tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott GYED igénylése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: GYED újbóli igénylése

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha a CSED lejárta után három hónapig az anya kapta a GYED-et, azután az apa igényelte, most pedig újra az anya szeretné kérni? A jogosultsági feltételek megvannak. Milyen nyomtatványt kell kitöltenie az anyukának ebben az esetben, illetve kell új határozatot hoznia a kifizetőhelynek az ellátásról?
Részlet a válaszból: […]feltételekkel rendelkezik. Annak sincs jogszabályi akadálya, hogy az anya ismét igényelje az ellátást. Erre vonatkozóan igénybejelentést nem kell tenni, hiszen igénye már egyszer elbírálásra került. Nem az ellátást kell tehát ismét megigényelnie, hanem kérnie kell a GYED ismételt folyósítását. Erre vonatkozóan nyomtatvány nincs rendszeresítve, a kérelmét levél formájában küldheti a kifizetőhelyhez. Ebből következik, hogy a kifizetőhelynek nem kell a kérelmet igényként újból elbírálnia, és ismét határozatot hoznia, hanem a gyermekgondozási díjat a korábbi határozatban megállapított összegben kell tovább[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6272
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Munkáltató tájékoztatása egyéb jogviszonyokról

Kérdés: Mindenképpen nyilatkoznia kell a munkavállalónak az egyidejűleg fennálló valamennyi jogviszonyáról a GYED-igény előterjesztése során, és ha igen, milyen okból? Az érintett munkavállaló eddig nem tájékoztatta a munkáltatóját arról, hogy máshol is dolgozik, és most úgy gondolja, hogy ha ez kiderül, akkor az alkalmazója esetleg valamilyen retorziót alkalmazhat vele szemben.
Részlet a válaszból: […]rendszerének egyik alapelve, hogy aki egyidejűleg többes jogviszonnyal rendelkezik, annak a számára minden egyes jogviszonyban külön-külön kell az ellátást megállapítani, folyósítani. Kivétel szabályozás a gyermekgondozási díj esetében érvényesül.Az Eb-tv. 63. §-ának (1) bekezdése alapján ugyanis a GYED vonatkozásában a jogalkotó eltérően rendelkezik. A szabályozás értelmében, aki egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási járulék fizetésére, a táppénz, a baleseti táppénz, a csecsemőgondozási díj iránti kérelmét a 62. §-ban foglaltak szerint, a gyermekgondozási díj iránti kérelmét az egészségbiztosítónak kell elbírálnia és folyósítania.A foglalkoztatóhoz benyújtott, erre a célra rendszeresített igénybejelentés 7.a pontja tartalmazza az igénylő nyilatkozatát az egyidejűleg fennálló többes jogviszonyra. Amennyiben az igénylő további foglalkoztatási jogviszonyban is érintett, a gyermekgondozási díj iránti igényt a foglalkoztató székhelye szerint illetékes megyei/járási, Budapesten pedig a XIII. kerületi hivatal bírálja el és folyósítja.Az említett 7.a pont kitöltését követően - ha eddig ez nem történt meg - a foglalkoztató minden kétséget kizáróan értesülni fog a másik munkáltatónál végzett tevékenységről.A megfogalmazott kérdéssel összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy alapesetben az Eb-tv. 66. §-ának (1) bekezdése alapján - aki az egészségbiztosítás ellátásai közül a pénzbeli ellátást, baleseti táppénzt vagy utazási költséghez nyújtott támogatást (e szakasz alkalmazásában együtt: ellátás) jog-alap nélkül vette fel, köteles azt visszafizetni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6196
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Eljárás utólagosan leadott GYED-igénylés esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen, a törvényeknek megfelelően a társadalombiztosítási kifizetőhely az alábbi esetben? Egy munkavállaló munkaviszonya 2007. június 30-án megszűnt, de a felesége helyett gyermekgondozási díjat igényelne ettől a naptól a kifizetőhelytől. Az igénybejelentést 2007. szeptember 21-én küldte el faxon, majd postán is elküldte a nyomtatványt. A társadalombiztosítási kifizetőhely a munkaviszonya megszűnésekor tájékoztatta a dolgozót az igénylés feltételeiről, és a szükséges nyomtatványokat is biztosította részére, 2007. szeptember 21-ig azonban nem jelentkezett a dolgozó. Lehet-e a most elküldött igénybejelentése alapján utólag, passzív jogon, visszamenőleg folyósítani a GYED-et? A munkabérét 2007. június 30-ig megkapta, ezért a GYED-et 2007. július 1-jétől folyósítaná a kifizetőhely.
Részlet a válaszból: […]két éven belül kell 180 napi biztosítási idővel rendelkezni.) Jogosult továbbá a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, de ez esetben feltétel, hogy a terhességi-gyermekágyi segély jogosultsága a biztosítási jogviszony fennállása alatt keletkezett. Más passzív jogosultságot az Eb-tv. nem ismer el. A jogosultság elbírálásánál azt kell vizsgálni, hogy az igénylő biztosítási jogviszonnyal rendelkezik vagy nem. Az adott esetben a biztosítás 2007. június 30-áig állt fenn. Tekintettel arra, hogy a biztosított jogosult gyermekgondozási díjra, s az igénylő - a közöltek szerint - nem biztosított, ezért jogosultságát nem lehet megállapítani. Nem alkalmazható a visszamenőleges igénylés sem. Igényét határozatban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2073
Kapcsolódó tárgyszavak: ,