Szabadság fizetés nélküli szabadság idejére

Kérdés: Jogosult a fizetés nélküli szabadság első fél évére ismét a szabadságára az a munkavállaló, aki 2019. november 3-ig, gyermeke 3. életévének betöltéséig GYES-en volt, majd visszatért dolgozni, amely tényt a munkáltató tudomásul vette, de csak a szabadságát töltötte le, mert ezen idő alatt gyermeke tartós betegségére tekintettel ismét megigényelte a GYES-t, melyet 2020. október 31-ig meg is kapott? A munkavállaló a szabadsága lejártát követő naptól ismét kérte a munkáltatótól a fizetés nélküli szabadságot, melyet engedélyeztek a részére.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szabadságra vonatkozó rendelkezései alapján főszabály szerint a munkavállalónak a munkában töltött idő után minden naptári évben szabadság jár. Kivételként azonban a törvény tényleges munkavégzés hiányában is munkában töltött időnek minősíti az alábbi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Részmunkaidős munkavállaló szabadsága

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató abban az esetben, ha napi 6 órára számolja el annak a GYES-ben részesülő munkavállalójának a szabadságát, akinek visszatérése után a korábbi napi 8 órás munkaszerződését napi 6 órásra módosították? A gyermek gondozása miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje alatt felgyülemlett szabadságot a munkavállaló a visszatérése után azonnal igénybe kívánja venni.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a munkaszerződés módosítására vonatkozó rendelkezései között előírja, hogy a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. Amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

GYES lemondása

Kérdés: Le kell mondania a GYES-t a szabadság idejére annak a kismamának, aki az ellátás ideje alatt 2012. augusztus 1-jétől vissza kíván menni dolgozni napi 6 órában, és a munkába állás előtt kiveszi a felhalmozódott szabadságát 2012. július 6-tól július 31-ig? A munkavállaló a GYES igénybe­vétele előtt napi 8 órában dolgozott.
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a választ két törvény áttanulmányozása után adhatjuk meg. Ezek egyike természetesen a Cst., valamint az azt értelmező Cst. R, melyek a gyermekgondozási segély megállapításának és folyósításának részletes szabályait taglalják. A másik a frissen kiadott új Mt.,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 9.

GYES mellett dolgozó munkavállaló szabadsága

Kérdés: Mennyi szabadság jár 2011-re annak a kismamának, aki októbertől GYES mellett dolgozik?
Részlet a válaszából: […]  A kérdés nem tartalmaz olyan adatokat, amelyekalapulvételével a kiadható szabadságnapok száma pontosan kiszámítható lenne.Így arról sem tudunk semmit, hogy a kismama mikortól volt szülési szabadságon,mikortól vette igénybe a gyermek gondozása céljából járó fizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 6.

GYES-en lévő munkavállaló jogai, kötelezettségei

Kérdés: Jár-e szabadság a fizetés nélküli szabadság első évére abban az esetben, ha egy kft. dolgozójának felesége 2007 augusztusában szült, 2009 májusától visszament dolgozni, és ettől az időponttól a férj veszi igénybe a GYES-t, aki nem igényelt fizetés nélküli szabadságot, de augusztustól nem jár dolgozni, és ekkor jelentette be a helyzetet a munkáltatójának? Köteles-e munkát biztosítani számára a munkáltató abban az esetben, ha megszakítva a GYES-t, vissza kíván menni dolgozni? Mit tehet a munkáltató, ha nem tud munkát biztosítani a számára?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. rendelkezései szerint a munkavállalót fizetés nélküliszabadság illeti meg a gyermek harmadik éve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozásacéljából. Ez független attól, hogy a munkavállaló gyermekgondozási segélybenrészesül-e. Ezen túlmenően a gyermek tízéves koráig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

GYES alatt munkát végző munkavállaló szabadsága

Kérdés: A GYES lejárta után megilleti-e GYES-szabadság azt a munkavállalót, aki a jogszabályok adta lehetőséggel élve a GYES folyósítása mellett munkát végez az eredeti munkahelyén? A GYES lejárta után kötelező egyben kiadni, vagy a munkavállaló munkavégzésére tekintettel lehet részletekben is?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 130. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésértelmében a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendesszabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll.Az Mt. 130. § (2) bekezdés b) és c) pontjában foglaltrendelkezések értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. július 8.

GYES-en lévő munkavállaló szabadsága

Kérdés: Egy GYES-en lévő édesanya 2006. február 1-jétől az ellátás továbbfolyósítása mellett visszament a munkahelyére 8 órában dolgozni, és kérte a szülés évére járó Mt. szerinti szabadság kiadását. Az OEP körlevele szerint, ha valaki ezen új jogviszony alapján lesz táppénzes, csak az új jogviszony időtartamára jogosult a táppénzsegélyezésre. Ez alapján tehát ez egy új jogviszonynak számít, akkor is, ha ugyanannál a munkáltatónál dolgozik GYES mellett, mint a szülés előtt? Ha igen, akkor a szülés évére járó szabadság az előző jogviszonyára jár csak, erre nem, vagy, mivel egy a munkahely az első és a második jogviszonyában, össze kell vonni az adatait?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 138. § (5) bekezdés a), b) pontjában foglaltrendelkezések értelmében a munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg agyermek 3. életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából, illetve agyermek 10. életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 4.