tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott GYES-ről visszatérő közalkalmazott tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: GYES-ről visszatérő közalkalmazott munkaidejének módosítása

Kérdés: Köteles-e a munkáltató a részmunkaidős foglalkoztatást biztosítani annak a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottnak, aki gyermeke 3. életéve betöltéséig, azaz 2010. június 12-ig kívánja igénybe venni a fizetés nélküli szabadságot, azonban már most jelezte, hogy csak négyórás részmunkaidőben tud majd dolgozni?
Részlet a válaszból: […]munkáltatót - a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve betöltésének időpontjáról, továbbá - ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatáról. A fenti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltató a közalkalmazottat - a kérelem szerinti időpontig, de - legfeljebb a gyermek hároméves koráig köteles foglalkoztatni. A munkáltató a közalkalmazottnak a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó kérelmét is csak akkor tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltató köteles az ez irányú kérelem megtagadását írásban indokolni. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében - érthető okokból - a törvény a kérelem benyújtásának idejéről fentiektől eltérően úgy rendelkezik, hogy a kérelmet a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, a tanév szorgalmi időszakának befejezését, illetve az első félév befejezését megelőző hatvan nappal korábban kell a munkáltatóval közölni. Amennyiben a fenti szabályok alapján a közalkalmazott kérésére a munkáltató köteles a kinevezésben a részmunkaidőt kikötni, a részmunkaidő kikötése a fizetés nélkül szabadság megszűnését követő naptól hatályos. Ehhez kötődő szabály, hogy ilyen esetben az általános szabálytól eltérően a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon meg kell kezdeni. A szabadság kiadását illetően a felek ettől eltérően is megállapodhatnak, de ez esetben is a fizetés nélküli szabadság lejártát követő harminc napon belül a szabadság kiadását meg kell kezdeni. Ez esetben a kinevezés részmunkaidőre vonatkozó kikötése a szabadság leteltét követő naptól hatályos. Az utóbbi szabályok azért kerültek be a törvénybe, hogy a munkavállalót a részmunkaidő kikötése miatt ne érhesse hátrány a szabadság idejére járó díjazás számítása szempontjából. A szabadság idejére járó díjazás számításakor ugyanis a munkavállalóra a távollét idején irányadó személyi alapbért (illetményt) kell figyelembe venni. Így, ha[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2934