tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott gazdaságiigazgató-helyettesi kinevezés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Gazdaságiigazgató-helyettesi kinevezés

Kérdés: Egy költségvetési szervként működő előadó-művészeti szervezetben a gazdaságiigazgató-helyettes közalkalmazotti jogviszonya 2016. május végén megszűnik, az új gazdaságiigazgató-helyettes 2016. május hónap elején kíván munkába állni. Állhat fenn egy időben azonos időszakban két gazdaságiigazgató-helyettesi vezetői megbízás (a régi vezető szeretné betanítani az újat), illetve gazdaságiigazgató-helyettesi vezetői megbízás betöltésére kiírt pályázat keretében a pályázatot elnyerő közalkalmazott határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonyának kezdő időpontja időben elválhat-e a gazdaságiigazgató-helyettesi megbízás kezdő időpontjától?
Részlet a válaszból: […]ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a (3) bekezdés értelmében, ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására pályázatot kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.A Kjt. 20/A. §-ának (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot - a törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik.A Kjt. 20/A. §-ának (2) bekezdése értelmében a 25. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti áthelyezés esetén pályázati kiírás nélkül létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez pályázat kiírása kötelező.A 150/1992. Korm. rendelet 2/A. §-a (2) bekezdésének a) pontja értelmében nem kötelező pályázatot kiírni a kulturális intézményben (előadó-művészeti, alkotóművészeti intézmény, közművelődési intézmény) az 1. mellékletben szereplő egyéb közalkalmazotti munkakörök közül a gazdasági, műszaki, igazgatási ügyintéző, az ügyviteli alkalmazott és a műszaki fenntartás, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott munkakörök esetén.A 150/1992. Korm. rendelet 1. sz. melléklete egyéb közalkalmazotti munkakörök körében sorolja fel a gazdasági, műszaki, igazgatási szakalkalmazott munkaköröket, amelyek szakképzettség függvényében "F"-"J" fizetési osztályba sorolással tölthetők be, illetve a gazdasági, műszaki, igazgatási ügyintézői munkaköröket, amelyek szakképzettség függvényében "B"-"E" fizetési osztályba való sorolással tölthetők be.A fentiekben előadottak alapján megállapítható, hogy a gazdasági szakalkalmazott munkakör betöltésére pályázatot kell kiírni.A fentiekben előadott és ismertetett jogszabályi rendelkezések összevetése, értelmezése alapján megállapítható, hogy ha a gazdaságiigazgató-helyettes vezetői megbízás betöltésére kiírt pályázatot elnyerő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5083
Kapcsolódó tárgyszavak:
Kapcsolódó összes tárgyszó: