Ukrán menekültek ellátásai

Kérdés: Milyen ellátásokra jogosultak az ukrán menekültek Magyarországon?
Részlet a válaszából: […] 2022. március 4-én az Európai Unió Tanácsa elfogadta a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek Ukrajnából való tömeges beáramlása tényének a 2001/55/EK irányelv 5. cikke értelmében történő megállapításáról és átmeneti védelem bevezetéséről szóló 2022/382...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Munkahelyi baleset

Kérdés: Jogosan járt el a munkáltató, amikor nem ismerte el a baleset üzemiségét a következő esetben? A munkavállaló a napi munkavégzés befejezését követően a munkáltatói öltözőből kilépett, megbotlott, és a jobb bokája kifordult, de nem voltak fájdalmai, ezért az eseményről aktualitásában nem tett bejelentést a munkáltató képviselőjének, napokkal ezután azonban fájdalmai lettek, ezért felkereste a szakrendelést, ahol a kezelőorvosa a boka rándulását és húzódását állapította meg? Az igazolás birtokában a sérült munkavállaló indítványozta a baleset kivizsgálását, és annak üzemi jellegének megállapítását.
Részlet a válaszából: […] Meglehetősen elhamarkodott lenne a válasz az üzemi baleset szimpla definíciója ismeretében. Üzemi baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 30.

Munkabaleset

Kérdés: Milyen térítésre, illetőleg ellátásra jogosult a munkavállaló munkahelyi baleset elszenvedése után?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt fontos tisztázni a munkabaleset fogalmát, amelyet az Mvt. határoz meg értelmező rendelkezései körében. A törvény akképpen rendelkezik, hogy munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Táppénzre nem jogosult keresőképtelen munkavállaló

Kérdés: Valóban meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a munkavállalónak, aki 2021. augusztus 2-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, és 2021. augusztus 16-án keresőképtelen állományba került, amely előreláthatóan hosszú ideig fog tartani, de táppénzre folyamatos biztosítási idő híján csak rövid időre lesz jogosult? Az érintettnek szüksége lesz orvosi ellátásra, viszont semmilyen bevétele nincs, így jelenleg nagy terhet jelentene számára a havi járulék megfizetése.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 16. §-ának c) pontja értelmében szünetel a biztosítás a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt, kivéve, ha erre az időszakra a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Balesetitáppénz-jogosultság

Kérdés: Jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. december 2-án szenvedett üzemi balesetet, amely miatt 2020. január 6-ig keresőképtelen állományban volt?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a kérdésből több fontos információ hiányzik ahhoz, hogy pontos választ tudjunk adni. Nem tudjuk, hogy a munkavállalónak mikortól van biztosítási ideje, hol történt a balesete, illetve hogy a balesetet a munkáltató kivizsgálta-e.Ezért röviden tájékoztatjuk, hogy mi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Célzott önsegélyező szolgáltatás

Kérdés: Mit jelent pontosan a célzott önsegélyező szolgáltatás, és hogyan adózik a juttatás munkáltatói és munkavállalói oldalon? Van valamilyen adóelőny más juttatásokhoz képest?
Részlet a válaszából: […] Az idei évtől beszűkültek az adóelőnyt élvező béren kívüli juttatások nyújtásának a lehetőségei. Az önkéntes pénztári célzott szolgáltatások, különösen az önsegélyező célzott szolgáltatás viszont jelentősen kedvezőbb adóteherrel adható, mint például a bér.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Nyugdíjas munkavállaló üzemi balesete

Kérdés: Tekintettel arra, hogy a munkaviszonyban álló nyugdíjas 2019. január 1-jétől nem minősül biztosítottnak, azon túl, hogy nem kaphat táppénzt, illetve félszázalékos nyugdíjemelést, valóban nem jogosult baleseti ellátásra sem? Jogosulttá válhat baleseti egészségügyi szolgáltatásra a nyugdíjas munkavállaló abban az esetben, ha megfizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot, vagy ha balesetből eredő egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe, akkor annak költségeit meg kell térítenie?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az Mt. szerinti munkaviszonyban álló munkavállalókra az idei évtől ezen jogviszonyban nem terjed ki biztosítás, így e jogviszonyukra tekintettel semmilyen társadalombiztosítási ellátás, így az üzemi baleset esetén járó baleseti egészségügyi szolgáltatás sem illeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 5.

Támogatás gyógyászati segédeszközre

Kérdés: Milyen támogatás vehető igénybe a gyógyászati segédeszközökre?
Részlet a válaszából: […] A gyógyászati segédeszköz árához, javítási, valamint kölcsönzési díjához is igényelhető támogatás, amely akkor vehető igénybe, amennyiben a segédeszközt a támogatással rendelésre jogosult orvos vényen rendeli, és a gyógyászati segédeszközt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Nyugdíjas munkavállaló baleseti táppénze

Kérdés: Mennyi ideig lesz jogosult baleseti táppénzre az a munkavállaló, aki 2016. június 1-jétől nyugdíjas, és 2017. október 30-án munkavégzés közben üzemi balesetet szenvedett?
Részlet a válaszából: […] Először is nézzük meg, hogy ki jogosult táppénzre. Az Eb-tv. 43. §-ban foglaltak értelmében táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Alkalmi munkavállaló baleseti táppénze

Kérdés: Egy alkalmi munkavállaló a harmadik munkanapján munkába menet balesetet szenvedett. Jogosult lesz üzemi baleseti táppénzre, ha a baleset üzemisége egyértelműen megállapítható? Hogyan változna a helyzet abban az esetben, ha az érintett munkaviszonyban állna, és első munkanapja reggelén ment volna munkába? Milyen ellátásra lenne jogosult a dolgozó abban az esetben, ha a foglalkoztató a baleset másnapjától tényleges munkaviszonyt létesítene a munkavállalóval?
Részlet a válaszából: […] Az Efo-tv. 10. §-a értelmében az alkalmi munkavállalóra, aki után kedvezményes (tehát nem a Tbj-tv., illetve Szja-tv. szerinti) közteherfizetésre került sor, nem terjed ki a biztosítás, és csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.
1
2
3