GYED újbóli igénylése

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha a CSED lejárta után három hónapig az anya kapta a GYED-et, azután az apa igényelte, most pedig újra az anya szeretné kérni? A jogosultsági feltételek megvannak. Milyen nyomtatványt kell kitöltenie az anyukának ebben az esetben, illetve kell új határozatot hoznia a kifizetőhelynek az ellátásról?
Részlet a válaszából: […] Gyermekgondozási díjra a biztosított szülő jogosult, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. E joghely értelmében a szülők közül bármelyik bármeddig, illetve természetesen a gyermek 2. életévének betöltéséig igényelheti a GYED-et...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Munkáltató tájékoztatása egyéb jogviszonyokról

Kérdés: Mindenképpen nyilatkoznia kell a munkavállalónak az egyidejűleg fennálló valamennyi jogviszonyáról a GYED-igény előterjesztése során, és ha igen, milyen okból? Az érintett munkavállaló eddig nem tájékoztatta a munkáltatóját arról, hogy máshol is dolgozik, és most úgy gondolja, hogy ha ez kiderül, akkor az alkalmazója esetleg valamilyen retorziót alkalmazhat vele szemben.
Részlet a válaszából: […] A jogviszonyokban általában, azonban az Mt.-ben külön rendelt fejezetrészben - Általános rendelkezések 1. fejezet 4. általános magatartási követelmények - jelenítődik meg a munkavállalóval szemben támasztott, jóhiszemű tisztességes joggyakorlás elvének megfelelő eljárás. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Eljárás utólagosan leadott GYED-igénylés esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen, a törvényeknek megfelelően a társadalombiztosítási kifizetőhely az alábbi esetben? Egy munkavállaló munkaviszonya 2007. június 30-án megszűnt, de a felesége helyett gyermekgondozási díjat igényelne ettől a naptól a kifizetőhelytől. Az igénybejelentést 2007. szeptember 21-én küldte el faxon, majd postán is elküldte a nyomtatványt. A társadalombiztosítási kifizetőhely a munkaviszonya megszűnésekor tájékoztatta a dolgozót az igénylés feltételeiről, és a szükséges nyomtatványokat is biztosította részére, 2007. szeptember 21-ig azonban nem jelentkezett a dolgozó. Lehet-e a most elküldött igénybejelentése alapján utólag, passzív jogon, visszamenőleg folyósítani a GYED-et? A munkabérét 2007. június 30-ig megkapta, ezért a GYED-et 2007. július 1-jétől folyósítaná a kifizetőhely.
Részlet a válaszából: […] Sajnos a kérdés feltevője nem adott tájékoztatott arról,hogy az anya részére meddig történt a GYED folyósítása. Először nézzük meg, hogy ki jogosult gyermekgondozási díjra,és van-e passzív jogosultság.Gyermekgondozási díjra a biztosítási jogviszonyban állószülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 29.