Társasház gondnokának jogviszonya

Kérdés: Köthet-e megbízási szerződést egy társasház a gondnoki teendőket ellátó magánszeméllyel, aki rendelkezik 36 órás munkaviszonynyal? Átminősíthetik-e utólag egy ellenőrzés kapcsán ezt munkaviszonnyá?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyt, ezért nemmondhatjuk meg a felek helyett az általuk kötendő szerződés típusát sem. Mivelnem ismerjük azt, hogy a társasház a gondnokkal szemben milyen igényekettámaszt, tőle ténylegesen milyen feltételek mellett milyen feladatok elvégzésétvárja el, mindössze...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. január 10.
Kapcsolódó címkék: