Külföldi biztosítási idő igazolása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak a magánszemélynek, akinek a CSED/GYED igénylése során, a jogosultság megállapításához az előzetes külföldi (olasz) biztosítási idő figyelembevételére is szükség lenne, de az olasz hatóság ez irányú megkeresésére azt a választ adta, hogy az érintett időszakban nem volt biztosítva, ezért nem tudják igazolni ezt számára az S041-es nyomtatványon? Az érintett magánszemély szerint ez nem felel meg a valóságnak, az olasz munkaviszonyára és biztosítási idejére vonatkozó egyéb dokumentumokkal is rendelkezik. Elfogadhat más dokumentumot is a kifizetőhely a biztosítási idő igazolására, vagy csak a hivatalos nyomtatvány felel meg? Kezdeményezheti a formanyomtatvány kiállítását a kifizetőhely? Hogyan tisztázható az olasz hatóság és a magyar magánszemély állítása közötti ellentmondás?
Részlet a válaszából: […] Az EU tagállamai között 2019 júliusától bevezetésre került az elektronikus adatcsere. Az elektronikus adatcsere hatálya kiterjed a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra is. Erre akkor van szükség, ha a kifizetőhelynek valamely pénzbeli egészségbiztosítási ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Munkaviszony megszűnése CSED, GYED alatt

Kérdés: Mi történik akkor, ha CSED vagy GYED alatt megszűnik a munkavállaló munkaviszonya? Ha a CSED alatt szűnik meg, akkor jár neki a GYED? Vagy ha a GYED igénylésekor még van munkaviszonya, és a GYED folyósítása alatt megszűnik a munkaviszony, akkor ez jár bármilyen változással? Ezekben az esetekben hogyan alakul az ellátások összege?
Részlet a válaszából: […] Elsősorban arról szeretnénk tájékoztatni, hogy mind a CSED-re, mind a GYED-re passzív jogon - a biztosítás megszűnése után - is lehet jogosultságot szerezni, ha az egyéb jogosultsági feltételek fennállnak. Nézzük meg ellátásonként a jogosultságokat és a folyósítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

GYED újbóli igénylése

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a kifizetőhelynek abban az esetben, ha a CSED lejárta után három hónapig az anya kapta a GYED-et, azután az apa igényelte, most pedig újra az anya szeretné kérni? A jogosultsági feltételek megvannak. Milyen nyomtatványt kell kitöltenie az anyukának ebben az esetben, illetve kell új határozatot hoznia a kifizetőhelynek az ellátásról?
Részlet a válaszából: […] Gyermekgondozási díjra a biztosított szülő jogosult, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. E joghely értelmében a szülők közül bármelyik bármeddig, illetve természetesen a gyermek 2. életévének betöltéséig igényelheti a GYED-et...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Munkáltató tájékoztatása egyéb jogviszonyokról

Kérdés: Mindenképpen nyilatkoznia kell a munkavállalónak az egyidejűleg fennálló valamennyi jogviszonyáról a GYED-igény előterjesztése során, és ha igen, milyen okból? Az érintett munkavállaló eddig nem tájékoztatta a munkáltatóját arról, hogy máshol is dolgozik, és most úgy gondolja, hogy ha ez kiderül, akkor az alkalmazója esetleg valamilyen retorziót alkalmazhat vele szemben.
Részlet a válaszából: […] A jogviszonyokban általában, azonban az Mt.-ben külön rendelt fejezetrészben - Általános rendelkezések 1. fejezet 4. általános magatartási követelmények - jelenítődik meg a munkavállalóval szemben támasztott, jóhiszemű tisztességes joggyakorlás elvének megfelelő eljárás. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Ellátások külföldi állampolgárságú gyermek után

Kérdés: Folyósíthatja a GYED-et a magyar kifizetőhely abban az esetben, ha a munkavállalója Szlovákiában szült, a gyermek szlovák állampolgár, Magyarországon anyakönyvi kivonata, tajszáma nincs, és várhatóan nem is lesz, mert az édesanya nem kívánja igényelni? A munkavállaló külföldön élő magyar állampolgár, nyilatkozata alapján életvitelszerűen ott tartózkodik, a férje szlovák állampolgár, a gyermek szlovák anyakönyvi kivonattal és szlovák EU-kártyával rendelkezik, magyarországi lakcíme nincs. A munkavállaló a folyósításhoz szükséges biztosítási idővel és bérrel rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A leírtak alapján megállapítható, hogy egy magyar biztosított anyáról van szó, aki Szlovákiában szült. Arról nincs információnk, hogy a baba születését követően az anya milyen ellátást igényelt. A gyermek születését követő ellátás a csecsemőgondozási díj, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 5.

GYED igénylése keresőtevékenység mellett

Kérdés: Valóban igaz, hogy amennyiben a jelenleg keresőtevékenységet folytató apa veszi igénybe a gyermekgondozási díjat, akkor csak a 61. naptól jár neki az ellátás abban az esetben, ha az anya a szülési szabadság lejártát követően 2016. április 20-án vissza szeretne menni dolgozni?
Részlet a válaszából: […] 2015. december 31-ig keresőtevékenység folytatására a gyermekgondozási díj folyósítása mellett a gyermek egyéves kora után volt lehetőség. Ehhez kapcsolódott az a bizonyos 60 napos szabály. Lényege az volt, hogy ha gyermek egyéves kora után keresőtevékenység folytatása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

GYED igénylése munkaviszony megszűnése után

Kérdés: Jogosult GYED-re az az édesanya, aki a gyermeke születését követő 6 hét letelte után visszament dolgozni, most viszont a gyermek egyéves korának betöltése után igényelni szeretné az ellátást, de a munkaviszonya időközben megszűnt?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 42. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján gyermekgondozási díjra a biztosított - tehát a biztosítási jogviszonyban álló szülő - jogosult, abban az esetben, ha a gyermekgondozási díj igénylését (a gyerme­ket szülő anya esetén a szülést) megelőzően két éven...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 23.

Határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállaló szülése

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult az a munkavállaló, aki 2011. október 21. óta határozott idejű munkaszerződéssel dolgozik jelenlegi munkahelyén, ahol a szerződését háromhavonta hosszabbítják, és szülésének várható időpontja 2014. március hó? A következő szerződés lejárati ideje 2014. január 31-e.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben nem akarják a dolgozó szerződését meghosszabbítani, a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság csak passzív jogon lehetséges.Ugyanis terhességi-gyermekágyi segélyre az jogosult, aki a szülést megelőző két éven belül legalább 365 nap előzetes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 14.

Szülés esetén járó ellátások

Kérdés: Valóban nem lesz jogosult ellátásra az a munkavállaló, akinek a jelenlegi szerződése de­cemberben lejár, és jelenleg öthetes kismama? Milyen lehetőségei vannak, hova fordulhat ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Értelmezésünk szerint a kismamának a határozott időre szóló szerződése jár le 2012 decemberében. Ezzel egyidejűleg a biztosítása is megszűnik, függetlenül attól, hogy terhes.A szüléssel kapcsolatos pénzbeli ellátások - mint a terhességi-gyermekágyi segély, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 27.

TGYÁS összege GYED alatti szülés esetén

Kérdés: Az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdése alapján, a korábbi havi bruttó 360 000 forintos bére vagy a törvényben meghatározott maximum alapján fogják megállapítani a TGYÁS összegét annak a munkavállalónak az esetében, akinek a biztosítási jogviszonya 2007 októbere óta folyamatos, első gyermeke 2010. július 15-én született, második gyermekét pedig 2012. július 2-re várja? A munkavállaló jelenleg GYED-ben részesül, és különböző fórumokon különböző válaszokat kapott erre a kérdésre.
Részlet a válaszából: […]  A terhességi-gyermekágyi segély alapjául szolgáló jövedelemnaptári napi átlagának kiszámítására vonatkozó szabályokat az Eb-tv. 42. §-atartalmazza. Alapelv, hogy az ellátás olyan jövedelem alapján kerüljönmegállapításra, amely után pénzbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.
1
2