Bt. beltagjának üzemorvosi vizsgálata

Kérdés: Kötelező a munkavállalók üzemorvosi munkaköri alkalmassági vizsgálatának elvégzése egy kft. öregségi nyugdíjban részesülő beltagja esetében, aki a cég ügyvezetésén kívül részmunkaidőben személyesen is dolgozik a vállalkozásban? Hogyan módosult az ezzel kapcsolatos törvényi szabályozás?
Részlet a válaszából: […] Az Mvt. 1. §-a értelmében munkavédelem: a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá e törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

Szülés hallgatói munkaszerződés alatt

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a dolgozó, aki képzéshez nem kapcsolódó hallgatói munkaszerződéssel volt foglalkoztatva 2020. december 1-jétől 2022. június 30-ig ez alatt az időszak alatt, 2022. június 14-én szült, és a szülés napjától igénybejelentést tett csecsemőgondozási díjra? A dolgozó hallgatói munkadíjából a tb-járulék levonásra került.
Részlet a válaszából: […] Mielőtt a pénzbeli ellátásokra való jogosultságról beszélünk, először azt kell megállapítani, hogy a hallgató biztosítottnak minősül, vagy nem. Ugyanis az említett ellátások a biztosítottaknak járnak, de nekik is csak bizonyos feltételek megléte esetén.A Felsőokt-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Iskolaszövetkezet tagja

Kérdés: Milyen közterheket fognak levonni attól a diáktól, aki egy iskolaszövetkezet tagjaként rendszeresen munkát szeretne végezni? Hogyan kell igényelni az adóazonosító jelet a diák részére?
Részlet a válaszából: […] Az iskolaszövetkezeta) a középfokú iskolával, a kollégiummal, illetve az alapfokú művészeti iskolával (a továbbiakban együtt: nevelési-oktatási intézmény) tanulói jogviszonyban álló tanulók,b) a szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók, vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Duális képzésben részt vevő hallgatók juttatásai

Kérdés: Milyen módon adható helyi, illetve távolsági bérlet a duális képzésben részt vevő hallgatók részére? Milyen adó és járulék terheli a munkaadót és a hallgatót ezen juttatás alapján? Milyen feltételekkel fizethető szabadságmegváltás a hallgatónak?
Részlet a válaszából: […] A felsőfokú képzésben a hallgató a duális képzés ideje alatt a képzési program keretében vagy a képzés részeként hallgatói munkaszerződés alapján végez munkát. A hallgató foglalkoztatására az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni, illetve attól a hallgató javára lehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Tanulók gyakorlati képzése

Kérdés: Hogyan alakulnak a 2020. május 31-ét megelőzően és azt követően létesített tanulói jogviszony esetén megkötött tanulószerződés alapján kifizetett díjazás egyéni járulékai 2020. június 30-át követően? Mikortól köthető szakképzési mun-kaszerződés? A 2020. június 16-ai dátummal kötött szerződések esetében 2020. július 1-jétől továbbra is igénybe vehetőek a szakképzési hozzájárulási kedvezmények a foglalkoztatott tanulók után?
Részlet a válaszából: […] A tanulószerződéssel rendelkező tanulóra változatlan feltételekkel terjed ki a biztosítás 2020. július 1-jét követően is. Ugyanakkor az új Tbj-tv. hatálybalépésével az eddigi 10 + 7 százalékos járulék helyett egyéni járulékként az ő díjazásukat is 18,5 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Tanulók betegszabadsága

Kérdés: Alkalmazni kell a tanulók esetében az Mt. betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseit? Ha igen, akkor mely napokra kell a betegszabadságot megállapítani, figyelemmel arra, hogy az Mt. munkanapot említ, ugyanakkor a tanulók iskolai és gyakorlati képzésben is részesülnek?
Részlet a válaszából: […] A Szak-tv. 83. §-ának (5) bekezdése értelmében a szakképzési munkaszerződésre, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az Mt.-nek a munkaszerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A betegszabadság tekintetében nincs eltérő rendelkezés. Így az érintett tanulók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Tanulószerződéssel foglalkoztatott tanuló bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni a 20T1041-es nyomtatványon a tanulószerződéssel gyakorlati képzésen részt vevő 9. évfolyamos tanulót?
Részlet a válaszából: […]

Igen, a tanulószerződéssel rendelkező tanulóra továbbra is kiterjed a biztosítás, így őt biztosítottként a T1041-es nyomtatványon be kell jelenteni.

(Kéziratzárás: 2020. 07. 07.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló

Kérdés: Milyen jogszabályi hely alapján és milyen közterheket kell megfizetni a jelenleg érvényben lévő tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulók után, akikre vonatkozóan 2020. január 1-jétől sem a Tbj-tv., sem a Szakhoz-tv. nem tartalmaz előírásokat? Az iskola tájékoztatása szerint a már megkezdett tanulószerződések érvényben maradnak, a jogszabályok viszont csak a szakképzési munkaszerződésre vonatkozó szabályokat tartalmazzák.
Részlet a válaszából: […] Valóban, január 1-jétől mind a Tbj-tv.-ből, mind pedig az Szja-tv.-ből, illetve a Szocho-tv.-ből törlésre kerültek a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulóra vonatkozó előírások.Ugyanakkor az új Szak-tv. 125. §-ának a (3) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Szakmai gyakorlat CSED alatt

Kérdés: Fogadhat a teljes szakmai gyakorlat letöltésére egy jelenleg CSED-ben részesülő, felnőttoktatásban részt vevő kismamát egy gyakorlati képzést folytató egyéni vállalkozó anélkül, hogy a tanuló ellátása veszélybe kerülne? A képzés idejére kötelező ösztöndíjat fizetni, amelynek összege nem lehet kevesebb a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb munka-bér 15 százalékának 1,3-szorosánál, amely az Szja-tv. értelmében egyébként adómentes juttatásnak minősül. Letöltheti a szakmai gyakorlatot a tanuló CSED-, GYED- vagy GYES-ellátás folyósítása alatt?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben három gyermekvállalással kapcsolatos ellátás: a CSED, a GYED, illetve a GYES (gyermekgondozást segítő ellátás) került szóba. E három juttatás közül a jogszabály egyedül a CSED mellett tiltja a keresőtevékenység keretében történő személyes munkavégzést.Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Munkavállalónak juttatott szemüveg

Kérdés: Köteles a munkáltató szemüveget biztosítani a képernyő előtt dolgozó munkavállalója részére? Ha igen, milyen költségei vannak ennek a juttatásnak? Adható a szemüvegjuttatás a cafeteria keretein belül?
Részlet a válaszából: […] Az 50/1999. EüM rendelet 5. §-a értelmében a munkáltató köteles – a 33/1998. NM rendeletben előírtak figyelembevételével – a foglalkozás-egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzéséta) a képernyős munkakörben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.
1
2
3
9