Nagyszülői GYES

Kérdés: Jogosult nagyszülőként gyermekgondozást segítő ellátás igénybevételére a munkavállaló? A munkáltató felvilágosította, hogy az anya dolgozhat az ellátás mellett, de a dolgozó ragaszkodik a GYES igénybevételéhez.
Részlet a válaszából: […] ...részéről történő igénylésével. A gyermekkel nem közös háztartásban élő szülő egyetértő nyilatkozatát – kérelemre – a gyámhatóság pótolhatja. Ha a szülő az egyetértő nyilatkozatát visszavonja, és azt a gyámhatóság nem pótolja, a visszavonás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

GYED nagyszülő részére

Kérdés: Igényelheti a nagyszülői GYED-et a nagymama a lánya 2024 januárjában születendő harmadik gyermeke után, aki a gyámhatóság tájékoztatása szerint ugyanúgy a nagyszüleinél lesz elhelyezve, mint a másik két testvére? A dolgozó nagyszülőként 2023. október 28-ig GYED-ben részesült, munkaviszonya továbbra is fennáll.
Részlet a válaszából: […] ...GYED-re is jogosult lehet a feltételek fennállása esetén. Ebben az esetben az ellátást nem a nagyszülői státuszára tekintettel, hanem gyámként igényelheti.Az Eb-tv. 40. §-a (4) bekezdésének b) pontja értelmében CSED-re jogosult lehet a – Gyvt. 5. §-ának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Nevelőszülői GYED

Kérdés: Ki az illetékes a GYED megállapításában annak a munkavállalónak az esetében, aki 2019. szeptember 1-jétől dolgozik jelenlegi foglalkoztatójánál, és 2023. augusztus 24-étől nevelésbe vesz egy 2021. február 22-én született gyermeket, amiről gyámhatósági határozattal rendelkezik? A dolgozónak tehát a munkaviszonya mellett ettől az időponttól egy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya is van. A munkavállaló főfoglalkozású foglalkoztatója társadalombiztosítási kifizetőhely. A minimálbér 55 százaléka vagy a munkaviszonyban elért járulékköteles jövedelem lesz a munkavállaló által 2024. augusztus 24-től igényelt nevelőszülői GYED összege? A kifizetőhely feladata az ellátás megállapítása ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A nevelőszülői GYED-nek három jogosultsági feltétele van.1. Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony fennállása az ellátásra való jogosultság megnyílásakor, illetve az ellátás folyósításának teljes időtartama alatt.2. A gyermek gondozási helyének a nevelőszülőnél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Családi pótlék megosztása

Kérdés: Hogyan változtak a családi pótlék megosztására vonatkozó feltételek a gyermeküket felváltva gondozó elvált szülők esetében? Továbbra is kaphatja ugyanazokkal a feltételekkel az ellátást az anya?
Részlet a válaszából: […] ...az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja, a nevelőszülő és a gyám a saját háztartásában nevelt még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

Külképviseleten dolgozó munkavállaló anyasági támogatása

Kérdés:

Milyen feltételekkel és hogyan veheti igénybe az anyasági támogatást gyermeke születésére tekintettel egy külképviseleten dolgozó munkavállaló?

Részlet a válaszából: […] ...született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbe fogadó szülője vagy gyámja. Szlovákiában született és ott élő, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

Örökbefogadói díj

Kérdés:

Milyen dátumtól kell számolni az örökbe fogadó szülő részére járó 168 napos örökbefogadói díjat az alábbi esetben?
A munkavállaló örökbe fogadott egy 5 és fél éves gyermeket, amiről 2023. június 1-én tájékoztatta a munkáltatóját. A dolgozó által bemutatott igazoláson szereplő adatok szerint a barátkozás idejének megkezdése 2023. április 26., amelytől számított 90 napon belül a munkavállaló 10 nap szabadságra jogosult, ezt a munkáltató ki is adta a 2023. június 1-jétől június 14-ig tartó időszakra.
A határozatban szereplő adatok szerint a 2023. május 11-től június 10-ig tartó 30 napos gondozási idő eredményesen eltelt (azaz a gyermek 2023. május 11-én az örökbe fogadó szülőkhöz költözött), 2023. június 22-én pedig az örökbefogadás véglegessé vált. Jogosult lesz a teljes 168 napos örökbefogadói díjra ebben az esetben a szülő?

Részlet a válaszából: […] ...díjra" elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a gyámhatósági döntést a gyermek örökbefogadási szándékkal történő nevelésbe vételéről. Az igénylőnek a kérelmet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Beteg gyermek miatti leszázalékoltatás

Kérdés:

Van valamilyen lehetősége a szülőnek a pszichiátriai beteg gyermeke részére ellátás igénylésére, tekintettel arra, hogy a betegsége miatt a gyermek nem tud munkát találni? Elindítható a leszázalékoltatás ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] ...annak másolatát,m) a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló kérelmező esetén a gondnokkirendelő gyámhivatali határozatot,n) meghatalmazott által előterjesztett adatlap (és mellékletei) esetén kérelemhez a szabályszerű meghatalmazást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Gyermek ellátásai nyári munkavállalás esetén

Kérdés:

Milyen ellátásra lesz jogosult a szülei vállalkozása által üzemeltetett gyümölcskereskedésben nyári munkát vállaló gyermek? Végezhet ingyenesen munkát, vagy mindenképpen kapnia kell valamilyen jövedelmet?

Részlet a válaszából: […] ...akkor nem létesíthet – a kérdés körülményei keretében – munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Ez alól egy kivétel van, amennyiben a gyámhatósághoz a foglalkoztatást megelőző legalább 15 nappal történő előzetes bejelentés teszünk, hiszen ez alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Külföldön élő magyar nemzetiségű személyek gyermekvállalásának támogatása

Kérdés:

Milyen feltételekkel veheti igénybe egy Szerbiában élő magyar nemzetiségű anya a magyar anyasági támogatást?

Részlet a válaszából: […] ...született és ott élő magyar állampolgárságú, Magyarországon anyakönyvezett gyermek vér szerinti anyja, örökbe fogadó szülője vagy gyámja. Szerbiával kapcsolatba ez nem releváns, de jó tudni, hogy az ellátásokat kiterjesztették, így a Szlovákiában született és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Nevelőszülő házastársának pótszabadsága

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha csak a saját gyermekre tekintettel számol pótszabadságot annak a munkavállalónak, akinek a felesége nevelőszülő, elvégezte az ehhez szükséges tanfolyamot, és ezután a nevelőszülői hálózat gyermekeket helyezett ki a családhoz? A házaspárnak egy közös gyermeke van, aki után a munkáltató megadta a két nap pótszabadságot, a dolgozó véleménye szerint azonban a nevelt gyermekek utáni szabadság is megilleti.
Részlet a válaszából: […] ...az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja; a nevelőszülő; a gyám; továbbá az a személy, akihez a Gyvt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.
1
2
3
24