GYED-ben részesülő apa munkavégzése

Kérdés: Végezheti a munkáját a továbbiakban is az általános feltételekkel egy 8 órás napi munkaidőben, 3 műszakos munkarendben dolgozó férfi munkavállaló abban az esetben, ha GYED-et igényel? Helyesen gondolja a foglalkoztató, hogy az Mt. 113. §-ában megfogalmazott különös rendelkezések nem vonatkoznak erre az esetre, ha az apa nem egyedül neveli a gyermekét?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 113. §-ának (1) bekezdése értelmében a munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályokat a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmaznia) a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig,b) a gyermekét egyedül nevelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.

GYED-ben részesülő munkavállaló szabadságmegváltása

Kérdés: Munkavégzés és munkaszerződés módosítása hiányában melyik évre vonatkozó minimálbér alapján kell megállapítani egy munkáltatói jogutódlás során átvett, gyermekgondozási díjban részesülő munkavállaló szabadságmegváltását? A jogviszony létesítése időpontjában, vagy a kilépés időpontjában hatályos minimálbért kell figyelembe venni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló munkáltatója jogutódlás következtében változott. A jogutódlás esetén a munkáltató személyében bekövetkezett változáson alapuló, az átvétel időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek, a gazdasági egység jogügyletei az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 13.

GYED-en lévő édesanya egyszerűsített foglalkoztatása

Kérdés: Milyen feltételekkel alkalmazható egyszerűsített foglalkoztatás keretében egy GYED-en lévő édesanya? Mi a minimálisan, illetve a maximálisan adható bér összege? Van az érintettnek bejelentési kötelezettsége a NEAK felé, illetve jogosult lesz továbbra is az ellátásra, vagy megszüntetik a folyósítást?
Részlet a válaszából: […] A GYED mellett 2016-tól korlátlanul - mindennemű díjazásra, illetve munkaidőre vonatkozó kötöttség nélkül?- lehet keresőtevékenységet folytatni. Ez alól kivételt egyedül a nem biztosítási jogviszony által megalapozott "diplomás" GYED képez annyiban, hogy az ebben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

GYED-en lévő munkavállaló átvétele jogutódlással

Kérdés: Mi a helyes eljárás abban az esetben, ha egy GYED-en lévő kismamát egy másik cég jogutódlással át szeretne venni, és jelenlegi munkahelye nem társadalombiztosítási kifizetőhely, az átvevő cég azonban igen? A munkavállaló a GYED mellett nem végez munkát.
Részlet a válaszából: […] A munkáltató személyében bekövetkezett változásra (munkáltatói jogutódlás) vonatkozó szabályok az Mt. hatáskörébe tartoznak. Lényeges, hogy a változás a munkaviszonyt nem érinti, azaz nem szünteti meg, vagyis az átadóval létesített munkaviszony az átvevőnél folytatódik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

GYED mellett dolgozó munkavállaló bevallása

Kérdés: Hogyan kell szerepeltetni a bevallásban azt, ha a munkavállaló GYED mellett napi 8 órában újra dolgozik a munkáltatójánál? Hogyan pótolható a bejelentés abban az esetben, ha ez eddig nem történt meg?
Részlet a válaszából: […] A GYED mellett korlátlanul lehet keresőtevékenységet folytatni. Bár a GYED folyósítása a mellette munkát végző biztosított társadalombiztosítási jogállását, illetve járulékfizetési kötelezettségét nem érinti, a GYED folyósításának a tényét a '08-as bevallásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

Kifizetőhelyi teendők ellátás mellett dolgozó munkavállaló kilépése esetén

Kérdés: Milyen teendői vannak a kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy 2016. augusztus 10-től GYED mellett munkát végző munkavállaló kilép a cégtől?
Részlet a válaszából: […] Ha a gyermekgondozási díj folyósítása alatt a dolgozó biztosítási jogviszonya megszűnik, az ellátást az a szerv folyósítja tovább, amely azt megállapította (Eb-tv. 62. §). A kérdésből nem derül ki egyértelműen, de feltételezhető, hogy jelen esetben a kifizetőhelyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Magyarországon biztosított kismama németországi tartózkodása

Kérdés: Magyarországon biztosított GYED-en lévő munkavállaló igénybe veheti az egészségügyi ellátást Németországban a férje családi biztosítása révén, ha a GYED folyósítása alatt tartósan Németországban tartózkodik? Ha nem, akkor milyen módon lesz Németországban orvosi ellátásra jogosult a sürgősségi ellátásokon felül?
Részlet a válaszából: […] A GYED-ben részesülő kismamát külföldön is mindaddig megilleti az ellátás, amíg nem veszi igénybe Németországban a gyermekvállalással összefüggő ellátásokat. A GYED folyósításának tartama alatt pedig a magyar jogszabályok szerint jogosult az egészségügyi szolgáltatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény GYED-ben részesülő munkavállaló után

Kérdés: Igénybe veheti a munkáltató a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt a 2016. augusztus 10-től GYED-ben részesülő munkavállalója után, aki az ellátás mellett dolgozik, vagy csak a folyósítás megszűnése után lesz jogosult a kedvezményre?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkaadó a GYED folyósítása alatt vagy megszűnését követően vehet igénybe a munkaviszonyban álló dolgozója után szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt. Ebből következően nincsen akadálya, hogy 2016....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

GYED-ben részesülő munkavállaló külföldi tartózkodása

Kérdés:

Hogy alakul az egészségügyi ellátásra való jogosultság, ha a magyar biztosított GYED-folyósítás alatt Németországban létesít lakóhelyet? Hogyan tudja igénybe venni az orvosi ellátást Magyarországon, illetve Németországban, ha az állandó lakóhelye Magyarországon fennmarad? Jelentheti továbbra is a munkáltató a havi bevallásban, hogy a munkavállalónak a GYED folyósítása alatt nincs munkavégzési kötelezettsége, ha Magyarországon felfüggesztik az ellátás folyósítását, mert Németország lesz a családtámogatásban illetékes tagállam? Kérvényezheti Magyarországon az S1 dokumentum kiállítását annak érdekében, hogy ne csak sürgősségi ellátásra legyen jogosult Németországban? Befolyásolja a magyarországi biztosítási jogviszonyát, ha a férje révén családi biztosítás keretein belül jogosult lenne Németországban teljes körű orvosi ellátásra?

Részlet a válaszából: […] A GYED biztosítási jogviszonnyal megalapozott ellátás, mely akkor is megilleti a biztosítottat, ha külföldön él. Ugyanakkor, ha igénybe veszik a német családtámogatási rendszer ellátásait, akkor a GYED folyósítása természetesen szüneteltetésre kerül.Ez viszont azt jelenti,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 31.

Ellátások alapja második gyermek szülése esetén

Kérdés: Mennyiben érinti a második gyermek után járó ellátások alapját, ha a jelenleg GYED-en lévő munkavállaló, aki ismét várandós, 4 órás munkaviszonyban visszamenne dolgozni? A munkavállaló keresete lényegesen kevesebb lesz, hiszen korábban teljes munkaidőben dolgozott.
Részlet a válaszából: […] Az említett édesanya nyugodtan vállalhatja a részmunkaidős - alacsonyabb bérrel - járó munkavégzést, ugyanis az a születendő gyermekével összefüggő pénzbeli ellátásai alapjára nem jár kedvezőtlen hatással.Az Eb-tv. 2016. január 1-jétől hatályos "kedvezményszabálya" [42....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.
1
2