Gazdaságiigazgató-helyettesi kinevezés

Kérdés: Egy költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezetben a gazdaságiigazgató-helyettes közalkalmazotti jogviszonya 2016. május végén megszűnik, az új gazdaságiigazgató-helyettes 2016. május hónap elején kíván munkába állni. Állhat fenn egy időben azonos időszakban két gazdaságiigazgató-helyettesi vezetői megbízás (a régi vezető szeretné betanítani az újat), illetve gazdaságiigazgató-helyettesi vezetői megbízás betöltésére kiírt pályázat keretében a pályázatot elnyerő közalkalmazott határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontja időben elválhat-e a gazdaságiigazgató-helyettesi megbízás kezdő időpontjától?
Részlet a válaszából: […] A költségvetési szerv formájában működő előadó-művészeti szervezet szervezeti és működési szabályzatának szervezeti ábrájából, illetve egyéb rendelkezéseiből állapítható meg, hogy az előadó-művészeti szervezet egy vagy több gazdaságiigazgató-helyettesi vezetői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 24.