GYET-ben részesülő munkavállaló keresőképtelensége

Kérdés: Keresőképtelensége esetén jogosult lesz táppénzre az a munkavállaló, akinek a harmadik gyermeke 2018. november 4-én töltötte be a 3. életévét, november 5-től GYET-ben részesül, amelynek folyósítása alatt 2019. augusztus 1-jétől napi négy órában visszament dolgozni, és október 4-étől keresőképtelen? A GYES folyósításának megszűnését követően a munkáltató még két évig engedélyezte a fizetés nélküli szabadságot.
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 49. §-ában foglaltak értelmében a gyermeknevelési támogatás folyósítása mellett munkát végző is jogosult táppénzre, de a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket eltérésekkel kell alkalmazni. Eltérés, hogy a táppénzfolyósítás időtartamának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Ellátások negyedik gyermek szülése esetén

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult negyedik gyermeke születését követően az édesanya, aki 2016. november 11-től három kiskorú gyermeke után gyermeknevelési támogatásban részesül, a 2013. november 10-én született legkisebb gyermekére tekintettel folyósított GYES ideje alatt, 2016 januárjában visszament dolgozni a korábbinál rövidebb, heti 16 órás munkaidőben, és a szülés várható ideje október 5-e? Az anya 2017 júliusától előreláthatólag veszélyeztetett terhesség miatt keresőképtelen állományba fog kerülni. Jogosult lesz táppénzre a szülésig ebben az esetben? Amennyiben igen, akkor kaphatja tovább a GYET-et a táppénzfolyósítás ideje alatt?
Részlet a válaszából: […] Nézzük meg először az anya táppénzre való jogosultságát. A gyermeknevelési támogatás mellett munkát végzőkre a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket a következő eltérésekkel kell alkalmazni.A táppénzfolyósítás időtartamának megállapításánál biztosítási időként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 20.

Gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló

Kérdés: A munkaviszony létesítésének vagy a gyermeknevelési támogatás folyósításának időpontjától kell figyelembe venni az 5 év kedvezményre jogosító időt annak a munkavállalónak az esetében, aki 2016. szeptember 15-től áll a munkáltató alkalmazásában, és belépésekor leadott egy egyszerűsített határozatot, amely alapján a Magyar Államkincstár 2016. április 7-től állapította meg és folyósítja a támogatást? Be kell szereznie a munkáltatónak valamilyen igazolást a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény érvényesítéséhez? Ha igen, akkor a kiállítás időpontja lehet későbbi, mint a munkaviszony létesítésének időpontja?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-ának (5) bekezdése értelmében a gyermekvállalással összefüggő kedvezményt a munkáltató a feltételek fennállását igazoló, az anyasági ellátást folyósító egészségbiztosítási szerv, társadalombiztosítási kifizetőhely,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

Szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény munkahelyváltás esetén

Kérdés: Érvényesítheti a szociálishozzájárulási­adó-kedvezményt az új munkáltató abban az esetben, ha a GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesülő munkavállaló a munkába visszatérés után munkahelyet változtat?
Részlet a válaszából: […] A GYED-ben, GYET-ben vagy GYES-ben részesülő munkavállaló után az említett ellátások folyósítása alatt vagy megszűnését követően lehet igénybe a 2011. évi CLVI. tv. 462/D. §-ában taglalt szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt.A kedvezmény alkalmazására az említett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 10.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény GYET-ben részesülő munkavállaló után

Kérdés: Meghosszabbodik két évvel a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményre jogosultság, vagy csak a GYET melletti munkavégzés kezdetétől számított 45 hónapig tart annak a munkavállalónak az esetében, aki 3 kiskorú gyermeket nevel, 2011. március 5-től gyermeknevelési támogatásban részesül, 2011. március 6-tól napi 4 órás munka­viszonyban áll a munkáltatónál, aki 2013. január 1-jétől a Magyar Államkincstár igazolása alapján érvényesítette a kedvezményt?
A gyermekek születési ideje 1997. 11. hó, 2002. 09. hó és 2008. 03. hó, mindhárom gyermek közoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a Kincstár 2014-ben kiadott igazolása szerint az anya három gyermek után jogosult családi pótlékra.
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt (vagy folyósításának megszűnését követően) adókötelezettséget eredményező munkaviszonyban álló személyt foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő szociális hozzájárulási adóból adókedvezményt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

GYET-en lévő munkavállaló munkaideje

Kérdés: Mennyi lehet a GYET-en lévő munkavállaló napi munkaideje abban az esetben, ha a munkát a férje cégének alkalmazottjaként az otthonában végzi, amely egyben a vállalkozás székhelye is? Ebben az esetben lehet heti 40 óra a munkaideje?
Részlet a válaszából: […] A Cst. egyértelműen fogalmaz erre a kérdésre vonatkozóan. A törvény 24. §-a értelmében a gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

GYET mellett foglalkoztatott munkavállaló munkaszerződése

Kérdés: Köthető-e határozatlan idejű munkaszerződés azzal a munkavállalóval, akit munkáltatója GYET folyósítása mellett napi 4 órás munkaidőben foglalkoztat?
Részlet a válaszából: […] Az említett munkaviszony létesítésének jogszabályi akadályanincs.A Cst. 24. § (1) bekezdése szerint a gyermeknevelésitámogatásban részesülő személy keresőtevékenységet napi 4 órát meg nem haladóidőtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Gyermeknevelési támogatásban részesülő személy munkavégzése

Kérdés: Mit kell tudni foglalkoztatói, illetve munkavállalói szempontból a gyermeknevelési támogatás melletti munkavégzésről, és a tagi jogviszonyban végzett személyes közreműködésről?
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatásban részesülő személykeresőtevékenységet napi 4 órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagyidőkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthonában történik. Napi 4 órát meg nemhaladó időtartamban folytatott keresőtevékenységnek kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 27.

GYET-ben részesülő munkavállaló közterhei

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik egy gyermeknevelési támogatásban részesülő főállású anya 4 órás foglalkoztatása esetén?
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelési támogatás folyósítása mellett munkát végzőédesanya esetében a tételes egészségügyihozzájárulás-fizetési mentességen kívülmás eltérés nincs a járulékfizetési kötelezettség tekintetében. Munkavégzésealapján megszerzett, járulékalapot képező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 15.

GYES-ben részesülő munkavállaló utáni kedvezmény igénybevétele

Kérdés: Milyen nyomtatványon veheti igénybe a járulékkedvezményt az a munkáltató, aki GYES-ben részesülő munkavállalót foglalkoztat?
Részlet a válaszából: […] A munkába való visszatérést segítve az adó- ésjáruléktörvények különböző kedvezményeket határoznak meg a GYES-ben részesülők,valamint a GYES-ről visszatérők alkalmazása esetén. A kérdéssel érintettkedvezmény jelenlegi jogi hátterét néhány mondatban felvázoljuk. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.
1
2