Átalányadózó egyéni vállalkozó közterheinek alapja

Kérdés: Hogyan történik 2023-ban a szociális hozzájárulási adó és a társadalombiztosítási járulék alapjának megállapítása abban az esetben, ha egy főállású átalányadózó egyéni vállalkozó negyedév közben - heti 40 órás munkaviszonyára tekintettel - többes jogviszonyúvá válik? Mi lesz a helyes osztószám például abban az esetben, ha a munkaviszony létrejöttére a 2. negyedévben, május hónapban kerül sor?
Részlet a válaszából: […] ...szerint ebben az esetben a 2. negyedévben is három az osztószám. Ugyanakkor a minimumjárulék-alap meghatározásánál a május és június hónapra már nem számolunk minimumjárulék-fizetési kötelezettséggel. A kérdésben vázolt helyzetre nincs külön előírás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Átalányadózó egyéni vállalkozó minimumközterhei

Kérdés: Levonhatja a társadalombiztosítási járulék, illetve a szociális hozzájárulási adó alapjából a korábban figyelembe vett járulék- és adóalapot az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha az első negyedévben az éves minimálbért jelentősen meghaladó összegű bevételt realizál, az év hátralévő időszakában azonban a bevételei alatta maradnak a havi minimálbér összegének? Mentsül ebben az esetben a vállalkozó a II-IV. negyedévre a minimálisjárulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség alól, vagy minden hónapra meg kell fizetnie a minimálbér utáni közterheket?
Részlet a válaszából: […] ...járulék alapja az év elejétől [a Tbj-tv. 6. § (1) bekezdés d) pont szerinti biztosítási jogviszony keletkezésétől] a tárgynegyedév utolsó napjáig (az egyéni vállalkozói biztosítási jogviszony megszűnéséig) átalányban megállapított...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Átalányadózó egyéni vállalkozó 2023-ban

Kérdés: Milyen lehetőségeik vannak azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik 2023-ban átalányadózást akarnak választani?
Részlet a válaszából: […] ...ha az egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt kíván igénybe venni, akkor az átalányban megállapított jövedelme adóelőlegét negyedévente kell megállapítania és bevallania. Szintén változás, hogy az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozónak a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Családi gazdaság GYED-en lévő tagja

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon a családi gazdaság új tagját, ha a munkaviszonyában jelenleg fizetés nélküli szabadságon van és GYED-ben részesül? Milyen bevallási kötelezettség keletkezik a tag után ebben az esetben? Változik a helyzet akkor, ha év közben megszűnik a munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyban áll, tehát e jogviszonya alapján biztosított. Ezen a tényen az sem változtat, hogy fizetés nélküli szabadságon van, mivel GYED-ben részesül, és így a biztosítása a Tbj-tv. 16. §-ának a) pontja értelmében nem szünetel. Ebből következően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Szülés határozott idejű munkaviszony megszűnése után

Kérdés: Jogosult lesz továbbra is táppénzre az a kismama, aki jelenleg veszélyeztetett terhességére tekintettel keresőképtelen, de egyéves határozott idejű munkaviszonya 2023. február 15-én megszűnik? Jogosult lesz CSED-re és GYED-re abban az esetben, ha a szülés várható időpontja 2023. március 30.?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a szülést megelőző két évben rendelkezik 365 nap biztosítási idővel -, amennyiben február 15-ét követően 42 napon belül szül. A GYED-re való jogosultsága azonban semmiképpen nem állapítható meg, hiszen az a szüléskor nem biztosított anyának csak akkor jár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Egyéni vállalkozó bevallási kötelezettsége

Kérdés: 2023. január 1-jétől valóban csak negyedévente kell benyújtaniuk az '58-as bevallást az egyéni vállalkozóknak?
Részlet a válaszából: […] ...szerint átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot az Art.-ben meghatározottak szerint a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig vallja be, illetve fizeti meg az állami adó- és vámhatóságnak.Ennek megfelelően módosul a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Átalányadózó egyéni vállalkozó nagyszülői GYED-e

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól egy főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a lánya helyett, nagyszülőként igényli a GYED-et? Jogosult lehet egyáltalán az ellátásra ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...nagyszülői GYED feltételeit az Eb-tv. 42/G. szakasza taglalja. Az említett jogszabályi hely (1) bekezdése értelmében a nagyszülő a szülő helyett abban az esetben jogosult GYED-re, amennyibena) a gyermek születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

GYES-ben részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés: Lesz minimálisjárulék-fizetési kötelezettsége annak az egyéni vállalkozónak, aki 2023. január 15-én indítja meg a tevékenységét, jelenleg GYED-et kap, majd februártól GYES-ben részesül, és egy ideig még fizetés nélküli szabadságon kíván maradni a főfoglalkozású munkahelyéről? Mi lesz a helyzet abban az esetben, ha visszamegy dolgozni, de kiveszi a felgyűlt szabadságot, és utána esetleg ismét babát vár, és táppénzre megy?
Részlet a válaszából: […] ...a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség az egyéni vállalkozót.Ugyanakkor, míg a fizetés nélküli szabadság tartamára GYED-ben részesül, a Szocho-tv. 9. §-a (1) bekezdésének a) pontja, a Tbj-tv. 40. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Megváltozott munkaképességű átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Levonhatja az első negyedévi meg nem fizetett minimális szociális hozzájárulási adót 2023-ban egy megváltozott munkaképességű átalányadózó egyéni vállalkozó a II. negyedévben szerzett nagy összegű jövedelme után fizetendő szociális hozzájárulási adóból? A vállalkozó az első negyedévben nem realizál jövedelmet, és érvényesíti a megváltozott munkaképességű vállalkozókat megillető szociálishozzájárulásiadó--kedvezményt.
Részlet a válaszából: […] ...tekintetben visszaállításra kerülnek a 2012 előtt hatályos "göngyölítésre" vonatkozó szabályok, ami azt jelenti, hogy a tárgy-negyedév előtti időszakban minimumadó- vagy -járulék--alapként megfizetett összeggel csökkenteni lehet a tárgynegyedévi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Alvállalkozó gyermekeinek szervezett tábor

Kérdés: Egy cég a dolgozók gyerekeinek nyaranta tábort szervez, ahová az azonos telephelyen működő alvállalkozó cég dolgozóinak gyermekeit is fogadja. Hogyan finanszírozhatná meg a tábor költségét a kiva hatálya alá tartozó alvállalkozó cég a saját dolgozóinak? A tábort nem ő szervezi, tehát valószínűleg nem tekinthetjük munkaviszonyból származó jövedelemnek. Milyen jogcímen kaphatna a gyermekes dolgozó juttatást, és milyen járulékos költségei lennének?
Részlet a válaszából: […] ...(beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát".Ha a gyermektábor döntően vendéglátásra,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.
1
2
3
117