

CSED- és GYED-jogosultsághoz hiányzó biztosítási idő

Kérdés: Valóban megvásárolhatja a CSED- és a GYED-jogosultsághoz szükséges 365 nap biztosítási idejéből hiányzó 32 napot egy várandós kismama, aki 2022. március 10-re várja első gyermeke születését? Hogyan és hol kell eljárni ennek érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...Eb-tv. 40. §-ának (1) bekezdése, illetve 42/A. §-ának (1) bekezdése értelmében a CSED-, illetve GYED-jogosultsághoz a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosításban töltött idő szükséges.E 365 napba a tényleges biztosítási időn kívül az Eb-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Apa GYED-jogosultsága

Kérdés: Jogosult lehet GYED-re az édesapa a 2021. június hóban született gyermeke után, aki egyelőre nem került a saját háztartásába, születése óta kórházban van, és előreláthatólag néhány hónapig még ott is marad? A gyermek után jelenleg az édesanya GYES-t kap, mert nem rendelkezik munkahellyel, de az apa GYED-jogosultsága esetén természetesen lemondana az ellátásról.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 42/B. §-ának (1) bekezdésében foglaltak értelmében a gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár, amennyiben az igénylő rendelkezik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Munkaviszony megszűnése CSED, GYED alatt

Kérdés: Mi történik akkor, ha CSED vagy GYED alatt megszűnik a munkavállaló munkaviszonya? Ha a CSED alatt szűnik meg, akkor jár neki a GYED? Vagy ha a GYED igénylésekor még van munkaviszonya, és a GYED folyósítása alatt megszűnik a munkaviszony, akkor ez jár bármilyen változással? Ezekben az esetekben hogyan alakul az ellátások összege?
Részlet a válaszából: […] ...és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli.A GYED-jogosultság csak abban az esetben állapítható meg passzív jogon, ha a CSED-re való jogosultság a biztosítási jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Apa GYED-e

Kérdés: Van valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a GYED-et a gyermek kétéves koráig a közalkalmazottként dolgozó, magasabb keresettel rendelkező apa igényli úgy, hogy az ellátás folyósítása alatt folyamatosan munkát végez? A gyermek édesanyja egyéni vállalkozó, aki szünetelteti a vállalkozását?
Részlet a válaszából: […] A leírt konstrukció mindenben megfelel az érvényes jogszabályoknak, az alkalmazásának nincs akadálya.Az Eb-tv. 42/A. §-a értelmében gyermekgondozási díjra - többek között - a biztosított szülő jogosult, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

CSED-ben részesülő személy külföldi tartózkodása

Kérdés: Fennmaradhat a CSED folyósítása a szociális biztonsági egyezmény szabályai alapján abban az esetben, ha az ellátásban részesülő édesanya gyermekével az Amerikai Egyesült Államokba költözik, ahol a férje várhatóan 3 éves határozott időtartamra munkát vállalt? Az anya Magyarországon rendelkezik egy 36 órás munkaviszonnyal és emellett szja-adózó egyéni vállalkozó. Fennmarad a CSED-, GYED-folyósítás alatt Magyarországon a biztosítási jogviszony? A GYED-folyósítás lejártát követően hogyan alakul a biztosítási jogviszony Magyarországon, amennyiben a GYES-folyósítás felfüggesztésre kerül a külföldi tartózkodás miatt? Amennyiben a feleség a GYED-folyósítás alatt, illetve a folyósítás lejártát követően a magyar székhelyű egyéni vállalkozásban dolgozik az Egyesült Államokban, hol jön létre a biztosítási jogviszony? Amennyiben a férj Magyarországon is köt munkaszerződést online távmunkára, és továbbra is fennáll az amerikai munkaviszonya, a magyar munkaszerződés alapján hogyan alakul a biztosítási jogviszonya? Lehet ebben az esetben kettős biztosítási jogviszony?
A CSED-, illetve GYED-jogosultság vizsgálatánál figyelembevételre kerülhet az Egyesült Államokban biztosításban töltött idő? Magyarországi biztosítási jogviszony esetén hogyan lehet a keresőképtelenséget igazolni a táppénzjogosultsághoz abban az esetben, ha a keresőképtelenség az Egyesült Államokban jött létre?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az igénylő jogosult a csecsemőgondozási díjra, illetve a gyermekgondozási díjra, akkor az ellátás folyósítását nem befolyásolja, ha a gyermekével együtt külföldön tartózkodik.A jogosultság a magyar társadalombiztosítási szabályok alapján áll fenn, a 2015. évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.
1
2
3
8