Egyéni vállalkozás GYET mellett

Kérdés: Valóban egyenértékű egy heti 36 órás munkaviszonnyal a főállású anyaság? Mellékfoglalkozásúnak fog minősülni ez alapján az az átalányadózó egyéni vállalkozó, aki 2023. március hónapjától gyermeknevelési támogatást kíván igényelni 3 gyermekére tekintettel? Választható GYET mellett a kisadózás?
Részlet a válaszából: […] A "főállású anyaság" nem önálló jogviszony, e kifejezést csak a köznyelv használja arra az édesanyára, aki a Cst. 23. szakasza alapján gyermeknevelési támogatásban (GYET-ben) részesül.Ennek megfelelően a kérdésben szereplő édesanya főállású egyéni vállalkozónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Egyéni vállalkozás főállású anyaság mellett

Kérdés: Mentesülhet a minimumadó- és járulékfizetési kötelezettség alól egy átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha csak 30 órás munkaviszonya van, de mellette főállású anya? Beszámítható a heti 36 órás foglalkoztatásba a főállású anyaság?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben "főállású" édesanyáról van szó, amelyből arra következtetünk, hogy GYET-ben részesül. A GYET folyósításának a tartama alatt a vállalkozó mentesül a havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség alól.A másik lehetőség, hogy a kérdésben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Négygyermekes átalányadózó járulékalapja

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége egy GYET-ben részesülő, négygyermekes átalányadózó édesanyának, tekintettel arra, hogy személyi jövedelemadót nem fizet? Egyéni vállalkozói bevétele kb. havi 600 000 forint, és 40 százalékos költséghányadot alkalmaz.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben biztosított átalányadózó egyéni vállalkozóról van szó, aki a GYET-re tekintettel mentesül a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól a Szocho-tv. 9. §-a (1) bekezdésének b) pontja, illetve a Tbj-tv. 40. §-a (2) bekezdésének b) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Egyéni vállalkozás GYET mellett

Kérdés: Hogyan kell elbírálni egy átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettségét abban az esetben, ha GYET mellett folytatja a tevékenységét? Az érintett vállalkozó heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik, jelenleg GYES-ben részesül, így most nincs minimumjárulék-fizetési kötelezettsége. A legkisebb gyermek 3. élet-évének betöltése után kívánja igénybe venni a GYET-et, és mellette folytatná a vállalkozói tevékenységet.
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt szükséges tisztázni, hogy a kérdésben említett édesanya a GYES (gyermekgondozást segítő ellátás) tartama alatt munkaviszonyában fizetés nélküli szabadságon van-e, avagy munkát végez? Ugyanis a vonatkozó előírások szerint [Szocho-tv. 9. § (1) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Apa GYET-jogosultsága

Kérdés: Jogosult lehet a GYET-re az édesanya helyett a főállású egyéni vállalkozó édesapa? Szükséges, hogy ebben az esetben a családi pótlékot is az apa igényelje?
Részlet a válaszából: […] GYET-re a szülők bármelyike, így az apa is jogosult. Ennek az sem akadálya, hogy egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, hiszen az egyéni vállalkozói tevékenység a Cst. 4. §-ának d) pontja értelmében nem minősül keresőtevékenységnek.Emlékeztetőül: a Cst. 24....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Elegendő a havi 25 ezer forintos tételes adó megfizetése egy GYET-ben részesülő édesanya esetében, aki kisadózóként egyéni vállalkozást folytat, és most létesített egy 4 órás munkaviszonyt is? A GYET meg a napi 4 órás munkaviszony alapján már minősülhet nem fő-állású kisadózónak az érintett?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a kisadózó fennálló munkaviszonyára tekintettel nem főállású kisadózónak minősüljön, munkaviszonyában a heti munkaidejének el kell érnie a heti 36 órát a Kata-tv. 2. §-a 8. pontjának a) alpontja értelmében. Jelen esetben ez a feltétel nem teljesül, így a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Egyéni vállalkozás GYET mellett

Kérdés: Elindíthatja egyéni vállalkozói tevékenységét az ellátása veszélyeztetése nélkül egy 4 gyermekes, gyermeknevelési támogatásban részesülő főállású édesanya? Ha igen, akkor munkaviszonyban álló egyéni vállalkozónak minősül majd, tekintettel arra, hogy főállású anyaként egészségbiztosítási szolgáltatásokra és szolgálati időre is jogosult?
Részlet a válaszából: […] A Cst. alapján gyermeknevelési támogatásban részesülő személy valóban jogosult egészségügyi szolgáltatásra, illetve, mivel a GYET-ből nyugdíjjárulék kerül levonásra, szolgálati időt és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmet is szerez. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 15.

GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó közterhei

Kérdés: Valóban nem kell megfizetnie a közterheket annak az egyéni vállalkozónak, aki gyermeknevelési támogatásban részesül, és mellette folytatja a vállalkozási tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 28. § (1) bekezdése a) pontjának változása miatt a gyermeknevelési támogatásban részesülő egyéni, illetve társas vállalkozó 2013. július 1-jétől a minimum-járulékalap után nem köteles járulékokat fizetni, ha a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Egyéni vállalkozó személyes közreműködése

Kérdés: A Tbj-tv. 29. § (4) a) pontjában mit jelent a "személyesen folytatja" kifejezés? Személyes közreműködésnek számít-e, ha egy egyéni vállalkozó csak a bevallásait, illetve szerződéseit írja alá? A tevékenységét vagy alkalmazott közreműködésével végzi, vagy esetenként (megrendelés és bevétel hiányában) egyáltalán nem. Amikor bevétele keletkezik, lehet vállalkozói jövedelme is, ez azonban nem vállalkozói kivét. Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik utána?
Részlet a válaszából: […] A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő (tehát nem nyugdíjas) egyéni vállalkozó biztosítási kötelezettsége a vállalkozói igazolványa átvételétől, annak visszaadásáig tart. Ennek tartama alatt - ide nem értve a legalább heti 36 órás foglalkoztatással...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. június 1.

GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó jogállása

Kérdés: Kell-e járulékot fizetnie annak a főállású anyának, aki vasárnaponként egyéni vállalkozói tevékenysége keretében büfét üzemeltet egy piacon?
Részlet a válaszából: […] A Cst. szerint gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.Szintén a Cst. rendelkezik arról,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 2.