tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott GYES visszafizetése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Jogalap nélkül felvett GYES visszafizetése

Kérdés: Helyesen értelmezi-e a határozatot az a kismama, aki GYES-ben részesült, majd amikor megszületett a legkisebb gyermeke, GYED-et igényelt, és a Magyar Államkincstártól kapott határozat alapján úgy gondolja, hogy a többletként kiutalt GYES összegét nem neki, hanem az egészségbiztosítási pénztárnak kell visszafizetnie? Valóban előfordulhat-e ez a helyzet?
Részlet a válaszból: […]egészségbiztosítási pénzbeli ellátást vagy baleseti táppénzt kér, az eljárás a következő. Abban az esetben, ha nem az igénylőtől érkezik a bejelentés, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás folyósítására illetékes szerv - új, teljes nevén fővárosi vagy megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve vagy a társadalombiztosítási kifizetőhely - a biztosított kérelméről értesíti a gyermekgondozási támogatást folyósító szervet, vagyis az illetékességgel rendelkező Kincstárt. Az értesítőlevél tartalmazza a biztosított adatait (név, taj, születési idő, születési hely, anyja neve, amennyiben rendelkezésre áll a gyermekre vonatkozó személyi adatok, kérelmező lakóhelye) továbbá hogy a biztosított milyen időponttól jogosult az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásra vagy baleseti táppénzre. A Kincstár ezen értesítőlevél alapján a folyamatban lévő gyermekgondozási támogatás folyósítását megszünteti, erről ellátást megszüntető határozatot bocsát ki, amelyben feltünteti a választással érintett időszakban folyósított gyermekgondozási támogatás nettó, azaz a járulékokkal csökkentett összegét, valamint a folyósítás kezdő és végső időpontját. Más szóval leírja, hogy attól az időponttól kezdve, amikortól a kérelmező már egészségbiztosítási ellátást szeretne igényelni, meddig és milyen összegben folyósított ellátást a Kincstár. A Kincstár a jogerős határozat egy példányát, amennyiben a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve részéről érkezett az értesítőlevél, akkor a szakigazgatási szerv részére, amennyiben társadalombiztosítási kifizetőhelytől érkezett az értesítőlevél, a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató részére küldi meg. A másik példány, mint az a kérdésből is kiderül, a kérelmezőt illeti. Miért is van erre szükség? Ugyanis arra az időre, amikor az igénylő még gyermekgondozási segélyben részesült, de már választása alapján terhességi-gyermekágyi segélyt szeretett volna inkább kérni, az egészségbiztosítási szerv különbözet fizetésére kötelezett. Az egyszerűsítés kedvéért az eljárás során a kérelmezőnek nem kell a már felvett gyermekgondozási segélyt visszafizetnie, hanem az új folyósító egyszerűen a már felvett ellátás és a jelenleg járó ellátás különbözetét fizeti meg az igénylő részére. Amennyiben a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve illetékes a pénzbeli ellátás folyósítására, a Kincstár által a határozatban közölt gyermekgondozási támogatás nettó összegét - az esetleges különbözet kifizetését követő legkésőbb 15 naptári napon belül - a Kincstár által megadott számlaszámra utalja át. Amennyiben a társadalombiztosítási kifizetőhely illetékes a választott pénzbeli ellátás vagy baleseti táppénz folyósítására, a Kincstár által a határozatban közölt gyermekgondozási támogatás nettó összegét az ellátások elszámolása külön sorában feltünteti. Ezt követően az illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv a kifizetőhely által megtérített családtámogatási ellátás nettó összegét 15 naptári napon belül a Kincstár által megadott számlaszámra utalja át. A dolog hasonlóan működik ellenkező irányba is. Abban az esetben, ha a biztosított a Magyar Államkincstár területi igazgatósága felé gyermekgondozási támogatás megállapítására vonatkozóan kérelmet nyújt be (gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás) azzal, hogy az egészségbiztosítási pénzbeli ellátás vagy baleseti táppénz helyett a számára kedvezőbb gyermekgondozási támogatást választja, a Kincstár értesíti a kérelmező lakóhelye szerinti egészségbiztosítási pénztárt vagy az illetékes társadalombiztosítási kifizetőhelyet a biztosított választásáról. Az értesítésben ki kell térni arra, hogy a biztosított mely időponttól jogosult az általa választott gyermekgondozási támogatásra. Ezután az illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv, illetve a társadalombiztosítási kifizetőhely az értesítőlevél alapján a folyamatban lévő egészségbiztosítási pénzbeli ellátás vagy a baleseti táppénz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3346