Nyugdíj igénylése

Kérdés: Automatikusan nyugdíjassá válik az a személy, aki 2023. december 18-án betölti a nyugdíjkorhatárát, vagy be kell adni valamilyen nyomtatványt? Ha igen, akkor mikor érdemes elkezdeni az ügyintézést?
Részlet a válaszából: […] ...Azoknak, akik nem részesülnek az említett ellátásokban, az öregségi nyugdíj megállapítását saját maguknak, esetleg gondnok vagy meghatalmazott által kérniük kell. A nyugellátást írásban, kizárólag az e célra rendszeresített nyomtatványon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Beteg gyermek miatti leszázalékoltatás

Kérdés:

Van valamilyen lehetősége a szülőnek a pszichiátriai beteg gyermeke részére ellátás igénylésére, tekintettel arra, hogy a betegsége miatt a gyermek nem tud munkát találni? Elindítható a leszázalékoltatás ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] ...vagy megszűnésének időpontját igazoló okiratot vagy annak másolatát,m) a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnokkirendelő gyámhivatali határozatot,n) meghatalmazott által előterjesztett adatlap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Korkedvezmény

Kérdés:

Mikor mehet nyugdíjba az az 1964-ben született férfi, aki 5 év 63 nap korkedvezményre jogosító időt szerzett, és 40 év szolgálati idővel rendelkezik?

Részlet a válaszából: […] ...www.magyarorszag.hu honlapon nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.Az igényt a kérelmező törvényes képviselője (gondnoka) vagy meghatalmazottja is előterjesztheti, a képviseletre vonatkozó okirat csatolásával.A korhatár előtti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Egy munkáltató, két munkaviszony

Kérdés: Létesíthető jogszerűen munkaviszony a gondnoki feladatok ellátására egy munkavállalóval abban az esetben, ha ugyanazzal a kft.-vel már érvényben van egy napi 8 órás munkaszerződése targoncás munkakörre? Abban az esetben, ha nincs jogi akadálya ennek a megoldásnak, hány órában foglalkoztatható a dolgozó?
Részlet a válaszából: […] ...bért kell fizetnie, ami a munkavállaló kimerültsége miatti alacsonyabb hatékonysággal végzett munka esetén nem éri meg.Jelen esetben a gondnoki feladatok ellátása indokolhatja esetleg a munkakör készenléti jellegűvé minősítését, amelyről szintén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Nyugellátás kifizetése

Kérdés: Mikor és hogyan kapja meg a nyugdíját az a magánszemély, aki 2020. március 14-től vált jogosulttá az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...törvény szerinti – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett – gyermek árvaellátását a gyám, eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számláratörténő utalással teljesíti.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Magasabb összegű családi pótlék

Kérdés: Kihez fordulhat a szülő abban az esetben, ha magasabb összegű családi pótlékot kérelmezett, de az igényét elutasították?
Részlet a válaszából: […] ...személyesen írja alá. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az eredeti kérelmet az ügyfél aláírta, és ezt követően sem neveztek ki mellé gondnokot, a fellebbezésen is rajta kell állnia a saját kezű aláírásának.Amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Rokkantsági ellátás

Kérdés: Beadhatja 2018. május 26-a után a rokkantsági ellátás iránti kérelmet a magánszemély abban az esetben, ha a komplex felülvizsgálaton 2015-ben "C2" minősítést kapott, foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt, de a kérelmét elutasították a szükséges biztosítási idő hiánya miatt? Az igénylő időközben megszerezte a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül szükséges 1095 nap biztosítási időt. Hogyan kell benyújtania az igénylést, és mennyi lesz az ellátás összege? Meg kell jelennie újra az orvosi bizottság előtt, ha a 2015-ös kérelem elutasításában az szerepel, hogy a felülvizsgálat ideje 2018. november hó?
Részlet a válaszából: […] ...folytatásának vagy megszűnésének igazolására szolgáló bizonyítványt, szakmunkás-bizonyítványt, oklevelet, leckekönyvet,– a gondnokkirendelő gyámhivatali határozatot,– meghatalmazott által előterjesztett adatlap (és mellékletei) esetén kérelemhez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Szolgálati járandóságban részesülő személy közalkalmazotti jogviszonya

Kérdés: Szüneteltetni kell a szolgálati járandóság folyósítását abban az esetben, ha az ellátásban részesülő személy közalkalmazotti jogviszonyban gondnokként szeretne elhelyezkedni? Hogyan változik a helyzet abban az esetben, ha a foglalkoztatás megbízási jogviszonyban történik?
Részlet a válaszából: […] A szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésére az öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szolgálati járandóság folyósítása a járandóságban részesülőként elért kereset nagysága, vagy a létesített jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Bölcsőde díja

Kérdés: Átvállalhatja adómentesen a munkáltató a munkavállalója élettársának közös háztartásban nevelt gyermeke után fizetendő bölcsődei díjat?
Részlet a válaszából: […] ...igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő,c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő[az a)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett] az intézménynek fizeti meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Jogorvoslat emelt összegű családipótlék-kérelem elutasítása esetén

Kérdés: Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak annak a személynek, aki tartós betegségére tekintettel emelt összegű családi pótlékot igényelt, de a kormányhivatal elutasította a kérelmét?
Részlet a válaszából: […] ...fellebbezést személyesen írja alá. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az eredeti kérelmet az ügyfél aláírta, és azóta sem neveztek ki mellé gondnokot, a fellebbezésen is rajta kell állnia a saját kezű aláírásának.Amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.
1
2
3
4