Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai GYES mellett

Kérdés: Jogosult lehet rehabilitációs ellátásra az a kismama, aki jelenleg GYES-t kap kétéves gyermekére tekintettel, de most egészségromlást állapítottak meg nála, és leszázalékolták? Veszélyeztetheti az egyéb ellátás a GYES-jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] ...történő igénylésével. Ilyen esetben a gyermekkel nem közös háztartásban élő szülő egyetértő nyilatkozatát - kérelemre - a gyámhatóság pótolhatja. A nagyszülő részére a gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság kizárólag akkor állapítható meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Családipótlék-jogosultság nagykorú gyermek után

Kérdés: Mit kell tennie a szülőnek abban az esetben, ha a gyermeke már elmúlt 18 éves, de még mindig kapja utána a családi pótlékot, és tart attól, hogy vissza kell fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja, a nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Családi pótlék folyósításának szüneteltetése

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak a szülőnek abban az esetben, ha a 15 éves középiskolás gyermeke sok órát mulasztott az iskolában, ezért jelenleg nem folyósítják részükre a családi pótlékot?
Részlet a válaszából: […] ...a kötelező tanórai foglalkozások tekintetében igazolatlanul mulaszt, a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének jelzése alapján a gyámhatóság az adott tanítási évben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után felhívja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

GYET-jogosultság

Kérdés: Jogosult lehet főállású anyaságra az a szülő, aki élettársával 3 gyermeket nevel, akik közül egy közös, egy-egy gyermek pedig a pár korábbi kapcsolataiból született?
Részlet a válaszából: […] ...igénybevételéhez a következő feltételeknek kell eleget tenni a Cst. alapján. Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Örökbefogadói díj

Kérdés: Jogosult lehet örökbefogadói díjra az elhunyt testvére gyermekének örökbefogadására tekintettel az örökbefogadó anya, aki 2020. június 10-én született gyermekével jelenleg GYED-ben részesül? A három és fél éves gyermeknek mindkét szülője elhunyt egy baleset következtében, a legközelebbi rokona az édesanyja testvére, aki örökbe fogadja. Folyósítható egy időben a két ellátás? Amennyiben igen, akkor hol kell bejelentenie az igényét abban az esetben, ha a GYED-et a munkáltatójánál működő kifizetőhely folyósítja?
Részlet a válaszából: […] ...nyomtatványon kell benyújtania a foglalkoztatójánál. A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, a gyámhatóság döntését a gyermek örökbefogadási szándékkal történő nevelésbe vételéről. Az örökbefogadói díjra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Iskolaszövetkezet tagja

Kérdés: Milyen közterheket fognak levonni attól a diáktól, aki egy iskolaszövetkezet tagjaként rendszeresen munkát szeretne végezni? Hogyan kell igényelni az adóazonosító jelet a diák részére?
Részlet a válaszából: […] ...tanul. A 18 év alatti gyermek azonban fiatal munkavállalónak számít, ezért csak a törvényes képviselője hozzájárulásával dolgozhat. A gyámhatóság előzetes engedélyével a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenységet az a diák...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Családi pótlék összegének csökkentése

Kérdés: Mi lehet az oka annak, hogy lecsökkentik a családi pótlék összegét? Hogyan fellebbezhet a jogosult, ha nem kapott semmilyen értesítést a csökkentésről, és nem ért egyet a döntéssel?
Részlet a válaszából: […] ...hajadon, özvegy, elvált, vagy házastársától külön él, és nincs élettársa. Ezenkívül egyedülállónak minősül a szülő és a gyám, ha saját maga vagy a házastársa aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, közoktatási vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Művészeti iskolában tanuló diák családi pótléka

Kérdés: Jogosult lesz családi pótlékra a szülő abban az esetben, ha tehetséges hegedűs gyermeke egy művészeti iskolában folytatja tovább a tanulmányait?
Részlet a válaszából: […] ...két összetevője van. A nevelési ellátás és az iskoláztatási támogatás.Nevelési ellátásra jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a Gyvt. alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt, még...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Nagyszülő GYES-jogosultsága

Kérdés: Igényelheti a gyermek után járó gyermekgondozást segítő ellátást a gyermek édesanyjának édesanyja abban az esetben, ha még nem nyugdíjas, és nem szeretné megszüntetni a munkaviszonyát? A gyermek hamarosan betölti a 2. életévét, az anya vissza szeretne menni dolgozni, és a gyermek bölcsődébe kerül, de a nagymama csak részmunkaidőben dolgozik, így hamar tudna menni a gyermekért.
Részlet a válaszából: […] ...részéről történő igénylésével. A gyermekkel nem közös háztartásban élő szülő egyetértő nyilatkozatát - kérelemre - a gyámhatóság pótolhatja. Ha a szülő az egyetértő nyilatkozatát visszavonja, és azt a gyámhatóság nem pótolja, a visszavonás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Gyermek után járó pótszabadság

Kérdés: Milyen mértékű pótszabadságra jogosultak a szülők a gyermekek után?
Részlet a válaszából: […] ...az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja; a nevelőszülő; a gyám; továbbá az a személy, akihez a gyermekvédelmi törvény alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték.Az Mt. a szülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.
1
2
3
21