GYED összege

Kérdés: Kell évente korrigálni a GYED összegét a minimálbér emelkedése miatt, vagy az a határozatban foglalt időtartam alatt nem változik/változhat az alábbi esetben? Egy pedagógus-gyakornok besorolású dolgozó jelenleg a negyedik gyermekével van GYED-en. Az ellátás összege 2020 szeptemberében került megállapításra az akkori bére alapján, ami valamivel kevesebb volt a GYED számításához a törvényben meghatározott figyelembe vehető jövedelemnél. Az érintett ezért úgy gondolja, hogy az ellátás összegét minden évben korrigálni kell a béremelés összegével, a kifizetőhely álláspontja szerint azonban az ellátás teljes időtartama alatt az eredetileg megállapított összeget kell folyósítani.
Részlet a válaszából: […] A GYED összegének megállapítására vonatkozó szabályokat az Eb-tv. 42/D. §-ának (1)–(6) bekezdéseiben foglaltak tartalmazzák. Valószínűsítjük, hogy az érintett édesanya GYED-összegének megállapítása a hivatkozott jogszabály (3) bekezdésében foglaltak szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Próbaidő köztisztviselő áthelyezése esetén

Kérdés: Köthet ki jogszerűen próbaidőt az áthelyezést követően az új munkáltató abban az esetben, ha egy kerületi közigazgatási szervnél határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő végleges áthelyezés keretében egy másik kerületi közigazgatási szerv munkáltatónál kíván közszolgálati jogviszonyt létesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...3, de legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni.A próbaidő nem hosszabbítható meg. A próbaidő tartamát a pályakezdőnél a gyakornoki időbe be kell számítani.A próbaidő alatt a kormányzati szolgálati jogviszonyt (közszolgálati jogviszonyt) bármelyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Gyakornok jogállása

Kérdés: Biztosítottá válik az az egyetemi hallgató, aki 6 hétnél hosszabb időt tölt el egy cégnél szakmai gyakorlaton? Be kell jelenteni a 12T1041 számú nyomtatványon? Kell-e részére bármiféle díjazást fizetni, ha igen, keletkezik ez után közteher-fizetési kötelezettség? Be kell jelenteni a 1208-as bevallásban?
Részlet a válaszából: […]  A Felsőokt-tv. 31. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján azegyetemi hallgató gyakorlati képzésével, szakmai gyakorlatával kapcsolatosfeladatok ellátására a felsőoktatási intézmény együttműködési megállapodástköthet. A megállapodás az egyetem által elkészített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Jövedelemigazolás

Kérdés: Kell-e jövedelemigazolást kiadni annak a munkavállalónak, aki a gyakorlati idő után ugyanannál a cégnél gyakornokból lesz főállású munkavállaló? A két szerződés között nincs kieső idő.
Részlet a válaszából: […]  A foglalkoztató a biztosított részére a pénzbeliegészségbiztosításijárulék-fizetési kötelezettséggel járó jogviszonyamegszűnésekor a "Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátásmegállapításához" elnevezésű nyomtatványon köteles igazolni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 7.

Próbaidő közalkalmazott közszolgálati jogviszonyba történő áthelyezése esetén

Kérdés: Kötelező-e a kinevezésben próbaidő kikötése abban az esetben, ha egy közalkalmazott áthelyezés keretében közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyt kíván létesíteni?
Részlet a válaszából: […] ...3, de legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidőt kellkikötni. A próbaidő nem hosszabbítható meg. A próbaidő tartamát a pályakezdőnéla gyakornoki időbe be kell számítani. A próbaidő alatt a közszolgálatijogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül azonnali...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 12.

Társadalombiztosítási gyakorlat megszerzése

Kérdés: Létezik-e gyakornoki állás a társadalombiztosítási szakterületen annak érdekében, hogy a jelenleg társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadói OKJ-s képzésen részt vevő tanulók gyakorlatot szerezhessenek?
Részlet a válaszából: […]

Sajnos nincs. A foglalkoztatók általában képzett, gyakorlattal rendelkező szakembereket keresnek, ami bizony ellentmondásban áll azzal, hogy ezt a szakmát igazán a gyakorlatban lehet elsajátítani.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 27.

Gyakornoknak fizetett díjazás közterhei

Kérdés: Kell-e egy kft.-nek közterheket fizetni a nyári szakmai gyakorlatra foglalkoztatott egyetemi hallgató gyakornoknak fizetett havi 4000 forint összegű díjazás után abban az esetben, ha a foglalkoztatásra az egyetemmel kötött szerződés alapján kerül sor? Terheli-e valamilyen fizetési kötelezettség a hallgatót?
Részlet a válaszából: […] Járulékfizetés csak a biztosítási kötelezettséggel járójogviszony alapján kifizetett, járulékalapot képező jövedelemmel összefüggésbenmerülhet fel.Jelen esetben már az első feltétel sem áll fenn, hiszen azegyetemi hallgató és a gyakorlati képzésben részt vevő cég...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 11.