Mezőgazdasági őstermelő közterhei

Kérdés: Hogyan alakul 2023-ban a járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége annak az őstermelőnek, aki 2022. évben végig rendelkezett egy 36 órát elérő munkaviszonnyal, amely 2023. augusztus hónapban megszűnt, és ezután 2023. október 19. napjáig álláskeresési járadékban részesült? Milyen időponttal kell beadni az '58-as bevallást?
Részlet a válaszából: […] ...a (támogatások nélküli) bevétele magasabb, mint ez az összeg, akkor járulékalapja a minimálbér 92 százaléka. A járulékról a negyedik negyedévi 2358-as bevalláson, 2024. január 24-ig kell számot adnia.A szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettsége pedig az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: Mi lesz a járulékalapja annak az átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki 2023. szeptember 30-ig főállású volt, bevételt nem realizált, így a garantált bérminimum alapján teljesítette a járulékfizetést, október 1-jétől munkaviszonyban áll, és a IV. negyedévben 10 millió forint vállalkozói bevételt szerez, amiből 6 millió forint a jövedelem?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett átalányadózó egyéni vállalkozó az első 3 negyedévben - feltéve, hogy nem volt olyan időszak (pl. táppénz), melynek tartama alatt mentesült a minimumkötelezettség alól - 9×296.400 forint = 2.667.600 forint alapulvételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Baleseti táppénz és GYED egyidejűleg

Kérdés: Folyósíthatja egyidejűleg a baleseti táppénzt és a GYED-et a munkáltatónál működő kifizetőhely annak a munkavállalónak az esetében, aki apaként 2023. október 3-án visszamenőlegesen 2023. június 1-jei időponttal GYED-igényt nyújtott be a 2023. január 4-én született gyermekére tekintettel, de 2023. március 6-tól október 1-ig úti balesete miatt baleseti táppénzben is részesült? A munkavállaló a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. 2023. május 23-tól október 2-ig az anya részesült GYED-ben.
Részlet a válaszából: […] ...munkavállaló a 2023. október 3-án benyújtott GYED-igényére tekintettel 2023. október 3-tól jogosult az ellátására, figyelemmel arra, hogy az anya 2023. október 2-ig részesült az ellátásban. Az Eb-tv. 39. §-ának (3) bekezdése értelmében, ha a szülők a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

GYED nagyszülő részére

Kérdés: Igényelheti a nagyszülői GYED-et a nagymama a lánya 2024 januárjában születendő harmadik gyermeke után, aki a gyámhatóság tájékoztatása szerint ugyanúgy a nagyszüleinél lesz elhelyezve, mint a másik két testvére? A dolgozó nagyszülőként 2023. október 28-ig GYED-ben részesült, munkaviszonya továbbra is fennáll.
Részlet a válaszából: […] ...biztosított nagyszülő a harmadik gyermek születésétől (illetve a kirendelés napjától) CSED-re, majd annak lejárta után GYED-re is jogosult lehet a feltételek fennállása esetén. Ebben az esetben az ellátást nem a nagyszülői státuszára tekintettel, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedése

Kérdés: Van valamilyen lehetőség a családi pótlék visszafizetésének méltányosságból történő elengedésére? Az államkincstár visszafizetésre kötelezte a szülőt arra való hivatkozással, hogy a gyermek már nem tanul.
Részlet a válaszából: […] ...személy rendszeres jövedelmét, az ellátásra jogosult 3 hónapot meghaladó külföldi tartózkodásának tényét, az ellátásra jogosult egyedülállóságának megszűnését, az ellátásra jogosult nevének, fizetési számlaszámának vagy lakcímének megváltozását. Abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Nevelőszülői GYED

Kérdés: Ki az illetékes a GYED megállapításában annak a munkavállalónak az esetében, aki 2019. szeptember 1-jétől dolgozik jelenlegi foglalkoztatójánál, és 2023. augusztus 24-étől nevelésbe vesz egy 2021. február 22-én született gyermeket, amiről gyámhatósági határozattal rendelkezik? A dolgozónak tehát a munkaviszonya mellett ettől az időponttól egy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya is van. A munkavállaló főfoglalkozású foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhely. A minimálbér 55 százaléka vagy a munkaviszonyban elért járulékköteles jövedelem lesz a munkavállaló által 2024. augusztus 24-től igényelt nevelőszülői GYED összege? A kifizetőhely feladata az ellátás megállapítása ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...nevelőszülői GYED-nek három jogosultsági feltétele van.1. Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása az ellátásra való jogosultság megnyílásakor, illetve az ellátás folyósításának teljes időtartama alatt.2. A gyermek gondozási helyének a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Keresőtevékenységek GYES mellett

Kérdés: Keletkezik bármilyen járulékfizetési kötelezettsége annak a heti 40 órás munkaviszonyban álló kismamának, aki jelenleg GYED-ben részesül, de gyermeke hamarosan betölti a második életévét, ezért GYES-t fog kapni, azonban továbbra is fizetés nélküli szabadságon marad, és a cégének megbízási szerződés keretében fog dolgozni a biztosítási összeghatárt jelentősen meghaladó díjazás ellenében? Ezzel párhuzamosan a kismama egy betéti társaság kültagjaként személyesen is szeretne közreműködni díjazás nélkül. Milyen jogviszonykóddal kell bejelenteni a kültagként történő közreműködést ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...alól, amennyiben személyesen nem végez munkát a társaságban. A kérdésben foglaltak szerint ez a feltétel nem teljesül.Így a GYED folyósításának a megszűnését követően társas vállalkozóként havi minimumkötelezettség terheli, ami azt jelenti, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Kivás kft. ügyvezetője

Kérdés: Helyesen jár el egy kiva hatálya alá tartozó kft., amely csak személyi jövedelemadót fizet megbízási jogviszonyban álló ügyvezetője 60.000 forintos megbízási díja után, aki egy másik társaságban munkaviszonyban áll, ahol jelenleg GYED-ben részesül? Elláthatja ingyenesen a tevékenységet az ügyvezető ebben az esetben? Miként alakul a kisvállalati adó alapja?
Részlet a válaszából: […] ...vonni, illetve ez az összeg személyi jellegű kifizetésként növeli a kivaalapot. (Havi minimális járulék-fizetési kötelezettség viszont a GYED folyósításának a tartama alatt nem terheli, így a kivaalapot csak a tényleges jövedelemmel kell növelni.)Mindezek mellett az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

GYÁP alapja

Kérdés: Miért nem a GYED napi alapjával azonos összegben került megállapításra a gyermekápolási táppénz annak az édesanyának az esetében, akinek több mint tízéves munkaviszonya 2023. július 31-én megszűnt, gyermeke kétéves koráig, 2023. augusztus 28-ig GYED-ben részesült, szeptember 18-tól ismét munkaviszonyban áll, és október 5-től 20-ig beteg gyermeke ápolására tekintettel gyermekápolási táppénzt igényelt?
Részlet a válaszából: […] ...van olyan eset, amikor a táppénz naptári napi összegét a GYED alapjának figyelembevételével kell megállapítani. Erre a jogszabály akkor ad lehetőséget, ha a biztosított (táppénzt igénylő) a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Munkaidő

Kérdés: Mennyi lehet a maximális napi munkaidő? Mennyi túlórát rendelhet el a munkáltató, ha váratlanul egy nagy megrendelést kapott?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállalót tájékoztatni kell, és várandós munkavállaló esetén a várandósságtól a gyermek hároméves koráig, a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló számára gyermeke hároméves koráig, egészségkárosító kockázat esetén, illetve 18 éven aluli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.
1
2
3
123