tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott gyógyászati segédeszköz tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Támogatás gyógyászati segédeszközre

Kérdés: Milyen támogatás vehető igénybe a gyógyászati segédeszközökre?
Részlet a válaszból: […]a támogatás alapjául szolgáló ár százalékos vagy fix összegű, illetve a betegségtől függő keretösszegben megállapítható támogatását kaphatják. Az árhoz nyújtott százalékos támogatás a támogatás alapjául szolgáló ár 98, 90, 80, 70, 60, 50, 45 vagy 0 százaléka lehet.A 98 százalékos támogatásban részesített, bruttó 250?000 forintot meghaladó értékű gyógyászati segédeszközök után a beteg által fizetendő térítési díj (azaz a közfinanszírozás alapjául szolgáló ár és a támogatás összegének különbözete) nem haladhatja meg az 5000 forintot.Egyes, rendkívül magas terápiás költségű egyszer használatos eszközök, implantátumok árát nem a fentiekben részletezett támogatással, hanem egy speciális finanszírozással, az egészségügyi szolgáltatóval való ún. tételes elszámolással támogatja a NEAK.A támogatás megállapítása minden esetben ún. kihordási időre történik, ez az az időtartam, amelyre meghatározott mennyiségű gyógyászati eszköz támogatással rendelhető, illetve az az időtartam, amelyre vonatkozóan a rendelt eszköz árához a NEAK a támogatást megállapította. Főszabály szerint kihordási időn belül a támogatott eszköz újból nem rendelhető.A rendeltetésszerű használat során a kihordási időn belül, és a kötelező vagy a gyártó által vállalt jótállási idő lejártát követően meghibásodott - a korábban ártámogatással vásárolt - gyógyászati segédeszközök egyúttal társadalombiztosítási támogatással javíttathatók is, ha a kezelőorvos vagy a háziorvos vényen rendeli.Egyes gyógyászati segédeszközök esetében lehetőség van azok meghatározott időszakra vonatkozó, tb-támogatással való kölcsönzésére is.A társadalmi szolidaritás elve alapján, szociális ellátásként lehetőség van a közgyógyellátás terhére igénybe venni egyes gyógyászati segédeszközöket, illetve az eszközök javítását.A közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyászati segédeszközök körét a NEAK a tb-támogatás megállapítására irányuló hatósági eljárás során határozza meg, és tájékoztató jelleggel a honlapján teszi közzé, az ilyen jogcímen nem rendelhető eszközöket pedig a 14/2007. EüM rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.Ha a közgyógyellátás jogcímen rendelhető eszközök köre változik a vény felírása és kiváltása közti időben, akkor a közgyógyellátás jogcímen felírt, de ki nem váltott gyógyászati segédeszköz tekintetében a beteg kérésére az új lista alkalmazását megelőző napon érvényben lévő közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyászati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5832
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Gyógyászati segédeszközök vásárlásához nyújtott támogatás

Kérdés: Milyen módon igényelhető támogatás abban az esetben, ha egy néhány hónapja megrokkant fiatalember részére gyógyászati segédeszközök vásárlására van szükség?
Részlet a válaszból: […]segédeszközök alapvetően nem vénykötelesek, azonban, ha a vásárlónak lehetősége van a támogatás igénybevételére, mindenképpen szüksége van vényre, ellenkező esetben az eszköz teljes árát meg kell fizetnie. Társadalombiztosítási támogatással a Magyar Orvosi Kamara tagjai jogosultak gyógyászati segédeszközt rendelni, ha erre az egészségbiztosítóval kötött szerződésük alapján jogot szereztek, tehát magánrendelésén is lehet tb-támogatással gyógyászati segédeszközt rendelni, ha ezt az orvos jelzi az egészségbiztosító által rendelkezésére bocsátott vényen, amelyen szerepel az orvos neve, rendelőjének címe és telefonszáma. A szabályosan kitöltött vény alaki kellékei a következők: beteg neve, lakcíme, taj-száma, születési időpontja és a rendelés dátuma, illetve szükség szerint az országkód és az E-nyomtatvány száma. Szerepelni kell a vényen a betegséget jelölő kódnak (BNO), a gyógyászati segédeszköz jogszabályban meghatározott, pontos megnevezésének, darabszámának, a rendelés jogcímének, valamint az egészségügyi szolgáltató ágazati azonosítójának, továbbá természetesen kell az orvosi pecsét és az orvos aláírása is. Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése esetén az elrendelt kölcsönzés időtartamát is fel kell tüntetni a vényen. Amennyiben ezek az adatok nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek kell tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyászati segédeszközt kiadni. A betegre vonatkozó téves vagy hiányzó adatot a gyógyászati segédeszközt kiszolgáló - a beteg okmányaiból szerzett információi alapján - is kitöltheti. Egy vényen csak egyféle rendeltetésű gyógyászati segédeszköz és tartozékai rendelhetők, és ha az eszköz és tartozéka(i) eltérő jogcíműek, csak külön vényen rendelhetők. Kihordási időn belül az azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszköz csoportba tartozó eszközök közül társadalombiztosítási támogatással csak egyféle gyógyászati segédeszköz vehető igénybe. Ennek érdekében a beteg köteles tájékoztatni a kezelőorvosát - annak kérelmére - a gyógyászati segédeszköz rendelésével egyidejűleg, hogy a betegségével összefüggésben más orvos milyen gyógyászati segédeszközt rendelt számára az adott eszköz kihordási idején belül, továbbá a felírással egyidejűleg a vény hátoldalán írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a gyógyászati segédeszköz kihordási idején belül részére azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási támogatással nem váltottak ki. Az orvos a gyógyászati segédeszköz rendelésekor tájékoztatja a beteget a gyógyászati segédeszköz kihordási idejéről, rendeltetéséről, a társadalombiztosítási támogatás mértékéről, összegéről, illetve a vénybeváltás 30 napos határidejéről is; a gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó pedig az eszköz használatának módjáról. A kihordási idő letelte előtt társadalombiztosítási támogatással akkor lehet ismét azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszköz csoportba tartozó gyógyászati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. szeptember 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1529
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: