Gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján

Kérdés: Meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót abban az esetben, ha a gyakorlati képzésben együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló részére az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára magasabb összeget fizet a gyakorlati hely, mint a törvényben meghatározott kötelező legkisebb összeg, azaz havi 24 863 forint?
Részlet a válaszából: […] Tekintve, hogy az együttműködési megállapodás alapján folytatott szakmai gyakorlatot a Tbj-tv., illetve a 2011. évi CLVI. tv. nem nevesíti mint biztosítási kötelezettséggel járó, illetve szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget keletkeztető jogviszonyt, így az e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 26.

Hallgatói munkaszerződés alapján kifizetett díjazás

Kérdés: Adómentes bevételnek minősül a gyakorlati képzés idejére megkötött hallgatói munkaszerződés alapján kifizetett hallgatói munkadíj? Biztosítottá válik a hallgató e szerződés alapján?
Részlet a válaszából: […] ...munkaszerződés alapján végezhet munkát a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, vagy külső gyakorlóhelyen. A Tbj-tv. 11...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 1.

Gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján

Kérdés: Kell munkaszerződést kötnie a foglalkoztatónak azzal a diákkal, aki a gyakorlati képzését tölti a cégnél a szakiskola és a vállalkozás között létrejött együttműködési megállapodás keretében? Kell személyi jövedelemadót vonni abban az esetben, ha csak a törvényben meghatározott juttatást fizeti a foglalkoztató a tanuló részére, vagy csak a pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék terheli a kifizetést? A 'T1041-es nyomtatványon a 1130-as kóddal kell bejelenteni ezt a jogviszonyt?
Részlet a válaszából: […] ...tanulók gyakorlati képzése a Szak-tv. alapján a tanuló és a gyakorlati képzést folytató szervezet között létrejött tanulószerződés, vagy a szakképző iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között létrejött együttműködés megállapodás alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.

Gyakorlati képzés tanulói jogviszony megszűnése esetén

Kérdés: Milyen időponttól van bejelentési kötelezettsége a társaságnak az adóhatósághoz abban az esetben, ha a szakképző iskola, az agrárkamara és a cég között 2014. július 1-jétől 2015. június 30-ig terjedő időre létrejött tanulószerződés alapján egy 1997-ben született diák 2014. július hónapban még letöltötte a munkanapokat, azóta viszont nem jelent meg a gyakorlati képzés helyén? Mikor kell kijelenteni a tanulót, illetve az igazolatlan távollét miatt szüneteltethető-e a biztosítási jogviszony abban az esetben, ha a szakképző iskola közölte, hogy a tanuló jogviszonya 2014. augusztus 29-én megszűnt, és kérte a tanulószerződés megszüntetését, az agrárkamara azonban ezt nem fogadta el arra hivatkozva, hogy a cégnek még 30 napig foglalkoztatási kötelezettsége van?
Részlet a válaszából: […] A biztosítás - néhány kivételtől eltekintve - az ennek alapját képező jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn [Tbj-tv. 7. § (1) bekezdése]. A Szak-tv. 47. §-ának (3) bekezdése szerint a tanulószerződés, a tanulószerződés módosítása az ellenjegyzéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Szakmunkástanulók gyakorlati képzése

Kérdés: Milyen bevallási és adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik a szakoktatást végző betéti társaságnak, ha 2012 júniusától fodrász szakmunkástanulók gyakorlati képzésével szeretne foglalkozni? Milyen szerződéseket kell kötni a gyakorlati képzés kapcsán? Mely törvények, rendeletek szabályozzák a gyakorlati képzést és annak adatszolgáltatását?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben felvetett problémákkal kapcsolatban elsődlegesena Szak-tv.-re kell felhívnunk a figyelmet. Ez alapján a gyakorlati képzésből agazdálkodó szervezet tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapjánveheti ki a részét.A jogalkotó a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.
Kapcsolódó címkék:  

Felnőttoktatásban részt vevő tanulók gyakorlati képzése

Kérdés: Milyen jövedelemnek minősül a felnőttoktatásban részt vevő tanulók gyakorlati idejére fizetett havi 25 000 forint összegű juttatás? Milyen közterheket kell megfizetni a kifizetett összeg után? A gyakorlati foglalkoztatást biztosító cég együttműködési megállapodást kötött az iskolával, de a tanulókkal nem tud szerződést kötni, mert felnőttoktatásra nem terjed ki a Szak-tv. Milyen jogviszonyban tarthatja nyilván az iskola a tanulókat, és hogyan tudja bejelenteni őket a T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszából: […] ...jelzett gyakorlati foglalkoztatás nem keletkeztet biztosításikötelezettséggel járó jogviszonyt, hiszen a gyakorlati képzésre nemmunkavégzésre irányuló jogviszony, hanem a felsőoktatási intézménnyel kötöttegyüttműködési megállapodás alapján kerül sor, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 12.

Szakképző iskolai hallgató foglalkoztatása

Kérdés: Szakképző iskolai hallgató gyakorlati képzése esetén milyen bejelentési kötelezettsége van a munkáltatónak, illetve mely hatóságok felé, milyen nyomtatványon kell a bejelentést megtenni? A csoportos gyakorlati képzés hány főre vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...gazdálkodó szervezetnél történő gyakorlati képzésére a Szak-tv. 19. §-ában meghatározott együttműködési megállapodás, illetve ugyanezen törvény 27. §-ában meghatározott tanulószerződés alapján kerülhet sor.Az együttműködési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 2.