Külön élő szülő pótszabadsága

Kérdés: Jogosult lesz az évi 2 nap pótszabadságra az apa, vagy csak az arányos részre abban az esetben, ha az élettársától két éve külön költözött, és a közös gyermekük az édesanyjával maradt, de az anya előzetes letartóztatásba került, a közös gyermeket pedig az apánál helyezte el a gyámhivatal 2022. október 26-tól?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 118. §-ának (1) bekezdése akképpen rendelkezik, hogy a munkavállalónak a tizenhat évesnél fia-talabb egy gyermeke után kettő, két gyermeke után négy, kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. Az Mt. értelmező rendelkezéseit megvizsgálva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Gyermek után járó pótszabadság

Kérdés: Milyen mértékű pótszabadságra jogosultak a szülők a gyermekek után?
Részlet a válaszából: […] Bár a jelenleg hatályos Mt. már 2012 óta hatályban van, mégis sokakban a régi szabályozás él még, miszerint a gyermekek utáni pótszabadságot csak az egyik szülő veheti igénybe, konkrétabban - a szülők döntése alapján - az a szülő, aki a gyermek nevelésében nagyobb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Pótszabadság fogyatékos gyermek után

Kérdés: Meddig jogosult pótszabadságra a munkavállaló a 17. életévét betöltött fogyatékos gyermeke után?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. életkor szempontjából nem tesz különbséget az egészséges és a fogyatékos gyermekek között. A 118. § (1) bekezdése értelmében a munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabba) egy gyermeke után kettő,b) két gyermeke után négy,c) kettőnél több gyermeke után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Gyermek után járó pótszabadság

Kérdés: Megilleti a gyermek után járó pótszabadság azt a munkavállalót, aki együtt él a párjával, valamint a párja előző kapcsolatából lévő gyermekkel? Nincs sem élettársi, sem házassági kapcsolat, azonban közös háztartásban nevelik a gyermeket.
Részlet a válaszából: […] A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabba) egy gyermeke után kettő,b) két gyermeke után négy,c) kettőnél több gyermeke után összesen hétmunkanap pótszabadság jár.A pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Apákat megillető pótszabadság

Kérdés: Mi a munkáltató, illetve a munkavállaló teendője abban az esetben, ha egy férfi munkavállalónak gyermeke született, és igénybe kívánja venni az apákat megillető pótszabadságot?
Részlet a válaszából: […] 2015. január 1. napján lépett hatályba a 350/2014. Korm. rendelet. E jogszabály kimondja, hogy az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatók nyújthatnak be a Kincstárhoz az ilyen jellegű költségek megtérítése iránti kérelmüket. A közalkalmazottak és köztisztviselők, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Gyermek után járó pótszabadság

Kérdés: Igényelheti mindkét gyermek után a pótszabadságot az apa abban az esetben, ha egy házaspár két gyermeket nevel, akik közül a nagyobb gyermek a feleség első házasságából született, a kisebbik pedig közös? Mi a feltétele, hogy a munkavállaló a feleség gyermeke után is jogosult legyen a pótszabadságra?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 118. §-a értelmében a munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabba) egy gyermeke után kettő,b) két gyermeke után négy,c) kettőnél több gyermeke után összesen hétmunkanap pótszabadság jár.A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Gyermek után járó pótszabadság

Kérdés: Arányosítható a gyermek után járó pótszabadság a GYED-ről visszatérő édesanya esetében abban az esetben, ha a gyermek november hónapban született, azaz a gyermek születése évében megilleti mind a két nap, vagy csak 1 napra jogosult?
Részlet a válaszából: […] A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti [Mt. 118. § (3) bekezdés]. A munkavállaló részére, ha a munkaviszonya év közben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 24.

Gyermek után járó pótszabadság

Kérdés: Jogosan tart igényt a gyermek után járó pótszabadságra a munkavállaló abban az esetben, ha a szülők közös felügyeletet látnak el?
Részlet a válaszából: […] Az új Mt. már nem tartalmazza, hogy a gyermeke gondozásában nagyobb szerepet vállaló szülőt illeti meg a gyermekek után járó pótszabadság. Ebből sokan azt a következtetést vonják le, hogy ez a pótszabadság minden olyan munkavállalót megillet, akinek tizenhat évesnél fiatalabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 11.

Elvált szülő pótszabadsága

Kérdés: Jogosult lesz a gyermekek után járó pótszabadságra egy elvált munkavállaló abban az esetben, ha a gyermekeket közös felügyelettel helyezték el, életvitelszerűen továbbra is együtt fognak élni, és a szülők közösen gondoskodnak róluk?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. gyermek után járó pótszabadságra vonatkozó hatályos rendelkezései alapján a munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabba) egy gyermeke után kettő,b) két gyermeke után négy,c) kettőnél több gyermeke után összesen hétmunkanap pótszabadság jár. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Nyugdíjas munkavállaló szabadsága, betegszabadsága

Kérdés: Hogyan kell elszámolni a 2015. július 24-től 2015. augusztus 7-ig tartó betegszabadság idejére járó munkadíjat, és összesen hány nap beteg­szabadság számolható el annak a munkavállalónak az esetében, aki 2015. március 8-ig rokkantnyugdíjasként heti 40 órás munkaviszonyban dolgozott, ekkor teljes jogú öregségi nyugdíjas lett, és 2015. március 10-től nyugdíjasként heti 34 órás munkaviszonyban végez munkát hétfőtől csütörtökig napi 8,5 órában? A dolgozó részben órabéres, részben teljesítménybéres. Évente hány nap rendes szabadság illeti meg ugyanezt a munkavállalót a heti 34 órás munkaviszonya alapján?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben felvetett körülményekből az a következtetés vonható le, hogy az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultság megállapíthatósága érdekében a munkavállaló jogviszonya megszüntetésre került, majd 2015. március 10-től kezdődő munkaviszonykezdettel újra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 27.
1
2