Egy munkáltató, két munkaviszony

Kérdés: Létesíthető jogszerűen munkaviszony a gondnoki feladatok ellátására egy munkavállalóval abban az esetben, ha ugyanazzal a kft.-vel már érvényben van egy napi 8 órás munkaszerződése targoncás munkakörre? Abban az esetben, ha nincs jogi akadálya ennek a megoldásnak, hány órában foglalkoztatható a dolgozó?
Részlet a válaszából: […] ...bért kell fizetnie, ami a munkavállaló kimerültsége miatti alacsonyabb hatékonysággal végzett munka esetén nem éri meg.Jelen esetben a gondnoki feladatok ellátása indokolhatja esetleg a munkakör készenléti jellegűvé minősítését, amelyről szintén a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Nyugellátás kifizetése

Kérdés: Mikor és hogyan kapja meg a nyugdíját az a magánszemély, aki 2020. március 14-től vált jogosulttá az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] ...szóló törvény szerinti - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett - gyermek árvaellátását a gyám, eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétre vagy fizetési számláratörténő utalással teljesíti.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Magasabb összegű családi pótlék

Kérdés: Kihez fordulhat a szülő abban az esetben, ha magasabb összegű családi pótlékot kérelmezett, de az igényét elutasították?
Részlet a válaszából: […] ...személyesen írja alá. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az eredeti kérelmet az ügyfél aláírta, és ezt követően sem neveztek ki mellé gondnokot, a fellebbezésen is rajta kell állnia a saját kezű aláírásának.Amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 16.

Rokkantsági ellátás

Kérdés: Beadhatja 2018. május 26-a után a rokkantsági ellátás iránti kérelmet a magánszemély abban az esetben, ha a komplex felülvizsgálaton 2015-ben "C2" minősítést kapott, foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt, de a kérelmét elutasították a szükséges biztosítási idő hiánya miatt? Az igénylő időközben megszerezte a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül szükséges 1095 nap biztosítási időt. Hogyan kell benyújtania az igénylést, és mennyi lesz az ellátás összege? Meg kell jelennie újra az orvosi bizottság előtt, ha a 2015-ös kérelem elutasításában az szerepel, hogy a felülvizsgálat ideje 2018. november hó?
Részlet a válaszából: […] ...folytatásának vagy megszűnésének igazolására szolgáló bizonyítványt, szakmunkás-bizonyítványt, oklevelet, leckekönyvet,- a gondnokkirendelő gyámhivatali határozatot,- meghatalmazott által előterjesztett adatlap (és mellékletei) esetén kérelemhez a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Szolgálati járandóságban részesülő személy közalkalmazotti jogviszonya

Kérdés: Szüneteltetni kell a szolgálati járandóság folyósítását abban az esetben, ha az ellátásban részesülő személy közalkalmazotti jogviszonyban gondnokként szeretne elhelyezkedni? Hogyan változik a helyzet abban az esetben, ha a foglalkoztatás megbízási jogviszonyban történik?
Részlet a válaszából: […] A szolgálati járandóság keresőtevékenység miatti szüneteltetésére az öregségi nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szolgálati járandóság folyósítása a járandóságban részesülőként elért kereset nagysága, vagy a létesített jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.

Bölcsőde díja

Kérdés: Átvállalhatja adómentesen a munkáltató a munkavállalója élettársának közös háztartásban nevelt gyermeke után fizetendő bölcsődei díjat?
Részlet a válaszából: […] ...igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő,c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő[az a)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett] az intézménynek fizeti meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Jogorvoslat emelt összegű családipótlék-kérelem elutasítása esetén

Kérdés: Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak annak a személynek, aki tartós betegségére tekintettel emelt összegű családi pótlékot igényelt, de a kormányhivatal elutasította a kérelmét?
Részlet a válaszából: […] ...fellebbezést személyesen írja alá. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az eredeti kérelmet az ügyfél aláírta, és azóta sem neveztek ki mellé gondnokot, a fellebbezésen is rajta kell állnia a saját kezű aláírásának.Amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 10.

Nyugdíjfolyósítás

Kérdés: Hogyan tudja elintézni egy nyugdíjas személy, hogy a továbbiakban ne postai úton, hanem banki átutalással kapja meg az ellátását?
Részlet a válaszából: […] ...fizetési számlára, vagy az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek árvaellátását a gyám, eseti gondnok által megjelölt gyámhatósági fenntartásos betétkönyvre vagy fizetési számlára történő utalással teljesítheti.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 26.

Rehabilitációs ellátásban részesülő utazási utalványa

Kérdés: Jogosult a kedvezményes utazásra jogosító utalványra egy 60. életévét betöltött, rehabilitációs ellátásban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] ...jogosultság hitelt érdemlő igazolása alapján),h) a nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személyek,i) a gyám és a gyámolt személyek, a gondnok és a gondnokolt személyekjogosultak.Sajnos a 65. életévét be nem töltött, rehabilitációs ellátásban részesülő személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék, és hogyan lehet megszüntetni az ellátás folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...nem közvetlenül az ügyfél kapja meg. Az átutalt családi pótlék összegéből a gyámhivatal által erre a feladatra kijelölt eseti gondnok a jogszabályban foglalt feltételek szerint - a gyámhivatal által elfogadott pénzfelhasználási terv szerint - természetben nyújtja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.
1
2
3
4