TGYÁS és GYED összege harmadik gyermek születése esetén

Kérdés: Mennyi lesz a terhességi-gyermekágyi segély összege annak az édesanyának az esetében, aki 2002. július 15-től áll munkaviszonyban, 2011. október 30-án született második gyermeke után terhességi-gyermekágyi segélyben részesült 2011. október 3-tól 2012. március 18-ig, GYED-et kap 2012. március 19-től jelenleg is, és harmadik gyermeke születésének várható ideje 2013. július 31.? Változik a TGYÁS összege, ha a szülés előtt kiveszi a 23 nap szabadságát, amelyre távolléti díjat kap, és utána igényli az ellátást? Mi lesz a későbbiekben a GYED alapja? A dolgozó jelenlegi szerződés szerinti munkabére havi 200 000 forint.
Részlet a válaszából: […] A terhességi-gyermekágyi segély jogosultságának feltétele a szülést megelőző két éven belüli 365 napi biztosítási idő, és a biztosítás tartama alatti szülés. Ezekkel a feltételekkel pedig a dolgozó rendelkezik.A terhességi-gyermekágyi segély összegét a jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.

GYED alapja

Kérdés: Mi a GYED alapja 2013-ban annak a kismamának az esetében, aki 2001-től folyamatos biztosítási idővel rendelkezik a jelenlegi munkáltatójánál, 2011. április 16-tól 2011. augusztus 20-ig táppénzt, majd 2011. augusztus 21-től 2012. február 4-ig terhességi-gyermekágyi segélyt kapott, amelyek összege a 2010. évi jövedelem alapján napi 6322,75 forint volt, ezután pedig maximum GYED-ben részesült 2012. február 5-től 2012. december 31-ig? A kifizetőhely egyszer már alkalmazta az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdése szerinti előnyszabályt.
Részlet a válaszából: […] ...GYED alapjának megállapítására vonatkozó szabályozás értelmében, ha azért nem volt az igénylőnek a jogosultságát megelőző naptári évben, illetve a jogosultságát közvetlenül megelőzően 180 naptári napi jövedelme, mert táppénzben, terhességi-gyermekágyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 26.
Kapcsolódó címkék:  

GYED időtartama harmadik gyermek születése esetén

Kérdés: Meddig folyósítható a GYED a harmadik gyermek után az alábbi esetben? Egy munkavállaló 2007. január 1-jétől áll munkaviszonyban a cégnél, előtte nem volt biztosításra kötelezett jogviszonya. Első, 2007. december 30-án született gyermeke után 2007. december 30-tól 2008. június 14-ig TGYÁS-ban, 2008. június 15-től 2009. december 30-ig GYED-ben, majd 2009. december 31-től 2010. december 31-ig GYES-ben részesült. Ezután a szabadságát vette igénybe 2010. december 31-től 2011. január 3-ig, majd 2011. január 4-én megszületett a második gyermeke, aki után 2011. június 20-ig TGYÁS-t, 2012. június 14-ig pedig GYED-et kapott. 2012. június 15-én megszületett a munkavállaló harmadik gyermeke, ezért ismét TGYÁS-t igényelt, amelyre 2012. november 29-ig jogosult, és november 30-tól ismét GYED-et igényel.
Részlet a válaszából: […] ...azt kell megállapítanunk, hogy az anya második gyermekével meddig lenne jogosult GYED-re. Tekintettel arra, hogy a GYED-jogosultságát megelőző két éven belül 2009. június 21. és 2011. június 21. között már részesült gyermekgondozási díjban a biztosított (2009...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.
Kapcsolódó címkék:    

GYED alapja és időtartama második szülés esetén

Kérdés: Mi lesz a GYED számítási alapja, és mennyi ideig lesz jogosult az ellátásra az édesanya a második szülése után az alábbi esetben? A dolgozó munka­viszonyának kezdete 2004. február 16., első gyermekét 2010. április 3-án szülte, előtte 2009. október 9-től 2010. április 2-ig táppénzben részesült a 2008. évi jövedelme alapján, majd a TGYÁS lejártát követően 2010. szeptember 18-tól 2012. április 3-ig GYED-et kapott a 2009. évi jövedelme alapján. (Naptári napi átlag: 5679,46 forint, ezért a GYED maximumösszege 2010-ben 3430 forint/nap, 2011-ben 3640 forint/nap, 2012-ben pedig 3975,63 forint/nap.) Az édesanya második gyermeke 2012. április 5-én született, szülési szabadságát 2012. április 4-től vette igénybe, amely naptól az Eb-tv. 42. §-ának (3) bekezdése alapján TGYÁS-t kapott 181 300 forint/30 nap = 6043,33 forint/nap x 70 százalék = 4230,33 forint napi összegben.
Részlet a válaszából: […] ...nézzük meg a GYED jogosultsági (folyósítási) időtartamát.Szülő anya esetében a gyermekgondozási díj a szülést megelőző két éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. évének betöltéséig jár....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.
Kapcsolódó címkék:      

GYED-jogosultság ideje

Kérdés: Meddig lesz jogosult GYED-re az a munkavállaló, akinek első gyermeke 2008. július 11-én született, e naptól 2008. december 25-ig TGYÁS-ban, 2008. december 26-tól GYED-ben részesült, 2010. május 12-én született második gyermeke után 2010. október 26-ig TGYÁS-t kapott, és 2010. október 27-től ismét GYED-et igényelt? A munkavállaló munkaviszonya 1997. március 1-jétől áll fenn a cégnél, de 2007. március 1-jétől 2007. augusztus 31-ig fizetés nélküli szabadságon volt.
Részlet a válaszából: […]  2010 májusától változott a gyermekgondozási díj jogosultságiszabálya, a folyósítási időtartamra és az ellátás összegének megállapításáravonatkozó szabály.A szabályozás szerint a gyermeket szülő anya esetében agyermekgondozási díj a szülést megelőző két éven...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.
Kapcsolódó címkék:  

GYED alapja

Kérdés: Mennyi a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló naptári napi átlagkereset annak a munkavállalónak az esetében, akinek folyamatos biztosítási jogviszonya van egy társaságnál, 2011. április 16-tól augusztus 20-ig táppénzben, 2011. augusztus 21-től 2012. február 4-ig TGYÁS-ban részesült, 2012. február 5-től pedig GYED-et igényelt? A besorolási bére 164 000 forint/hó, tényleges jövedelme 2011. január 1-jétől április 15-ig 542 827 forint, a TGYÁS napi alapja pedig 6322,76 forint volt.
Részlet a válaszából: […] ...képező összeg figyelembevételével kellmegállapítani. A korábban folyósított ellátás a terhességi-gyermekágyi segélyvolt. Tehát a GYED alapja a terhességi-gyermekágyi segély alapját képezőösszeg, azaz jelen esetben a 6322,76 forint.Figyelembe kell azonban venni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 8.
Kapcsolódó címkék:  

GYED-jogosultság passzív jogon

Kérdés: Folyósítható-e újra a GYED annak a munkavállalónak, aki 1999. május 1-jétől folyamatos biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, utolsó biztosítása 2007. július 31-től 2011. szeptember 22-ig tartott, amely időszak alatt 2010. április 29-én szült, TGYÁS-ban részesült 2010. április 29-től 2010. október 13-áig, majd GYED-et kapott 2010. október 4-től, amelynek 2011. október 22-én a megszüntetését kérte, de 2011. október 23-tól passzív jogon újra megigényelte? Az igénylő nem biztosított, keresőtevékenysége nincs.
Részlet a válaszából: […]  Amennyiben a gyermekgondozási díj folyósítása megszüntetésrekerült, de később ugyanazon személy ismét igényli, az ellátásra valójogosultságát ismételten el kell bírálni. A díj összege viszont azonos lesz azelső ízben megállapított díj összegével.A hangsúly itt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 24.
Kapcsolódó címkék:    

GYED alapja

Kérdés: Helyes-e ha a terhességi-gyermekágyi segély összegét a 2010. évi jövedelem alapján számították annak a munkavállalónak az esetében, akinek a folyamatos biztosítási ideje 2006. október 3-án kezdődött, táppénzben részesült 2010. június 22-től 2011. január 9-ig, 2011. január 10-én szült, és ezen időponttól 2011. június 26-ig terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, tehát 172 napi jövedelme volt? Mi lesz a GYED alapja, ha az anya 2011. június 27-től igényli az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...előző ellátás alapját képező jövedelem alapulvételével kell agyermekgondozási díj összegét megállapítani. E konkrét esetben a GYED összegét a terhességi-gyermekágyisegély alapját képező összeg figyelembevételével kell megállapítani.Javasoljuk, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Szülés GYES alatt

Kérdés: Mi lesz a második gyermek után járó terhességi-gyermekágyi segély és GYED alapja annak az 1998. április 1. óta biztosított munkavállalónak az esetében, aki 2011. február 25-től GYES-en van a 2009. február 24-én született gyermekével, és a második gyermekével terhes? A szülés várható időpontja 2011. október 24. Kedvezőbb lenne-e a számára, ha megszakítaná a GYES-t, és kivenné a 40 nap szabadságát? Lehetséges-e a szabadság összegével számolni a terhességi-gyermekágyi segély összegét?
Részlet a válaszából: […] A terhességi-gyermekágyi segély összegének kiszámításárarészben a táppénz összegének megállapítására vonatkozó szabályokat kellalkalmazni. A szülés várható időpontjához - 2011. október 24. -igazodóan a terhességi-gyermekágyi segély alapját képező naptári napi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 19.

GYED alapjának felülvizsgálata évváltáskor

Kérdés: Felül kellett-e vizsgálni a GYED alapját az alábbi munkavállalók esetében? Az egyik munkavállaló részére 2010. november 24-től folyósít GYED-et a kifizetőhely a minimálbér kétszeresének harmincadrésze alapján. A munkavállalónknak az irányadó időszakban nem volt jövedelme, mert 2008. július 30-tól táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben GYED-ben, majd 2010. június 9-től ismét terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, amelynek szintén a minimálbér kétszeresének harmincadrésze (4900 forint) volt az alapja. A másik munkavállaló, akinek 2009. szeptember 1-jétől jár a GYED, szintén az akkori minimálbér kétszeresének harmincadrésze alapján (4766,66 forint) kapja az ellátást. Ő is folyamatosan táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, GYED-ben, majd ismét terhességi-gyermekágyi segélyben részesült.
Részlet a válaszából: […] ...a gyermekgondozási díjalapját képező jövedelme magasabb, mint a minimálbér 70 százaléka. Pl. ha a 2009. szeptember 1-jétől járó GYED alapjáulszolgáló naptári napi átlagkereset a tényleges jövedelem alapján 7500 forint, amaximum figyelembevételével csak napi 3336...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
5