Kilépő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell kiszámítani az időarányos szabadságot annak a munkavállalónak az esetében, aki 25 nap alapszabadsággal, valamint 7 nap pótszabadsággal rendelkezik, és a munkaviszonya 2021. június 15-én megszűnt? Össze kell adni az alap- és a pótszabadságot, és úgy arányosítani, vagy külön-külön kell kiszámítani az arányos napokat? A két számítási módszerrel különböző eredmények jönnek ki a kerekítés szabályai szerint.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 115. §-ának (1) bekezdése értelmében a munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.A szabadság kifejezés tehát magában foglalja az alap- és a pótszabadságot is. A munkavállalónak az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadságra lesz jogosult az édesanya, akinek 2020. május 27-én lejár a GYES-e, ha május 28-án visszamegy dolgozni? A munkavállaló 1981-ben született, 2011. szeptember 1-jétől, első gyermeke születése óta van otthon, és azóta CSED-ben, GYED-ben, illetve GYES-ben részesül, és 2011-ben nem vett ki szabadságot.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 115. §-a (2) bekezdésének c) és d) pontjai szerint a szülési szabadság tartamára, illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (Mt. 128. §) első hat hónapjára megilleti a szabadság a munkavállalót. Jelen esetben az 1981-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 28.

GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hogyan kell a gyakorlatban alkalmazni a régi Mt. 130. §-a (1) bekezdésének c) pontját, azaz mikortól jár a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára és nem az első évére a szabadság? Hogyan kell kiszámítani a szabadságot annak a munkavállalónak az esetében, aki 2012. április 1-jén tér vissza a GYES-ről dolgozni?
Részlet a válaszából: […]  A régi Mt. 130. §-ának (1) bekezdése értelmében amunkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadságilleti meg, amely alap- és pótszabadságból áll.A régi Mt. 130. §-a (2) bekezdésének b) pontja értelmében amunkaviszony szünetelésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Munkába állása után hány nap szabadságra lesz jogosult egy 1982. december 13-án született munkavállaló, aki eddig fizetés nélküli szabadságon volt 2009. május 27-én született gyermekével, és 2012. május végén visszamegy dolgozni a munkáltatójához, ahol 2006 augusztusa óta dolgozik?
Részlet a válaszából: […]  A szabadság kiszámításakor a szülés időpontjához képestirányadó alábbi Mt.-rendelkezéseket kell figyelembe venni: Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, amely a munkavállalóa) huszonötödik életévétől huszonegy;b) huszonnyolcadik életévétől huszonkettő;c)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.

GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Mikor kell kiadni és hogyan kell kiszámolni a szabadságot annak a kismamának az esetében, aki megszünteti a GYED-et és GYES-t igényel helyette, mivel heti 30 órában visszamegy dolgozni? Lehet-e szabadságmegváltást fizetni a számára?
Részlet a válaszából: […]  Annak, hogy a szabadságot az esedékességének évében adjákki, a munkavállaló oldaláról fennálló akadálya is lehet. Erre az esetre úgyrendelkezik a törvény, hogy ha a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintőmás elháríthatatlan akadály miatt nem tudja kivenni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.

GYES-ről visszatérő kismama szabadsága

Kérdés: A 2012. január 1-jén életbe lépő új, vagy a szülés időpontjában érvényben lévő régi Mt. szerint kell-e kiszámolni a szabadságot annak a GYES-en lévő kismamának az esetében, aki 2012. május 1-jén tér vissza dolgozni? A munkáltató számításai szerint jelentős eltérés van a két számítás között.
Részlet a válaszából: […]  A kérdés megfogalmazása arra utal, hogy a munkáltató kicsiteltévedt a jogszabályok rengetegében. A kismama szabadságának kiszámításánálvalóban az Mt. rendelkezéseit kell figyelembe venni, az új jogszabályt azonbankár lenne belekeverni a számolásba. Az új Mt. ugyanis...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.

GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadságának megosztása

Kérdés: Köthet-e olyan megállapodást a munkavállaló a munkáltatóval, hogy a gyermek ápolása, illetve gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadsága idején felhalmozódott nagy mennyiségű rendes szabadságának csak egy részét veszi ki a munkába állását megelőzően, a többit pedig majd egy későbbi időpontban? A munkavállaló 2012 elején kíván visszamenni dolgozni, és ezt a szándékát már szóban és írásban is közölte a munkáltatójával. Okozhat-e valamilyen hátrányt a munkavállaló részére egy ilyen jellegű megállapodás?
Részlet a válaszából: […]  Az Mt. 90. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében amunkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt a gyermekápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak [138. §(5) bekezdés], illetve - a fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 20.

GYES-ről, GYED-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés:

A gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot kell-e figyelembe venni az eddigi egy évre járó szabadság helyett a GYES-ről, illetve GYED-ről 2011. augusztus 1. után visszatérő munkavállalók szabadságának kiadásakor?

Részlet a válaszából: […] A problémára a 2011. évi CV. tv. 22. §-ának (5) bekezdése adja meg a választ. E szerint az Mt. 130. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szabadságra jogosító idő szabályait a 2011. évi CV. tv. hatálybalépését követően kezdődött fizetés nélküli szabadság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. szeptember 13.

GYES-ről visszatérő dolgozó szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadság illeti meg a GYES-ről visszatérő dolgozót abban az esetben, ha első gyermeke 2008. június 12-én született, amely évben 35 éves volt, és a számára járó 25 nap fizetett szabadságból 10 napot vett ki, ez után 2008. június 12-től július 3-ig TGYÁS-ban, 2008. július 4-től 2009. június 7-ig gyermekápolási táppénzben, 2009. június 8-tól október 31-ig TGYÁS-ban, 2009. november 1-jétől 2010. október 31-ig GYED-ben részesült, a GYES ideje pedig november 1-jétől 2011. június 12-ig tart?
Részlet a válaszából: […] A gyermek születése miatti munkából való távollét ideje utánvisszatérő munkavállalót megillető szabadság kiszámítására vonatkozóan az Mt.pontos útmutatásokat tartalmaz.A terhes, illetőleg a szülő nőt huszonnégy hét szülésiszabadság illeti meg. Ezt úgy kell kiadni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Hány nap szabadság illeti meg a GYES-ről visszatérő munkavállalót az alábbi esetben? Az 1981. július 27-én született nő 2006. február 1-jén állt munkába, 2006. augusztus 30-án megszülte gyermekét, és ettől az időponttól TGYÁS-t vett igénybe 2007. február 13-ig. 2007. február 14-től 2008. augusztus 30-ig GYED-ben, majd 2008. augusztus 31-től 2010. augusztus 30-ig GYES-ben részesült. A munkavállaló gyermeke koraszülöttként jött világra, ezért a GYES időszaka egy évvel hosszabb volt. A munkavállaló 2006-ban az időarányosan járó 19 nap szabadságból 13 napot vett ki a szülés időpontjáig.
Részlet a válaszából: […] A kérdés konkrét megválaszolása előtt a kiszámítás alapjáulszolgáló Mt.-rendelkezéseket érdemes áttekinteni. Az Mt. a rendes szabadságrólúgy rendelkezik, hogy a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptáriévben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.
1
2
3