Nagykorú gyámolt gyermek

Kérdés:

Milyen feltételeknek kell teljesülnie a nagykorúságot elért gyámolt gyermek esetében ahhoz, hogy beszámítson az iskoláztatási támogatás összegébe, amelyet a gyámszülő a vér szerinti gyermekei után kap?

Részlet a válaszából: […] A gyámolt gyermek esetében az ellátást a gyámhivatal által kiállított gyámságról szóló határozat alapozza meg. Ennek az a célja, hogy erre irányuló szándék esetében a kiskorú gyermeket a gyám saját háztartásában nevelhesse, róla a jogi keretek között gondoskodni tudjon....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Gyámolt gyermek

Kérdés: Figyelembe vehető a családi pótlék megállapítása során a gyámolt gyermek, aki 2021. március 27-én betöltötte a 18. életévét? A jogosultnak egy vér szerinti gyermeke van.
Részlet a válaszából: […] Családi pótlékkal kapcsolatos kérdésekben a Cst. az irányadó jogszabály. Ez a törvény lehetőséget ad arra, hogy a saját háztartásban élő gyermeket, amennyiben az egyéb feltételek adottak, a gyermekszámba beszámítsák, mikor a családi pótlék összegét megállapítják. Ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

18. életévét betöltött gyámolt gyermek

Kérdés: Figyelembe vehető a családi pótlék megállapítása során a 18. életévét betöltött gyámolt gyermek, ha a gyámság megszűnt, de továbbra is a volt gyám neveli, és továbbra is tanul? A családnak két kiskorú vér szerinti gyermeke van.
Részlet a válaszából: […] A Cst. lehetőséget ad arra, hogy a saját háztartásban élő gyermeket, amennyiben az egyéb feltételek adottak, a gyermekszámba beszámítsák, mikor a családi pótlék összegét megállapítják. Családi pótlékot kizárólag a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő, a szülővel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Gyámolt gyermek nagykorúvá válása

Kérdés: Jogosultak lesznek magasabb összegű családi pótlékra a saját gyermekeik után a korábbi gyámok a következő esetben? Egy házaspár az egyik szülő testvérének elhalálozása miatt annak kiskorú gyermekét saját háztartásában gyámként nevelte a 2 kiskorú saját gyermekével együtt. A gyámolt gyermek nagykorúvá vált, ezért a családi pótlékot saját jogán maga kapja, de nevelése továbbra is a házaspár otthonában történik, mert még középiskolában tanul, saját jövedelemmel nem rendelkezik. Ki és milyen feltételekkel jogosult a családi kedvezmény igénybevételére?
Részlet a válaszából: […] A Cst. lehetőséget ad arra, hogy a saját háztartásban élő gyermeket, amennyiben az egyéb feltételek adottak, a gyermekszámba beszámítsák, mikor a családi pótlék összegét megállapítják. Családi pótlékot kizárólag a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő, a szülővel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Családi pótlék szökésben lévő gyámolt gyermek után

Kérdés: Jogosult továbbra is családi pótlékra egy hivatásos nevelőszülő, akinek az egyik gyámolt gyermeke szökésben van?
Részlet a válaszából: […] Az ügyben elsősorban azt kell tisztázni, hogy a gyermek vagy fiatal felnőtt a szökés időpontjában, illetőleg jelenleg tankötelezettség alatt áll, vagy már túlhaladt ezen a koron. Tisztázni kell azt is, hogy a családi pótlék kifejezés jelenleg két külön ellátás összefoglaló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Gyámolt gyermek után járó ellátások

Kérdés: Milyen változások történtek a gyámolt gyermek után kapott ellátásokban, és van-e valamilyen feladata ezzel kapcsolatban a gyámnak?
Részlet a válaszából: […] A gyámoltakkal, a gyámok elszámolásával és tevékenységévelkapcsolatban valóban változások következtek be 2010. január 1-jét követően. Akismértékű átalakulás annak a következménye, hogy bizonyos szempontok miatt ajogszabályok alkotói szigorították a 149/1997. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 23.